Home | Agrowon
बाजार भाव -
रत्नागिरी : काकडी : 1000 - 1600 - 2000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 12 - 14रत्नागिरी : कोबी : 500 - 600 - 700रत्नागिरी : गवार : 2000 - 2400 - 3000रत्नागिरी : टोमॅटो : 600 - 800 - 1000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 2500 - 2700 - 3000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2500 - 2800 - 3000रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 3000 - 3500रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 1500 - 1800 - 2000रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2300 - 2500मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000लासलगाव : कांदा : 400 - 751 - 980मुंबई : गुळ : 3500 - 4100 - 4200मुंबई : चिंच : 9000 - 14000 - 15000मुंबई : जिरे : 19000 - 26000 - 27000मुंबई : धने : 6500 - 10000 - 14000मुंबई : नारळ : 800 - 1600 - 3100मुंबई : बडिशेप : 13000 - 14500 - 16000आरमोरी : भात - धान : 2350 - 2375 - 2400मुंबई : मिरची (लाल) : 10000 - 18000 - 20000मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000मुंबई : सुपारी : 25000 - 28000 - 30000मुंबई : साखर : 2690 - 2781 - 2900मुंबई : हळद/ हळकुंड : 9000 - 13000 - 14000नागपूर : गहू : 1600 - 1713 - 1750नागपूर : गहू : 3000 - 3150 - 3200नागपूर : गहू : 5000 - 5375 - 5500नागपूर : ज्वारी : 2200 - 2350 - 2400नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : हरभरा : 3050 - 3258 - 3327नागपूर : अननस : 1000 - 4000 - 5000नागपूर : आंबा : 3500 - 4625 - 5000नागपूर : आंबा : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : आंबा : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : चिकु : 1000 - 2125 - 2500नागपूर : डाळींब : 2000 - 6500 - 8000नागपूर : तूर : 3450 - 3840 - 3970नागपूर : द्राक्ष : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : मका : 1250 - 1325 - 1350नागपूर : मूग : 4000 - 4150 - 4200नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : मोसंबी : 2400 - 2700 - 2800नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सोयाबिन : 3100 - 3423 - 3531मुंबई : अर्वी : 2400 - 2500 - 2600पुणे : आले : 3000 - 4000 - 5500मुंबई : आले (सुंठ) : 5200 - 5700 - 6200मुंबई : कढिपत्ता : 1800 - 1900 - 2000पुणे : कैरी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : काकडी : 600 - 1000 - 2000मुंबई : काकडी : 1400 - 1500 - 1600मुंबई : काकडी : 1800 - 2000 - 2200पुणे : कांदा : 300 - 600 - 800पुणे : कांदा पात : 5 - 9 - 10पुणे : कारली : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : कारली : 1400 - 1900 - 2400पुणे : कोथिंबिर : 3 - 10 - 12पुणे : कोबी : 300 - 500 - 700मुंबई : कोबी : 1000 - 1300 - 1400पुणे : कोहळा : 800 - 1500 - 2000पुणे : गवार : 1000 - 2000 - 3000मुंबई : गवार : 3000 - 3300 - 3600सोलापूर : गहू : 2100 - 2365 - 2585पुणे : गाजर : 400 - 1000 - 1200मुंबई : गाजर : 600 - 800 - 1000पुणे : घेवडा : 3500 - 4000 - 5500पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1400 - 1600 - 2000पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 2500पुणे : टोमॅटो : 300 - 400 - 600मुंबई : टोमॅटो : 900 - 1000 - 