Home | Agrowon
बाजार भाव -
कराड : आले : 6000 - 6500 - 6500कराड : केळी : 700 - 1000 - 1000सातारा : काकडी : 1000 - 1250 - 1500कराड : कांदा पात : 2 - 4 - 4कराड : कारली : 1500 - 2000 - 2000कराड : कोथिंबिर : 3 - 5 - 5कराड : कोबी : 400 - 700 - 700सातारा : कोबी : 800 - 1000 - 1200कराड : गवार : 3000 - 3500 - 3500कराड : गाजर : 500 - 1000 - 1000सातारा : गाजर : 1000 - 1100 - 1200कराड : घेवडा : 1000 - 1600 - 1600कराड : चिकु : 2000 - 3000 - 3000कराड : टोमॅटो : 800 - 1400 - 1400सातारा : टोमॅटो : 1000 - 1300 - 1600कराड : डाळींब : 2000 - 2500 - 2500कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1600 - 1600सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 2500कराड : पालक : 1 - 2 - 2कराड : पावटा : 1500 - 2000 - 2000सातारा : पावटा : 1000 - 1250 - 1500कराड : फ्लॉवर : 200 - 500 - 500सातारा : फ्लॉवर : 400 - 700 - 1000कराड : बोर : 600 - 1000 - 1000कराड : भेडी : 3000 - 3500 - 3500सातारा : भेडी : 1500 - 2500 - 3500कराड : मटार : 1600 - 2400 - 2400सातारा : मटार : 1500 - 2000 - 2500कराड : मेथी (भाजी) : 1 - 2 - 2कराड : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1800 - 1800सातारा : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1500 - 2000कराड : मोसंबी : 3500 - 4000 - 4000कराड : वांगी : 500 - 1000 - 1000सातारा : वांगी : 1000 - 1250 - 1500कराड : शेवगा : 2500 - 3000 - 3000सातारा : शेवगा : 2500 - 3000 - 3500कराड : सफरचंद : 4650 - 6000 - 6000कराड : काकडी : 700 - 1200 - 1200कराड : कांदा : 500 - 800 - 800कराड : गुळ : 2400 - 3200 - 5000कराड : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 2500कराड : द्राक्ष : 3000 - 4000 - 4000कराड : बटाटा : 700 - 1200 - 1200कराड : लसूण : 1000 - 1600 - 1600जळगाव : उडीद : 4300 - 4700 - 4925मुंबई : उडीद डाळ : 5500 - 6000 - 7500जळगाव : गुळ : 2221 - 2751 - 2800जळगाव : गहू : 2000 - 2000 - 2000मुंबई : गहू : 2400 - 3100 - 3800मुंबई : चवळी बी : 3800 - 5800 - 7000जळगाव : ज्वारी : 1775 - 1800 - 1800मुंबई : ज्वारी : 2200 - 3300 - 4000मुंबई : तूर डाळ : 5800 - 6300 - 7300मुंबई : तांदूळ : 2400 - 4950 - 7500मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10500 - 12000मुंबई : बाजरी : 1700 - 2200 - 2500मुंबई : मूग डाळ : 6700 - 7500 - 8200मुंबई : मसूर डाळ : 4800 - 5000 - 5200मुंबई : वाटाणा : 5700 - 6100 - 6500जळगाव : सोयाबिन : 3500 - 3600 - 3600जळगाव : हरभरा : 4000 - 4650 - 4700मुंबई : हरभरा डाळ : 5600 - 6100 - 6500मुंबई : अर्वी : 3400 - 3600 - 3800मुंबई : आले (सुंठ) : 6000 - 6400 - 6800मुंबई : कढिपत्ता : 2000 - 2150 - 2300मुंबई : काकडी : 1600 - 1700 - 1800मुंबई : काकडी : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : कारली : 3000 - 3400 - 3800मुंबई : कोबी : 500 - 800 - 1000रत्नागिरी : कोबी : 800 - 1000 - 1200मुंबई : गवार : 2500 - 3500 - 4500मुंबई : गाजर : 800 - 1000 - 1200मुंबई : टोमॅटो : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : टोमॅटो : 800 - 1000 - 1200रत्नागिरी : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : ढोवळी मिरची : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : तोंडली : 1000 - 1800 - 2600मुंबई : दुधी भोपळा : 800 - 1100 - 1400मुंबई : दोडका (शिराळी) : 1600 - 2000 - 2400मुंबई : फरस बी : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : फ्लॉवर : 600 - 800 - 1000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2000 - 2300 - 2500अकलुज : बाजरी : 2100 - 2100 - 2100मुंबई : भेडी : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : भेडी : 1500 - 1800 - 2000अकलुज : मका : 1830 - 1830 - 1830मुंबई : मटार : 1200 - 1500 - 1800मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2600 - 2800 - 3000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3400 - 4000 - 4400मुंबई : रताळी : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : वांगी : 800 - 1500 - 2200रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2200 - 2500मुंबई : शेवगा : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : सुरण : 1800 - 2000 - 2200अकलुज : हरभरा : 3800 - 3800 - 3800औरंगाबाद : अंजीर : 4000 - 4750 - 5500औरंगाबाद : अननस : 500 - 2250 - 4000पुणे : आले : 4000 - 5000 - 6000औरंगाबाद : काकडी : 1000 - 1150 - 1300पुणे : काकडी : 800 - 1500 - 2000रत्नागिरी : काकडी : 2500 - 2800 - 3000औरंगाबाद : कांदा : 150 - 300 - 450पुणे : कांदा : 200 - 600 - 750पुणे : कारली : 2000 - 3000 - 4000औरंगाबाद : कोथिंबिर : 200 - 250 - 300रत्नागिरी : कोथिंबिर : 6 - 7 - 8औरंगाबाद : कोबी : 700 - 750 - 800पुणे : कोबी : 400 - 600 - 800औरंगाबाद : खरबुज : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : गवार : 5000 - 5500 - 6000पुणे : गवार : 4000 - 4500 - 5000औरंगाबाद : गाजर : 700 - 950 - 1200पुणे : गाजर : 700 - 1000 - 1200रत्नागिरी : गाजर : 2000 - 2600 - 3000पुणे : घेवडा : 2500 - 3000 - 3500औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3500 - 4000औरंगाबाद : टोमॅटो : 500 - 650 - 800पुणे : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1200औरंगाबाद : डाळींब : 300 - 2000 - 3700औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2000 - 2250 - 2500पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 1200पुणे : दुधी भोपळा : 700 - 1000 - 1600औरंगाबाद : द्राक्ष : 5000 - 6500 - 8000पुणे : दोडका (शिराळी) : 1500 - 2000 - 3000औरंगाबाद : पपई : 150 - 325 - 500औरंगाबाद : पेरु : 800 - 1200 - 1600औरंगाबाद : पालक : 90 - 125 - 160औरंगाबाद : फ्लॉवर : 500 - 600 - 700पुणे : फ्लॉवर : 400 - 800 - 1000औरंगाबाद : बटाटा : 500 - 850 - 1200पुणे : बटाटा : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : बोर : 1000 - 1200 - 1400औरंगाबाद : भेडी : 3000 - 3750 - 4500पुणे : भेडी : 2000 - 3000 - 4000पुणे : भोपळा : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : मका (कणीस) : 700 - 750 - 800औरंगाबाद : मटार : 1400 - 1500 - 1600पुणे : मटार : 1200 - 1600 - 1800रत्नागिरी : मटार : 2000 - 2600 - 3000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 150 - 250 - 350रत्नागिरी : मेथी (भाजी) : 4 - 5 - 6औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 2200 - 2850 - 3500पुणे : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 3000रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2800 - 3000औरंगाबाद : मोसंबी : 1000 - 2250 - 3500पुणे : लसूण : 700 - 1600 - 2800औरंगाबाद : लिंबू : 2500 - 2650 - 2800औरंगाबाद : वांगी : 1000 - 1300 - 1600पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : वाल पापडी : 1000 - 1500 - 2200औरंगाबाद : वाल भाजी : 1500 - 1750 - 2000औरंगाबाद : शेवगा : 2200 - 2850 - 3500औरंगाबाद : शहाळे : 1200 - 1700 - 2200औरंगाबाद : हरभरा (पेंडी) : 100 - 125 - 150पुणे : आंबट चुका : 4 - 5 - 6पुणे : करडई : 3 - 3 - 4पुणे : कांदा पात : 2 - 4 - 5पुणे : कोथिंबिर : 2 - 4 - 6नागपूर : गहू : 1950 - 2028 - 2054नागपूर : गहू : 2600 - 2825 - 2900पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 5पुणे : चाकवत : 4 - 5 - 6नागपूर : ज्वारी : 2200 - 2350 - 2400पुणे : डबल बी : 3000 - 3500 - 4000नागपूर : तूर : 4550 - 5057 - 5226नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : तांदूळ : 4500 - 4875 - 5000नागपूर : तांदूळ : 2400 - 2550 - 2600पुणे : तोंडली : 1400 - 2000 - 3000पुणे : पुदिना : 2 - 2 - 3पुणे : पालक : 2 - 3 - 5पुणे : पावटा : 2500 - 2700 - 3000पुणे : बीट : 800 - 1000 - 1500पुणे : मेथी (भाजी) : 1 - 3 - 4पुणे : मुळा : 5 - 8 - 10पुणे : रताळी : 1000 - 1400 - 1600पुणे : राजगिरा : 4 - 4 - 5पुणे : वाल भाजी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : वालवड : 1000 - 2000 - 3000पुणे : शेपू : 3 - 5 - 6पुणे : शेवगा : 