Home | Agrowon
बाजार भाव -
पुणे : आले : 1000 - 2500 - 4800पुणे : कांदा : 800 - 1000 - 1400पुणे : गवार : 2000 - 2500 - 4000पुणे : घेवडा : 2000 - 2500 - 5000पुणे : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1400पुणे : बटाटा : 1300 - 1600 - 1800पुणे : भेडी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : मटार : 3000 - 4000 - 5000पुणे : लसूण : 1000 - 2000 - 3000पुणे : अननस : 700 - 1000 - 1700पुणे : अंबाडी भाजी : 4 - 5 - 6कराड : आंबा : 1000 - 1600 - 1600कराड : आंबा : 1000 - 1200 - 1200पुणे : आंबा : 1500 - 10000 - 12500कराड : आले : 3500 - 4000 - 4000पुणे : करडई : 5 - 5 - 6पुणे : कैरी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : कलिंगड : 500 - 600 - 700कराड : केळी : 1500 - 2000 - 2000पुणे : काकडी : 500 - 800 - 1000लासलगाव : कांदा : 501 - 1080 - 1270पुणे : कांदा पात : 7 - 10 - 20कराड : कारली : 2500 - 3000 - 3000पुणे : कारली : 2000 - 2500 - 3000कराड : कोथिंबिर : 3 - 5 - 5पुणे : कोथिंबिर : 3 - 8 - 10कराड : कोबी : 800 - 1000 - 1000पुणे : कोबी : 700 - 800 - 1000पुणे : कोहळा : 800 - 1500 - 3000पुणे : खरबुज : 1000 - 1500 - 2500कराड : गवार : 2000 - 2500 - 2500पुणे : गाजर : 700 - 1500 - 2000कराड : घेवडा : 2500 - 3000 - 3000पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 6पुणे : चिकु : 1000 - 2000 - 4000कराड : टोमॅटो : 1000 - 1300 - 1300कराड : डाळींब : 2000 - 3500 - 3500पुणे : डाळींब : 2000 - 5000 - 6500पुणे : डाळींब : 500 - 2000 - 3000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4000पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 3000 - 4000कराड : दुधी भोपळा : 700 - 1000 - 1000पुणे : दुधी भोपळा : 700 - 1000 - 1200कराड : दोडका (शिराळी) : 2500 - 3000 - 3000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : पेअर : 7000 - 10000 - 15000पुणे : पडवळ : 800 - 2000 - 3000पुणे : पुदिना : 2 - 3 - 4पुणे : पपई : 700 - 1000 - 2000पुणे : परवर : 2000 - 2200 - 2500कराड : पालक : 3 - 4 - 4पुणे : पालक : 3 - 4 - 5कराड : पावटा : 2000 - 2500 - 2500पुणे : पावटा : 2000 - 2500 - 3000कराड : फ्लॉवर : 600 - 1000 - 1000पुणे : फ्लॉवर : 500 - 800 - 1000पुणे : बीट : 600 - 1000 - 2000कराड : भेडी : 1800 - 2000 - 2000कराड : मटार : 3500 - 4500 - 4500कराड : मेथी (भाजी) : 4 - 7 - 7पुणे : मेथी (भाजी) : 4 - 6 - 8पुणे : मुळा : 8 - 9 - 10कराड : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2800 - 2800पुणे : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3500कराड : मोसंबी : 5000 - 7000 - 7000पुणे : मोसंबी : 1300 - 4000 - 5000पुणे : राजगिरा : 4 - 4 - 5पुणे : लिंबू : 300 - 1000 - 1300कराड : वांगी : 800 - 1000 - 1000पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : वाल पापडी : 1500 - 2000 - 2500कराड : शेपू : 3 - 5 - 5पुणे : शेपू : 3 - 4 - 5कराड : शेवगा : 3500 - 4000 - 4000पुणे : शेवगा : 2000 - 2500 - 4500पुणे : संत्री : 1700 - 8000 - 8800कराड : सफरचंद : 14000 - 16000 - 16000पुणे : सफरचंद : 5000 - 10000 - 15000कराड : सिताफळ : 900 - 1000 - 1000पुणे : सिताफळ : 2000 - 4500 - 7000जळगाव : आले : 3000 - 4000 - 5000पुणे : आवळा : 2500 - 2800 - 3000मुंबई : उडीद डाळ : 4200 - 4900 - 5800कराड : काकडी : 600 - 800 - 800जळगाव : काकडी : 300 - 400 - 500सातारा : काकडी : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : कांदा : 250 - 700 - 1150कराड : कांदा : 1000 - 1400 - 1400जळगाव : कांदा : 500 - 825 - 1150सातारा : कारली : 3000 - 3250 - 3500जळगाव : कोथिंबिर : 1000 - 1800 - 2500जळगाव : कोबी : 300 - 500 - 600सातारा : कोबी : 800 - 1000 - 1200जळगाव : गवार : 1500 - 2500 - 3000सातारा : गवार : 2500 - 3000 - 3500मुंबई : गहू : 2000 - 2700 - 3400सातारा : गाजर : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : चवळी बी : 4200 - 5200 - 6500मुंबई : ज्वारी : 1600 - 2800 - 3600जळगाव : जांभूळ : 6000 - 6000 - 6000औरंगाबाद : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : टोमॅटो : 1200 - 1400 - 1600सातारा : टोमॅटो : 1000 - 1250 - 1500कराड : ढोवळी मिरची : 1200 - 1500 - 1500सातारा : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 3500मुंबई : तूर डाळ : 5000 - 5600 - 6800मुंबई : तांदूळ : 2800 - 4650 - 6500मुंबई : तांदूळ : 9200 - 10200 - 11500सातारा : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 1300पुणे : पेरु : 2500 - 3500 - 5000जळगाव : पालक : 1800 - 1800 - 1800सातारा : पावटा : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1600जळगाव : फ्लॉवर : 2000 - 2500 - 3000सातारा : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2000कराड : बटाटा : 1500 - 2000 - 2000जळगाव : बटाटा : 1450 - 1450 - 1450मुंबई : बाजरी : 1600 - 2100 - 2500जळगाव : भेडी : 1500 - 2000 - 2500सातारा : भेडी : 2500 - 3000 - 3500आरमोरी : भात - धान : 2325 - 2366 - 2375आरमोरी : भात - धान : 1650 - 1650 - 1650पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1500मुंबई : मूग डाळ : 6300 - 6600 - 7100सातारा : मटार : 4000 - 4250 - 4500जळगाव : मेथी भाजी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : मसूर डाळ : 4300 - 4400 - 4600औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1600 - 1800 - 2000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 3000सातारा : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000कराड : लसूण : 2000 - 2500 - 2500जळगाव : लिंबू : 500 - 700 - 1000औरंगाबाद : वांगी : 600 - 750 - 900जळगाव : वांगी : 700 - 800 - 1000सातारा : वांगी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : वाटाणा : 4300 - 4500 - 4800सातारा : शेवगा : 4000 - 4500 - 5000पुणे : शहाळे : 500 - 1000 - 1200मुंबई : हरभरा डाळ : 4400 - 4600 - 4800औरंगाबाद : आंबा : 600 - 900 - 1200औरंगाबाद : कैरी : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : काकडी : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : कारली : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : कोथिंबिर : 200 - 225 - 250औरंगाबाद : कोबी : 1000 - 1100 - 1200औरंगाबाद : गवार : 2000 - 2400 - 2800नागपूर : गहू : 1800 - 1882 - 1910नागपूर : गहू : 2500 - 2800 - 2900औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1350 - 1700औरंगाबाद : डाळींब : 500 - 1500 - 2500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2500 - 2750 - 3000नागपूर : तांदूळ : 5000 - 5375 - 5500नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 2800 - 3100 - 3200औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 700 - 800 - 900औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : पालक : 200 - 250 - 300औरंगाबाद : बटाटा : 1000 - 1200 - 1400औरंगाबाद : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3000 - 3250 - 3500औरंगाबाद : भेडी : 1000 - 1300 - 1600औरंगाबाद : मका (कणीस) : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 300 - 350 - 400नागपूर : मिरची (लाल) : 6000 - 6750 - 7000औरंगाबाद : मोसंबी : 1000 - 2500 - 4000औरंगाबाद : रताळी : 1500 - 1750 - 2000औरंगाबाद : लिंबू : 300 - 400 - 500औरंगाबाद : वाल भाजी : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : शेवगा : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : शहाळे : 2500 - 2750 - 3000नागपूर : हरभरा : 3500 - 4137 - 4350नागपूर : अननस : 1000 - 3250 - 4000नागपूर : आंबा : 400 - 1300 - 1500नागपूर : आंबा : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : आंबा : 800 - 1325 - 1500नागपूर : आले : 2000 - 5000 - 6000अकोला : उडीद : 3300 - 3650 - 4000नागपूर : कैरी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : काकडी : 500 - 725 - 800अकोला : कांदा : 500 - 900 - 1300कोल्हापूर : कांदा : 500 - 1100 - 1450नागपूर : कांदा : 800 - 1100 - 1200नागपूर : कांदा : 1000 - 1225 - 1300नागपूर : कारली : 2000 - 2750 - 3000नागपूर : कोथिंबिर : 800 - 1100 - 