Home | Agrowon
बाजार भाव -
जळगाव : आले : 1800 - 2200 - 2500मुंबई : आले (सुंठ) : 2300 - 2500 - 2700मुंबई : उडीद डाळ : 5000 - 5500 - 6100मुंबई : कढिपत्ता : 3000 - 3100 - 3200जळगाव : केळी : 300 - 350 - 425जळगाव : काकडी : 500 - 600 - 700मुंबई : काकडी : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : काकडी : 800 - 900 - 1000जळगाव : कांदा : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : कांदा : 550 - 750 - 950परतूर : कापूस : 3600 - 3700 - 4800मुंबई : कारली : 2400 - 2600 - 2800जळगाव : कोथिंबिर : 400 - 700 - 1000जळगाव : कोबी : 300 - 400 - 500मुंबई : कोबी : 400 - 600 - 800मुंबई : गवार : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : गहू : 1900 - 2750 - 3600जळगाव : गाजर : 700 - 800 - 1000मुंबई : गाजर : 1200 - 1300 - 1400जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1800 - 2400 - 3200मुंबई : चवळी बी : 4800 - 5700 - 6800मुंबई : ज्वारी : 1600 - 2300 - 3400जळगाव : टोमॅटो : 300 - 400 - 600मुंबई : टोमॅटो : 700 - 800 - 900मुंबई : टोमॅटो : 600 - 650 - 700जळगाव : डाळींब : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : तूर डाळ : 4800 - 5400 - 6500मुंबई : तांदूळ : 9200 - 9900 - 11600मुंबई : तांदूळ : 2300 - 4500 - 6700मुंबई : तोंडली : 1000 - 1800 - 2600मुंबई : दुधी भोपळा : 1000 - 1100 - 1200जळगाव : द्राक्ष : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 2600 - 2800 - 3000मुंबई : पडवळ : 1000 - 1200 - 1400जळगाव : पपई : 1000 - 1000 - 1000जळगाव : पालक : 1600 - 1600 - 1600मुंबई : फरस बी : 2400 - 2500 - 2600जळगाव : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600मुंबई : फ्लॉवर : 800 - 900 - 1000जळगाव : बटाटा : 650 - 900 - 1200मुंबई : बाजरी : 1400 - 1700 - 2200मुंबई : बीट : 700 - 800 - 900जळगाव : भेडी : 1500 - 1800 - 2200मुंबई : भेडी : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : भेडी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : मूग डाळ : 6200 - 6400 - 6600मुंबई : मटार : 1800 - 2000 - 2200जळगाव : मेथी भाजी : 500 - 800 - 1000मुंबई : मसूर डाळ : 4300 - 4500 - 4700जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2200 - 3000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4400 - 4500 - 4600मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4800 - 5000 - 5200मुंबई : रताळी : 1200 - 1300 - 1400जळगाव : लिंबू : 1000 - 1400 - 1600जळगाव : वांगी : 300 - 400 - 500मुंबई : वांगी : 800 - 1000 - 1200मुंबई : वाटाणा : 3200 - 3300 - 3400जळगाव : शेवगा : 1500 - 1800 - 2000मुंबई : शेवगा : 3000 - 3300 - 3500मुंबई : सुरण : 1600 - 1700 - 1800मुंबई : हरभरा डाळ : 4900 - 5200 - 5500पंढरपूर : काकडी : 450 - 1000 - 1500सातारा : काकडी : 1000 - 1250 - 1500पंढरपूर : कारली : 1500 - 1500 - 1500सातारा : कारली : 2500 - 2750 - 3000पंढरपूर : कोथिंबिर : 2 - 3 - 4पंढरपूर : कोबी : 100 - 200 - 300सातारा : कोबी : 300 - 350 - 400सातारा : गवार : 4000 - 4500 - 5000पंढरपूर : गाजर : 300 - 1000 - 1500सातारा : गाजर : 1500 - 1750 - 2000पंढरपूर : घेवडा : 1000 - 2000 - 2500पंढरपूर : टोमॅटो : 200 - 250 - 300सातारा : टोमॅटो : 300 - 350 - 400सातारा : ढोवळी मिरची : 2000 - 2250 - 2500पंढरपूर : दुधी भोपळा : 2 - 13 - 16सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1100 - 1200पंढरपूर : पालक : 2 - 3 - 4सातारा : पावटा : 3500 - 3750 - 4000पंढरपूर : फ्लॉवर : 300 - 400 - 500सातारा : फ्लॉवर : 500 - 550 - 600पंढरपूर : भेडी : 2250 - 2250 - 2250सातारा : भेडी : 3000 - 3100 - 3200पंढरपूर : मटार : 1100 - 2500 - 4000सातारा : मटार : 2500 - 2650 - 2800पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 1 - 2 - 4पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1750 - 3000 - 