Home | Agrowon
बाजार भाव -
लासलगाव : कांदा : 400 - 900 - 1121कराड : आंबा : 2600 - 3300 - 3300कराड : आंबा : 1000 - 1300 - 1300कराड : आंबा : 1600 - 1800 - 1800कराड : आले : 3500 - 4000 - 4000मुंबई : उडीद डाळ : 3800 - 4700 - 5800कराड : केळी : 1500 - 2000 - 2000कराड : काकडी : 700 - 1000 - 1000कराड : कांदा : 500 - 1000 - 1000कराड : कारली : 3500 - 4000 - 4000कराड : कोथिंबिर : 9 - 11 - 11कराड : कोबी : 700 - 1000 - 1000कराड : गवार : 4000 - 4500 - 4500मुंबई : गहू : 2100 - 2800 - 3500कराड : घेवडा : 4000 - 4400 - 4400मुंबई : चवळी बी : 4000 - 5000 - 6000मुंबई : ज्वारी : 1700 - 2600 - 3500कराड : टोमॅटो : 800 - 1200 - 1200कराड : डाळींब : 3000 - 3500 - 3500कराड : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 3000मुंबई : तूर डाळ : 5000 - 5700 - 6600मुंबई : तांदूळ : 9500 - 10500 - 11500मुंबई : तांदूळ : 2500 - 4500 - 6500कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 1500कराड : दोडका (शिराळी) : 3500 - 4000 - 4000कराड : पालक : 4 - 5 - 5कराड : पावटा : 4300 - 4700 - 4700कराड : फ्लॉवर : 1300 - 1600 - 1600कराड : बटाटा : 1500 - 2200 - 2200मुंबई : बाजरी : 1600 - 2000 - 2300कराड : भेडी : 2500 - 3000 - 3000आरमोरी : भात - धान : 1850 - 1875 - 1900आरमोरी : भात - धान : 2400 - 2425 - 2450आरमोरी : भात - धान : 1700 - 1730 - 1750आरमोरी : भात - धान : 1440 - 1441 - 1450मुंबई : मूग डाळ : 6100 - 6600 - 7000कराड : मेथी (भाजी) : 8 - 12 - 12मुंबई : मसूर डाळ : 4100 - 4300 - 4600कराड : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 2500कराड : मोसंबी : 8000 - 9000 - 9000कराड : लसूण : 2000 - 2500 - 2500कराड : वांगी : 1000 - 1500 - 1500मुंबई : वाटाणा : 4300 - 4500 - 4800कराड : शेवगा : 4500 - 5000 - 5000कराड : सफरचंद : 16000 - 20000 - 20000मुंबई : हरभरा डाळ : 4200 - 4400 - 4600पुणे : आले : 1000 - 4000 - 5300पुणे : काकडी : 800 - 1500 - 2000पुणे : कांदा : 500 - 1000 - 1200पुणे : कारली : 2500 - 3000 - 4000पुणे : कोबी : 300 - 500 - 800पुणे : कोहळा : 1500 - 1800 - 2000पुणे : गवार : 2500 - 3000 - 5000पुणे : गाजर : 800 - 1000 - 1500पुणे : घेवडा : 5000 - 10000 - 15000पुणे : टोमॅटो : 600 - 1000 - 1400पुणे : डाळींब : 500 - 2000 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 4000पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 3000पुणे : दुधी भोपळा : 2500 - 3000 - 4000पुणे : द्राक्ष : 8000 - 10000 - 13000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 4000 - 5000पुणे : पावटा : 4000 - 5000 - 6000पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1500पुणे : बटाटा : 1400 - 1500 - 1700पुणे : बीट : 600 - 800 - 1000पुणे : भेडी : 1000 - 2000 - 3200पुणे : मटार : 6000 - 7000 - 9000पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 4000पुणे : लसूण : 1000 - 2000 - 3000पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 3000पुणे : वाल पापडी : 2500 - 3000 - 5000पुणे : सफरचंद : 5000 - 10000 - 16000पुणे : अननस : 700 - 1000 - 1700पुणे : आंबट चुका : 7 - 8 - 10पुणे : आंबा : 1000 - 10000 - 16000जळगाव : उडीद : 2700 - 3150 - 3300पुणे : कैरी : 800 - 1000 - 2000पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1200सातारा : काकडी : 1000 - 1250 - 1500पुणे : कांदा पात : 7 - 10 - 12सातारा : कारली : 4000 - 4250 - 4500पुणे : कोथिंबिर : 3 - 10 - 12सातारा : कोबी : 500 - 750 - 1000पुणे : खरबुज : 1000 - 1200 - 2000सातारा : गवार : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : गहू : 1650 - 1650 - 1700सातारा : गाजर : 3000 - 3500 - 