Home | Agrowon
बाजार भाव -
लासलगाव : कांदा : 400 - 720 - 900आरमोरी : भात - धान : 2220 - 2220 - 2220आरमोरी : भात - धान : 1250 - 1350 - 1450कराड : आंबा : 1500 - 2500 - 2500कराड : आंबा : 4000 - 4500 - 4500पुणे : आले : 2000 - 3000 - 5500पुणे : काकडी : 700 - 1000 - 1600पुणे : कांदा : 300 - 500 - 800पुणे : गवार : 2000 - 2500 - 3000पुणे : घेवडा : 3500 - 4000 - 5500पुणे : टोमॅटो : 300 - 500 - 600पुणे : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 1500पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : बटाटा : 1200 - 1500 - 1700पुणे : भेडी : 1000 - 2500 - 3000पुणे : मटार : 5000 - 5500 - 6500पुणे : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : लसूण : 800 - 2000 - 2800कराड : आंबा : 1000 - 1300 - 1300कराड : आले : 5000 - 6000 - 6000अकोला : उडीद : 2800 - 3000 - 3200पुणे : कैरी : 1000 - 1500 - 2000कराड : केळी : 1500 - 2000 - 2000कराड : काकडी : 500 - 1000 - 1000मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000कराड : कांदा : 500 - 800 - 800कराड : कांदा पात : 2 - 4 - 4पुणे : कांदा पात : 6 - 8 - 10कराड : कारली : 2000 - 2500 - 2500पुणे : कारली : 2000 - 2500 - 3000कराड : कोथिंबिर : 7 - 10 - 10पुणे : कोथिंबिर : 4 - 8 - 10कराड : कोबी : 200 - 400 - 400पुणे : कोबी : 300 - 500 - 700पुणे : कोहळा : 800 - 1500 - 2000मुंबई : गुळ : 3600 - 4100 - 4300कराड : गवार : 2000 - 2500 - 2500अकोला : गहू : 2050 - 2175 - 2300अकोला : गहू : 1610 - 1755 - 1900मुंबई : गहू : 1900 - 2700 - 3500पुणे : गाजर : 500 - 800 - 1000कराड : घेवडा : 3000 - 3500 - 3500पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 4 - 5कराड : चिकु : 2000 - 2500 - 2500मुंबई : चिंच : 9000 - 14000 - 15000अकोला : ज्वारी : 1060 - 1065 - 1070मुंबई : जिरे : 19000 - 26000 - 27000कराड : टोमॅटो : 300 - 500 - 500कराड : डाळींब : 2500 - 4000 - 4000पुणे : ढेमसे : 1800 - 2000 - 2000कराड : ढोवळी मिरची : 1000 - 1700 - 1700पुणे : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 1700अकोला : तूर : 3400 - 3650 - 3900पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 3000कराड : दुधी भोपळा : 600 - 1000 - 1000कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 2500मुंबई : धने : 6500 - 10000 - 14000मुंबई : नारळ : 1000 - 1600 - 3100पुणे : पडवळ : 1000 - 1500 - 2000पुणे : परवर : 3000 - 3100 - 3200कराड : पालक : 1 - 2 - 2पुणे : पालक : 3 - 5 - 6पुणे : पावटा : 3000 - 3500 - 4000कराड : फ्लॉवर : 300 - 700 - 700पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1500कराड : बटाटा : 1500 - 2200 - 2200मुंबई : बडिशेप : 13000 - 14500 - 16000मुंबई : बाजरी : 1600 - 1900 - 2300पुणे : बीट : 400 - 500 - 600कराड : भेडी : 2000 - 2500 - 2500अकोला : मूग : 4500 - 4800 - 5100कराड : मेथी (भाजी) : 5 - 9 - 9पुणे : मेथी (भाजी) : 5 - 8 - 10पुणे : मुळा : 5 - 8 - 10मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000कराड : मिरची (हिरवी) : 1800 - 2200 - 2200कराड : मोसंबी : 7000 - 10000 - 10000कराड : लसूण : 2000 - 3000 - 3000मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000कराड : वांगी : 500 - 1000 - 1000पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : वाल पापडी : 2000 - 2200 - 2500पुणे : शेपू : 6 - 10 - 12कराड : शेवगा : 2500 - 3000 - 3000पुणे : शेवगा : 2000 - 3000 - 