Home | Agrowon
बाजार भाव -
रत्नागिरी : कोबी : 1500 - 1800 - 2000रत्नागिरी : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1500आरमोरी : भात - धान : 1700 - 1720 - 1730आरमोरी : भात - धान : 1920 - 1988 - 2075आरमोरी : भात - धान : 1550 - 1552 - 1567आरमोरी : भात - धान : 1375 - 1477 - 1545कराड : चिकु : 3000 - 3500 - 3500कराड : बोर : 500 - 800 - 800कराड : सफरचंद : 6000 - 8000 - 8000कराड : आले : 1700 - 2300 - 2300कराड : केळी : 1500 - 2000 - 2000कराड : कांदा पात : 5 - 6 - 6कराड : कारली : 2000 - 2500 - 2500कराड : कोथिंबिर : 2 - 4 - 4कराड : कोबी : 1000 - 1400 - 1400कराड : गाजर : 1000 - 1300 - 1300कराड : टोमॅटो : 800 - 1200 - 1200कराड : डाळींब : 2000 - 3500 - 3500कराड : दुधी भोपळा : 700 - 1000 - 1000कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2400 - 2400कराड : पालक : 2 - 3 - 3कराड : फ्लॉवर : 400 - 700 - 700कराड : भेडी : 2000 - 2500 - 2500पंढरपूर : मका : 1140 - 1140 - 1140कराड : मेथी (भाजी) : 2 - 4 - 4कराड : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 2500कराड : मोसंबी : 7000 - 8000 - 8000कराड : वांगी : 1000 - 1500 - 1500कराड : शेवगा : 6000 - 7000 - 7000कराड : काकडी : 700 - 900 - 900कराड : कांदा : 2000 - 3700 - 3700कराड : गुळ : 3300 - 3600 - 4500कराड : गवार : 2500 - 3000 - 3000कराड : घेवडा : 2000 - 2500 - 2500कराड : ढोवळी मिरची : 1200 - 1700 - 1700कराड : पावटा : 2000 - 2300 - 2300कराड : बटाटा : 700 - 1000 - 1000कराड : मटार : 3000 - 3500 - 3500कराड : लसूण : 3000 - 3500 - 3500मुंबई : अर्वी : 1800 - 2150 - 2500मुंबई : आले (सुंठ) : 1800 - 2100 - 2400मुंबई : उडीद डाळ : 5300 - 5800 - 6400औरंगाबाद : काकडी : 500 - 600 - 700मुंबई : काजू : 50000 - 100000 - 110000औरंगाबाद : कांदा : 1200 - 2350 - 3500औरंगाबाद : कोबी : 800 - 900 - 1000मुंबई : गुळ : 3600 - 4300 - 4600औरंगाबाद : गवार : 1400 - 1700 - 2000मुंबई : गहू : 2000 - 2900 - 3800औरंगाबाद : गाजर : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : चवळी बी : 4800 - 5400 - 6500मुंबई : चिंच : 13000 - 15000 - 18000मुंबई : जिरे : 19000 - 25000 - 27000औरंगाबाद : टोमॅटो : 600 - 700 - 800मुंबई : तूर डाळ : 4600 - 5600 - 6400मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10000 - 11000मुंबई : तांदूळ : 2200 - 4200 - 6200औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 700 - 750 - 800औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 1500 - 1750 - 2000मुंबई : धने : 5500 - 9750 - 12000मुंबई : नारळ : 800 - 2200 - 3600औरंगाबाद : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600मुंबई : बडिशेप : 8500 - 9000 - 12000मुंबई : बाजरी : 1700 - 2200 - 2400औरंगाबाद : भेडी : 1200 - 1600 - 2000मुंबई : भेडी : 2000 - 2250 - 2500मुंबई : भेडी : 1200 - 1350 - 1500मुंबई : मूग डाळ : 6200 - 6400 - 6800मुंबई : मसूर डाळ : 4400 - 4600 - 4900मुंबई : मिरची (लाल) : 8000 - 14000 - 18000औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1600 - 1700 - 1800औरंगाबाद : लिंबू : 600 - 650 - 700मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000औरंगाबाद : वांगी : 500 - 650 - 800मुंबई : वाटाणा : 2600 - 2700 - 2800मुंबई : शेंगदाणे : 5800 - 7500 - 8200मुंबई : साखर : 3336 - 3490 - 3695मुंबई : हरभरा डाळ : 5800 - 6200 - 6600औरंगाबाद : अंजीर : 4000 - 4500 - 5000अकोला : उडीद : 3900 - 4350 - 4800मुंबई : कढिपत्ता : 1000 - 1250 - 1500मुंबई : काकडी : 500 - 600 - 700मुंबई : काकडी : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : कारली : 1400 - 1700 - 2000मुंबई : कारली : 2000 - 2300 - 2600औरंगाबाद : कोथिंबिर : 90 - 115 - 140मुंबई : कोबी : 1600 - 1700 - 1800मुंबई : गवार : 4000 - 4250 - 4500अकोला : गहू : 1550 - 1575 - 1600अकोला : गहू : 2225 - 2660 - 3100मुंबई : गाजर : 2000 - 2250 - 2500औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1500 - 2000अकोला : ज्वारी : 1020 - 1085 - 1150मुंबई : टोमॅटो : 1500 - 1750 - 2000मुंबई : टोमॅटो : 1000 - 1100 - 1200औरंगाबाद : डाळींब : 500 - 1500 - 2500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2500 - 2750 - 3000मुंबई : तोंडली : 800 - 1400 - 2000मुंबई : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : द्राक्ष : 4000 - 5000 - 6000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3600 - 3900 - 4000मुंबई : पडवळ : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : पपई : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : पेरु : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : पालक : 100 - 115 - 130मुंबई : फरस बी : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : फ्लॉवर : 700 - 750 - 800औरंगाबाद : बटाटा : 300 - 350 - 400औरंगाबाद : बोर : 300 - 600 - 900औरंगाबाद : मका (कणीस) : 800 - 1000 - 1200मुंबई : मटार : 2400 - 2800 - 3200औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 110 - 135 - 160मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2250 - 2500मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2200 - 2400 - 2600औरंगाबाद : मोसंबी : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : रताळी : 1000 - 1250 - 1500मुंबई : वांगी : 500 - 1000 - 1500औरंगाबाद : वाटाणा : 2200 - 2500 - 2800औरंगाबाद : वाल भाजी : 1000 - 1300 - 1600औरंगाबाद : शेवगा : 9000 - 9500 - 10000मुंबई : शेवगा : 10000 - 11000 - 12000औरंगाबाद : संत्री : 2000 - 2250 - 2500मुंबई : सुरण : 1800 - 1900 - 2000औरंगाबाद : हरभरा (पेंडी) : 150 - 200 - 250अकोला : तूर : 3600 - 3780 - 3960अकोला : मूग : 4300 - 4650 - 5000अकोला : सोयाबिन : 2400 - 2660 - 2925अकोला : हरभरा : 3400 - 3650 - 3900पंढरपूर : आंबट चुका : 3 - 4 - 5पंढरपूर : केळी : 800 - 900 - 990अमरावती : कापूस : 4400 - 4613 - 4825पंढरपूर : कोथिंबिर : 1 - 2 - 3अमरावती : गहू : 1800 - 1963 - 2125अमरावती : गहू : 1700 - 1975 - 2050अमरावती : ज्वारी : 1800 - 1975 - 2150पंढरपूर : डाळींब : 1200 - 2900 - 7100पंढरपूर : डाळींब : 300 - 1100 - 1600अमरावती : तील : 7500 - 8000 - 8500पंढरपूर : पालक : 2 - 3 - 5अमरावती : मका : 1000 - 1037 - 1075पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 1 - 3 - 5पंढरपूर : शेपू : 4 - 6 - 7पंढरपूर : आले (सुंठ) : 1600 - 2000 - 2200अमरावती : उडीद : 2500 - 3150 - 3800पंढरपूर : काकडी : 700 - 700 - 700पंढरपूर : कारली : 1000 - 2500 - 3000पंढरपूर : कोबी : 800 - 1300 - 2000पंढरपूर : गाजर : 800 - 1000 - 1500पंढरपूर : घेवडा : 1500 - 1500 - 2000पंढरपूर : टोमॅटो : 300 - 800 - 1200पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 800 - 800 - 2500अमरावती : तूर : 3850 - 3910 - 3971पंढरपूर : पावटा : 1800 - 2500 - 4000पंढरपूर : फ्लॉवर : 400 - 800 - 900अमरावती : बाजरी : 1800 - 1963 - 2125पंढरपूर : भेडी : 2700 - 2700 - 2700अमरावती : मूग : 3800 - 4000 - 4200पंढरपूर : मटार : 4000 - 4500 - 4500पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1300 - 2500 - 3000पंढरपूर : वांगी : 500 - 625 - 1800पंढरपूर : शेवगा : 3 - 3 - 3अमरावती : सोयाबिन : 2250 - 2579 - 2908अमरावती : हरभरा : 3500 - 3553 - 3606कोल्हापूर : आले : 1300 - 2150 - 3000जळगाव : केळी : 250 - 400 - 450कोल्हापूर : काकडी : 1000 - 1750 - 2500कोल्हापूर : कांदा : 1500 - 3500 - 5300सोलापूर : कांदा : 200 - 2550 - 4500कोल्हापूर : कारली : 1000 - 2100 - 3200कोल्हापूर : कोथिंबिर : 700 - 1400 - 2100कोल्हापूर : कोबी : 1300 - 1500 - 1700कोल्हापूर : गुळ : 3000 - 3500 - 4500सांगली : गुळ : 3200 - 3700 - 4200कोल्हापूर : गवार : 2000 - 3350 - 4700पाथरी : गहू : 1500 - 1550 - 1600सांगली : गहू : 1800 - 2250 - 2700कोल्हापूर : चिकु : 280 - 2450 - 4550जळगाव : ज्वारी : 1025 - 1050 - 1050जळगाव : ज्वारी : 2011 - 2011 - 2011पाथरी : ज्वारी : 1450 - 1500 - 1551सांगली : ज्वारी : 1800 - 2300 - 2800सांगली : ज्वारी : 1800 - 1900 - 2000कोल्हापूर : टोमॅटो : 700 - 1250 - 1800कोल्हापूर : डाळींब : 1000 - 3000 - 5000कोल्हापूर : ढोवळी मिरची : 1800 - 2700 - 3600पाथरी : तूर : 3500 - 3520 - 3561सांगली : तांदूळ : 2200 - 4100 - 6000कोल्हापूर : द्राक्ष : 1500 - 2000 - 2500कोल्हापूर : दोडका (शिराळी) : 1500 - 2800 - 4100जळगाव : पपई : 1500 - 1500 - 1500कोल्हापूर : पेरु : 400 - 1200 - 2000कोल्हापूर : फ्लॉवर : 750 - 1375 - 2000कोल्हापूर : बटाटा : 500 - 800 - 1000सांगली : बाजरी : 1600 - 1800 - 2000कोल्हापूर : बोर : 100 - 700 - 1000कोल्हापूर : भेडी : 1200 - 2600 - 4000जळगाव : मूग : 5575 - 5575 - 5575सांगली : मटकी : 4500 - 5250 - 6000कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 1400 - 1750 - 2100जळगाव : मुळा : 1100 - 1100 - 1100कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2100 - 2700कोल्हापूर : मोसंबी : 1200 - 3600 - 6000कोल्हापूर : रताळी : 700 - 900 - 1100कोल्हापूर : लसूण : 1500 - 2500 - 4000कोल्हापूर : लिंबू : 500 - 2000 - 3500जळगाव : लिंबू : 600 - 800 - 1000कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 1750 - 2500सांगली : वाटाणा : 3500 - 3650 - 3800कोल्हापूर : संत्री : 2000 - 2600 - 3200कोल्हापूर : सफरचंद : 1250 - 3750 - 12750कोल्हापूर : सिताफळ : 350 - 3150 - 8400पाथरी : सोयाबिन : 2200 - 2551 - 2700सांगली : हळद/ हळकुंड : 6000 - 7250 - 8500नागपूर : अननस : 1000 - 3250 - 4000जळगाव : आले : 1200 - 1600 - 2000नागपूर : आले : 2000 - 2300 - 2400नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550जळगाव : काकडी : 600 - 800 - 1000जळगाव : कांदा : 1750 - 2250 - 3000जळगाव : कांदा : 2000 - 2500 - 3250नागपूर : कांदा : 3500 - 3875 - 