4000सातारा : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3250 - 3500पंढरपूर : वांगी : 500 - 1000 - 1750सातारा : वांगी : 900 - 950 - 1000पंढरपूर : शेपू : 5 - 5 - 5पंढरपूर : शेवगा : 1 - 1 - 1सातारा : शेवगा : 1500 - 1750 - 2000पंढरपूर : कांदा : 400 - 1800 - 2400औरंगाबाद : काकडी : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : कांदा : 700 - 1150 - 1600औरंगाबाद : कोबी : 300 - 350 - 400परतूर : गहू : 1600 - 1670 - 1720औरंगाबाद : गाजर : 800 - 1000 - 1200परतूर : ज्वारी : 1225 - 1400 - 1430औरंगाबाद : टोमॅटो : 200 - 300 - 400औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 1600 - 1900 - 2200परतूर : तूर : 4016 - 4100 - 4166परतूर : तूर : 4150 - 4251 - 4340औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 1500 - 1750 - 2000औरंगाबाद : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : बटाटा : 500 - 700 - 1000औरंगाबाद : भेडी : 1200 - 1350 - 1500औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4250 - 4500औरंगाबाद : लिंबू : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : वांगी : 500 - 650 - 800परतूर : सोयाबिन : 3401 - 3500 - 3600परतूर : हरभरा : 3600 - 3650 - 3700औरंगाबाद : अंजीर : 3000 - 4000 - 5000नागपूर : अननस : 1000 - 4750 - 6000कोल्हापूर : आले : 2000 - 2750 - 3500नागपूर : आले : 2000 - 2375 - 2500पुणे : उडीद : 5800 - 6050 - 6200वाशीम : उडीद : 3000 - 3200 - 3400नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550कोल्हापूर : काकडी : 1000 - 1650 - 2300मुंबई : काजू : 50000 - 100000 - 110000कोल्हापूर : कांदा : 800 - 1200 - 1700नागपूर : कांदा : 1800 - 2175 - 2300नागपूर : कांदा : 1300 - 1675 - 1800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 120 - 190 - 260कोल्हापूर : कोथिंबिर : 1400 - 2100 - 2800कोल्हापूर : कोबी : 100 - 200 - 300रत्नागिरी : कोबी : 250 - 350 - 500औरंगाबाद : खरबुज : 1000 - 1200 - 1400कोल्हापूर : गुळ : 2800 - 3300 - 4550पुणे : गुळ : 2451 - 2475 - 2500पुणे : गुळ : 2501 - 2550 - 2561मुंबई : गुळ : 3400 - 4200 - 4400नागपूर : गहू : 1700 - 1754 - 1772नागपूर : गहू : 2200 - 2575 - 2700पुणे : गहू : 3450 - 3600 - 3650पुणे : गहू : 2450 - 2550 - 2600वाशीम : गहू : 1400 - 1650 - 1820औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1250 - 1500नागपूर : चिकु : 1000 - 2125 - 2500मुंबई : चिंच : 13000 - 18000 - 20000नागपूर : ज्वारी : 1700 - 1925 - 2000पुणे : ज्वारी : 3000 - 3200 - 3350पुणे : ज्वारी : 2550 - 2635 - 2650वाशीम : ज्वारी : 1050 - 1200 - 1300मुंबई : जिरे : 19000 - 25000 - 27000औरंगाबाद : टरबूज : 800 - 1800 - 2800कोल्हापूर : टोमॅटो : 200 - 600 - 1000औरंगाबाद : डाळींब : 1000 - 2500 - 4000नागपूर : डाळींब : 1000 - 4750 - 6000कोल्हापूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1750 - 2500नागपूर : तूर : 3800 - 4266 - 4422वाशीम : तूर : 4100 - 4250 - 4475नागपूर : तांदूळ : 1900 - 1975 - 2000नागपूर : तांदूळ : 5000 - 5375 - 5500नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2350 - 2400पुणे : तांदूळ : 3350 - 4600 - 5800पुणे : तांदूळ : 2550 - 2600 - 2650पुणे : तांदूळ : 9000 - 9550 - 10000औरंगाबाद : द्राक्ष : 1500 - 3000 - 3500कोल्हापूर : द्राक्ष : 1500 - 2200 - 3000नागपूर : द्राक्ष : 4000 - 4750 - 5000कोल्हापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 2100 - 3200पुणे : धने : 5000 - 8600 - 12000मुंबई : धने : 6500 - 10000 - 14000मुंबई : नारळ : 1200 - 2500 - 3800औरंगाबाद : पपई : 300 - 400 - 500औरंगाबाद : पालक : 90 - 105 - 120कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 350 - 450कोल्हापूर : बटाटा : 800 - 1000 - 1300नागपूर : बटाटा : 600 - 750 - 800मुंबई : बडिशेप : 9500 - 11000 - 13000पुणे : बाजरी : 1950 - 