Home | Agrowon
बाजार भाव -
पुणे : आले : 4000 - 5000 - 6550पुणे : काकडी : 400 - 800 - 1400पुणे : कांदा : 400 - 600 - 950लासलगाव : कांदा : 400 - 800 - 1156पुणे : कारली : 3000 - 4000 - 4500रत्नागिरी : कारली : 4500 - 5300 - 6000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 13 - 16पुणे : कोबी : 700 - 900 - 1400रत्नागिरी : कोबी : 1000 - 1300 - 1500पुणे : गवार : 2000 - 3000 - 4000पुणे : गाजर : 700 - 1000 - 2000पुणे : घेवडा : 4000 - 5400 - 7000पुणे : टोमॅटो : 500 - 700 - 1200रत्नागिरी : टोमॅटो : 1000 - 1600 - 2000पुणे : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 2000रत्नागिरी : दुधी भोपळा : 1500 - 1800 - 2000पुणे : दोडका (शिराळी) : 1000 - 2000 - 4000पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1400रत्नागिरी : फ्लॉवर : 3000 - 3600 - 4000पुणे : बटाटा : 800 - 1100 - 1600पुणे : भेडी : 1500 - 2500 - 4000रत्नागिरी : भेडी : 3500 - 3800 - 4000पुणे : भोपळा : 700 - 900 - 1500पुणे : मटार : 4000 - 4500 - 5000पुणे : मिरची (हिरवी) : 3600 - 4100 - 5000रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 6000 - 6300 - 6500पुणे : लसूण : 4000 - 5600 - 9000रत्नागिरी : वांगी : 1000 - 1600 - 2000पुणे : वाल पापडी : 2500 - 3000 - 4000पुणे : अननस : 800 - 1000 - 2500पुणे : अंबाडी भाजी : 4 - 4 - 5पुणे : आंबट चुका : 3 - 5 - 7पुणे : करडई : 3 - 4 - 5पुणे : कैरी : 1200 - 1500 - 2500पुणे : कलिंगड : 500 - 600 - 1200पनवेल : काकडी : 1200 - 1300 - 1400पुणे : कांदा पात : 5 - 7 - 10पनवेल : कारली : 4800 - 4900 - 5000पुणे : कोथिंबिर : 7 - 10 - 12पनवेल : कोबी : 1200 - 1300 - 1400पुणे : कोहळा : 1000 - 1100 - 1500पुणे : खरबुज : 1000 - 1300 - 2200पनवेल : गवार : 3000 - 3100 - 3200नागपूर : गहू : 1750 - 1825 - 1876पनवेल : गाजर : 1800 - 1900 - 2000पनवेल : घेवडा : 3800 - 3900 - 4000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 2000 - 2200 - 3000पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 2800 - 2900 - 3000पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 5पुणे : चाकवत : 3 - 4 - 5पुणे : चिकु : 1000 - 1500 - 3000नागपूर : ज्वारी : 2300 - 2525 - 2600पुणे : जांभूळ : 7500 - 10000 - 13000पुणे : डाळींब : 500 - 1100 - 3000पुणे : डाळींब : 1000 - 5000 - 8000पुणे : डाळींब : 1000 - 2100 - 3500पुणे : ढेमसे : 1500 - 2000 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 4000नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : तांदूळ : 4500 - 4875 - 5000पुणे : तोंडली : 2000 - 2200 - 3000पुणे : द्राक्ष : 2000 - 3300 - 5700पुणे : नासपती : 7000 - 10000 - 14000पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 600 - 1000पुणे : पेरु : 3000 - 3300 - 4000पुणे : पालक : 3 - 4 - 5पुणे : फणस : 1000 - 1100 - 1500पुणे : बीट : 700 - 800 - 1200पुणे : मका (कणीस) : 500 - 600 - 1000पुणे : मेथी (भाजी) : 6 - 8 - 9रत्नागिरी : मेथी (भाजी) : 8 - 10 - 12पुणे : मुळा : 8 - 10 - 15पुणे : मोसंबी : 1000 - 2600 - 4900पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 5पुणे : लिंबू : 500 - 2100 - 5000पुणे : वांगी : 600 - 900 - 1600पुणे : वाल भाजी : 2500 - 3000 - 4000पुणे : वालवड : 2500 - 3000 - 4000पुणे : शेपू : 3 - 5 - 8पुणे : शेवगा : 1000 - 2000 - 3000पुणे : शहाळे : 300 - 400 - 800पुणे : स्ट्रॉबेरी : 3000 - 4000 - 5000पुणे : संत्री : 1100 - 3000 - 6100पुणे : सफरचंद : 3500 - 6300 - 13000नागपूर : अननस : 1500 - 2625 - 3000मुंबई : अर्वी : 3600 - 3800 - 4000नागपूर : आंबा : 1500 - 3075 - 3600नागपूर : आंबा : 1400 - 1700 - 1800मुंबई : केळी (भाजी) : 1600 - 1900 - 2200मुंबई : काकडी : 1400 - 1600 - 1800मुंबई : काकडी : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : कारली : 4000 - 4500 - 5000मुंबई : कोबी : 1200 - 1600 - 2000मुंबई : गवार : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : गाजर : 1000 - 1400 - 1800मुंबई : चवळी (शेंगा) : 3500 - 4000 - 4500पनवेल : टोमॅटो : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : टोमॅटो : 1600 - 1800 - 2000नागपूर : डाळींब : 1500 - 4875 - 6000मुंबई : ढोवळी मिरची : 3000 - 3500 - 4000नागपूर : तूर : 4600 - 5246 - 5456मुंबई : तोंडली : 1500 - 2750 - 4000पनवेल : दुधी भोपळा : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : दुधी भोपळा : 2000 - 2400 - 2800पनवेल : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3400 - 3600मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3300 - 3600पनवेल : पडवळ : 3800 - 3900 - 4000मुंबई : फरस बी : 5000 - 6000 - 7000पनवेल : फ्लॉवर : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : फ्लॉवर : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : बीट : 1000 - 1200 - 1400पनवेल : भेडी : 3000 - 3100 - 3200मुंबई : भेडी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : भेडी : 3000 - 3300 - 3600मुंबई : भोपळा : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : मटार : 4800 - 5000 - 5200नागपूर : मोसंबी : 1800 - 2250 - 2400नागपूर : मोसंबी : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : मोसंबी : 2500 - 2875 - 3000मुंबई : रताळी : 1400 - 1600 - 1800पनवेल : वांगी : 2000 - 2100 - 2200मुंबई : वांगी : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : शेवगा : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : सुरण : 1600 - 1800 - 2000नागपूर : सोयाबिन : 3400 - 3607 - 3676अकोला : उडीद : 4000 - 4700 - 4800मुंबई : कढिपत्ता : 2400 - 2500 - 2600अकोला : गहू : 1700 - 1750 - 2100अकोला : गहू : 2150 - 2400 - 3400अकोला : ज्वारी : 1850 - 1900 - 1950पंढरपूर : डाळींब : 500 - 3000 - 6000अकोला : तूर : 4200 - 5400 - 5450अकोला : मका : 1550 - 1825 - 2100अकोला : मूग : 4500 - 4900 - 5000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4400 - 4800 - 5200अकोला : मोहरी : 2700 - 3150 - 3600अकोला : सोयाबिन : 3150 - 3600 - 3625अकोला : हरभरा : 4500 - 4800 - 5000अकोला : हरभरा : 3950 - 4300 - 4350वाशीम : उडीद : 3500 - 3600 - 3850परतूर : गहू : 2291 - 2305 - 2450वाशीम : गहू : 1800 - 2000 - 2100परतूर : ज्वारी : 2871 - 2930 - 3150वाशीम : ज्वारी : 1300 - 1500 - 1650परतूर : तूर : 5171 - 5225 - 5325वाशीम : तूर : 5200 - 5500 - 5611वाशीम : मूग : 4000 - 4400 - 4500परतूर : सोयाबिन : 3520 - 3550 - 3576वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3550 - 3625परतूर : हरभरा : 4100 - 4121 - 4151वाशीम : हरभरा : 4000 - 4100 - 4233कोल्हापूर : कांदा : 300 - 800 - 1200अमरावती : उडीद : 4200 - 4400 - 4600अमरावती : कापूस : 6150 - 6275 - 6400अमरावती : गहू : 1900 - 2000 - 2100जळगाव : गहू : 1800 - 1800 - 1905अमरावती : जवस : 4500 - 4525 - 4550अमरावती : ज्वारी : 1600 - 1850 - 2100जळगाव : ज्वारी : 2050 - 2050 - 2050जळगाव : ज्वारी : 2525 - 2805 - 3350अमरावती : तूर : 4800 - 5260 - 5720अमरावती : तील : 7000 - 9000 - 11000अमरावती : बाजरी : 1600 - 1700 - 1800जळगाव : बाजरी : 2220 - 2220 - 2220अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3800 - 4550 - 5300अमरावती : मूग : 4400 - 4850 - 5300अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3404 - 3609अमरावती : हरभरा : 4100 - 4215 - 4330जळगाव : हरभरा : 4620 - 4620 - 4620जळगाव : आंबा : 2500 - 4000 - 5500जळगाव : आले : 2000 - 3550 - 5100जळगाव : उडीद : 4401 - 4750 - 4775जळगाव : कैरी : 1000 - 1250 - 1500जळगाव : केळी : 275 - 400 - 525जळगाव : काकडी : 800 - 1150 - 1500जळगाव : कांदा : 350 - 630 - 910जळगाव : कांदा : 275 - 495 - 715जळगाव : गवार : 6000 - 6000 - 6000जळगाव : चिकु : 900 - 1200 - 1500जळगाव : टरबूज : 400 - 800 - 1200जळगाव : तूर : 4000 - 4500 - 4500जळगाव : द्राक्ष : 3000 - 4000 - 5000जळगाव : धने : 7400 - 7400 - 7400जळगाव : फ्लॉवर : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : बटाटा : 500 - 800 - 1100जळगाव : भेडी : 1500 - 2300 - 3100जळगाव : लिंबू : 2100 - 3800 - 5500जळगाव : सोयाबिन : 3425 - 3425 - 3425जळगाव : हरभरा : 4350 - 4350 - 4350जळगाव : हरभरा : 3750 - 3750 - 3800जळगाव : हरभरा : 4025 - 4285 - 4285जळगाव : कोथिंबिर : 3000 - 5000 - 7000जळगाव : कोबी : 700 - 900 - 1100औरंगाबाद : गहू : 1750 - 2038 - 2325औरंगाबाद : ज्वारी : 2050 - 2375 - 2700जळगाव : टोमॅटो : 500 - 750 - 1000औरंगाबाद : तूर : 5000 - 5050 - 5100जळगाव : पालक : 2100 - 2100 - 2100औरंगाबाद : बाजरी : 2300 - 2300 - 2300औरंगाबाद : मका : 1950 - 1975 - 2000जळगाव : मेथी भाजी : 2500 - 3350 - 4200जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3250 - 4500जळगाव : लसूण : 4000 - 5250 - 6500जळगाव : वांगी : 900 - 1550 - 2200औरंगाबाद : हरभरा : 4000 - 4000 - 4000
.
.
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा विचार करता यंदा बारा कोटी रुपयांच्या वर उलाढाल...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा आदर्श आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व कृषिसंपन्न गाव म्हणून पुणे जिल्ह्यातील राजुरी...
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला चैत्री वारीत ७६... सोलापूर : गेल्या आठवड्यात झालेल्या चैत्री वारीमध्ये पंढरपुरातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला...
अकोला जगात ‘हॉट’ शहरांच्या यादीत अकोला : मागील दोन दिवसांपासून या भागात उष्णतेचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. बुधवारी (ता. २४) अकोला हे...
मका, हळद, कापसाचा तेजीकडे कल बाजारातील मक्याच्या स्पॉट किमती सध्या हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. मागणी चांगली आहे. रब्बी आवकेमुळे...
रुपयाचे अवमूल्यन, सरकीतील तेजीने कापूस बाजारा... पुणे ः सध्या कापसाचे दर बाजारात ६५०० रुपययांपर्यंत गेले आहेत. मात्र ही वाढ केंद्र सरकारने हमीभावात...
शेळ्यांची निवड शे ळ्या विकत घेताना पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार खरेदी कराव्यात. एकदा वेत झालेली  शेळी विकत घेणे चांगले असते. जुळी...
पशुआहारावरील खर्च कमी करण्याचे उपाय उन्हाळ्यात गाई, म्हशी व इतर जनावरांची भूक कमी होते, अशा वेळी कमीत कमी खाद्यामध्ये जास्तीत जास्त पोषक तत्त्वे देऊन जास्त दूध व फॅट...
आहारात असावी आरोग्यदायी ज्वारी ज्वारीमध्ये लोह मोठ्या प्रमाणात असते. ॲनिमियाचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी ज्वारीची भाकरी खाल्ल्यास फायदा होतो. लाल पेशींची वाढ...
बिटापासून बर्फीनिर्मिती लाल बीट आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. बीट हे लोह, जीवनसत्त्वे, फोलिक आम्ल आणि खनिजांचा उत्तम स्रोत आहे. बिटामुळे शरीरातील...
आंतरमशागतीसाठी अवजारे मकृवि चाकाचे हात कोळपे ः या अवजाराने आपण खुरपणी, विरळणी ही कामे करू शकतो. एका मजुराच्या साह्याने हे अवजार चालविता येते....
खाद्य मिश्रण यंत्र, डाटा फ्लो तंत्राचा '... सिन्नर (जि. नाशिक) येथील जनक कुंदे या अभियंता युवकाने शंभर संकरीत गायींच्या गोठ्याचे विविध तंत्रज्ञानाच्या साह्याने यशस्वी...
हवामान
पुणे
title
40.46°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 11%
वारा: 3.74 m/s
दबाव: 1006.33hpa