Home | Agrowon
बाजार भाव -
कराड : गुळ : 2500 - 3300 - 3950रत्नागिरी : आले : 7000 - 7800 - 8500रत्नागिरी : कांदा पात : 6 - 7 - 8रत्नागिरी : कोथिंबिर : 8 - 10 - 12रत्नागिरी : कोबी : 1000 - 1300 - 1500रत्नागिरी : भेडी : 5000 - 5600 - 6000रत्नागिरी : मेथी (भाजी) : 10 - 11 - 12रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 5500 - 6300 - 7000रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2600 - 3000पुणे : आले : 3500 - 4000 - 6500पुणे : कैरी : 1600 - 2000 - 4000पुणे : काकडी : 1000 - 1500 - 2500पुणे : कांदा : 300 - 450 - 650पुणे : कारली : 2500 - 3000 - 4500पुणे : कोबी : 700 - 1000 - 1200पुणे : गवार : 5000 - 5500 - 7000पुणे : गाजर : 700 - 1000 - 1200पुणे : घेवडा : 3500 - 4000 - 6000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 2000 - 2500 - 5000पुणे : टोमॅटो : 800 - 1300 - 1800पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 4500पुणे : तोंडली : 1500 - 2000 - 4000पुणे : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 2500पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 5500पुणे : फ्लॉवर : 600 - 800 - 1000पुणे : बटाटा : 700 - 1200 - 1500मुंबई : बाजरी : 1800 - 2300 - 2500पुणे : बीट : 600 - 1000 - 1200पुणे : भेडी : 2000 - 3000 - 5000पुणे : भोपळा : 700 - 1000 - 1600पुणे : मटार : 2500 - 3000 - 5000पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 6000पुणे : लसूण : 1500 - 2500 - 5000पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2500पुणे : वाल भाजी : 2500 - 3000 - 4000पुणे : शेवगा : 1500 - 2000 - 3500पुणे : सुरण : 1400 - 2000 - 3000पुणे : अंजीर : 2500 - 5400 - 10000पुणे : अननस : 1000 - 1400 - 2200पुणे : अर्वी : 2000 - 2200 - 2500पुणे : आंबट चुका : 6 - 6 - 7मुंबई : उडीद डाळ : 5300 - 5800 - 7300पुणे : करडई : 3 - 4 - 5पुणे : कलिंगड : 500 - 600 - 1000पुणे : कांदा पात : 5 - 8 - 10पुणे : कोथिंबिर : 3 - 6 - 8पुणे : खरबुज : 1000 - 1200 - 2000जळगाव : गहू : 1850 - 1850 - 1850मुंबई : गहू : 2200 - 3100 - 4000पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 6मुंबई : चवळी बी : 3600 - 6000 - 7000पुणे : चिकु : 1000 - 1400 - 3000जळगाव : ज्वारी : 1700 - 1700 - 1700जळगाव : ज्वारी : 1850 - 1850 - 1850जळगाव : ज्वारी : 2600 - 2900 - 3200मुंबई : ज्वारी : 2200 - 3200 - 3800पुणे : डाळींब : 500 - 1000 - 2500पुणे : डाळींब : 1500 - 4000 - 8000पुणे : डाळींब : 1000 - 1600 - 3500मुंबई : तूर डाळ : 5800 - 6600 - 7800मुंबई : तांदूळ : 2400 - 4800 - 7200मुंबई : तांदूळ : 9500 - 11000 - 12500पुणे : द्राक्ष : 1500 - 2000 - 4000पुणे : नासपती : 5000 - 6000 - 7000पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 600 - 1200पुणे : पेरु : 2000 - 2200 - 2500पुणे : पालक : 3 - 4 - 6पुणे : फणस : 1000 - 1200 - 1500पुणे : मका (कणीस) : 500 - 600 - 1200मुंबई : मूग डाळ : 6600 - 7500 - 8500पुणे : मेथी (भाजी) : 5 - 8 - 12पुणे : मुळा : 7 - 10 - 12मुंबई : मसूर डाळ : 5000 - 5200 - 5400पुणे : मोसंबी : 900 - 2600 - 5000पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 5पुणे : रामफळ : 1000 - 5000 - 6000पुणे : लिंबू : 800 - 1500 - 5000अकलुज : वांगी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : वाटाणा : 5300 - 5600 - 6000पुणे : शेपू : 3 - 4 - 6पुणे : शहाळे : 300 - 400 - 800पुणे : स्ट्रॉबेरी : 2000 - 2400 - 4000पुणे : संत्री : 600 - 3100 - 5500पुणे : सफरचंद : 4000 - 8000 - 14000जळगाव : हरभरा : 3900 - 3975 - 3975जळगाव : हरभरा : 4100 - 4100 - 4100मुंबई : हरभरा डाळ : 5100 - 5600 - 6300मुंबई : आले (सुंठ) : 6000 - 6500 - 7000मुंबई : कढिपत्ता : 2500 - 2750 - 3000मुंबई : काकडी : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : काकडी : 1000 - 1200 - 1400अकलुज : कारली : 1800 - 2000 - 2700मुंबई : कारली : 3000 - 3500 - 4000अकलुज : कोथिंबिर : 3 - 4 - 5अकलुज : कोबी : 300 - 500 - 600मुंबई : कोबी : 1000 - 1300 - 1500मुंबई : गुळ : 3800 - 4300 - 4600अकलुज : गाजर : 1000 - 1300 - 1600अकलुज : चिकु : 1500 - 2000 - 2200मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000अकलुज : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2300मुंबई : टोमॅटो : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : टोमॅटो : 1200 - 1500 - 1800मुंबई : दुधी भोपळा : 2000 - 2300 - 2600मुंबई : नारळ : 900 - 1350 - 3800अकलुज : पालक : 4 - 4 - 4अकलुज : बटाटा : 1200 - 1400 - 1500मुंबई : बडिशेप : 12000 - 13000 - 15000मुंबई : बीट : 1000 - 1200 - 1400अकलुज : भेडी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : भेडी : 2000 - 2300 - 2600मुंबई : भेडी : 3000 - 3400 - 3800अकलुज : मेथी (भाजी) : 4 - 5 - 6अकलुज : मिरची (लाल) : 3000 - 3300 - 3500मुंबई : मिरची (लाल) : 8000 - 16000 - 18000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4500 - 4800 - 5000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 6400 - 6700 - 7000अकलुज : लसूण : 2000 - 3000 - 3500अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1अकलुज : शेपू : 4 - 4 - 5अकलुज : शेवगा : 1400 - 2000 - 2600मुंबई : शेवगा : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : सुरण : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : साखर : 3132 - 3226 - 3282परतूर : कापूस : 5200 - 5700 - 5850परतूर : गहू : 2201 - 2250 - 2252पंढरपूर : डाळींब : 700 - 700 - 1100परतूर : तूर : 4750 - 4960 - 4980परतूर : सोयाबिन : 3550 - 3591 - 3591परतूर : हरभरा : 3970 - 3980 - 3986जळगाव : आले : 2500 - 3200 - 6500जळगाव : कैरी : 2000 - 3000 - 4000जळगाव : केळी : 200 - 300 - 520जळगाव : काकडी : 600 - 1000 - 1300जळगाव : कोबी : 800 - 1000 - 1600जळगाव : गवार : 700 - 700 - 700जळगाव : गाजर : 500 - 700 - 1100जळगाव : टरबूज : 500 - 800 - 1000जळगाव : टोमॅटो : 1000 - 1600 - 2200पंढरपूर : डाळींब : 1200 - 3100 - 6100जळगाव : द्राक्ष : 2000 - 3100 - 5500जळगाव : पालक : 1500 - 1500 - 1500जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2500जळगाव : बटाटा : 500 - 800 - 1225जळगाव : बीट : 1200 - 2000 - 3500जळगाव : भेडी : 2000 - 3000 - 4500जळगाव : मेथी भाजी : 1800 - 2200 - 4000जळगाव : मुळा : 500 - 700 - 1000जळगाव : लसूण : 2000 - 4000 - 7000जळगाव : लिंबू : 2000 - 3100 - 4500जळगाव : वाल पापडी : 2000 - 2500 - 