Home | Agrowon
बाजार भाव -
नागपूर : अननस : 1000 - 4000 - 5000नागपूर : आंबा : 4000 - 4750 - 5000कराड : आले : 2000 - 2500 - 2500नागपूर : आले : 2000 - 2375 - 2500कराड : केळी : 1500 - 2000 - 2000नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : कांदा : 900 - 1200 - 1300नागपूर : कांदा : 800 - 1025 - 1100कराड : कांदा पात : 4 - 5 - 5कराड : कारली : 2000 - 2500 - 2500कराड : कोथिंबिर : 3 - 4 - 4कराड : कोबी : 100 - 200 - 200नागपूर : गवार : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : गहू : 1555 - 1612 - 1632नागपूर : गहू : 2100 - 2400 - 2500कराड : गाजर : 600 - 700 - 700नागपूर : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3375 - 3500कराड : चिकु : 2500 - 3000 - 3000नागपूर : चिकु : 1000 - 2500 - 3000नागपूर : ज्वारी : 1800 - 2100 - 2200कराड : टोमॅटो : 200 - 300 - 300नागपूर : टोमॅटो : 400 - 550 - 600नागपूर : टोमॅटो : 600 - 750 - 800कराड : डाळींब : 3500 - 4000 - 4000नागपूर : डाळींब : 2000 - 6500 - 8000नागपूर : तूर : 3650 - 3881 - 3958नागपूर : तांदूळ : 5200 - 5575 - 5700नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 1900 - 1975 - 2000कराड : दुधी भोपळा : 500 - 800 - 800कराड : द्राक्ष : 3200 - 4000 - 4000नागपूर : द्राक्ष : 4000 - 4750 - 5000कराड : दोडका (शिराळी) : 1500 - 2000 - 2000नागपूर : धने : 4600 - 4900 - 5000नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000कराड : पालक : 1 - 2 - 2कराड : पावटा : 3000 - 3500 - 3500कराड : फ्लॉवर : 300 - 500 - 500नागपूर : बटाटा : 800 - 950 - 1000कराड : भेडी : 1500 - 1800 - 1800नागपूर : भेडी : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : मका : 1100 - 1250 - 1300कराड : मटार : 4000 - 4500 - 4500कराड : मेथी (भाजी) : 4 - 5 - 5कराड : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 3000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1750 - 2000कराड : मोसंबी : 6000 - 7000 - 7000नागपूर : मोसंबी : 2600 - 3050 - 3200नागपूर : मोसंबी : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : मोसंबी : 1100 - 1250 - 1300नागपूर : लसूण : 1000 - 1450 - 1600कराड : वांगी : 400 - 500 - 500नागपूर : वांगी : 300 - 525 - 600नागपूर : वाटाणा : 1200 - 1650 - 1800नागपूर : वाल भाजी : 2000 - 2375 - 2500कराड : शेवगा : 800 - 1200 - 1200नागपूर : संत्री : 1200 - 3300 - 4000कराड : सफरचंद : 8000 - 12000 - 12000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सोयाबिन : 3200 - 3500 - 3600नागपूर : हरभरा : 3100 - 3374 - 3386नागपूर : कैरी : 4000 - 4750 - 5000कराड : काकडी : 700 - 800 - 800नागपूर : काकडी : 800 - 1100 - 1200कराड : कांदा : 500 - 1200 - 1200नागपूर : कारली : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : कोथिंबिर : 800 - 1325 - 1500नागपूर : कोबी : 200 - 350 - 400नागपूर : कोहळा : 800 - 950 - 1000नागपूर : खरबुज : 1000 - 1150 - 1200कराड : गवार : 2500 - 3000 - 3000नागपूर : गाजर : 800 - 950 - 1000नागपूर : चवळी (पाला) : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : टरबूज : 500 - 725 - 800नागपूर : ढेमसे : 3000 - 3375 - 3500कराड : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 1500नागपूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : तोंडली : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : दुधी भोपळा : 500 - 725 - 800नागपूर : पालक : 500 - 650 - 700नागपूर : फणस : 1200 - 1350 - 1400नागपूर : फ्लॉवर : 500 - 725 - 