1100मुंबई : टोमॅटो : 500 - 600 - 700पुणे : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : ढोवळी मिरची : 1600 - 1800 - 2000सोलापूर : तांदूळ : 2205 - 3465 - 5660पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 3000मुंबई : तोंडली : 1000 - 1400 - 1800पुणे : दुधी भोपळा : 500 - 1000 - 1200मुंबई : दुधी भोपळा : 1300 - 1400 - 1500पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3000 - 3500मुंबई : दोडका (शिराळी) : 2400 - 2600 - 2800मुंबई : पडवळ : 1400 - 1500 - 1600पुणे : परवर : 2500 - 2700 - 3000पुणे : पालक : 3 - 5 - 6मुंबई : फरस बी : 5500 - 6000 - 6500पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1500मुंबई : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1600पुणे : बटाटा : 1200 - 1500 - 1700पुणे : बीट : 400 - 500 - 600मुंबई : बीट : 1200 - 1300 - 1400पुणे : भेडी : 1000 - 1500 - 2500मुंबई : भेडी : 3000 - 3300 - 3500मुंबई : भेडी : 1500 - 2000 - 2500पुणे : भोपळा : 500 - 800 - 1000पुणे : मटार : 4500 - 5000 - 6000मुंबई : मटार : 5000 - 5500 - 6000पुणे : मेथी (भाजी) : 7 - 8 - 10पुणे : मुळा : 6 - 10 - 12पुणे : मिरची (हिरवी) : 1500 - 1800 - 2200मुंबई : मिरची (हिरवी) : 1800 - 1900 - 2000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2800 - 2900 - 3000मुंबई : रताळी : 2000 - 2100 - 2200पुणे : लसूण : 800 - 2000 - 2800पुणे : वांगी : 800 - 1000 - 1600मुंबई : वांगी : 1000 - 1200 - 1400पुणे : शेपू : 6 - 8 - 9पुणे : शेवगा : 2500 - 3000 - 4000मुंबई : शेवगा : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : सुरण : 2500 - 2600 - 2700पुणे : अननस : 700 - 1000 - 2200पुणे : आंबट चुका : 4 - 6 - 8जळगाव : आंबा : 3000 - 4500 - 6000पुणे : आंबा : 1000 - 9000 - 14500जळगाव : आले : 3000 - 4000 - 5000अकोला : उडीद : 3300 - 3425 - 3550जळगाव : उडीद : 2200 - 3300 - 3300जळगाव : कैरी : 1100 - 1500 - 2000पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1500जळगाव : केळी : 300 - 400 - 450जळगाव : काकडी : 600 - 700 - 800जळगाव : कांदा : 250 - 430 - 640जळगाव : कांदा : 200 - 275 - 375जळगाव : कोथिंबिर : 1000 - 1500 - 2500जळगाव : कोबी : 300 - 400 - 500पुणे : खरबुज : 1000 - 1500 - 2500जळगाव : गुळ : 2500 - 2851 - 3081जळगाव : गवार : 3000 - 3000 - 3000अकोला : गहू : 2100 - 2250 - 2400अकोला : गहू : 1550 - 1625 - 1700जळगाव : गहू : 1600 - 1600 - 1600पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 6जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2200 - 2500पुणे : चिकु : 1000 - 2500 - 4000जळगाव : ज्वारी : 1550 - 1650 - 1950जळगाव : जांभूळ : 5000 - 6000 - 8000पुणे : जांभूळ : 3000 - 5000 - 10000जळगाव : टरबूज : 600 - 800 - 1000जळगाव : टोमॅटो : 500 - 700 - 1000पुणे : डाळींब : 1000 - 2000 - 4000पुणे : डाळींब : 2000 - 5000 - 9000सोलापूर : डाळींब : 600 - 3000 - 9500अकोला : तूर : 3600 - 3790 - 3975पुणे : द्राक्ष : 2000 - 5000 - 12500पुणे : पुदिना : 2 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 1000 - 2400पुणे : पेरु : 2500 - 4000 - 6000जळगाव : पालक : 2000 - 2000 - 2000जळगाव : फ्लॉवर : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : बटाटा : 1100 - 1350 - 1500जळगाव : बाजरी : 1250 - 1250 - 1250जळगाव : भेडी : 1500 - 2000 - 2500पुणे : मका (कणीस) : 500 - 800 - 1500अकोला : मूग : 4400 - 4550 - 4700जळगाव : मेथी भाजी : 2000 - 2500 - 3000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1500 - 1800पुणे : मोसंबी : 4000 - 5100 - 6700पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 6जळगाव : लसूण : 700 - 3800 - 6000जळगाव : लिंबू : 1500 - 2000 - 3000पुणे : लिंबू : 500 - 1500 - 2500जळगाव : वांगी : 500 - 700 - 1000पुणे : शहाळे : 600 - 1000 - 2400पुणे : संत्री : 6000 - 7000 - 8800पुणे : सफरचंद : 5000 - 10000 - 16000अकोला : सोयाबिन : 3350 - 3440 - 3525अकोला : हरभरा : 3050 - 3200 - 3350अकोला : हरभरा : 3150 - 3200 - 3350जळगाव : हरभरा : 3250 - 3250 - 3250जळगाव : हरभरा : 3600 - 3600 - 3600जळगाव : हरभरा : 3800 - 3800 - 3800सोलापूर : हरभरा : 4400 - 4400 - 4400कोल्हापूर : कांदा : 500 - 700 - 1000कोल्हापूर : बटाटा : 1500 - 1700 - 2000कोल्हापूर : लसूण : 800 - 1500 - 2200अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 1550 - 1560 - 1560पुणे : उडीद : 5600 - 5950 - 6200मुंबई : उडीद डाळ : 4000 - 5000 - 5800पुणे : गुळ : 2801 - 2850 - 2875पुणे : गुळ : 2701 - 2800 - 2800पुणे : गहू : 3400 - 3850 - 4200मुंबई : गहू : 1900 - 2700 - 3500मुंबई : चवळी बी : 4200 - 5000 - 6000पुणे : ज्वारी : 3000 - 3250 - 3400पुणे : ज्वारी : 2400 - 2550 - 2600मुंबई : ज्वारी : 1700 - 2400 - 3200मुंबई : तूर डाळ : 2200 - 5800 - 6900पुणे : तांदूळ : 7000 - 8800 - 10500पुणे : तांदूळ : 6400 - 6550 - 6600पुणे : तांदूळ : 2700 - 2750 - 2750पुणे : तांदूळ : 3150 - 4400 - 5600मुंबई : तांदूळ : 2700 - 4600 - 6500मुंबई : तांदूळ : 9400 - 10300 - 11500पुणे : धने : 8000 - 11000 - 13000पुणे : बाजरी : 1850 - 1950 - 2000मुंबई : बाजरी : 1600 - 1900 - 2300पुणे : मका : 1450 - 1500 - 1500पुणे : मूग : 5650 - 5900 - 6000मुंबई : मूग डाळ : 6400 - 6600 - 6900पुणे : मसूर : 4350 - 4700 - 5000मुंबई : मसूर डाळ : 4100 - 4500 - 4800मुंबई : वाटाणा : 3800 - 4000 - 4200पुणे : शेंगदाणे : 6100 - 6550 - 6900पुणे : हरभरा : 4500 - 4900 - 5200मुंबई : हरभरा डाळ : 4400 - 4800 - 5000औरंगाबाद : गहू : 1775 - 1775 - 1775औरंगाबाद : ज्वारी : 1300 - 1450 - 1600औरंगाबाद : बाजरी : 1070 - 1070 - 1070औरंगाबाद : मका : 1120 - 1175 - 1255औरंगाबाद : मोहरी : 3975 - 3975 - 3975परतूर : गहू : 1665 - 1751 - 1935परतूर : ज्वारी : 1550 - 1661 - 1751परतूर : तूर : 3825 - 3950 - 3986परतूर : हरभरा : 3061 - 3116 - 3176नाशिक : कैरी : 750 - 1000 - 1250नाशिक : केळी : 600 - 900 - 1200नाशिक : काकडी : 1250 - 1625 - 2000सोलापूर : कांदा : 100 - 450 - 900नाशिक : कारली : 1670 - 2290 - 2920नाशिक : कोबी : 335 - 500 - 670नाशिक : खरबुज : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : गवार : 1000 - 2000 - 3000अमरावती : गहू : 1750 - 1950 - 2150सोलापूर : चिकु : 700 - 1000 - 1800अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1675 - 1850नाशिक : टरबूज : 600 - 1000 - 1400सोलापूर : टोमॅटो : 300 - 400 - 700नाशिक : डाळींब : 400 - 6750 - 9500नाशिक : ढेमसे : 835 - 1665 - 2500नाशिक : ढोवळी मिरची : 1250 - 1690 - 2125अमरावती : तूर : 3750 - 3810 - 3870नाशिक : दुधी भोपळा : 935 - 1135 - 1335नाशिक : पेरु : 750 - 1750 - 2250नाशिक : फ्लॉवर : 430 - 715 - 1000सोलापूर : बटाटा : 1100 - 1500 - 2250नाशिक : भेडी : 835 - 1665 - 2500अमरावती : मूग : 4000 - 4125 - 4250सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1500 - 2500सोलापूर : लसूण : 900 - 1400 - 2700नाशिक : लिंबू : 2500 - 4500 - 6000सोलापूर : लिंबू : 800 - 2000 - 3000नाशिक : वांगी : 1000 - 1650 - 2300सोलापूर : वांगी : 500 - 1000 - 1500नाशिक : शहाळे : 2200 - 2500 - 3000नाशिक : सफरचंद : 10000 - 16000 - 20000सोलापूर : अंबाडी भाजी : 200 - 300 - 350अमरावती : उडीद : 2300 - 2700 - 3100सोलापूर : काकडी : 500 - 2500 - 2800धुळे : कांदा : 100 - 450 - 620सोलापूर : कांदा पात : 400 - 400 - 400अमरावती : कापूस : 4300 - 4525 - 4750सोलापूर : कारली : 2300 - 2800 - 3800सोलापूर : कोथिंबिर : 350 - 900 - 1100सोलापूर : कोबी : 400 - 500 - 600सोलापूर : गवार : 1500 - 3250 - 4300धुळे : गहू : 2900 - 3100 - 3300बीड : गहू : 1712 - 2020 - 2400सोलापूर : चाकवत : 250 - 300 - 400बीड : ज्वारी : 1300 - 1500 - 1900सोलापूर : ढोवळी मिरची : 1600 - 1800 - 2000अमरावती : तील : 5500 - 6500 - 7500सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 4500 - 5200सोलापूर : पालक : 150 - 350 - 400सोलापूर : फ्लॉवर : 750 - 1583 - 1666अमरावती : बाजरी : 1650 - 1750 - 1850बीड : बाजरी : 1000 - 1150 - 1396अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2500 - 2875 - 3250धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2200 - 3650 - 4050सोलापूर : भेडी : 800 - 3000 - 3500अमरावती : मका : 1050 - 1100 - 1150बीड : मका : 1000 - 1000 - 1000धुळे : मटकी : 3500 - 3600 - 4000सोलापूर : मेथी भाजी : 100 - 800 - 1000सोलापूर : मिरची (लाल) : 4000 - 9000 - 10800सोलापूर : शेपू : 400 - 700 - 900अमरावती : सोयाबिन : 3000 - 3280 - 3560अमरावती : हरभरा : 3150 - 3275 - 3400बीड : हरभरा : 3050 - 5000 - 5000जालना : करडई : 3175 - 3175 - 3175जालना : गुळ : 2550 - 2570 - 2650जालना : गुळ : 2725 - 2730 - 2822जालना : गहू : 3600 - 3600 - 3600जालना : गहू : 1740 - 1800 - 2090जालना : गहू : 1425 - 1700 - 1731जालना : ज्वारी : 1350 - 1575 - 2191धुळे : ज्वारी : 1015 - 1245 - 1255धुळे : ज्वारी : 1275 - 1436 - 1445जालना : तूर : 3400 - 3900 - 4201जालना : तूर : 3675 - 3675 - 3675जालना : बाजरी : 1050 - 1247 - 1620धुळे : बाजरी : 1050 - 1305 - 1407जालना : मका : 1030 - 1135 - 1275धुळे : मका : 1130 - 1170 - 1250जालना : सोयाबिन : 3325 - 3500 - 3525जालना : हरभरा : 3500 - 3500 - 3500जालना : हरभरा : 3000 - 3175 - 3287धुळे : हरभरा : 2850 - 4400 - 5105पंढरपूर : केळी : 900 - 1200 - 1400नाशिक : कांदा : 300 - 600 - 800पंढरपूर : डाळींब : 500 - 1600 - 2400पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 4000 - 10000नाशिक : बटाटा : 1000 - 1400 - 1800पंढरपूर : मका : 1220 - 1240 - 1240नाशिक : लसूण : 800 - 2000 - 5100पंढरपूर : हरभरा : 3000 - 3100 - 3125लासलगाव : गहू : 1640 - 1833 - 2151लासलगाव : बाजरी : 1080 - 1171 - 1752लासलगाव : मका : 1100 - 1236 - 1268लासलगाव : सोयाबिन : 2000 - 3563 - 3595लासलगाव : हरभरा : 3201 - 3288 - 3425
.