3000जळगाव : शेवगा : 1200 - 2000 - 3500जळगाव : संत्री : 1000 - 1500 - 2000लासलगाव : कांदा : 500 - 825 - 914लासलगाव : कांदा : 401 - 640 - 748जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2500 - 3700जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4500जळगाव : वांगी : 500 - 700 - 1200कोल्हापूर : कांदा : 200 - 550 - 800धुळे : कांदा : 100 - 540 - 700औरंगाबाद : गहू : 2150 - 2150 - 2150धुळे : गहू : 1750 - 2080 - 2325औरंगाबाद : ज्वारी : 2400 - 2550 - 2700धुळे : ज्वारी : 1900 - 1900 - 1900धुळे : ज्वारी : 2176 - 2176 - 2176धुळे : तूर : 4500 - 4500 - 4500औरंगाबाद : बाजरी : 2150 - 2150 - 2150धुळे : बाजरी : 1300 - 1900 - 2145धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4400 - 4400 - 4400धुळे : मका : 1971 - 1971 - 1971धुळे : मटकी : 4600 - 4600 - 4600धुळे : मिरची (लाल) : 1135 - 2701 - 2701धुळे : मिरची (लाल) : 1135 - 2701 - 2701धुळे : मिरची (लाल) : 1135 - 2701 - 2701धुळे : सोयाबिन : 2560 - 2560 - 2560औरंगाबाद : हरभरा : 3900 - 3900 - 3900धुळे : हरभरा : 3735 - 3740 - 4000वाशीम : उडीद : 3500 - 3600 - 3700वाशीम : गहू : 1850 - 2000 - 2200वाशीम : ज्वारी : 1350 - 1500 - 1650वाशीम : तूर : 4800 - 5000 - 5041वाशीम : मूग : 4000 - 4300 - 4500वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3550 - 3625वाशीम : हरभरा : 3800 - 4000 - 4115पनवेल : काकडी : 2400 - 2500 - 2600पनवेल : कारली : 3800 - 3900 - 4000पनवेल : कोबी : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : गवार : 3000 - 3100 - 3200करमाळा : गहू : 2200 - 2200 - 2200पनवेल : गाजर : 1200 - 1300 - 1400पनवेल : घेवडा : 3200 - 3250 - 3300पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 3000 - 3100 - 3200पनवेल : टोमॅटो : 2200 - 2300 - 2400करमाळा : तूर : 3000 - 4500 - 4500पनवेल : दुधी भोपळा : 2000 - 2100 - 2200पनवेल : दोडका (शिराळी) : 3500 - 3600 - 3700पनवेल : पडवळ : 3500 - 3600 - 3700करमाळा : मका : 1851 - 1930 - 1930करमाळा : हरभरा : 3700 - 3851 - 3911पंढरपूर : केळी : 481 - 481 - 481अमरावती : गहू : 1950 - 2625 - 3300अमरावती : ज्वारी : 1600 - 1925 - 2250अमरावती : तूर : 4300 - 4675 - 5050सोलापूर : अंबाडी भाजी : 200 - 300 - 350अमरावती : उडीद : 3850 - 4100 - 4350सोलापूर : काकडी : 400 - 1800 - 3000सोलापूर : कांदा : 100 - 450 - 870सोलापूर : कांदा पात : 450 - 500 - 600अमरावती : कापूस : 5800 - 5850 - 5900सोलापूर : कारली : 3000 - 3500 - 4000अमरावती : जवस : 4500 - 4525 - 4550पंढरपूर : टोमॅटो : 300 - 1000 - 1500अमरावती : तील : 7500 - 9500 - 11500अमरावती : बाजरी : 1600 - 1725 - 1850अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3500 - 4250 - 5000अमरावती : मका : 1700 - 1750 - 1800अमरावती : मूग : 4300 - 4800 - 5300पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 2500 - 4000 - 5500अमरावती : सोयाबिन : 3250 - 3425 - 3600अमरावती : हरभरा : 3750 - 3886 - 4021पंढरपूर : आंबट चुका : 5 - 5 - 5पंढरपूर : आले (सुंठ) : 6500 - 6500 - 6500पंढरपूर : काकडी : 500 - 800 - 1200पंढरपूर : कारली : 1500 - 3300 - 3700पंढरपूर : कोथिंबिर : 2 - 6 - 10सोलापूर : कोथिंबिर : 