1200कोल्हापूर : कोबी : 300 - 700 - 1100नागपूर : कोबी : 800 - 950 - 1000नागपूर : कोहळा : 600 - 750 - 800नागपूर : गवार : 2000 - 2750 - 3000अकोला : गहू : 1600 - 1660 - 1725परतूर : गहू : 1700 - 2100 - 2105नागपूर : गाजर : 800 - 950 - 1000नागपूर : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : चिकु : 1500 - 2250 - 2500परतूर : ज्वारी : 1567 - 1567 - 1567नागपूर : टोमॅटो : 1800 - 2175 - 2300नागपूर : टोमॅटो : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : डाळींब : 1500 - 4125 - 5000नागपूर : ढेमसे : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : ढोवळी मिरची : 3500 - 3875 - 4000अकोला : तूर : 3600 - 3825 - 4050नागपूर : तूर : 3300 - 3802 - 3970परतूर : तूर : 3701 - 3775 - 3801नागपूर : तोंडली : 1200 - 1425 - 1500नागपूर : दुधी भोपळा : 400 - 550 - 600नागपूर : द्राक्ष : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : धने : 3800 - 3950 - 4000नागपूर : पपई (भाजी) : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : परवर : 1800 - 1950 - 2000नागपूर : पालक : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : फणस : 500 - 725 - 800नागपूर : फ्लॉवर : 1300 - 1525 - 1600अकोला : बाजरी : 900 - 900 - 900नागपूर : बीट : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4000 - 4375 - 4500नागपूर : भेडी : 2200 - 2650 - 2800अकोला : मका : 1470 - 1470 - 1470अकोला : मूग : 4525 - 4840 - 5150नागपूर : मेथी (भाजी) : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : मुळा : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 3500 - 3875 - 4000नागपूर : मोसंबी : 2000 - 2300 - 2400नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400अकोला : मोहरी : 4000 - 4000 - 4000नागपूर : लसूण : 500 - 2375 - 3000नागपूर : लिंबू : 600 - 1275 - 1500नागपूर : वांगी : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : वाल भाजी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000अकोला : सोयाबिन : 3100 - 3250 - 3425नागपूर : सोयाबिन : 3100 - 3306 - 3375अकोला : हरभरा : 3700 - 3990 - 4275अकोला : हरभरा : 5000 - 5400 - 5800परतूर : हरभरा : 3450 - 3601 - 3876कोल्हापूर : कोथिंबिर : 1400 - 2450 - 3500कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1500 - 2500कोल्हापूर : फ्लॉवर : 200 - 600 - 1000कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 1400 - 2450 - 3500कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2550 - 3600कोल्हापूर : वांगी : 500 - 2300 - 4100पुणे : उडीद : 5650 - 5900 - 6000पुणे : गुळ : 3051 - 3125 - 3151पुणे : गहू : 3500 - 4200 - 4500पुणे : ज्वारी : 3000 - 3300 - 3500पुणे : ज्वारी : 2000 - 2035 - 2050पुणे : तांदूळ : 5500 - 5800 - 6000पुणे : तांदूळ : 2550 - 2700 - 2750पुणे : तांदूळ : 9000 - 9550 - 10000पुणे : धने : 5000 - 7550 - 10000पुणे : बाजरी : 1900 - 2050 - 2100पुणे : मका : 1650 - 1735 - 1750पुणे : मूग : 5900 - 6400 - 6800पुणे : मसूर : 4300 - 4450 - 4500पुणे : शेंगदाणे : 6000 - 6650 - 7200पुणे : हरभरा : 4500 - 4850 - 5000वाशीम : उडीद : 2850 - 3000 - 3150मुंबई : कढिपत्ता : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : केळी (भाजी) : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : काकडी : 1300 - 1400 - 1600मुंबई : काकडी : 600 - 700 - 800मुंबई : कारली : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : कोबी : 800 - 1000 - 1200मुंबई : गुळ : 3500 - 4000 - 4200मुंबई : गवार : 3000 - 3400 - 3600वाशीम : गहू : 1650 - 1800 - 1976मुंबई : गाजर : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : चवळी (शेंगा) : 2400 - 2600 - 2800मुंबई : चिंच : 10000 - 15000 - 16000वाशीम : ज्वारी : 950 - 1100 - 1150मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000मुंबई : टोमॅटो : 1400 - 1600 - 2000मुंबई : टोमॅटो : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : ढोवळी मिरची : 3600 - 3800 - 4000वाशीम : तूर : 