4000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1600 - 2000 - 3000पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 7पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 3000पुणे : चिकु : 1000 - 2400 - 5000जळगाव : ज्वारी : 1700 - 1700 - 1700सातारा : टोमॅटो : 600 - 800 - 1000पुणे : डाळींब : 2500 - 5000 - 7000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4000पुणे : ढेमसे : 1500 - 2000 - 3000सातारा : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 3500सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500पुणे : पुदिना : 2 - 3 - 4पुणे : पपई : 500 - 1000 - 1500पुणे : पेरु : 2000 - 3800 - 5000पुणे : परवर : 2500 - 3000 - 4000पुणे : पालक : 7 - 8 - 10सातारा : पावटा : 5500 - 6000 - 6500सातारा : फ्लॉवर : 1000 - 2000 - 3000जळगाव : बाजरी : 1300 - 1300 - 1311सातारा : भेडी : 2000 - 3000 - 4000सातारा : मटार : 6000 - 7000 - 8000पुणे : मेथी (भाजी) : 8 - 10 - 15पुणे : मुळा : 8 - 10 - 20सातारा : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : मोसंबी : 1300 - 5000 - 6600पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 7पुणे : लिंबू : 300 - 1000 - 1300सातारा : वांगी : 1500 - 2000 - 2500पुणे : शेपू : 8 - 10 - 12पुणे : शेवगा : 3000 - 4000 - 5000पुणे : शहाळे : 500 - 1000 - 1800पुणे : संत्री : 1700 - 7000 - 7500जळगाव : हरभरा : 3000 - 3100 - 3100जळगाव : हरभरा : 3000 - 3300 - 3400जळगाव : हरभरा : 3000 - 3100 - 3225जळगाव : आले : 3000 - 4500 - 6000जळगाव : कैरी : 1200 - 1600 - 2000जळगाव : केळी : 300 - 400 - 450जळगाव : काकडी : 600 - 700 - 800कोल्हापूर : कांदा : 500 - 900 - 1400जळगाव : कांदा : 425 - 750 - 1052जळगाव : कारली : 2000 - 2000 - 2000कोल्हापूर : कोथिंबिर : 4200 - 7000 - 9800जळगाव : कोथिंबिर : 1500 - 2000 - 2500कोल्हापूर : कोबी : 200 - 650 - 1100जळगाव : कोबी : 500 - 600 - 700जळगाव : गवार : 3500 - 3500 - 3500जळगाव : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3000 - 3000जळगाव : जांभूळ : 6000 - 7000 - 8500कोल्हापूर : टोमॅटो : 300 - 950 - 1600जळगाव : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1500जळगाव : पालक : 2000 - 2000 - 2000कोल्हापूर : फ्लॉवर : 450 - 975 - 1500जळगाव : फ्लॉवर : 1500 - 1800 - 2000कोल्हापूर : बटाटा : 1400 - 1800 - 2000जळगाव : बटाटा : 1100 - 1300 - 1425जळगाव : भेडी : 1500 - 1800 - 2000कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 4900 - 7700 - 10500जळगाव : मेथी भाजी : 3000 - 3000 - 3000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1500 - 1800जळगाव : लिंबू : 1000 - 1200 - 1500कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 3000 - 5000जळगाव : वांगी : 1000 - 1500 - 2000कोल्हापूर : सफरचंद : 11000 - 13000 - 15000कोल्हापूर : आंबा : 1000 - 2750 - 3000औरंगाबाद : अननस : 600 - 1300 - 2000मुंबई : अर्वी : 2600 - 2700 - 2800औरंगाबाद : आंबा : 1400 - 3950 - 6500मुंबई : आले (सुंठ) : 5000 - 5500 - 6000औरंगाबाद : कैरी : 1000 - 1300 - 1600औरंगाबाद : काकडी : 600 - 1000 - 1400पनवेल : काकडी : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : काकडी : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : काकडी : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : कांदा : 100 - 500 - 900पनवेल : कांदा : 1200 - 1300 - 1400औरंगाबाद : कारली : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : कारली : 2000 - 2400 - 2800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 300 - 500 - 700औरंगाबाद : कोबी : 600 - 650 - 700पनवेल : कोबी : 800 - 900 - 1000मुंबई : कोबी : 600 - 700 - 800औरंगाबाद : खरबुज : 1600 - 1800 - 2000औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3500 - 4000पनवेल : गवार : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : गवार : 3000 - 3500 - 4000औरंगाबाद : गहू : 1700 - 1775 - 1850पनवेल : गाजर : 2200 - 2300 - 2400मुंबई : गाजर : 800 - 1000 - 1200पनवेल : घेवडा : 6000 - 7000 - 8000पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 2800 - 3000 - 3200औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3500 - 4000औरंगाबाद : चिकु : 500 - 1150 - 1800औरंगाबाद : ज्वारी : 1600 - 1650 - 1725औरंगाबाद : जांभूळ : 5000 - 6500 - 7000औरंगाबाद : टरबूज : 600 - 750 - 900औरंगाबाद : टोमॅटो : 600 - 1050 - 1500पनवेल : टोमॅटो : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : टोमॅटो : 1600 - 1800 - 2000औरंगाबाद : डाळींब : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2000 - 2750 - 3500मुंबई : ढोवळी मिरची : 3000 - 3100 - 3200मुंबई : तोंडली : 1500 - 2550 - 3600औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 600 - 800 - 1000पनवेल : दुधी भोपळा : 2200 - 2300 - 2400मुंबई : दुधी भोपळा : 1400 - 1600 - 1800पनवेल : दोडका (शिराळी) : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3200 - 3700 - 4200पनवेल : पडवळ : 2400 - 2600 - 3000मुंबई : पडवळ : 2600 - 2800 - 3000औरंगाबाद : पालक : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1600पनवेल : फ्लॉवर : 1400 - 1600 - 2000मुंबई : फ्लॉवर : 1200 - 1400 - 1600औरंगाबाद : बटाटा : 1400 - 1450 - 1500औरंगाबाद : बाजरी : 1100 - 1100 - 1100औरंगाबाद : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2000 - 2600 - 3200औरंगाबाद : भेडी : 2500 - 3000 - 3500पनवेल : भेडी : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : भेडी : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : भेडी : 2200 - 2400 - 2600औरंगाबाद : मका : 1210 - 1210 - 1210औरंगाबाद : मका (कणीस) : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : मटार : 6000 - 8000 - 10000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 900 - 950 - 1000औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2250 - 3000औरंगाबाद : मोसंबी : 2000 - 3500 - 5000मुंबई : रताळी : 1800 - 1900 - 2000औरंगाबाद : लिंबू : 1400 - 1700 - 2000औरंगाबाद : वांगी : 700 - 1150 - 1600पनवेल : वांगी : 2200 - 2300 - 2400मुंबई : वांगी : 1000 - 1500 - 2000औरंगाबाद : शेवगा : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : शेवगा : 3200 - 3400 - 3600औरंगाबाद : शहाळे : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : सुरण : 2600 - 2700 - 2800पंढरपूर : आंबट चुका : 10 - 10 - 10पुणे : उडीद : 5700 - 5900 - 6000मुंबई : कढिपत्ता : 1600 - 1700 - 1800पंढरपूर : केळी : 875 - 1110 - 1175पंढरपूर : काकडी : 500 - 1100 - 2000मुंबई : काजू : 80000 - 110000 - 120000पंढरपूर : कांदा : 200 - 775 - 1300पंढरपूर : कोथिंबिर : 3 - 20 - 25पंढरपूर : कोबी : 600 - 1200 - 1300पुणे : गुळ : 2675 - 2700 - 2700पुणे : गुळ : 2651 - 2675 - 2675मुंबई : गुळ : 3500 - 4000 - 4200पंढरपूर : गवार : 2000 - 4000 - 4600नागपूर : गहू : 2500 - 2800 - 2900नागपूर : गहू : 1701 - 1760 - 1780पुणे : गहू : 3800 - 4100 - 4200मुंबई : चिंच : 10000 - 13000 - 15000नागपूर : ज्वारी : 2000 - 2075 - 2100मुंबई : जिरे : 19000 - 26000 - 27000पंढरपूर : टोमॅटो : 350 - 1000 - 1900पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1500 - 2200 - 3500नागपूर : तांदूळ : 3000 - 3150 - 3200नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 5000 - 5225 - 5300पुणे : तांदूळ : 2650 - 2750 - 