Home | Agrowon
बाजार भाव -
पुणे : अंजीर : 3000 - 5400 - 8000पुणे : अननस : 1000 - 1200 - 2000मुंबई : अर्वी : 3000 - 3300 - 3600पुणे : आंबट चुका : 3 - 5 - 6पुणे : आले : 4000 - 5000 - 6500मुंबई : आले (सुंठ) : 5000 - 5900 - 6800मुंबई : कढिपत्ता : 2200 - 2400 - 2600पुणे : करडई : 3 - 3 - 4पुणे : कैरी : 3000 - 4000 - 6000पुणे : कलिंगड : 300 - 500 - 900कराड : केळी : 700 - 1000 - 1000पुणे : काकडी : 1000 - 2500 - 3200मुंबई : काकडी : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : काकडी : 1500 - 1800 - 2000सातारा : काकडी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000जळगाव : कांदा : 300 - 450 - 700जळगाव : कांदा : 250 - 400 - 575पुणे : कांदा : 200 - 400 - 550पुणे : कांदा पात : 3 - 5 - 6पुणे : कारली : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : कारली : 3000 - 3300 - 3600कराड : कोथिंबिर : 1 - 2 - 2पुणे : कोथिंबिर : 1 - 3 - 5पुणे : कोबी : 600 - 1000 - 1000मुंबई : कोबी : 600 - 700 - 800सातारा : कोबी : 1000 - 1100 - 1200पुणे : कोहळा : 800 - 1000 - 1500पुणे : खरबुज : 1000 - 1300 - 2000मुंबई : गुळ : 3600 - 4000 - 4500पुणे : गवार : 5000 - 6000 - 7000मुंबई : गवार : 3500 - 4500 - 5500पुणे : गाजर : 700 - 1000 - 1400मुंबई : गाजर : 800 - 1000 - 1200पुणे : घेवडा : 3000 - 4000 - 5000पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 5कराड : चिकु : 2000 - 2500 - 2500पुणे : चिकु : 1000 - 1600 - 3000मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000पुणे : टोमॅटो : 700 - 1300 - 1800मुंबई : टोमॅटो : 1500 - 1800 - 2000मुंबई : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1400सातारा : टोमॅटो : 600 - 1100 - 1600पुणे : डबल बी : 2500 - 3000 - 4000कराड : डाळींब : 1500 - 2000 - 2000पुणे : डाळींब : 1000 - 2500 - 4000पुणे : डाळींब : 500 - 1300 - 2000पुणे : डाळींब : 1000 - 4000 - 7000पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 3500मुंबई : ढोवळी मिरची : 3200 - 3400 - 3600सातारा : ढोवळी मिरची : 3500 - 4000 - 4500पुणे : तोंडली : 2500 - 3000 - 4000मुंबई : तोंडली : 1500 - 2550 - 3600पुणे : दुधी भोपळा : 800 - 1500 - 1800मुंबई : दुधी भोपळा : 2000 - 2300 - 2500कराड : द्राक्ष : 1500 - 2000 - 2000पुणे : द्राक्ष : 1500 - 3700 - 6000पुणे : दोडका (शिराळी) : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3300 - 3600मुंबई : नारळ : 600 - 1400 - 3500पुणे : पेअर : 4400 - 8000 - 14000मुंबई : पडवळ : 1600 - 1800 - 2000पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 600 - 1200पुणे : पेरु : 2000 - 3300 - 5000कराड : पालक : 1 - 2 - 2पुणे : पालक : 3 - 4 - 5पुणे : पावटा : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : फरस बी : 4000 - 5000 - 6000पुणे : फ्लॉवर : 400 - 800 - 1000मुंबई : फ्लॉवर : 400 - 600 - 800सातारा : फ्लॉवर : 1500 - 1750 - 2000पुणे : बटाटा : 700 - 900 - 1300मुंबई : बाजरी : 1800 - 2300 - 2500पुणे : बीट : 600 - 1000 - 1400मुंबई : बीट : 1000 - 1400 - 1800पुणे : बोर : 1000 - 1400 - 4500पुणे : भेडी : 1000 - 3000 - 4200मुंबई : भेडी : 3500 - 4000 - 4500मुंबई : भेडी : 2500 - 2800 - 3000सातारा : भेडी : 2000 - 3200 - 4500पुणे : भोपळा : 600 - 1000 - 1200पुणे : मका (कणीस) : 500 - 700 - 1200पुणे : मटार : 1400 - 2000 - 2500मुंबई : मटार : 1200 - 1600 - 2000सातारा : मटार : 1000 - 1750 - 2500कराड : मेथी (भाजी) : 1 - 2 - 2पुणे : मेथी (भाजी) : 1 - 3 - 4पुणे : मुळा : 7 - 10 - 12मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3500 - 5000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 5600 - 5800 - 6000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3500 - 3800 - 4000सातारा : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2750 - 3000कराड : मोसंबी : 3500 - 5000 - 5000पुणे : मोसंबी : 900 - 3000 - 5400मुंबई : रताळी : 1500 - 1800 - 2000पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 5पुणे : रामफळ : 2000 - 3500 - 6000पुणे : लसूण : 800 - 2500 - 4500पुणे : लिंबू : 400 - 1000 - 2100पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : वांगी : 1200 - 1600 - 2000सातारा : वांगी : 1000 - 1250 - 1500पुणे : वाल पापडी : 1000 - 2000 - 3500पुणे : वाल भाजी : 1600 - 2000 - 3000पुणे : वालवड : 1600 - 2000 - 3000पुणे : शेपू : 3 - 5 - 6पुणे : शेवगा : 2500 - 3500 - 5000मुंबई : शेवगा : 2000 - 3000 - 4000पुणे : शहाळे : 300 - 500 - 800पुणे : स्ट्रॉबेरी : 1500 - 3700 - 6000पुणे : संत्री : 1000 - 3100 - 6200कराड : सफरचंद : 4600 - 6000 - 6000पुणे : सफरचंद : 4000 - 7400 - 13500मुंबई : सुरण : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : साखर : 3196 - 3262 - 3512पुणे : सिताफळ : 5000 - 6200 - 8000पुणे : हरभरा (पेंडी) : 3 - 5 - 6मुंबई : हळद/ हळकुंड : 10000 - 13500 - 16000कराड : आले : 5000 - 6000 - 6000मुंबई : उडीद डाळ : 5300 - 5800 - 7300नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550कराड : काकडी : 1300 - 1700 - 1700कराड : कांदा : 500 - 900 - 900लासलगाव : कांदा : 250 - 400 - 589कराड : कांदा पात : 3 - 4 - 4कराड : कारली : 2000 - 2600 - 2600कराड : कोबी : 500 - 800 - 800कराड : गुळ : 2500 - 3200 - 5251कराड : गवार : 3500 - 4000 - 4000सातारा : गवार : 5000 - 6000 - 7000नागपूर : गहू : 2600 - 2825 - 2900नागपूर : गहू : 1985 - 2012 - 2022मुंबई : गहू : 2500 - 3200 - 3900कराड : गाजर : 500 - 1000 - 1000सातारा : गाजर : 1000 - 1250 - 1500कराड : घेवडा : 2000 - 2500 - 2500मुंबई : चवळी बी : 3800 - 5800 - 7000नागपूर : ज्वारी : 2200 - 2425 - 2500मुंबई : ज्वारी : 2100 - 3200 - 3900कराड : टोमॅटो : 1000 - 1300 - 1300नागपूर : डाळींब : 1000 - 3250 - 5000पंढरपूर : डाळींब : 400 - 1000 - 1900पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 2500 - 6000कराड : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 3000नागपूर : तूर : 4550 - 4994 - 5142मुंबई : तूर डाळ : 6000 - 6500 - 7500नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : तांदूळ : 4500 - 4875 - 5000मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10700 - 12500मुंबई : तांदूळ : 2400 - 4950 - 7500कराड : दुधी भोपळा : 500 - 1000 - 1000नागपूर : द्राक्ष : 4500 - 5000 - 5500कराड : दोडका (शिराळी) : 2100 - 2600 - 2600कराड : पावटा : 2600 - 3300 - 3300कराड : फ्लॉवर : 500 - 700 - 700कराड : बटाटा : 1000 - 1500 - 1500कराड : भेडी : 3000 - 3500 - 3500मुंबई : मूग डाळ : 6800 - 7600 - 8300कराड : मटार : 2000 - 2500 - 2500मुंबई : मसूर डाळ : 5000 - 5100 - 5300कराड : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 3000नागपूर : मोसंबी : 1000 - 1075 - 1100नागपूर : मोसंबी : 1500 - 1650 - 1700नागपूर : मोसंबी : 1800 - 2025 - 2100कराड : लसूण : 1000 - 1500 - 1500कराड : वांगी : 500 - 1000 - 1000मुंबई : वाटाणा : 5900 - 6200 - 6700कराड : शेवगा : 2500 - 3000 - 3000सातारा : शेवगा : 3000 - 3500 - 4000नागपूर : संत्री : 600 - 1800 - 2200नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7000 - 7500नागपूर : सोयाबिन : 3400 - 3610 - 3680नागपूर : हरभरा : 3800 - 4192 - 4324मुंबई : हरभरा डाळ : 5500 - 6000 - 6500पंढरपूर : आंबट चुका : 3 - 3 - 3पंढरपूर : काकडी : 500 - 1500 - 2000पंढरपूर : कारली : 3000 - 3000 - 3000पंढरपूर : कोथिंबिर : 1 - 3 - 4पंढरपूर : कोबी : 500 - 1000 - 1500पंढरपूर : गाजर : 700 - 1000 - 1500पंढरपूर : टोमॅटो : 300 - 1000 - 2000पंढरपूर : पालक : 3 - 4 - 4पंढरपूर : फ्लॉवर : 650 - 1000 - 1500पंढरपूर : भेडी : 3300 - 3300 - 3300पंढरपूर : मटार : 1500 - 2000 - 2500पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 2 - 3 - 4पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4500 - 6000पंढरपूर : वांगी : 500 - 2000 - 3000पंढरपूर : शेपू : 3 - 4 - 4पंढरपूर : हरभरा : 3700 - 3700 - 3700कोल्हापूर : आंबा : 1000 - 12500 - 15000कोल्हापूर : कांदा : 200 - 400 - 700कोल्हापूर : कोथिंबिर : 1050 - 1925 - 2800कोल्हापूर : कोबी : 800 - 900 - 1000कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1050 - 1600कोल्हापूर : फ्लॉवर : 750 - 1250 - 1750पंढरपूर : मका : 2000 - 2000 - 2050कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 1400 - 2450 - 3500कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4500 - 6000कोल्हापूर : मोसंबी : 1200 - 2700 - 4200कोल्हापूर : लिंबू : 500 - 2250 - 4000कोल्हापूर : वांगी : 500 - 1050 - 1600कोल्हापूर : सफरचंद : 3500 - 8750 - 14000अकोला : उडीद : 3700 - 4450 - 4600अमरावती : उडीद : 4200 - 4425 - 4650अकोला : गहू : 1750 - 1880 - 2015अमरावती : गहू : 2000 - 2125 - 2250अकोला : ज्वारी : 1400 - 1885 - 1900अमरावती : ज्वारी : 2100 - 2300 - 2400अकोला : तूर : 4200 - 4900 - 5300अमरावती : तूर : 5000 - 5138 - 5275अमरावती : तील : 10000 - 11250 - 12500अमरावती : बाजरी : 1800 - 1850 - 1900अकोला : मका : 2300 - 2300 - 2300अमरावती : मका : 1700 - 1750 - 1800अकोला : मूग : 4400 - 5250 - 5400अमरावती : मूग : 4200 - 4500 - 4800अकोला : सोयाबिन : 4500 - 5900 - 6000अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3418 - 3635अकोला : हरभरा : 3800 - 4300 - 4550अमरावती : हरभरा : 4000 - 4163 - 4325वाशीम : उडीद : 4000 - 4300 - 4400धुळे : कांदा : 100 - 425 - 650अमरावती : कापूस : 5200 - 5300 - 5400धुळे : गहू : 2000 - 2101 - 2261वाशीम : गहू : 1800 - 2000 - 2300धुळे : चवळी बी : 4500 - 4500 - 4500अमरावती : जवस : 4550 - 4575 - 4600धुळे : ज्वारी : 2499 - 2499 - 2499धुळे : ज्वारी : 1750 - 1750 - 1750वाशीम : ज्वारी : 1300 - 1500 - 1600धुळे : तूर : 4090 - 4755 - 5085वाशीम : तूर : 5000 - 5100 - 5215धुळे : बाजरी : 1550 - 2100 - 2250अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 5000 - 5150 - 5300धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4725 - 5000 - 5825धुळे : मका : 1867 - 1939 - 2000वाशीम : मूग : 5000 - 5300 - 5500धुळे : मटकी : 5800 - 5800 - 5800धुळे : सोयाबिन : 3500 - 3570 - 3600वाशीम : सोयाबिन : 3600 - 3650 - 3700धुळे : हरभरा : 3200 - 3780 - 4150वाशीम : हरभरा : 4100 - 4200 - 4440
.