3870 - 3900 - 4000मुंबई : तोंडली : 1200 - 2400 - 3500मुंबई : दुधी भोपळा : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : दोडका (शिराळी) : 2600 - 2700 - 2800मुंबई : धने : 6500 - 10000 - 14000मुंबई : नारळ : 700 - 1400 - 3000मुंबई : पडवळ : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : फरस बी : 5500 - 5800 - 6000मुंबई : फ्लॉवर : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : बडिशेप : 13000 - 14500 - 16000मुंबई : भेडी : 2500 - 2700 - 3000मुंबई : भेडी : 1500 - 1500 - 1600वाशीम : मूग : 4000 - 4200 - 4300मुंबई : मटार : 4000 - 5000 - 6000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2600 - 2700 - 2800मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : रताळी : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : वांगी : 1000 - 1400 - 1800मुंबई : शेवगा : 4400 - 4600 - 4800मुंबई : सुरण : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : साखर : 3220 - 3282 - 3520वाशीम : सोयाबिन : 3350 - 3500 - 3600वाशीम : हरभरा : 3850 - 3900 - 4000मुंबई : हळद/ हळकुंड : 9000 - 13000 - 14000पनवेल : काकडी : 800 - 900 - 1000मुंबई : काजू : 80000 - 110000 - 120000पनवेल : कांदा : 900 - 1400 - 1600पनवेल : कारली : 3000 - 3100 - 3200पनवेल : कोबी : 700 - 800 - 900पनवेल : गवार : 3000 - 3100 - 3200अमरावती : गहू : 1800 - 1975 - 2150पनवेल : गाजर : 2000 - 2300 - 2400पनवेल : घेवडा : 3500 - 3800 - 4000पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 3000 - 3100 - 3200अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1550 - 1600पनवेल : टोमॅटो : 2400 - 2600 - 2800अमरावती : तूर : 3750 - 3788 - 3825पनवेल : दुधी भोपळा : 1600 - 1800 - 2000पनवेल : दोडका (शिराळी) : 2500 - 2800 - 3000पनवेल : पडवळ : 2000 - 2200 - 2400पनवेल : फ्लॉवर : 1500 - 1600 - 1800पनवेल : भेडी : 3000 - 3100 - 3200मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000पनवेल : वांगी : 1500 - 1700 - 1800मुंबई : सुपारी : 25000 - 28000 - 30000अमरावती : उडीद : 2000 - 2500 - 3000अमरावती : तील : 6000 - 6575 - 7150अमरावती : बाजरी : 1550 - 1700 - 1850अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3250 - 3500 - 3750अमरावती : मका : 1150 - 1175 - 1200अमरावती : मूग : 4100 - 4175 - 4250अमरावती : सोयाबिन : 3000 - 3227 - 3453अमरावती : हरभरा : 3800 - 3975 - 4150नाशिक : आंबा : 1500 - 2500 - 2800नाशिक : कैरी : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : केळी : 500 - 800 - 1100पंढरपूर : केळी : 700 - 800 - 1052पंढरपूर : काकडी : 300 - 800 - 1100पंढरपूर : कांदा : 100 - 800 - 1250नाशिक : कारली : 1250 - 1670 - 2085नाशिक : कोबी : 750 - 1085 - 1420पंढरपूर : कोबी : 600 - 900 - 1400नाशिक : गवार : 2000 - 3000 - 4000पंढरपूर : गवार : 3000 - 3000 - 3000औरंगाबाद : गहू : 1974 - 2025 - 2075पंढरपूर : गहू : 1750 - 1750 - 1750औरंगाबाद : ज्वारी : 1700 - 1795 - 1890पंढरपूर : ज्वारी : 1820 - 1820 - 1820पंढरपूर : टोमॅटो : 350 - 1400 - 2500नाशिक : डाळींब : 200 - 3000 - 4750नाशिक : ढेमसे : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : ढोवळी मिरची : 2500 - 3750 - 5000पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 2000 - 3000 - 3500नाशिक : दुधी भोपळा : 535 - 900 - 1270पंढरपूर : दुधी भोपळा : 5 - 7 - 10नाशिक : पेरु : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : फ्लॉवर : 715 - 1070 - 1430पंढरपूर : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1700औरंगाबाद : बाजरी : 1100 - 1150 - 1201नाशिक : भेडी : 1670 - 2500 - 3335पंढरपूर : भेडी : 1000 - 1400 - 2250पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 3000 - 3500नाशिक : लिंबू : 500 - 750 - 1000नाशिक : वांगी : 1500 - 2750 - 4000पंढरपूर : शेवगा : 3 - 3 - 3नाशिक : शहाळे : 2000 - 2300 - 2800नाशिक : सफरचंद : 7000 - 9000 - 13000औरंगाबाद : हरभरा : 3351 - 3351 - 3351पंढरपूर : हरभरा : 2600 - 3250 - 3250
.