2000 - 2000औरंगाबाद : बोर : 1000 - 1250 - 1500कोल्हापूर : भेडी : 1500 - 2000 - 2500नागपूर : मका : 1150 - 1262 - 1300पुणे : मका : 1450 - 1550 - 1600औरंगाबाद : मका (कणीस) : 1000 - 1150 - 1300पुणे : मूग : 5600 - 5850 - 6000वाशीम : मूग : 4500 - 4650 - 5000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 150 - 200 - 250मुंबई : मिरची (लाल) : 8000 - 14000 - 18000कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : मोसंबी : 1200 - 2250 - 3000नागपूर : मोसंबी : 2500 - 2800 - 2900नागपूर : मोसंबी : 1900 - 2275 - 2400नागपूर : मोसंबी : 90 - 1125 - 1200कोल्हापूर : लसूण : 1000 - 2200 - 3500नागपूर : लसूण : 1000 - 2125 - 2500कोल्हापूर : लिंबू : 500 - 1000 - 1625मुंबई : वेलची : 70000 - 80000 - 95000कोल्हापूर : वांगी : 400 - 800 - 1200औरंगाबाद : वाटाणा : 1000 - 1300 - 1600औरंगाबाद : वाल भाजी : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : शेवगा : 2000 - 2750 - 3500औरंगाबाद : शहाळे : 1400 - 1700 - 2000नागपूर : संत्री : 800 - 2450 - 3000कोल्हापूर : सफरचंद : 3500 - 9000 - 11250नागपूर : सफरचंद : 11000 - 11750 - 12000नागपूर : सफरचंद : 3500 - 5000 - 5500मुंबई : साखर : 3200 - 3292 - 3532नागपूर : सोयाबिन : 3400 - 3665 - 3754वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3600 - 3830नागपूर : हरभरा : 3300 - 3856 - 4042वाशीम : हरभरा : 3000 - 3650 - 3850औरंगाबाद : हरभरा (पेंडी) : 110 - 145 - 180रत्नागिरी : कारली : 3500 - 3800 - 4000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 3 - 4 - 5रत्नागिरी : टोमॅटो : 100 - 150 - 200रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 2500 - 2800 - 3000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2000 - 2700 - 3500रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 2800 - 3000रत्नागिरी : मेथी (भाजी) : 5 - 6 - 7पुणे : मसूर : 4350 - 4800 - 5100रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4200 - 5000रत्नागिरी : वांगी : 600 - 1000 - 1500पुणे : शेंगदाणे : 6300 - 6600 - 6800पुणे : हरभरा : 4500 - 4800 - 5000अमरावती : उडीद : 2500 - 2875 - 3250जळगाव : उडीद : 3000 - 3450 - 3600पनवेल : काकडी : 1700 - 1800 - 2000पनवेल : कारली : 3800 - 3900 - 4000जळगाव : गुळ : 2451 - 2511 - 2900पनवेल : गवार : 1800 - 1900 - 2000अमरावती : गहू : 1800 - 1962 - 2125पनवेल : गाजर : 1100 - 1200 - 1300पनवेल : घेवडा : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 1100 - 1200 - 1300अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1650 - 1800जळगाव : ज्वारी : 1050 - 1050 - 1050जळगाव : ज्वारी : 2071 - 2071 - 2071अमरावती : तूर : 4100 - 4275 - 4450पनवेल : दुधी भोपळा : 1200 - 1400 - 1500पनवेल : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600पनवेल : भेडी : 2800 - 2900 - 3000अमरावती : मूग : 3500 - 3675 - 3850जळगाव : मूग : 4100 - 4100 - 4100जळगाव : सोयाबिन : 3700 - 3700 - 3700जळगाव : हरभरा : 3250 - 3700 - 4150जळगाव : हरभरा : 4200 - 4380 - 4400जळगाव : हरभरा : 4900 - 5600 - 6185पुणे : आले : 1500 - 2000 - 2500पंढरपूर : केळी : 941 - 1000 - 1250पुणे : काकडी : 700 - 1500 - 2000पुणे : कांदा : 700 - 1000 - 1600अमरावती : कापूस : 4300 - 4575 - 4850पुणे : कारली : 2000 - 2500 - 3000पुणे : कोथिंबिर : 1 - 2 - 4पुणे : कोबी : 200 - 300 - 400पनवेल : कोबी : 500 - 600 - 700पुणे : कोहळा : 800 - 1000 - 2000पुणे : गवार : 3500 - 4500 - 6000पुणे : गाजर : 800 - 1000 - 1200पुणे : घेवडा : 1500 - 2400 - 3000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1000 - 1500 - 2000पुणे : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : टोमॅटो : 250 - 400 - 600पनवेल : टोमॅटो : 500 - 600 - 700पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 1800 - 2200अमरावती : तील : 6500 - 7500 - 8500पुणे : तोंडली : 1000 - 1500 - 2000पुणे : दुधी भोपळा : 500 - 900 - 1200कराड : द्राक्ष : 1700 - 2500 - 2500पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 3000पनवेल : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3200 - 3400पुणे : पडवळ : 1000 - 1100 - 1200पनवेल : पडवळ : 1200 - 1300 - 1400पुणे : पावटा : 2000 - 2500 - 3000पुणे : फ्लॉवर : 300 - 400 - 600पुणे : बटाटा : 600 - 900 - 1100अमरावती : बाजरी : 1600 - 1725 - 1850पुणे : बीट : 400 - 600 - 800आरमोरी : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2500 - 3459 - 4350पुणे : भेडी : 1000 - 2000 - 3000आरमोरी : भात - धान : 1650 - 1683 - 1695आरमोरी : भात - धान : 1600 - 1666 - 1690आरमोरी : भात - धान : 2225 - 2349 - 2380आरमोरी : भात - धान : 1450 - 1451 - 1455पुणे : भोपळा : 700 - 1000 - 1200अमरावती : मका : 1050 - 1100 - 1150पुणे : मटार : 1800 - 2500 - 3000पुणे : मेथी (भाजी) : 2 - 2 - 4पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 4000पुणे : लसूण : 1000 - 1500 - 3200पुणे : वांगी : 600 - 900 - 1200पनवेल : वांगी : 1100 - 1200 - 1300पुणे : वाल पापडी : 1000 - 2000 - 2500पुणे : वाल भाजी : 2000 - 2100 - 3000पुणे : वालवड : 1500 - 2500 - 3000पुणे : शेपू : 3 - 4 - 5पुणे : शेवगा : 1500 - 2000 - 3000अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3475 - 3750अमरावती : हरभरा : 3500 - 3663 - 3825पुणे : अननस : 600 - 1000 - 2100पुणे : आंबट चुका : 4 - 4 - 5कराड : आले : 1800 - 2000 - 2000अकोट : उडीद : 2160 - 2900 - 2920पुणे : करडई : 3 - 3 - 4पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1200कराड : केळी : 1000 - 1500 - 1500कराड : काकडी : 1000 - 1200 - 1200कराड : कांदा : 1500 - 1800 - 1800कराड : कांदा पात : 3 - 5 - 5पुणे : कांदा पात : 5 - 6 - 7कराड : कारली : 2000 - 2500 - 2500कराड : कोथिंबिर : 1 - 3 - 3कराड : कोबी : 200 - 300 - 300पुणे : खरबुज : 1000 - 1500 - 3000कराड : गुळ : 2600 - 3100 - 4510कराड : गवार : 3000 - 3500 - 3500कराड : गाजर : 700 - 1000 - 1000कराड : घेवडा : 1000 - 1500 - 1500पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 4 - 5पुणे : चाकवत : 4 - 4 - 5कराड : चिकु : 2000 - 3000 - 3000पुणे : चिकु : 1500 - 2000 - 3000अकोट : ज्वारी : 1015 - 1100 - 1160कराड : टोमॅटो : 300 - 400 - 400कराड : डाळींब : 2000 - 3000 - 3000पुणे : डाळींब : 2000 - 5000 - 10000पुणे : डाळींब : 500 - 1500 - 3000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 5000कराड : ढोवळी मिरची : 1800 - 2200 - 2200अकोट : तूर : 3945 - 4300 - 4370कराड : दुधी भोपळा : 400 - 500 - 500पुणे : द्राक्ष : 2500 - 5000 - 12000कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 2500पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 1000 - 1200पुणे : पेरु : 2000 - 4000 - 5000कराड : पालक : 1 - 2 - 2पुणे : पालक : 2 - 3 - 5कराड : पावटा : 1800 - 2000 - 2000कराड : फ्लॉवर : 300 - 400 - 400कराड : बटाटा : 1000 - 1300 - 1300पुणे : बोर : 700 - 1200 - 5000कराड : भेडी : 2000 - 2200 - 2200पुणे : मका (कणीस) : 300 - 400 - 800अकोट : मूग : 3340 - 3900 - 3915कराड : मटार : 2000 - 2500 - 2500कराड : मेथी (भाजी) : 2 - 3 - 3पुणे : मुळा : 4 - 5 - 7कराड : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2200 - 2200कराड : मोसंबी : 5000 - 6000 - 6000पुणे : मोसंबी : 3300 - 3600 - 5000पुणे : राजगिरा : 3 - 3 - 4कराड : लसूण : 2000 - 3000 - 3000पुणे : लिंबू : 500 - 700 - 1300कराड : वांगी : 300 - 400 - 400कराड : शेवगा : 1000 - 1500 - 1500पुणे : शहाळे : 700 - 1000 - 2800पुणे : संत्री : 5000 - 5400 - 6100कराड : सफरचंद : 4500 - 6500 - 6500पुणे : सफरचंद : 5000 - 9000 - 15000अकोट : हरभरा : 3455 - 3900 - 3910पुणे : हरभरा (पेंडी) : 3 - 4 - 5
.
