Home | Agrowon
बाजार भाव -
पुणे : आले : 2000 - 3000 - 4400पुणे : काकडी : 700 - 1000 - 1200पुणे : कांदा : 500 - 1000 - 1200पुणे : गवार : 2000 - 2500 - 3000पुणे : घेवडा : 1500 - 2000 - 3000पुणे : टोमॅटो : 400 - 800 - 1000पुणे : दोडका (शिराळी) : 1500 - 1800 - 2000पुणे : बटाटा : 1300 - 1500 - 1800पुणे : भेडी : 1000 - 1500 - 2500पुणे : मटार : 2500 - 3000 - 3500पुणे : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4000पुणे : लसूण : 1000 - 2000 - 3300पुणे : उडीद : 5400 - 5950 - 6500पुणे : गुळ : 3050 - 3090 - 3131पुणे : गहू : 2400 - 2700 - 3000पुणे : ज्वारी : 3000 - 3200 - 3400पुणे : ज्वारी : 2100 - 2300 - 2500पुणे : तांदूळ : 9500 - 10250 - 11000पुणे : तांदूळ : 2500 - 2800 - 3000पुणे : तांदूळ : 3100 - 4600 - 6000पुणे : धने : 8000 - 9000 - 10000पुणे : बाजरी : 1800 - 1900 - 2000पुणे : मका : 1700 - 1750 - 1800पुणे : मूग : 5600 - 6050 - 6500पुणे : मसूर : 4900 - 5400 - 5900पुणे : मिरची (लाल) : 3000 - 9000 - 15000पुणे : वाटाणा : 6500 - 7500 - 8500पुणे : शेंगदाणे : 7500 - 7800 - 8100पुणे : हरभरा : 5000 - 5500 - 6000पुणे : कारली : 1500 - 1800 - 2000पुणे : कोबी : 400 - 1000 - 1000पुणे : कोहळा : 1600 - 1800 - 2000पुणे : गाजर : 700 - 1000 - 2000पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2000 - 3000पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 2500पुणे : पडवळ : 1500 - 1600 - 1800पुणे : फ्लॉवर : 600 - 1000 - 1000पुणे : बीट : 400 - 1000 - 1500पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2500पुणे : अननस : 700 - 1000 - 2300पुणे : आंबट चुका : 3 - 4 - 5पुणे : आंबा : 1500 - 10000 - 11600पुणे : कलिंगड : 500 - 700 - 800कोल्हापूर : कांदा : 500 - 1000 - 1300पुणे : कांदा पात : 5 - 6 - 7पुणे : कोथिंबिर : 2 - 6 - 8पुणे : खरबुज : 1000 - 1400 - 2500पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 5पुणे : चिकु : 1000 - 1700 - 3200पुणे : डाळींब : 500 - 2000 - 3000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4000पुणे : डाळींब : 2000 - 4500 - 6500पुणे : पुदिना : 2 - 3 - 4पुणे : पपई : 500 - 1000 - 2000पुणे : पेरु : 2000 - 2500 - 3200पुणे : पालक : 3 - 4 - 5पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1200पुणे : मेथी (भाजी) : 6 - 8 - 10पुणे : मुळा : 4 - 6 - 8पुणे : मोसंबी : 1400 - 3500 - 4800पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 5पुणे : लिंबू : 400 - 1000 - 1500पुणे : वाल भाजी : 2000 - 2200 - 2500पुणे : शेपू : 3 - 3 - 4पुणे : शेवगा : 2000 - 3000 - 4000पुणे : शहाळे : 500 - 1000 - 1600पुणे : संत्री : 1700 - 6000 - 8300पुणे : सफरचंद : 5000 - 10000 - 16000पुणे : सिताफळ : 1000 - 4500 - 6000पंढरपूर : काकडी : 200 - 400 - 800पंढरपूर : गवार : 4000 - 4000 - 4000पंढरपूर : टोमॅटो : 300 - 700 - 1350पंढरपूर : भेडी : 500 - 1000 - 1500पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 3700पंढरपूर : आंबट चुका : 4 - 4 - 6पंढरपूर : कारली : 500 - 900 - 1450पंढरपूर : कोथिंबिर : 2 - 3 - 5पंढरपूर : घेवडा : 1000 - 2500 - 