2850पुणे : तांदूळ : 3400 - 4600 - 5700पुणे : तांदूळ : 5000 - 7500 - 8500पुणे : तांदूळ : 3800 - 4350 - 4800पुणे : धने : 5500 - 9150 - 12500मुंबई : धने : 6500 - 10000 - 14000मुंबई : नारळ : 700 - 1700 - 3500पंढरपूर : पालक : 6 - 7 - 7मुंबई : बडिशेप : 13000 - 14500 - 16000पंढरपूर : भेडी : 1000 - 3000 - 3100पुणे : मका : 1500 - 1600 - 1600पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 8 - 8 - 10मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2500 - 3600मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000पंढरपूर : वांगी : 500 - 3500 - 4000मुंबई : सुपारी : 25000 - 28000 - 30000मुंबई : साखर : 3140 - 3292 - 3442नागपूर : हरभरा : 3000 - 3298 - 3398मुंबई : हळद/ हळकुंड : 9000 - 13000 - 14000नागपूर : अननस : 1000 - 4000 - 5000नागपूर : आंबा : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : आंबा : 1500 - 1950 - 2100नागपूर : आंबा : 2000 - 2900 - 3200नागपूर : आले : 4000 - 6250 - 7000पंढरपूर : आले (सुंठ) : 5000 - 5000 - 5000नागपूर : कैरी : 1500 - 2250 - 2500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : काकडी : 1500 - 2250 - 2500नागपूर : कांदा : 500 - 650 - 700नागपूर : कांदा : 700 - 850 - 900नागपूर : कारली : 2500 - 3250 - 3500पंढरपूर : कारली : 1000 - 3000 - 3300नागपूर : कोथिंबिर : 2500 - 3625 - 4000नागपूर : कोबी : 300 - 450 - 500नागपूर : कोहळा : 600 - 750 - 800नागपूर : गवार : 2500 - 3250 - 3500वाशीम : गहू : 1650 - 1800 - 1950नागपूर : गाजर : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1150 - 1200पुणे : ज्वारी : 3250 - 3400 - 3500पुणे : ज्वारी : 2200 - 2400 - 2500वाशीम : ज्वारी : 950 - 1000 - 1250नागपूर : टोमॅटो : 1600 - 1900 - 2000नागपूर : टोमॅटो : 1600 - 1900 - 2000नागपूर : डाळींब : 2000 - 6500 - 8000नागपूर : ढोवळी मिरची : 3500 - 3875 - 4000नागपूर : तूर : 3500 - 3792 - 3890वाशीम : तूर : 3550 - 3600 - 3875नागपूर : तोंडली : 1200 - 1425 - 1500नागपूर : दुधी भोपळा : 600 - 900 - 1000नागपूर : द्राक्ष : 3500 - 4250 - 4500नागपूर : धने : 3900 - 4050 - 4100नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : परवर : 1500 - 1725 - 1800नागपूर : पालक : 1000 - 1750 - 2000नागपूर : फणस : 600 - 750 - 800नागपूर : फ्लॉवर : 1000 - 1375 - 1500पंढरपूर : फ्लॉवर : 1000 - 1000 - 1000नागपूर : बटाटा : 1300 - 1600 - 1700नागपूर : भेडी : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : मका : 1200 - 1312 - 1350पुणे : मूग : 5600 - 5950 - 6000पुणे : मसूर : 4500 - 4800 - 5000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : मोसंबी : 2400 - 2700 - 2800नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : लसूण : 1000 - 2500 - 3000नागपूर : वांगी : 600 - 900 - 1000पुणे : शेंगदाणे : 5800 - 6100 - 6200पंढरपूर : शेवगा : 35 - 50 - 50नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सोयाबिन : 3000 - 3226 - 3302वाशीम : सोयाबिन : 3400 - 3500 - 3600पुणे : हरभरा : 4500 - 4850 - 5000परतूर : गहू : 1700 - 1850 - 1990नागपूर : चवळी (पाला) : 800 - 1100 - 1200परतूर : ज्वारी : 1250 - 1400 - 1625नागपूर : ढेमसे : 2500 - 3250 - 3500परतूर : तूर : 3600 - 3651 - 3776नाशिक : फ्लॉवर : 645 - 1035 - 1430नागपूर : बीट : 800 - 950 - 1000नागपूर : मुळा : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : लिंबू : 1000 - 1375 - 1500नाशिक : वांगी : 3000 - 4000 - 5000परतूर : हरभरा : 3000 - 3050 - 3100सोलापूर : अंबाडी भाजी : 200 - 200 - 200नाशिक : आंबा : 2500 - 3500 - 5000अकोला : उडीद : 3000 - 3100 - 3200नाशिक : कैरी : 1000 - 1250 - 1500नाशिक : काकडी : 1250 - 1750 - 2250सोलापूर : काकडी : 400 - 2000 - 3000सोलापूर : कांदा : 100 - 700 - 1450नाशिक : कारली : 2085 - 2710 - 3335सोलापूर : कारली : 3000 - 3500 - 5000सोलापूर : कोथिंबिर : 300 - 700 - 1500नाशिक : कोबी : 500 - 670 - 835सोलापूर : कोबी : 400 - 660 - 900सोलापूर : गुळ : 2851 - 2900 - 2915नाशिक : गवार : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : गवार : 1000 - 2500 - 3750अकोला : गहू : 2150 - 2300 - 2450अकोला : गहू : 1450 - 1555 - 1660सोलापूर : गहू : 2125 - 2390 - 2685सोलापूर : गाजर : 1500 - 1600 - 1800सोलापूर : चाकवत : 350 - 480 - 500सोलापूर : चिकु : 1000 - 1000 - 1000अकोला : ज्वारी : 1060 - 1065 - 1075सोलापूर : टोमॅटो : 300 - 700 - 1500नाशिक : डाळींब : 500 - 5500 - 8750सोलापूर : डाळींब : 1000 - 2800 - 8500नाशिक : ढेमसे : 830 - 1460 - 2080नाशिक : ढोवळी मिरची : 4375 - 6560 - 8750सोलापूर : ढोवळी मिरची : 2000 - 2200 - 2500अकोला : तूर : 3625 - 3760 - 3900सोलापूर : तांदूळ : 2210 - 2470 - 5650नाशिक : दुधी भोपळा : 670 - 1000 - 1335सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 3000 - 5000सोलापूर : पपई : 200 - 300 - 400नाशिक : पेरु : 1250 - 2250 - 2750सोलापूर : पेरु : 1500 - 1800 - 2200सोलापूर : पालक : 300 - 400 - 500सोलापूर : फ्लॉवर : 480 - 1200 - 2160सोलापूर : बटाटा : 1000 - 1650 - 1800नाशिक : भेडी : 2500 - 2920 - 3330सोलापूर : भेडी : 1000 - 3000 - 5000अकोला : मूग : 4800 - 4950 - 5100सोलापूर : मेथी भाजी : 800 - 1000 - 1300सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 2600सोलापूर : मोसंबी : 300 - 400 - 600सोलापूर : राजगिरा : 400 - 450 - 500सोलापूर : लसूण : 800 - 1900 - 2800नाशिक : लिंबू : 1000 - 1500 - 2000सोलापूर : लिंबू : 500 - 1000 - 1300सोलापूर : वांगी : 800 - 1800 - 2800सोलापूर : शेपू : 800 - 1000 - 1200नाशिक : शहाळे : 2000 - 2400 - 2800नाशिक : सफरचंद : 10000 - 16000 - 20000सोलापूर : सफरचंद : 2000 - 2600 - 2800अकोला : सोयाबिन : 3200 - 3250 - 3300अकोला : हरभरा : 3000 - 3155 - 3311जालना : गहू : 1750 - 1800 - 2100जालना : गहू : 1450 - 1450 - 1450जालना : गहू : 2875 - 2875 - 2875धुळे : कांदा : 250 - 820 - 1165धुळे : गहू : 1611 - 1834 - 2100करमाळा : ज्वारी : 1450 - 2700 - 2800जालना : ज्वारी : 1400 - 1600 - 2425धुळे : ज्वारी : 1055 - 1150 - 1400जालना : तूर : 3000 - 3700 - 4000जालना : तूर : 3100 - 3500 - 3668जालना : बाजरी : 1150 - 1175 - 1385धुळे : बाजरी : 1120 - 1455 - 1541धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2000 - 3650 - 4000करमाळा : मका : 1100 - 1311 - 1350जालना : मका : 1178 - 1265 - 1357धुळे : मका : 1359 - 1359 - 1359धुळे : मटकी : 2600 - 3700 - 4395जालना : मोहरी : 3100 - 3850 - 3850जालना : लिंबोळी : 745 - 995 - 1150जालना : सोयाबिन : 2700 - 3200 - 3225करमाळा : हरभरा : 2601 - 3000 - 3100जालना : हरभरा : 3000 - 3100 - 3325जालना : हरभरा : 3300 - 3300 - 3800धुळे : हरभरा : 2600 - 3000 - 4495धुळे : तूर : 2700 - 2900 - 3600नाशिक : कांदा : 300 - 800 - 1250नाशिक : बटाटा : 900 - 1400 - 1750नाशिक : लसूण : 500 - 2450 - 4000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 9 - 10 - 12रत्नागिरी : कोबी : 600 - 800 - 1000रत्नागिरी : गाजर : 3000 - 3200 - 3500रत्नागिरी : टोमॅटो : 1000 - 1400 - 1700रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 3000 - 3300 - 3500रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2000 - 2600 - 3000रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 3000 - 3500रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 3500रत्नागिरी : वांगी : 1500 - 2000 - 2500
.