.
व्यवसायाचे तंत्र शेतीच्या नियोजनात ठरले फायद्याचे नाशिक येथील फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय सांभाळून नरेंद्र अर्जुनराव बिरारी यांनी नगरदेवळा (ता. पाचोरा, जि....
सरपंचांनो... पाच वर्षांत जग बदलते; मग गाव का नाही... आळंदी, पुणे: पाच वर्षांत जग बदलते; मग सरपंच म्हणून तुम्ही गाव का बदलू शकत नाही, असा सवाल करीत “मी...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूद राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर सध्या पडून आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात हमीभावाने...
अर्थसंकल्प समजून घेताना.. अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील अंदाजित एकूण महसूल आणि खर्च यांची तपशीलवार माहिती...
महाराष्ट्रात ८ दशलक्ष टन साखर उत्पादनाचा अंदाज नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात २०१७-१८ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) या वर्षातील साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तविण्यात...
साखर विक्रीवर फेब्रुवारी, मार्चसाठी 'स्टॉक... पुणे : देशातील साखरेचे दर घसरल्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर...
परसबागेतील कुक्कुटपालनासाठी वनराज कोंबड्या सर्व प्रकारच्या वातावरणात सहजरीत्या वाढू शकणाऱ्या आणि अंडी आणि मांस या दुहेरी उत्पादनासाठी वनराज ही कोंबड्यांची जात उपयुक्त आहे....
व्यवस्थापन माणगा बांबू लागवडीचे... माणगा बांबू टणक असून, भरीव असतो. विविध प्रकारच्या जमिनीत व वेगवेगळ्या वातावरणात चांगला वाढतो. हा बांबू पाणलोट, सागरी किनारपट्टी...
बेदाणा तारण कर्ज योजना  ज्या बाजार समित्या बेदाणा या शेतीमालासाठी तारण कर्ज योजना राबविणार आहेत त्यांना पूर्णपणे स्वत:च्या जबाबदारीवर प्रत्यक्षात...
`ब्रॅँडनेम’ने गूळ, काकवीची विक्री नागरगाव (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील भरत नलगे यांनी बाजारपेठेची गरज ओळखून रसायनविरहित गूळ आणि काकवी उत्पादनाला सुरवात केली....
हळद बॉयलर सयंत्रातून मिळाला उत्पन्नाचा अतिरिक्त... भातउत्पादक म्हणून ओळख असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात अलीकडे हळद लागवडीखालील क्षेत्र वाढत आहे. यातून हळद शिजवणीसह पुढील प्रक्रिया...
फिरत्या दिव्याने रोखली रानडुकरे! वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत असले तरी तुलनेने योग्य नुकसानभरपाई कधीच मिळत नाही. वन्यप्राण्यांना त्यातही रानडुकरांना...
हवामान
पुणे
title
31.12°C
ढग: 36%
आर्द्रता: 24%
वारा: 1.68 m/s
दबाव: 947.78hpa
अॅग्रोवन इव्हेंटस्
23 - 25 Feb
ॲग्राेवन कृषी प्रदर्शन, नगर.. 10:00 am-19:00 pm, स्थळ : स्थळ : सावेडी जॉगिंग ट्रॅक मैद...