.
पीकबदल, आंतरपिकामुळे हवामान बदलाचा सामना वाकोडीचे पद्माकर कोरडे यांची सहा एकर शेती. काही वर्षांपासून खरीप हंगामात पावसाची शाश्‍वतता...
तंत्रज्ञानाच्या नियोजनबद्ध वापराने खरिपात... कैलास, विलास, ईश्वर व किशोर ही निर्मळ कुटुंबातील चार भावंड.  त्यांची ९० एकर शेती असून,...
माॅन्सून अंदमानात दाखल !!! पुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात पोषक हवामान तयार झाले आहे. उद्या (शनिवार, ता. २६...
पावसाने ओढ दिल्यास योग्य नियोजन करावे पुणे  ः यंदा पावसाचा चांगला अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र कृषी विभागाने पावसाळ्यात...
कांद्यातील नरमाई किती काळ? कां द्याच्या बाजारात जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत अलीकडच्या काळातील...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा पर्याय राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना वेगाने होत असली तरी त्यांच्या कामाला योग्य दिशा...
भारतीय मागूर माशांचे बिजोत्पादन तंत्रज्ञान कमी संवर्धन कालावधी (सहा ते सात महिने), कमी पाणीपातळीमध्येही उत्तम वाढ, कणखर स्वभाव, कृत्रिम खाद्य स्वीकारण्याची सवय, बाजारामध्ये...
पहिला अधिकृत जागतिक मधमाशी दिन आज होणार साजरा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २० डिसेंबर २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार २० मे हा दिवस ‘जागतिक मधमाशी दिन’ म्हणून जाहीर झाला...
खरबूज प्रक्रियेत आहेत संधी... खरबूज हे अत्यंत स्वादिष्ट फळ. खाण्याच्या बरोबरीने सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधनिर्मितीसाठी फळाच्या गराचा उपयोग केला जातो. खरबुजापासून...
गिरणी उद्योगातून उभारला उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्त्रोत जळगाव शहरातील पुष्पा विजय महाजन यांनी एका पिठाच्या गिरणीपासून सुरू केलेला व्यवसाय आजघडीला २५ गिरण्यांपर्यंत पोचला आहे. धान्य दळण...
खरबूज प्रक्रियेत आहेत संधी... खरबूज हे अत्यंत स्वादिष्ट फळ. खाण्याच्या बरोबरीने सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधनिर्मितीसाठी फळाच्या गराचा उपयोग केला जातो. खरबुजापासून...
जलशुद्धीकरणासाठी सूर्यप्रकाशावर आधारीत कार्यक्षम... सूर्यप्रकाशाच्या साह्याने पाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून आहे. अगदी दोन हजार वर्षी ग्रीक अॅरिस्टॉटलने...
हवामान
पुणे
title
28.05°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 50%
वारा: 3.76 m/s
दबाव: 945.5hpa
आपलं मत
सध्याच्या दूध दर समस्येला कोण जबाबदार आहे...