4000मुंबई : सुपारी : 25000 - 28000 - 30000कराड : सफरचंद : 16000 - 20000 - 20000मुंबई : साखर : 2610 - 2745 - 2840अकोला : सोयाबिन : 3350 - 3440 - 3535अकोला : हरभरा : 3125 - 3260 - 3400अकोला : हरभरा : 3400 - 3700 - 4000मुंबई : हळद/ हळकुंड : 9000 - 13000 - 14000मुंबई : उडीद डाळ : 4000 - 5000 - 5800नागपूर : एरंडी : 310 - 3250 - 3300औरंगाबाद : गहू : 1700 - 1865 - 2032नागपूर : गहू : 2500 - 2800 - 2900नागपूर : गहू : 1600 - 1690 - 1720मुंबई : चवळी बी : 4200 - 5000 - 6000औरंगाबाद : ज्वारी : 1300 - 1500 - 1700नागपूर : ज्वारी : 2100 - 2325 - 2400मुंबई : ज्वारी : 1700 - 2400 - 3200नागपूर : तूर : 3500 - 3979 - 4006मुंबई : तूर डाळ : 5200 - 5800 - 6900नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 5000 - 5375 - 5500मुंबई : तांदूळ : 9400 - 10300 - 11500मुंबई : तांदूळ : 2700 - 4600 - 6500औरंगाबाद : बाजरी : 1060 - 1160 - 1300औरंगाबाद : मका : 1111 - 1118 - 1125मुंबई : मूग डाळ : 6400 - 6600 - 6900मुंबई : मसूर डाळ : 4100 - 4500 - 4800मुंबई : वाटाणा : 3800 - 4000 - 4200नागपूर : सोयाबिन : 3180 - 3476 - 3575नागपूर : हरभरा : 3000 - 3267 - 3356मुंबई : हरभरा डाळ : 4400 - 4800 - 5000नागपूर : अननस : 1000 - 4000 - 5000पुणे : अननस : 700 - 1000 - 2000पुणे : अंबाडी भाजी : 4 - 4 - 5पुणे : आंबट चुका : 4 - 5 - 6नागपूर : आंबा : 3500 - 3875 - 4000नागपूर : आंबा : 3000 - 4500 - 5000नागपूर : आंबा : 1200 - 1800 - 2000नागपूर : आले : 4000 - 6250 - 7000पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550मुंबई : काकडी : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : काकडी : 1400 - 1600 - 1800नागपूर : कांदा : 500 - 650 - 700नागपूर : कांदा : 600 - 750 - 800मुंबई : कारली : 1400 - 2100 - 2800मुंबई : कोबी : 800 - 900 - 1000पुणे : खरबुज : 1500 - 2000 - 3000मुंबई : गवार : 2000 - 3000 - 4000परतूर : गहू : 1750 - 1778 - 1926मुंबई : गाजर : 1200 - 1300 - 1400मुंबई : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2300 - 2600नागपूर : चिकु : 1000 - 2125 - 2500पुणे : चिकु : 1000 - 3000 - 5000परतूर : ज्वारी : 1301 - 1550 - 1650पुणे : जांभूळ : 3500 - 6000 - 10000नागपूर : डाळींब : 2000 - 6500 - 8000पुणे : डाळींब : 500 - 2000 - 4000पुणे : डाळींब : 2000 - 5000 - 9000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 5000मुंबई : ढोवळी मिरची : 1500 - 1800 - 2000परतूर : तूर : 3900 - 3920 - 3935मुंबई : दुधी भोपळा : 1400 - 1500 - 1600नागपूर : द्राक्ष : 4000 - 5500 - 6000पुणे : द्राक्ष : 3000 - 10000 - 20000मुंबई : पडवळ : 1000 - 1500 - 2000पुणे : पुदिना : 2 - 2 - 3पुणे : पपई : 700 - 1000 - 2000पुणे : पेरु : 2000 - 4000 - 5000मुंबई : फरस बी : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1500नागपूर : बटाटा : 1500 - 1725 - 1800मुंबई : बीट : 1200 - 1300 - 1400मुंबई : भेडी : 2500 - 3000 - 3500मुंबई : भेडी : 1300 - 1800 - 2300नागपूर : मोसंबी : 2400 - 2700 - 2800नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3300 - 3400नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400पुणे : मोसंबी : 5000 - 6000 - 7500पुणे : राजगिरा : 4 - 4 - 5नागपूर : लसूण : 1500 - 2625 - 3000पुणे : लिंबू : 500 - 2500 - 4300पुणे : शहाळे : 500 - 1000 - 2500पुणे : संत्री : 6100 - 8000 - 10000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000पुणे : सफरचंद : 