.
खर्च कमी करणारी आंतरपीक पद्धती पुणे जिल्ह्यातील बोरीपार्धी येथील दिलीप थोरात यांनी विविध नगदी किंवा फळपिकांचा अनुभव घेतला. मात्र...
बायोगॅस स्लरीतून मातीची समृध्दी जालना जिल्ह्यातील कडवंची येथील अठरा शेतकऱ्यांकडील बायोगॅस प्रकल्पातील स्लरीचा वापर त्यांच्याच...
आयटीआय प्रवेशाच्या वेळापत्रकात बदल सातारा ः राज्यातील इयत्ता दहावीतील विद्यार्थ्यांना मूळ गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखल व अन्य...
पुणे विभागात खरीप पेरण्यास प्रारंभ पुणे : गेल्या पंधरवड्यात पुणे विभागातील काही भागांत पाऊस झाला आहे. सध्या अनेक भागांत ढगाळ...
सोयाबीनच्या फ्युचर्स भावात नरमाई एनसीडिएक्स मध्ये या सप्ताहात कापूस, साखर, हळद, गहू व गवार बी यांच्या किमतींत वाढ झाली. सर्वात अधिक...
तूर उत्पादकांना दोन हजार बोनस न दिल्यास आंदोलन :... अमरावती ः तुरीची शासकीय हमीभाव खरेदी सुरू करावी किंवा तूर उत्पादकांना प्रतीक्‍विंटल दोन हजार रूपये...
अल्पभूधारकांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी हजार... केवळ शिक्षण आहे म्हणून व्यवसाय यशस्वी होत नाही, तर येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीला तोंड देण्याची जिगरबाज मनोवृत्ती असावी लागते. ती...
शेळीपालन सल्ला करडांचे कप्पे मुख्यतः हवेशीर, कोरडे, उबदार असावेत. अन्यथा गारवा, आर्द्रतेमुळे अशक्त करडे दगावतात. गोठ्यातील तापमान वाढीसाठी...
शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी यंत्रे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची ‘सिफेट’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. काढणीपश्‍चात पीक व्यवस्थापन व प्रक्रिया याबाबत ही संस्था...
प्रक्रियेपूर्वी तपासा दुधाची गुणवत्ता दूध काढल्यानंतर दूध संकलन केंद्र, दूध शीतकरण केंद्र, दूध संघ ते दूध प्रक्रिया केंद्र या मार्गाने दूध प्रक्रिया केंद्रावर येत असते...
सूर्यफूल बियांपासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ आपल्याकडे सूर्यफुलाचा वापर प्रामुख्याने तेलासाठी केला जातो. मात्र, सूर्यफुलाच्या बियांपासून व त्यातील मगजापासून विविध...
शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी यंत्रे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची ‘सिफेट’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. काढणीपश्‍चात पीक व्यवस्थापन व प्रक्रिया याबाबत ही संस्था...
हवामान
पुणे
title
22.89°C
ढग: 48%
आर्द्रता: 97%
वारा: 2.3 m/s
दबाव: 944.4hpa
आपलं मत
खरीप पीककर्ज न मिळण्यात आपणास सध्या कोणते अडथळे भेडसावत आहेत ?
अॅग्रोवन इव्हेंटस्
20 - 20 Jun
जमीन सुपीकता चर्चासत्र, नाशिक.. 10:00 am-14:00 pm, स्थळ : स्थळ : परशुराम सायखेडकर नाट्य ...