2000 - 3000 - 4500पुणे : सफरचंद : 4000 - 9000 - 15000नागपूर : हरभरा : 3800 - 4271 - 4428पुणे : हरभरा (पेंडी) : 4 - 5 - 6पुणे : अंजीर : 3000 - 4000 - 8000पुणे : अननस : 700 - 1000 - 2700पुणे : कलिंगड : 300 - 500 - 800मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000पुणे : खरबुज : 1000 - 1400 - 2000मुंबई : गुळ : 3500 - 4200 - 4500पुणे : चिकु : 1000 - 1500 - 3000मुंबई : चिंच : 10000 - 15000 - 16000मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000नागपूर : टोमॅटो : 500 - 650 - 700नागपूर : टोमॅटो : 600 - 750 - 800पुणे : डाळींब : 1500 - 5000 - 9000पुणे : डाळींब : 500 - 1100 - 2500पुणे : डाळींब : 1000 - 2000 - 4000पुणे : द्राक्ष : 1500 - 5000 - 10000मुंबई : धने : 7000 - 12000 - 18000मुंबई : नारळ : 700 - 1350 - 3500पुणे : पेअर : 5000 - 9000 - 15000पुणे : पपई : 500 - 600 - 700पुणे : पेरु : 2000 - 3000 - 5000मुंबई : बडिशेप : 13000 - 14500 - 16000पुणे : बोर : 500 - 2000 - 4000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 600 - 1500मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 1800 - 1950 - 2000पुणे : मोसंबी : 600 - 2500 - 5800पुणे : रामफळ : 2000 - 4000 - 7000पुणे : लिंबू : 500 - 1000 - 3300मुंबई : वेलची : 155000 - 165000 - 195000पुणे : शहाळे : 500 - 1000 - 1300पुणे : स्ट्रॉबेरी : 3300 - 4000 - 5000पुणे : संत्री : 800 - 2600 - 4500मुंबई : सुपारी : 30000 - 33000 - 35000मुंबई : साखर : 3062 - 3125 - 3352पुणे : सिताफळ : 5000 - 5700 - 7000मुंबई : हळद/ हळकुंड : 10000 - 13500 - 16000
.
.
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त उत्पादन,... स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन तरुणांनी एकत्र येत काळाची गरज ओळखून रासायनिक अवशेषमुक्त (...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षम चिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानतर्फे परिसरातील महिला बचत गटांना प्रशिक्षण...
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होणारच ः पालकमंत्री शिंदे नगर  ः नगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, ही जनतेचीच इच्छा आहे आणि पालकमंत्री म्हणून जनतेची इच्छा...
पंधरा दिवसांपूर्वीच संपला नगरमधील पाच तालुक्‍... नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये चाराटंचाई अंधिक तीव्र होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार डिसेंबर अखेरीसच...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. अजून दहा दिवसांनी...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवर ग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन दशकांपूर्वी सुरू झालेल्या आयटीसी लि.चा ‘ई चौपाल’ हा...
पशूसल्ला     थंड वातावरणामुळे जनावरांच्या नाक व डोळ्यांतून पाणी येणे, भूक कमी होणे, थरथर कापणे इ. लक्षणे दिसतात. संध्याकाळ...
उसाच्या वाढ्याची पौष्टिकता वाढवा जनावरांच्या आहारात सतत वाढ्याचा समावेश केल्यामुळे शरिराला आवश्यक असणाऱ्या घटकांची कमतरता निर्माण होऊन दुग्धोत्पादन व प्रजनन...
हळद पॉलिश, प्रतवारी महत्त्वाची लोखंडी ड्रममधून शिजवलेली हळद २० ते ३० मिनिटांसाठी पसरविण्याच्या ठिकाणी ढीग करून ठेवावी. त्यानंतर हळद पसरावी. परिणामी हळकुंडाची...
पौष्टिक अंजिराचे प्रक्रियायुक्त पदार्थ अंजिरामध्ये आहारमूल्याबरोबरच औषधी गुणधर्म मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे त्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांना खूप महत्त्व आहे....
हळद शिजविण्यासाठी वापरा बॉयलर काढणीनंतर हळदीवर ४ ते ५ दिवसांमध्येच शिजविण्याची प्रक्रिया करावी. दर्जा योग्य राखण्यासाठी हळद सुधारित पद्धतीने शिजवावी. शिजविलेली...
धान्यांच्या तात्पुरत्या साठवणीचे नावीन्यपूर्ण... अन्नधान्यांचे उत्पादन हे हंगामी होऊन साधारणपणे महिन्याभरात संपून जाते. अशा धान्यांच्या साठवणीसाठी तात्पुरत्या साठवणीच्या...
हवामान
पुणे
title
27.17°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 42%
वारा: 4.61 m/s
दबाव: 950.52hpa