200 - 400 - 700पंढरपूर : कोबी : 800 - 1000 - 1200सोलापूर : कोबी : 650 - 1000 - 1500सोलापूर : गुळ : 2639 - 2950 - 3002पंढरपूर : गवार : 6500 - 6500 - 6500सोलापूर : गवार : 3000 - 5000 - 7000सोलापूर : गहू : 2300 - 2450 - 2725पंढरपूर : गाजर : 1000 - 1200 - 1300सोलापूर : गाजर : 400 - 800 - 1000पंढरपूर : घेवडा : 4000 - 4000 - 4000सोलापूर : घेवडा : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : चाकवत : 300 - 400 - 600सोलापूर : चिकु : 800 - 1000 - 1500सोलापूर : ज्वारी : 2500 - 2600 - 2700सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 500 - 1100सोलापूर : डाळींब : 800 - 2200 - 6000सोलापूर : तांदूळ : 2410 - 3570 - 25790सोलापूर : द्राक्ष : 80 - 100 - 128सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 500 - 3200 - 5000सोलापूर : पपई : 200 - 500 - 750सोलापूर : पेरु : 1000 - 2000 - 3000पंढरपूर : पालक : 5 - 5 - 5सोलापूर : पालक : 300 - 350 - 400पंढरपूर : फ्लॉवर : 700 - 1300 - 1400सोलापूर : फ्लॉवर : 500 - 960 - 1520सोलापूर : बटाटा : 600 - 990 - 1650पंढरपूर : भेडी : 2700 - 3700 - 4000सोलापूर : भेडी : 1000 - 2700 - 5000पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 5 - 8 - 10सोलापूर : मेथी भाजी : 100 - 600 - 1200सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 200 - 2800 - 4000सोलापूर : मोसंबी : 100 - 100 - 120सोलापूर : लसूण : 1600 - 2400 - 4300सोलापूर : लिंबू : 1400 - 4000 - 6350पंढरपूर : वांगी : 500 - 1000 - 2000सोलापूर : वांगी : 500 - 1000 - 1600पंढरपूर : शेपू : 6 - 8 - 8सोलापूर : शेपू : 300 - 500 - 800सोलापूर : सफरचंद : 600 - 800 - 1100जालना : उडीद : 2500 - 3600 - 3800जालना : एरंडी : 3900 - 3900 - 3900जालना : करडई : 3600 - 3600 - 3600जालना : गुळ : 2550 - 2550 - 2550सांगली : गुळ : 2800 - 3075 - 3355जालना : गहू : 1850 - 1900 - 2700जालना : ज्वारी : 1500 - 2650 - 3311जालना : तूर : 4200 - 5000 - 5321जालना : बाजरी : 1700 - 1950 - 2170जालना : मका : 1940 - 1982 - 2033जालना : मूग : 3400 - 3900 - 4300जालना : मोहरी : 3400 - 3400 - 3850जालना : सोयाबिन : 3400 - 3540 - 3640जालना : हरभरा : 4100 - 4100 - 4200जालना : हरभरा : 3000 - 3950 - 4015सांगली : हळद/ हळकुंड : 6000 - 9300 - 13300नाशिक : काकडी : 1375 - 1825 - 2750करमाळा : कांदा : 200 - 450 - 550नाशिक : कांदा : 211 - 550 - 721नाशिक : कारली : 3540 - 3955 - 5000नाशिक : कोबी : 1180 - 1500 - 1750नाशिक : खरबुज : 1000 - 1450 - 2000नाशिक : गवार : 6500 - 8000 - 8500नाशिक : टरबूज : 400 - 700 - 1000नाशिक : डाळींब : 550 - 3250 - 4700नाशिक : ढोवळी मिरची : 3335 - 4375 - 6875नाशिक : दुधी भोपळा : 1000 - 1450 - 1700नाशिक : पेरु : 2000 - 2800 - 3200नाशिक : फ्लॉवर : 571 - 1140 - 1360नाशिक : बटाटा : 700 - 900 - 1400नाशिक : भेडी : 3000 - 3900 - 4200नाशिक : लसूण : 1500 - 2800 - 4000नाशिक : लिंबू : 2500 - 4500 - 5500नाशिक : वांगी : 2000 - 2450 - 3500लासलगाव : गहू : 1800 - 1952 - 2176लासलगाव : ज्वारी : 2630 - 2630 - 2630लासलगाव : बाजरी : 1801 - 2176 - 2245लासलगाव : मका : 1900 - 1975 - 2032लासलगाव : सोयाबिन : 3301 - 3575 - 3632लासलगाव : हरभरा : 3100 - 4000 - 4059
.