.
मार्केटच्या अभ्यासातून गुलाब शेतीत यशस्वी वाटचाल निमगाव (ता. राहाता) येथील हर्षल प्रभात पाटील या उच्चशिक्षित तरुणाने नोकरीच्या मागे न लागता...
शेतकरी आठवडे बाजारातून विस्तारताहेत अर्थकारणाच्या... संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडी बाजाराच्या संकल्पनेने शेतमालाची थेट विक्री करू इच्छिणाऱ्या...
शिवरायांच्या आदर्शावर राज्य कारभार सुरू :... पुणे : ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आदर्शावरच राज्य कारभार सुरू आहे. दुष्काळग्रस्त आणि...
वनक्षेत्राने वेढलेल्या भागामध्ये फुलपाखरांची... कृषी क्षेत्रानजीक वनक्षेत्र असलेल्या परिसरामध्ये परागीकरण करणाऱ्या फुलपाखरांच्या प्रजाती...
बांबू व्यापाराला चांगली संधी येत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा असेल, तर हवामानानुसार योग्य जातींची लागवड आवश्यक...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर अाक्षेप वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमीभावाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (...
ओळखा लिस्टेरिओसिस आजाराची लक्षणे जनावरापासून माणसास होणारे आजार प्रामुख्याने जिवाणूजन्य, विषाणूजन्य, आदिजीवजन्य आणि बुरशीजन्य या प्रकारात विभागले जातात. असे आजार...
पशुसल्ला वाढत्या तापमानात जनावरांच्या आहार व्यवस्थापनामध्ये आवश्‍यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. यामध्ये हिरवा चारा, वाळलेला चारा, पशुखाद्य आणि...
अन्नप्रक्रिया उद्योगातील परवाने, कायदे प्रक्रिया उद्योग स्थापन केल्यानंतर या उद्योगापासून ग्राहकास इजा होऊ नये, त्याची फसवणूक होऊ नये, पर्यावरणाची हानी होऊ नये किंवा...
प्रक्रियेद्वारा आल्याचे मूल्यवर्धन आरोग्यदायी गुणधर्मामुळे आल्यापासून बनविलेल्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांना शहरी बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. त्यामुळे...
कडधान्यांपासून पोषक बेकरी उत्पादने भारतीय आहारामध्ये प्रथिनाच्या पूर्ततेचे कार्य हे प्रामुख्याने कडधान्यांच्या माध्यमातून होते. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीमुळे आहारातून...
ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरचालकाची कार्यक्षमता वाढविणारी... ट्रॅक्टरसाठी उपग्रह मार्गदर्शक आणि प्रकाश कांडी ही दोन महत्त्वपूर्ण जोड साधने आहेत. ही आधुनिक साधने चालकाला सततच्या हालचालीपासून...
हवामान
पुणे
title
32.75°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 29%
वारा: 1.96 m/s
दबाव: 950.53hpa
आपलं मत
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शेतकरी, शेती आणि संलग्न क्षेत्राबाबतच्या तरतूदींबाबत आपण समाधानी आहात का?