3200पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 2800 - 6000पंढरपूर : मटार : 2000 - 2000 - 3200पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 4 - 5 - 6पंढरपूर : वांगी : 500 - 2000 - 3250पंढरपूर : शेपू : 2 - 3 - 4अकोला : उडीद : 2360 - 2980 - 3600अकोला : करडई : 2125 - 2125 - 2125अकोला : गहू : 1700 - 1775 - 1850बीड : गहू : 2230 - 2230 - 2291अकोला : ज्वारी : 1175 - 1175 - 1175बीड : ज्वारी : 1630 - 1950 - 2081अकोला : तूर : 3500 - 3670 - 3840बीड : बाजरी : 1250 - 1350 - 1554अकोला : मूग : 4400 - 4750 - 5100अकोला : सोयाबिन : 3150 - 3225 - 3300अकोला : हरभरा : 3600 - 3825 - 4050बीड : हरभरा : 3300 - 3300 - 3300सोलापूर : काकडी : 300 - 1000 - 2000सोलापूर : कांदा : 100 - 750 - 1450सोलापूर : कांदा पात : 600 - 700 - 800सोलापूर : कारली : 500 - 1250 - 2000सोलापूर : कोथिंबिर : 250 - 560 - 1000सोलापूर : कोबी : 500 - 700 - 800सोलापूर : गवार : 1500 - 2000 - 2500सोलापूर : गहू : 2325 - 2500 - 2850सोलापूर : घेवडा : 1500 - 1800 - 2000सोलापूर : चाकवत : 200 - 250 - 300सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 600 - 1200सोलापूर : डाळींब : 1000 - 2400 - 6500सोलापूर : ढोवळी मिरची : 1600 - 1800 - 2000सोलापूर : तांदूळ : 2360 - 3480 - 5690सोलापूर : पपई : 300 - 300 - 300सोलापूर : पेरु : 2000 - 2000 - 3000सोलापूर : पालक : 200 - 300 - 400नाशिक : केळी : 500 - 800 - 1100पंढरपूर : केळी : 700 - 900 - 1099नाशिक : काकडी : 450 - 700 - 950धुळे : कांदा : 400 - 925 - 1080नाशिक : कांदा : 325 - 900 - 1151नाशिक : कारली : 1300 - 1600 - 2200नाशिक : कोबी : 750 - 1000 - 1400नाशिक : गवार : 4000 - 5000 - 6000धुळे : गहू : 1700 - 2000 - 2165धुळे : ज्वारी : 1300 - 1300 - 1300नाशिक : डाळींब : 250 - 3500 - 5500नाशिक : ढोवळी मिरची : 2600 - 3300 - 4000धुळे : तूर : 3200 - 3380 - 3380नाशिक : दुधी भोपळा : 500 - 800 - 1200सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 500 - 1000 - 1500नाशिक : पेरु : 1250 - 1750 - 2250नाशिक : फ्लॉवर : 640 - 850 - 1100सोलापूर : फ्लॉवर : 160 - 400 - 800नाशिक : बटाटा : 1250 - 1500 - 1650सोलापूर : बटाटा : 1350 - 1500 - 1650धुळे : बाजरी : 1200 - 1480 - 1625धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3875 - 5025 - 5475नाशिक : भेडी : 840 - 1670 - 2500सोलापूर : भेडी : 400 - 1000 - 1800धुळे : मका : 1350 - 1470 - 1470धुळे : मूग : 5240 - 5400 - 5400धुळे : मटकी : 3200 - 4000 - 4000सोलापूर : मेथी भाजी : 350 - 600 - 900सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2800 - 3200सोलापूर : मोसंबी : 100 - 200 - 250नाशिक : लसूण : 900 - 1900 - 3000सोलापूर : लसूण : 1000 - 2000 - 2600नाशिक : लिंबू : 500 - 1000 - 1500सोलापूर : लिंबू : 500 - 800 - 1000नाशिक : वांगी : 2100 - 2600 - 3150सोलापूर : वांगी : 800 - 2000 - 3500सोलापूर : शेपू : 200 - 300 - 500नाशिक : शहाळे : 2000 - 2300 - 2900नाशिक : सफरचंद : 7000 - 9000 - 13000सोलापूर : सफरचंद : 1200 - 1600 - 2000सोलापूर : सिताफळ : 1000 - 1200 - 1500धुळे : सोयाबिन : 3540 - 3540 - 3540धुळे : हरभरा : 3255 - 3400 - 3630
.