.
रसदार उन्हाळी काकडी अर्थकारणाला देतेय बळ  जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा, जामनेर, यावल, जळगाव आदी तालुक्‍यांमध्ये काकडीचे पीक घेतले जाते. त्यातील...
बॅंक अधिकारी झाला पूर्णवेळ प्रयोगशील शेतकरी  विशाखापट्टण व त्यानंतर हैद्रराबाद येथे खासगी बॅंकेत गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीत असलेल्या व मेकॅनिकल...
शिवसेनेच्या २१ उमेदवारांची घोषणा, युतीचे ३७... मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून उमेदवारांच्या नावांची यादी आज (शुक्रवार)...
आज संत तुकाराम बीज देहू, जि. पुणे  : जगद्‌गुरू संत श्री तुकाराम महाराज यांचा बीज सोहळा आज (ता.२२) होत आहे....
कापसाच्या किमतीत आणखी सुधारणा निवडणुकीमुळे पुढील दोन महिने बहुतेक पिकांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या सप्ताहात गेल्या...
जळगाव जिल्ह्यात हरभरा खरेदीसंबंधी तयारी... जळगाव ः जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसंबंधीची तयारी पूर्णत्वाकडे असून, नोंदणीला बऱ्यापैकी प्रतिसाद...
जनावराच्या आहारात पाणी महत्त्वाचे जनावरांचे योग्य पोषण होण्यासाठी तसेच दुग्धोत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी चारा छावण्यात तसेच स्वतःच्या गोठ्यावरसुद्धा जनावरांना स्वच्छ...
तेजस्विनीच्या साथीने बचतीतून स्वयंनिर्भरतेकडे तेजस्विनी लोकसंचालित साधन केंद्राच्या पुढाकारामुळे गंगापूर (जि. औरंगाबाद) तालुक्‍यातील २६ गावांमधील अनेक कुटुंबांना विकासाचा...
फळे, भाज्यांचा वापर करून दुग्धजन्य पदार्थांचे... विभागनिहाय उपलब्ध असणाऱ्या फळांना व भाज्यांना जेव्हा कमी भाव असतो व ज्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते अशा फळे, भाज्यांचा वापर...
अंकुरित धान्यांपासून बेकरी उत्पादने अंकुरलेल्या धान्यामध्ये अधिक पोषक तत्त्वे असतात. त्याचा लाभ घेण्यासाठी अंकुरित धान्यांचा भरडा किंवा पिठापासून विविध बेकरी...
दर्जेदार शेती अवजारे निर्मितीत उंद्री गावाने... बुलडाणा जिल्ह्यातील उंद्री गावाने शेती उपयोगी अवजारांच्या निर्मिती क्षेत्रात मोठी झेप घेत मध्य महाराष्ट्रात आपली विशेष ओळख तयार...
पुनर्भरणाद्वारे साधली पाण्याच्या निचऱ्यासह भूजलात... हरियाना येथील कैठाल जिल्ह्यातील मुंद्री, गियोंग, कठवार, संपली खेरी आणि भैनी माजरा या पाच गावांमध्ये क्षारांमुळे बाधित झालेल्या...
हवामान
पुणे
title
23.68°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 37%
वारा: 2.68 m/s
दबाव: 1011.97hpa
आपलं मत
कृषी विभागाच्या सर्व सेवा, सुविधा अॉनलाईन करण्याचा आयुक्त सुहास दिवसे यांचा निर्णय योग्य आहे ?