4000नागपूर : कांदा : 3000 - 3375 - 3500जळगाव : कारली : 2500 - 2500 - 2500नागपूर : कारली : 2500 - 2875 - 3000जळगाव : कोथिंबिर : 800 - 1200 - 1500नागपूर : कोथिंबिर : 800 - 1100 - 1200जळगाव : कोबी : 700 - 900 - 1200जळगाव : गवार : 2200 - 2200 - 2200नागपूर : गवार : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : गहू : 1525 - 1641 - 1680नागपूर : गहू : 2200 - 2575 - 2700जळगाव : गाजर : 200 - 2000 - 2000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2500 - 2500 - 2500नागपूर : चवळी (शेंगा) : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : चिकु : 1000 - 1750 - 2000जळगाव : टरबूज : 800 - 800 - 800जळगाव : टोमॅटो : 1200 - 2000 - 2500नागपूर : टोमॅटो : 1200 - 1500 - 1600नागपूर : टोमॅटो : 1000 - 1300 - 1400नागपूर : डाळींब : 1000 - 3625 - 4500नागपूर : ढोवळी मिरची : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : तूर : 3676 - 3862 - 3924नागपूर : तांदूळ : 1700 - 1775 - 1800नागपूर : तांदूळ : 2000 - 2125 - 2200नागपूर : तांदूळ : 4000 - 4125 - 4200नागपूर : तोंडली : 800 - 1100 - 1200नागपूर : दुधी भोपळा : 400 - 700 - 800नागपूर : द्राक्ष : 4000 - 4750 - 5000नागपूर : धने : 4100 - 4400 - 4500जळगाव : पालक : 1100 - 1100 - 1100जळगाव : फ्लॉवर : 600 - 800 - 1200नागपूर : फ्लॉवर : 1200 - 1425 - 1500जळगाव : बटाटा : 200 - 325 - 450नागपूर : बटाटा : 400 - 475 - 500जळगाव : भेडी : 1200 - 1800 - 2200नागपूर : भेडी : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : भात - धान : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : मका : 1000 - 1262 - 1350जळगाव : मका (कणीस) : 1200 - 1200 - 1200जळगाव : मेथी भाजी : 500 - 700 - 1000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 1400 - 1550 - 1600नागपूर : मोसंबी : 1100 - 1550 - 1700नागपूर : मोसंबी : 2200 - 2650 - 2800नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3525 - 3700नागपूर : लसूण : 2000 - 3125 - 3500जळगाव : वांगी : 600 - 800 - 1000नागपूर : वांगी : 400 - 625 - 700नागपूर : वाटाणा : 2000 - 2150 - 2200जळगाव : वाल पापडी : 2000 - 2000 - 2000नागपूर : वाल भाजी : 1500 - 2250 - 2500नागपूर : संत्री : 900 - 2625 - 3200नागपूर : सफरचंद : 6000 - 8000 - 9000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5125 - 5500नागपूर : सोयाबिन : 2700 - 2883 - 2945नागपूर : हरभरा : 3300 - 3637 - 3750पुणे : आले : 1500 - 2000 - 2400पुणे : उडीद : 5700 - 5950 - 6100सोलापूर : उडीद : 5400 - 5400 - 5400नागपूर : काकडी : 800 - 1250 - 1400पुणे : काकडी : 400 - 800 - 1000सातारा : काकडी : 600 - 700 - 800सोलापूर : काकडी : 1300 - 2000 - 2250पुणे : कांदा : 1200 - 2100 - 4200सोलापूर : कांदा पात : 250 - 350 - 500पुणे : कारली : 2000 - 2500 - 3000सातारा : कारली : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : कारली : 500 - 1400 - 2000पुणे : कोथिंबिर : 2 - 2 - 3सोलापूर : कोथिंबिर : 100 - 200 - 300नागपूर : कोबी : 1200 - 1500 - 1600पुणे : कोबी : 800 - 1000 - 1200सातारा : कोबी : 1000 - 1250 - 1500सोलापूर : कोबी : 700 - 900 - 1200नागपूर : कोहळा : 1000 - 1150 - 1200पुणे : कोहळा : 800 - 1000 - 1500पुणे : गुळ : 2951 - 3050 - 3091पुणे : गुळ : 2901 - 2935 - 2950सोलापूर : गुळ : 2720 - 3268 - 3401पुणे : गवार : 2000 - 2500 - 4000सातारा : गवार : 3500 - 4000 - 4500सोलापूर : गवार : 2250 - 3000 - 3750पुणे : गहू : 2000 - 2100 - 2150पुणे : गहू : 2450 - 2575 - 2650पुणे : गहू : 3450 - 3850 - 4150सोलापूर : गहू : 2110 - 2345 - 2570नागपूर : गाजर : 1500 - 1725 - 1800पुणे : गाजर : 1000 - 2000 - 2500सातारा : गाजर : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : गाजर : 600 - 900 - 1600सोलापूर : घेवडा : 500 - 1500 - 2200पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : चवळी (पाला) : 800 - 950 - 1000सोलापूर : चाकवत : 200 - 300 - 400सोलापूर : चिकु : 500 - 1000 - 1250पुणे : ज्वारी : 2950 - 3200 - 3350पुणे : ज्वारी : 2300 - 2450 - 2500सोलापूर : ज्वारी : 1761 - 1870 - 2399पुणे : टोमॅटो : 600 - 1000 - 1200सातारा : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 2000सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 500 - 1500पुणे : डबल बी : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : डाळींब : 300 - 2000 - 4500पुणे : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2500सातारा : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 500 - 1000 - 2000पुणे : तांदूळ : 7000 - 8600 - 10000पुणे : तांदूळ : 3300 - 4550 - 5600पुणे : तांदूळ : 2550 - 2625 - 2650पुणे : तांदूळ : 5500 - 5650 - 5700सोलापूर : तांदूळ : 2200 - 3440 - 5300पुणे : तोंडली : 1000 - 1500 - 2200पुणे : दुधी भोपळा : 500 - 1000 - 1000सातारा : दुधी भोपळा : 500 - 550 - 600सोलापूर : द्राक्ष : 70 - 100 - 120पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1300 - 2000 - 3500पुणे : धने : 7500 - 7800 - 8000सोलापूर : पपई : 200 - 250 - 300नागपूर : पेरु : 800 - 1100 - 1200सोलापूर : पेरु : 500 - 1500 - 2000नागपूर : पालक : 800 - 950 - 1000सोलापूर : पालक : 100 - 150 - 200पुणे : पावटा : 1200 - 1800 - 2000सातारा : पावटा : 1500 - 1750 - 2000नागपूर : फणस : 1200 - 1425 - 1500पुणे : फ्लॉवर : 300 - 800 - 1000सातारा : फ्लॉवर : 1000 - 1100 - 1200सोलापूर : फ्लॉवर : 240 - 800 - 1440पुणे : बटाटा : 400 - 1000 - 1300सोलापूर : बटाटा : 400 - 700 - 750पुणे : बाजरी : 1850 - 1925 - 1950नागपूर : बीट : 1500 - 1875 - 2000पुणे : बीट : 800 - 1000 - 1500नागपूर : बोर : 1000 - 1225 - 1300सोलापूर : बोर : 200 - 1000 - 2000पुणे : भेडी : 1000 - 1500 - 2000सातारा : भेडी : 2500 - 3000 - 3500सोलापूर : भेडी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : मका : 1450 - 1525 - 1550पुणे : मूग : 5600 - 5850 - 6000पुणे : मटार : 2000 - 2500 - 3000सातारा : मटार : 3500 - 3750 - 4000नागपूर : मेथी (भाजी) : 1000 - 1150 - 1200पुणे : मेथी (भाजी) : 2 - 3 - 4सोलापूर : मेथी भाजी : 500 - 2000 - 3000सोलापूर : मुळाशेंगा : 1000 - 2000 - 3000पुणे : मसूर : 4300 - 4750 - 5100पुणे : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 2500सातारा : मिरची (हिरवी) : 1500 - 1650 - 1800सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 2500सोलापूर : राजगिरा : 150 - 200 - 300पुणे : लसूण : 1600 - 2000 - 4200सोलापूर : लसूण : 1600 - 3000 - 3800नागपूर : लिंबू : 800 - 1100 - 1200सोलापूर : लिंबू : 100 - 700 - 950पुणे : वांगी : 500 - 1000 - 1000सातारा : वांगी : 1000 - 1150 - 1300सोलापूर : वांगी : 300 - 600 - 1400पुणे : वाल पापडी : 800 - 1000 - 1500पुणे : वालवड : 800 - 1000 - 1500पुणे : शेंगदाणे : 6400 - 7200 - 7800सोलापूर : शेपू : 200 - 250 - 300सातारा : शेवगा : 10000 - 11000 - 12000सोलापूर : सफरचंद : 450 - 800 - 950पुणे : हरभरा : 5600 - 5850 - 6000पुणे : आंबट चुका : 3 - 4 - 5अहमदनगर : उडीद : 2800 - 3350 - 3900पुणे : करडई : 3 - 5 - 6धुळे : कांदा : 1100 - 2800 - 3550पुणे : कांदा पात : 5 - 7 - 8अहमदनगर : गुळ : 2630 - 3110 - 3590अहमदनगर : गहू : 1650 - 1650 - 1650पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 5 - 6अहमदनगर : ज्वारी : 1650 - 1975 - 2300पुणे : पालक : 2 - 5 - 6अहमदनगर : बाजरी : 1081 - 1140 - 1200अहमदनगर : मका : 1111 - 1111 - 1111धुळे : मका : 1425 - 1425 - 1425अहमदनगर : मूग : 4500 - 4750 - 5000पुणे : मुळा : 8 - 10 - 15अहमदनगर : मिरची (लाल) : 4025 - 6902 - 9780पुणे : राजगिरा : 3 - 3 - 4पुणे : शेपू : 3 - 5 - 6अहमदनगर : सोयाबिन : 2200 - 2550 - 2900अहमदनगर : हरभरा : 3400 - 3600 - 3800पुणे : हरभरा (पेंडी) : 1 - 2 - 3जालना : उडीद : 2500 - 3700 - 4000नाशिक : काकडी : 500 - 1125 - 1750नाशिक : कांदा : 1800 - 3700 - 4000लासलगाव : कांदा : 2000 - 3200 - 3801परतूर : कापूस : 4320 - 4500 - 4600नाशिक : कारली : 830 - 1750 - 2710नाशिक : कोबी : 670 - 920 - 1170जालना : गुळ : 2521 - 2550 - 2568नाशिक : गवार : 2000 - 3000 - 4000औरंगाबाद : गहू : 1600 - 1700 - 1800जालना : गहू : 1600 - 1660 - 1800औरंगाबाद : ज्वारी : 1550 - 1687 - 1824जालना : ज्वारी : 1400 - 1750 - 2200नाशिक : डाळींब : 200 - 2250 - 3750नाशिक : ढोवळी मिरची : 1500 - 2125 - 2810औरंगाबाद : तूर : 3200 - 3850 - 4500जालना : तूर : 2750 - 4550 - 4775नाशिक : दुधी भोपळा : 530 - 770 - 1000नाशिक : पेरु : 1500 - 2000 - 2500नाशिक : फ्लॉवर : 500 - 610 - 720नाशिक : बटाटा : 300 - 600 - 750औरंगाबाद : बाजरी : 1025 - 1235 - 1450जालना : बाजरी : 881 - 1200 - 1668नाशिक : भेडी : 2080 - 2920 - 3750गोंदिया : भात - धान : 1780 - 1850 - 1921गोंदिया : भात - धान : 1801 - 2081 - 2361गोंदिया : भात - धान : 1566 - 1593 - 1621गोंदिया : भात - धान : 1600 - 1600 - 1600गोंदिया : भात - धान : 1351 - 1398 - 1445गोंदिया : भात - धान : 1400 - 1560 - 1560औरंगाबाद : मका : 1040 - 1090 - 1140जालना : मका : 1010 - 1075 - 1185जालना : मूग : 4000 - 5000 - 5800नाशिक : मटार : 2000 - 2500 - 3000नाशिक : लसूण : 1200 - 3500 - 4000नाशिक : लिंबू : 250 - 375 - 500नाशिक : वांगी : 900 - 1350 - 1800औरंगाबाद : सोयाबिन : 2350 - 2600 - 2950जालना : सोयाबिन : 2200 - 2875 - 2925जालना : हरभरा : 3850 - 3850 - 3850नाशिक : केळी : 500 - 1000 - 1400नाशिक : मोसंबी : 1500 - 2700 - 3500नाशिक : संत्री : 1000 - 1400 - 1800नाशिक : सफरचंद : 4000 - 7500 - 9000पनवेल : काकडी : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : कोबी : 1300 - 1400 - 1500पनवेल : गवार : 2000 - 2250 - 2500पनवेल : गाजर : 2300 - 2400 - 2500पनवेल : घेवडा : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 1300 - 1400 - 1500
.