800कराड : बटाटा : 1000 - 1500 - 1500नागपूर : बीट : 600 - 825 - 900नागपूर : मेथी (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : मुळा : 800 - 950 - 1000नागपूर : रताळी : 800 - 950 - 1000कराड : लसूण : 3000 - 3500 - 3500नागपूर : लिंबू : 4000 - 5125 - 5500नागपूर : शेवगा : 1500 - 2250 - 2500अकोला : उडीद : 3000 - 3250 - 3500पनवेल : काकडी : 700 - 800 - 900पनवेल : कोबी : 400 - 500 - 600पनवेल : गवार : 1300 - 1400 - 1500अकोला : गहू : 1550 - 1670 - 1790अकोला : गहू : 2100 - 2250 - 2400जळगाव : गहू : 1611 - 1611 - 1655पनवेल : गाजर : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : घेवडा : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 1000 - 1100 - 1200अकोला : ज्वारी : 1040 - 1130 - 1225जळगाव : ज्वारी : 900 - 1000 - 1100पनवेल : टोमॅटो : 800 - 900 - 1000अकोला : तूर : 3800 - 4010 - 4225पनवेल : दुधी भोपळा : 500 - 600 - 700पनवेल : दोडका (शिराळी) : 1200 - 1300 - 1400पनवेल : पडवळ : 700 - 800 - 900पनवेल : फ्लॉवर : 500 - 600 - 700पनवेल : भेडी : 1200 - 1300 - 1400अकोला : मूग : 4400 - 4775 - 5150पनवेल : वांगी : 1000 - 1100 - 1200अकोला : सोयाबिन : 3300 - 3440 - 3575अकोला : हरभरा : 3100 - 3260 - 3425अकोला : हरभरा : 5000 - 5200 - 5400जळगाव : आले : 1300 - 1700 - 2400जळगाव : उडीद : 2400 - 3100 - 3350जळगाव : कैरी : 3500 - 4000 - 5000जळगाव : केळी : 315 - 425 - 710जळगाव : काकडी : 500 - 700 - 1000जळगाव : कांदा : 200 - 375 - 562जळगाव : कांदा : 400 - 650 - 850जळगाव : कारली : 3000 - 3000 - 3000जळगाव : कोथिंबिर : 900 - 1300 - 2000जळगाव : कोबी : 300 - 400 - 500जळगाव : गवार : 4200 - 4200 - 4200जळगाव : गाजर : 600 - 700 - 1000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2200 - 2500 - 3000जळगाव : चिकु : 800 - 900 - 1100जळगाव : ज्वारी : 1650 - 1800 - 2100जळगाव : टरबूज : 400 - 500 - 600जळगाव : टोमॅटो : 250 - 300 - 400जळगाव : डाळींब : 2000 - 3500 - 5000जळगाव : द्राक्ष : 3000 - 4000 - 5000जळगाव : पालक : 1300 - 1300 - 1300जळगाव : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600जळगाव : बटाटा : 550 - 800 - 1100जळगाव : भेडी : 1500 - 1800 - 2300आरमोरी : भात - धान : 2200 - 2290 - 2300जळगाव : मका : 1100 - 1100 - 1100जळगाव : मेथी भाजी : 1000 - 1500 - 2500जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1800 - 2500जळगाव : मोसंबी : 1500 - 2400 - 3300जळगाव : रामफळ : 2000 - 3000 - 4000जळगाव : लिंबू : 2000 - 4000 - 5000जळगाव : वांगी : 300 - 400 - 600जळगाव : शेवगा : 800 - 1000 - 1200जळगाव : संत्री : 300 - 400 - 600जळगाव : सोयाबिन : 3400 - 3400 - 3500जळगाव : हरभरा : 4000 - 4000 - 4000जळगाव : हरभरा : 3200 - 3250 - 3300जळगाव : हरभरा : 4200 - 4350 - 4400वाशीम : उडीद : 3000 - 3200 - 3375पंढरपूर : केळी : 400 - 600 - 636पंढरपूर : कांदा : 200 - 900 - 1200वाशीम : गहू : 1600 - 1700 - 1875वाशीम : ज्वारी : 1250 - 1300 - 1400वाशीम : तूर : 3850 - 4000 - 4150वाशीम : मूग : 4350 - 4500 - 4600वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3600 - 3735वाशीम : हरभरा : 3200 - 3300 - 3475वाशीम : हळद/ हळकुंड : 6500 - 6800 - 7000औरंगाबाद : अंजीर : 4000 - 4500 - 5000कोल्हापूर : अननस : 750 - 1500 - 2000औरंगाबाद : आंबा : 8000 - 10000 - 12000कोल्हापूर : आले : 2000 - 2750 - 3500पुणे : उडीद : 5650 - 5900 - 6100औरंगाबाद : कैरी : 3000 - 3500 - 4000कोल्हापूर : कलिंगड : 300 - 1500 - 3900औरंगाबाद : काकडी : 300 - 550 - 800कोल्हापूर : काकडी : 800 - 1900 - 3000औरंगाबाद : कांदा : 300 - 625 - 950औरंगाबाद : कारली : 2500 - 2750 - 3000कोल्हापूर : कारली : 1000 - 2000 - 3000औरंगाबाद : कोथिंबिर : 200 - 250 - 300कोल्हापूर : कोथिंबिर : 1400 - 2800 - 4200औरंगाबाद : कोबी : 200 - 250 - 300कोल्हापूर : कोबी : 100 - 250 - 400औरंगाबाद : खरबुज : 1000 - 1400 - 1800पुणे : गुळ : 2651 - 2725 - 2750पुणे : गुळ : 2751 - 2875 - 2921औरंगाबाद : गवार : 4000 - 4500 - 5000कोल्हापूर : गवार : 2500 - 4250 - 6000पुणे : गहू : 3900 - 4050 - 4100पुणे : गहू : 2000 - 2300 - 2500औरंगाबाद : गाजर : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : चिकु : 500 - 750 - 1000कोल्हापूर : चिकु : 490 - 2450 - 4200पुणे : ज्वारी : 1850 - 1950 - 2000पुणे : ज्वारी : 2500 - 2900 - 3200औरंगाबाद : टरबूज : 500 - 2325 - 4150औरंगाबाद : टोमॅटो : 100 - 125 - 150कोल्हापूर : टोमॅटो : 200 - 500 - 800औरंगाबाद : डाळींब : 1000 - 2750 - 4500कोल्हापूर : डाळींब : 2000 - 4000 - 6000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 1000 - 1200 - 1400कोल्हापूर : ढोवळी मिरची : 500 - 1250 - 2000पुणे : तांदूळ : 3300 - 4600 - 5700पुणे : तांदूळ : 2600 - 2675 - 2700पुणे : तांदूळ : 8500 - 9300 - 10000पुणे : तांदूळ : 3800 - 4400 - 4800औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : द्राक्ष : 3000 - 4000 - 5000औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2100 - 2200पुणे : धने : 5000 - 8600 - 12000औरंगाबाद : पपई : 300 - 350 - 400कोल्हापूर : पेरु : 300 - 700 - 1200औरंगाबाद : पालक : 300 - 350 - 400औरंगाबाद : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600कोल्हापूर : फ्लॉवर : 100 - 550 - 1000औरंगाबाद : बटाटा : 1000 - 1050 - 1100पुणे : बाजरी : 1600 - 1725 - 1800औरंगाबाद : भेडी : 1500 - 1750 - 2000कोल्हापूर : भेडी : 700 - 1850 - 3000पुणे : मका : 1450 - 1525 - 1550औरंगाबाद : मका (कणीस) : 400 - 500 - 600पुणे : मूग : 5600 - 5850 - 6000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 500 - 650 - 800पुणे : मसूर : 4300 - 4450 - 4500औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1400 - 1500 - 1600कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2750 - 4000औरंगाबाद : मोसंबी : 2000 - 3500 - 5000कोल्हापूर : मोसंबी : 1200 - 4200 - 6000औरंगाबाद : लिंबू : 4200 - 4600 - 5000कोल्हापूर : लिंबू : 2500 - 6000 - 10000औरंगाबाद : वांगी : 500 - 650 - 800कोल्हापूर : वांगी : 300 - 1150 - 2000औरंगाबाद : वाल भाजी : 2000 - 2250 - 2500पुणे : शेंगदाणे : 6000 - 6800 - 7500औरंगाबाद : शेवगा : 600 - 650 - 700कोल्हापूर : सफरचंद : 6500 - 10000 - 12500पुणे : हरभरा : 4500 - 4700 - 4800अमरावती : उडीद : 2350 - 2850 - 3350अमरावती : कापूस : 4300 - 4500 - 4700सांगली : गुळ : 2800 - 3325 - 3850अमरावती : गहू : 1850 - 2000 - 2150सांगली : गहू : 1750 - 2225 - 2700अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1675 - 1850सांगली : ज्वारी : 1700 - 1750 - 1800सांगली : ज्वारी : 1800 - 2400 - 3000अमरावती : तूर : 3900 - 4000 - 4100सांगली : तांदूळ : 2200 - 4350 - 6500अमरावती : तील : 6500 - 7250 - 8000सांगली : बेदाणा : 10000 - 13250 - 16500अमरावती : बाजरी : 1650 - 1725 - 1800सांगली : बाजरी : 1600 - 1700 - 1800अमरावती : मका : 1050 - 1100 - 1150अमरावती : मूग : 3800 - 4025 - 4251अमरावती : सोयाबिन : 3150 - 3375 - 3601अमरावती : हरभरा : 3200 - 3325 - 3451सांगली : हळद/ हळकुंड : 6200 - 11150 - 16100
.