5000 - 9000 - 16000परतूर : हरभरा : 3125 - 3130 - 3190मुंबई : कढिपत्ता : 1500 - 1800 - 2000रत्नागिरी : काकडी : 2000 - 2600 - 3000रत्नागिरी : कोबी : 400 - 600 - 700पंढरपूर : गहू : 1800 - 1800 - 1800सोलापूर : गहू : 2100 - 2370 - 2600मुंबई : टोमॅटो : 600 - 600 - 700मुंबई : टोमॅटो : 800 - 900 - 1000रत्नागिरी : टोमॅटो : 800 - 900 - 1000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 2000 - 2600 - 3000सोलापूर : तांदूळ : 2200 - 3450 - 5655मुंबई : तोंडली : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 2500 - 3000 - 3500पंढरपूर : मका : 1225 - 1225 - 1250मुंबई : मटार : 6000 - 6500 - 7000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2400 - 2600 - 2800रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2600 - 3000मुंबई : रताळी : 2000 - 2100 - 2200मुंबई : वांगी : 800 - 950 - 1100रत्नागिरी : वांगी : 1500 - 1800 - 2000मुंबई : शेवगा : 1800 - 2300 - 2800मुंबई : सुरण : 2000 - 2300 - 2500पंढरपूर : हरभरा : 3000 - 3000 - 3150नागपूर : कैरी : 1200 - 1800 - 2000नागपूर : काकडी : 1200 - 1425 - 1500औरंगाबाद : कांदा : 125 - 337 - 550सोलापूर : कांदा : 100 - 450 - 900नागपूर : कारली : 1500 - 2625 - 3000नागपूर : कोथिंबिर : 1500 - 2625 - 3000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 12 - 14नागपूर : कोबी : 200 - 350 - 400नागपूर : कोहळा : 600 - 750 - 800नागपूर : गवार : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : गाजर : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : चवळी (शेंगा) : 1500 - 1875 - 2000सोलापूर : चिकु : 500 - 1300 - 2200सोलापूर : ज्वारी : 1750 - 1801 - 2100नागपूर : टोमॅटो : 900 - 1125 - 1200नागपूर : टोमॅटो : 900 - 1125 - 1200सोलापूर : डाळींब : 900 - 3000 - 10000नागपूर : ढोवळी मिरची : 1500 - 1650 - 1700नागपूर : तोंडली : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : दुधी भोपळा : 700 - 925 - 1000रत्नागिरी : दुधी भोपळा : 1500 - 1800 - 2000नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : परवर : 1500 - 1650 - 1700नागपूर : फणस : 800 - 950 - 1000नागपूर : फ्लॉवर : 600 - 900 - 1000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2500 - 2800 - 3000सोलापूर : बटाटा : 1100 - 1500 - 2300नागपूर : भेडी : 1200 - 1650 - 1800रत्नागिरी : भेडी : 3000 - 3300 - 3500औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 1875 - 2000सोलापूर : लसूण : 500 - 1400 - 2300सोलापूर : लिंबू : 800 - 1900 - 3300नागपूर : वांगी : 400 - 700 - 800नागपूर : शेवगा : 2000 - 2375 - 2500सोलापूर : हरभरा : 4400 - 4400 - 4400औरंगाबाद : अननस : 1400 - 1950 - 2200औरंगाबाद : आंबा : 2500 - 5000 - 7500वाशीम : उडीद : 3050 - 3200 - 3475औरंगाबाद : कैरी : 500 - 1000 - 1500औरंगाबाद : काकडी : 500 - 950 - 1400सातारा : काकडी : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : कारली : 1500 - 2000 - 2500सातारा : कारली : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : कोथिंबिर : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : कोबी : 200 - 300 - 400सातारा : कोबी : 400 - 550 - 700औरंगाबाद : खरबुज : 1500 - 1850 - 2200नागपूर : खरबुज : 2000 - 2375 - 2500औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3500 - 4000सातारा : गवार : 2000 - 2250 - 2500वाशीम : गहू : 1650 - 1800 - 2026सातारा : गाजर : 1000 - 1250 - 1500नागपूर : चवळी (पाला) : 700 - 925 - 1000औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3250 - 3500औरंगाबाद : चिकु : 600 - 900 - 1200वाशीम : ज्वारी : 950 - 1000 - 1050औरंगाबाद : टरबूज : 1000 - 1250 - 1500नागपूर : टरबूज : 1200 - 1425 - 1500औरंगाबाद : टोमॅटो : 300 - 450 - 600सातारा : टोमॅटो : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : डाळींब : 700 - 1850 - 3000नागपूर : ढेमसे : 1000 - 1600 - 1800औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 1000 - 1200 - 1400सातारा : ढोवळी मिरची : 1500 - 1750 - 2000वाशीम : तूर : 3500 - 3650 - 3951औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 1200सातारा : दुधी भोपळा : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : पपई : 500 - 750 - 1000औरंगाबाद : पालक : 300 - 350 - 400नागपूर : पालक : 1200 - 1425 - 1500सातारा : पावटा : 4000 - 4500 - 5000औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1600सातारा : फ्लॉवर : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : बटाटा : 1300 - 1350 - 1400नागपूर : बीट : 700 - 925 - 1000औरंगाबाद : भेडी : 2000 - 2250 - 2500सातारा : भेडी : 2000 - 2250 - 2500वाशीम : मूग : 4000 - 4100 - 4250सातारा : मटार : 6000 - 6500 - 7000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 700 - 800 - 900नागपूर : मुळा : 2000 - 2375 - 2500सातारा : मिरची (हिरवी) : 1500 - 1850 - 2200औरंगाबाद : मोसंबी : 3000 - 4500 - 6000औरंगाबाद : लिंबू : 1000 - 1900 - 2800नागपूर : लिंबू : 3000 - 3750 - 4000औरंगाबाद : वांगी : 500 - 1000 - 1500सातारा : वांगी : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : शेवगा : 800 - 1000 - 1200सातारा : शेवगा : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : शहाळे : 1700 - 1950 - 2200वाशीम : सोयाबिन : 3550 - 3600 - 3741वाशीम : हरभरा : 3050 - 3200 - 3300पुणे : उडीद : 5600 - 5850 - 6000कोल्हापूर : कांदा : 400 - 650 - 1050कोल्हापूर : कोबी : 100 - 250 - 400पुणे : गुळ : 2775 - 2850 - 2875पुणे : ज्वारी : 3450 - 3600 - 3650पुणे : ज्वारी : 2100 - 2350 - 2500कोल्हापूर : टोमॅटो : 200 - 550 - 900पुणे : तांदूळ : 2650 - 2800 - 2850पुणे : तांदूळ : 3200 - 4650 - 5800पुणे : तांदूळ : 5000 - 6800 - 8500पुणे : धने : 5000 - 7600 - 10000कोल्हापूर : बटाटा : 1300 - 1700 - 1900पुणे : बाजरी : 1900 - 2050 - 2100पुणे : मका : 1450 - 1500 - 1500पुणे : मूग : 5800 - 6100 - 6200पुणे : मसूर : 4400 - 4750 - 5000कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1750 - 2500कोल्हापूर : लसूण : 1000 - 1800 - 3000कोल्हापूर : वांगी : 600 - 1800 - 3000पुणे : शेंगदाणे : 6200 - 6600 - 6900पुणे : हरभरा : 4500 - 4750 - 4900कोल्हापूर : आंबा : 500 - 3500 - 5000जळगाव : आंबा : 2500 - 4000 - 6000जळगाव : आले : 3000 - 3500 - 4500जळगाव : उडीद : 2100 - 2700 - 2900जळगाव : कैरी : 1200 - 1350 - 1600जळगाव : केळी : 300 - 400 - 500जळगाव : काकडी : 600 - 800 - 1100जळगाव : कांदा : 200 - 425 - 640जळगाव : कारली : 2100 - 2100 - 2100कोल्हापूर : कोथिंबिर : 4200 - 8400 - 12600जळगाव : कोथिंबिर : 1500 - 2250 - 3100जळगाव : कोबी : 300 - 400 - 600जळगाव : गुळ : 2660 - 2841 - 3101जळगाव : गवार : 2500 - 2500 - 2500जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 3000जळगाव : टरबूज : 300 - 500 - 800जळगाव : टोमॅटो : 400 - 600 - 800जळगाव : पालक : 1800 - 1800 - 1800कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 875 - 1250जळगाव : फ्लॉवर : 1500 - 1800 - 2100जळगाव : बटाटा : 1050 - 1260 - 1465जळगाव : भेडी : 1200 - 1550 - 1900जळगाव : मका : 1105 - 1105 - 1105कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 3500 - 6300 - 9100जळगाव : मेथी भाजी : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1500 - 1800कोल्हापूर : मोसंबी : 6000 - 6600 - 7200कोल्हापूर : लिंबू : 2500 - 3750 - 6500जळगाव : लिंबू : 1300 - 1800 - 3000जळगाव : वांगी : 500 - 600 - 800कोल्हापूर : सफरचंद : 10000 - 12000 - 14000जळगाव : हरभरा : 3350 - 3400 - 3400जळगाव : हरभरा : 4900 - 5000 - 5100धुळे : चवळी बी : 3500 - 3500 - 3500धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2241 - 3550 - 4100धुळे : मटकी : 3400 - 3800 - 3800धुळे : कांदा : 100 - 410 - 530सांगली : गुळ : 2550 - 3220 - 3890धुळे : गहू : 1550 - 1850 - 2165बीड : गहू : 1700 - 2000 - 2200सांगली : गहू : 1750 - 2275 - 2800धुळे : ज्वारी : 1000 - 1225 - 1261धुळे : ज्वारी : 1350 - 1450 - 1507बीड : ज्वारी : 1100 - 1600 - 1798सांगली : ज्वारी : 1800 - 2400 - 3000सांगली : ज्वारी : 1700 - 1750 - 1800सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 400 - 800सोलापूर : ढोवळी मिरची : 800 - 1500 - 2300धुळे : तूर : 3110 - 3110 - 3110सांगली : तांदूळ : 2200 - 4350 - 6500धुळे : बाजरी : 1041 - 1120 - 1300बीड : बाजरी : 1050 - 1300 - 1448सांगली : बाजरी : 1425 - 1488 - 1550अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 1550 - 1560 - 1560अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 1700 - 1710 - 1710धुळे : मका : 1100 - 1175 - 1225बीड : मका : 1050 - 1050 - 1050सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1600 - 2200सोलापूर : वांगी : 400 - 1300 - 2250बीड : सोयाबिन : 3411 - 3411 - 3411धुळे : हरभरा : 3150 - 3260 - 3260बीड : हरभरा : 3050 - 3050 - 3050सांगली : हळद/ हळकुंड : 6000 - 7675 - 9350सोलापूर : अंबाडी भाजी : 300 - 300 - 300नाशिक : कैरी : 750 - 1000 - 1250नाशिक : काकडी : 1000 - 1750 - 2500सोलापूर : काकडी : 500 - 1700 - 2800नाशिक : कांदा : 300 - 600 - 800सोलापूर : कांदा पात : 300 - 500 - 700अमरावती : कापूस : 4300 - 4575 - 4850नाशिक : कारली : 1670 - 2290 - 2920सोलापूर : कारली : 1000 - 1800 - 2700सोलापूर : कोथिंबिर : 600 - 1100 - 1400नाशिक : कोबी : 335 - 415 - 500सोलापूर : कोबी : 700 - 750 - 800नाशिक : गवार : 2000 - 3000 - 4000सोलापूर : गवार : 3000 - 3500 - 4000अमरावती : गहू : 1800 - 1975 - 2150सोलापूर : गाजर : 500 - 800 - 1200सोलापूर : चाकवत : 100 - 250 - 400अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1650 - 1800नाशिक : ढेमसे : 835 - 1665 - 2500नाशिक : ढोवळी मिरची : 1560 - 2000 - 2500नाशिक : दुधी भोपळा : 530 - 930 - 1330सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 4000 - 4000 - 4000नाशिक : पेरु : 1250 - 1750 - 2250सोलापूर : पालक : 300 - 400 - 550नाशिक : फ्लॉवर : 500 - 785 - 1070सोलापूर : फ्लॉवर : 640 - 960 - 1520नाशिक : बटाटा : 1000 - 1600 - 1700नाशिक : भेडी : 835 - 1665 - 2500सोलापूर : भेडी : 1000 - 1800 - 3500सोलापूर : मेथी भाजी : 300 - 700 - 1000नाशिक : लसूण : 800 - 1600 - 5000नाशिक : लिंबू : 2500 - 5000 - 7000नाशिक : वांगी : 600 - 1300 - 2000सोलापूर : शेपू : 300 - 500 - 850अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3399 - 3599नाशिक : आंबा : 8000 - 11000 - 13000जालना : एरंडी : 3050 - 3100 - 3100पंढरपूर : केळी : 1200 - 1200 - 1370पंढरपूर : कांदा : 100 - 400 - 650नाशिक : खरबुज : 1000 - 1500 - 2000जालना : गहू : 1601 - 1675 - 1725जालना : गहू : 1750 - 1845 - 2100जालना : ज्वारी : 1200 - 1525 - 2210नाशिक : टरबूज : 600 - 900 - 1200नाशिक : डाळींब : 400 - 6750 - 9500अमरावती : तूर : 3750 - 3788 - 3827जालना : तूर : 3600 - 3900 - 4200नाशिक : पपई : 1200 - 1600 - 2000जालना : बाजरी : 1045 - 1331 - 1450जालना : मका : 1050 - 1125 - 1234जालना : मोहरी : 3800 - 3800 - 3800नाशिक : शहाळे : 2200 - 2500 - 3000नाशिक : सफरचंद : 10000 - 16000 - 20000जालना : सोयाबिन : 3200 - 3500 - 3550जालना : हरभरा : 3285 - 3285 - 4100जालना : हरभरा : 3000 - 3200 - 3300
.
.
बारमाही भाजीपाला शेतीला नर्सरी व्यवसायाचा आधार ब्राह्मणगाव (जि. नाशिक) येथील केवळ वाघ पूर्वी आपल्या शेतमालाची विक्री सायकलवरून फिरून करायचे. अशातच...
सुधारित तंत्राची मिळाली गुरुकिल्ली अकोला जिल्ह्याचे मुख्य उन्हाळी पीक कांद्याची उत्पादकता व दर्जा वाढवण्यासाठी येथील कृषी विज्ञान...
शेतकऱ्याने तयार केली डिझेलवरची बाईक सांगली : वाढत्या पेट्रोलच्या सुटकेसाठी सांगली जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याचा अफलातून प्रयोग...
शेतकऱ्यांना फसविणारे विक्रेते, कंपन्यांवर गुन्हे... सोलापूर : शेतकरी केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यातील कृषी विक्रेत्यांनी आपला व्यवसाय प्रामाणिकपणे...
कांद्यातील नरमाई किती काळ? कां द्याच्या बाजारात जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत अलीकडच्या काळातील...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा पर्याय राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना वेगाने होत असली तरी त्यांच्या कामाला योग्य दिशा...
पहिला अधिकृत जागतिक मधमाशी दिन आज होणार साजरा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २० डिसेंबर २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार २० मे हा दिवस ‘जागतिक मधमाशी दिन’ म्हणून जाहीर झाला...
राहुरी येथे मधमाशीविषयक प्रशिक्षणाचे उद्या आयोजन राहुरी ः मधुमक्षिका पालनाचे शेती उत्पादनात विशेष महत्त्व आहे. मधुमक्षिका पालनात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने जागतिक...
खरबूज प्रक्रियेत आहेत संधी... खरबूज हे अत्यंत स्वादिष्ट फळ. खाण्याच्या बरोबरीने सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधनिर्मितीसाठी फळाच्या गराचा उपयोग केला जातो. खरबुजापासून...
गिरणी उद्योगातून उभारला उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्त्रोत जळगाव शहरातील पुष्पा विजय महाजन यांनी एका पिठाच्या गिरणीपासून सुरू केलेला व्यवसाय आजघडीला २५ गिरण्यांपर्यंत पोचला आहे. धान्य दळण...
खरबूज प्रक्रियेत आहेत संधी... खरबूज हे अत्यंत स्वादिष्ट फळ. खाण्याच्या बरोबरीने सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधनिर्मितीसाठी फळाच्या गराचा उपयोग केला जातो. खरबुजापासून...
जलशुद्धीकरणासाठी सूर्यप्रकाशावर आधारीत कार्यक्षम... सूर्यप्रकाशाच्या साह्याने पाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून आहे. अगदी दोन हजार वर्षी ग्रीक अॅरिस्टॉटलने...
हवामान
पुणे
title
27.53°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 41%
वारा: 2.86 m/s
दबाव: 946.7hpa
आपलं मत
सध्याच्या दूध दर समस्येला कोण जबाबदार आहे...