.
बाजारपेठ ओळखून केळी बागेचे आदर्श नियोजन कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील पांडुरंग मोहन पाटील व त्यांचे पुत्र पुरुषोत्तम आणि श्रीकांत हे...
एकात्मीक शेतीतून खुल्या झाल्या प्रगतीच्या वाटा आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिह्यातील काही शेतकरी व्यावसायिक शेती व पूरक व्यवसायाच्या...
अब आया उंट पहाड के निछे; राजू शेट्टींचा... सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या दूध दराच्या प्रश्‍नावर सरकारने तोडगा काढण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा...
सरकार रिलायन्स, पतंजलीच्या दुधाची वाट पाहत आहेत... नागपूर : एकीकडे समाधानकारक पाऊस पडत असताना शेतातील कामे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर भरपावसात...
नोंदी ठेवून करा शेतीचे नियोजन शेतीच्या नोंदी या अनुभव समृद्ध करण्यासाठी कामी येतात. शेतीतील दिवसभरातील, आठवडाभरातील जी काही...
दुधावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना ‘अच्छे दिन... देशात दुधाचा पुरवठा वाढला असून केवळ दूध विकणाऱ्या कंपन्या मागे पडतील; परंतु मूल्यवर्धित उत्पादनांची...
उत्कृष्ट शेळीपालन व्यवसायाचा आदर्श परभणी जिल्ह्यातील वडाळी येथील ढोले बंधूंनी शेळीपालन व्यवसायातून उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण केला आहे. दहा शेळ्यांपासून...
पंधरा हजार ब्रॉयलर पक्ष्यांचे काटेकोर संगोपन घरची सुमारे दहा ते अकरा एकर माळरानावरची शेती. चार भावांचे कुटुंब. सर्वच सुशिक्षित मात्र बेरोजगार. निसर्गाचा लहरीपणा. अशा...
शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी यंत्रे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची ‘सिफेट’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. काढणीपश्‍चात पीक व्यवस्थापन व प्रक्रिया याबाबत ही संस्था...
प्रक्रियेपूर्वी तपासा दुधाची गुणवत्ता दूध काढल्यानंतर दूध संकलन केंद्र, दूध शीतकरण केंद्र, दूध संघ ते दूध प्रक्रिया केंद्र या मार्गाने दूध प्रक्रिया केंद्रावर येत असते...
सोडियम क्षारांचे अाधिक्य असलेल्या जमिनींच्या... जमिनीमध्ये सोडियम क्षारांचे प्रमाण वाढत असून, त्यामध्ये पिकांचे अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी अधिक धोरणात्मक प्रयत्न करण्याची...
सातत्यपूर्ण ध्यासातून नावीन्यपूर्ण, कार्यक्षम... नाशिक जिल्हा द्राक्षशेतीसोबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी राज्यात अग्रेसर आहे. कोणतेही परदेशातील यंत्र, तंत्र वापरण्यात...
हवामान
पुणे
title
23.34°C
ढग: 68%
आर्द्रता: 96%
वारा: 6.4 m/s
दबाव: 941.22hpa