.
बहुविध पिके, तंत्रज्ञान यांचा सुरेख मिलाफ मुंबईतील चांगली नोकरी सोडून शेतीतच प्रगती करायची, या उद्देशाने भगवान फकिरचंद पाटील यांनी आपले...
परस्परांची साथ लाभली,प्रगतीची दारे खुली झाली लातूर जिल्ह्यातील जवळा (बु.) व्हाया बोरगाव येथील ब्याळे दांपत्याने केवळ अडीच एकर शेती असतानाही...
महाबळेश्वरमध्ये हिमकणांची चादर महाबळेश्वर, जि. सातारा  ः राज्यात सर्वत्र उन्हाची तीव्रता वाढू लागली असतानाच महाबळेश्वरमध्ये...
जलयुक्तमधील 'सुरूंग' कामाला पोलिस... पुणे : जलयुक्त शिवाराचा निधी गडप करण्यासाठी कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने कोट्यवधी रुपयांच्या सुरूंग...
मक्याच्या फ्युचर्स भावात घट या सप्ताहात मका व हळद वगळता सर्वांचे भाव घसरले किंवा स्थिर राहिले. सध्याच्या स्पॉट किमतींच्या...
देशात साखर उत्पादन ८२ लाख टनांनी वाढले कोल्हापूर: यंदाच्या हंगामात देशात महाराष्ट्रातून सर्वाधिक साखर निर्मिती झाली आहे. मार्चच्या...
मक्याच्या फ्युचर्स भावात घट या सप्ताहात मका व हळद वगळता सर्वांचे भाव घसरले किंवा स्थिर राहिले. सध्याच्या स्पॉट किमतींच्या तुलनेने पुढील काही महिन्यांत मका...
देशी पोल्ट्री उद्योग : ब्रिडिंग, हॅचिंग आणि... अंतरवाली (ता. नेवासा, जि. नगर) येथील कानडे यांचा देशी कोंबडीपालनाचा उद्योग चांगलाच विस्तारला आहे. दक्षिणेकडील व महाराष्ट्रातील...
फणसाचा दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये वापर फणसाच्या गऱ्यांना शहरी बाजारपेठेत मागणी आहे. फणसापासून लोणचे, जॅम, मुरांबा, फणस पोळी, फणसाचे चिप्स या पदार्थांसोबतच पिकलेल्या...
युवकाची 'वंडरफूल' डाळिंब ज्यूस निर्मिती सोलापूर येथील रविराज माने या तरुणाने बाजारपेठेतील मागणी अोळखून डाळिंब ज्यूसनिर्मितीचा उद्योग सुरू केला आहे. तांत्रिक ज्ञान,...
विद्यार्थ्यांनी बनवले स्वस्त, कार्यक्षम फवारणी... शेगाव (जि. बुलढाणा) येथील सिद्धिविनायक टेक्निकल कॅम्पसमधील स्कूल अाॅफ इंजिनिअरींग ॲंड रिसर्च टेक्नॉलॉजीच्या मेकॅनिकल...
भरतभाईंनी तयार केले आंतरमशागत, पेरणी यंत्र गुजरात राज्यातील पिखोर (ता. केशोद, जि. जुनागड) या लहानशा गावातील भरतभाई अग्रावत हे शेतीसाठी लागणाऱ्या छोट्या अवजारे निर्मितीतील...
हवामान
पुणे
title
34.24°C
ढग: 44%
आर्द्रता: 23%
वारा: 1.86 m/s
दबाव: 949.12hpa
आपलं मत
शिक्षण आणि नोकरीत शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी बद्दल आपणास का वाटते ?