.
मध्यस्थविरहीत विक्री व्यवस्था उभी करणारे ‘बोकड... अकोला येथे कार्यरत असलेल्या स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्थेने ‘बोकड प्रदर्शन व विक्री’ या...
शेततळी झाली, शेती बागायती झाली सध्या राज्यातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली आहे. उभी पिके वाळून चालली आहेत. खरीप धोक्यात आला आहे...
लौटकर आऊँगा...! अटलजींना साश्रू नयनांनी निरोप नवी दिल्ली : प्रखर देशभक्त, भारतरत्न, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रुपाने एक युग आज...
मराठवाड्यात १८९ मंडळात जोरदार पाउस  औरंगाबाद : मराठवाड्यातील 421 महसुल मंडळांपैकी तब्‌बल 121 मंडळात शुक्रवारी (ता.17) 65 मिलीमिटरपेक्षा...
कापसाच्या फ्युचर्स किमतीत वाढीचा कल या सप्ताहात कापूस, सोयाबीन व हळदीच्या किमतींत घट झाली. इतरांचे भाव वाढले. सर्वात अधिक घट हळदीमध्ये...
चीन येथील सफरचंद उत्पादकांचा निर्यातीवर भर चीनमधील काही भागांमध्ये सफरचंदांचे उत्पादन होते. निर्यातीच्या अनुषंगाने मागणीनुसार विविध प्रकारच्या...
जनावरांना खुराकासोबत द्या बायपास फॅट,... संतुलित पशुखाद्यामध्ये प्रथिने, पिष्टमय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, खनिजे, जीवनसत्त्वे ही पाैष्टिक सत्त्वे असावीत. गायी, म्हशींचे...
दर्जेदार पशुखाद्यातून होते पोषण, दुग्धवाढ गाई-म्हशींना दूध उत्पादनासाठी बरेचसे पौष्टिक घटक आहारामधून देणे गरजेचे असते. त्यामध्ये ऊर्जा, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, खनिज...
मावा मलई निर्मितीतून मिळविले आर्थिक स्थैर्य जळगाव शहरामधील पिंप्राळा परिसरातील देवकाबाई गोविंदा बारी आणि ममता सुभाष बारी या सासू-सुनेच्या जोडीने मावा मलई चॉकलेट निर्मितीचा...
अाैषधी गुणधर्मांनीयुक्त अाल्याचे लोणचे, कॅंडी आले हे स्वयंपाकात सूप, बिस्किटे आणि वड्यांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते. पाचक म्हणून याचा औषधी उपयोग होतो. त्याचबरोबरीने घरच्या...
खते देण्यासाठी ब्रिकेटस टोकण यंत्र सध्या विदर्भातील भात उत्पादक पट्ट्यामध्ये भाताची लागवड व सुरवातीची खते देण्याची कामे सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे कोकणासह उर्वरित...
कंपोस्ट खतनिर्मिती यंत्राचे तयार केले प्रारूप  स्वयंपाक घरातील ओला कचरा हा कचरा कुंडीत न टाकता त्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मितीकडे बऱ्याच जणांचा कल वाढला आहे. ग्रामीण भागात...
हवामान
पुणे
title
21.09°C
ढग: 92%
आर्द्रता: 98%
वारा: 5.37 m/s
दबाव: 941.92hpa
आपलं मत
राज्य सरकारने दूधाला जाहीर केलेला २५ रुपये प्रति लिटर दर आपणास मिळतोय का ?