.
कमी पाण्यावरील सीताफळ ठरतेय फायदेशीर नांदेड जिल्ह्यातील नांदूसा (ता. अर्धापूर) या भागातील शेती अलीकडे पावसावर अवलंबून झाली आहे. पाण्याची...
जाधव बंधूंचा व्यावसायिक शेळीपालनातील आदर्श श्रीगोंदा (जि. नगर) तालुक्यातील पिंपळगाव पिसा येथील तीन बंधूंनी व्यावसायिक शेळीपालनाचा आदर्श उभा...
कर्जमाफी मिळत नसेल, तर सरकारी देणी भरू नका : पवार नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि झोपलेल्या सरकारला हल्लाबोल करून जागे...
पुणे जिल्ह्याची भूजलपातळी उंचावली पुणे ः यंदाच्या मॉन्सून कालावधीत तसेच परतीच्या प्रवासात जिल्ह्यात सर्वत्र धुवाधार पाऊस झाला होता....
भारतात भुईमूग उत्पादन सात दशलक्ष टनांवर नवी दिल्ली ः पीक क्षेत्रात झालेली वाढ अाणि उत्पादकतेत सुधारणा यामुळे भारतातील भुईमूग उत्पादनात वाढ...
बटाट्यातील शर्करेचे प्रमाण तपासण्याची सोपी पद्धत... सिमला येथील केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेने बटाट्यातील शर्करेचे प्रमाण त्वरित जाणण्याची सोपी आणि...
पशुपालन सल्ला : जखमांवर उपाययोजना जनावरांस भांडणामुळे, कुरणावर चरत असताना काही कारणास्तव जखमा होतात, अशा जखमांमुळे जनावर अस्वस्थ, अशक्त होते; तसेच रक्तस्राव...
सुगंधी, अधिक गोडव्याची लाल केळी, नंजनगुड केळी भारतातील विविध राज्यांत उत्पादित होणाऱ्या एकूण सहा केळींच्या पारंपरिक जातींना त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्मामुळे जीआय मानांकन...
धान्य साठवणीसाठी आधुनिक सायलो तंत्रज्ञान पिकांची काढणी ते प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोचेपर्यंतच्या काळामध्ये धान्य साठवण हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. या टप्प्यातील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चमकणारे उत्तराखंडचे... विविध खाण्याच्या पदार्थांमध्ये तसेच अनेक आयुर्वेदिक औषधे बनवण्यासाठी तेजपतचा वापर केला जातो. उत्तराखंड येथील शेतकरी विविध...
छोट्या छोट्या तंत्रांनी शेती झाली सुलभ शेतीसमोरील प्रश्‍न वाढत असतानाच नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरातून नवे मार्ग सापडतात. जळगाव...
बटाट्यातील शर्करेचे प्रमाण तपासण्याची सोपी पद्धत... सिमला येथील केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेने बटाट्यातील शर्करेचे प्रमाण त्वरित जाणण्याची सोपी आणि सुटसुटीत पद्धती विकसित केली आहे....
हवामान
पुणे
title
17.11°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 72%
वारा: 2.16 m/s
दबाव: 952.29hpa
अॅग्रोवन इव्हेंटस् इतर इव्हेंटस्
13 - 17 Dec
किसान कृषी प्रदर्शन.. 08:30 am-20:30 pm, स्थळ : आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र,...
29 - 31 Dec
युनायटेड अॅग्रीटेक २०१७ प्रदर्.. 08:00 am-20:00 pm, स्थळ : परिमलम हॉल, इरोड, तामिळनाडू, भ...