Home | Agrowon
बाजार भाव -
अकलुज : कलिंगड : 400 - 500 - 600अकलुज : कारली : 2000 - 2500 - 3000अकलुज : कोथिंबिर : 5 - 6 - 7अकलुज : कोबी : 900 - 1000 - 1300अकलुज : चिकु : 1500 - 2500 - 2800अकलुज : टोमॅटो : 1700 - 2500 - 3000अकलुज : पालक : 4 - 5 - 5अकलुज : बटाटा : 1000 - 1200 - 1300अकलुज : भेडी : 2000 - 3000 - 3500अकलुज : मेथी (भाजी) : 6 - 7 - 7अकलुज : लसूण : 3000 - 5000 - 5500अकलुज : लिंबू : 1 - 2 - 2अकलुज : वांगी : 1800 - 2500 - 3000अकलुज : शेपू : 6 - 6 - 6अकलुज : शेवगा : 2000 - 2500 - 3300कराड : कोथिंबिर : 3000 - 7000 - 7000कराड : टोमॅटो : 2000 - 2500 - 2500कराड : दोडका (शिराळी) : 2500 - 3000 - 3000कराड : पालक : 2000 - 3000 - 3000कराड : मेथी (भाजी) : 5000 - 10000 - 10000कराड : वांगी : 500 - 1000 - 1000जळगाव : आंबा : 2000 - 4500 - 7000जळगाव : आले : 2500 - 4000 - 7000अकोला : उडीद : 3950 - 4600 - 4800अमरावती : उडीद : 4400 - 4550 - 4700जळगाव : उडीद : 4800 - 5000 - 5100वाशीम : उडीद : 4200 - 4400 - 4500जळगाव : कैरी : 700 - 800 - 1100जळगाव : केळी : 200 - 350 - 510जळगाव : काकडी : 600 - 800 - 1400कोल्हापूर : कांदा : 400 - 1100 - 1500जळगाव : कांदा : 300 - 500 - 950पंढरपूर : कांदा : 100 - 900 - 1300अमरावती : कापूस : 6000 - 6200 - 6400कोल्हापूर : कोथिंबिर : 2800 - 4900 - 7000जळगाव : कोथिंबिर : 1500 - 2000 - 4500कोल्हापूर : कोबी : 900 - 1350 - 1800जळगाव : कोबी : 500 - 700 - 1000जळगाव : गवार : 2500 - 2500 - 2500अकोला : गहू : 1600 - 1800 - 1975अकोला : गहू : 2200 - 2550 - 2700अमरावती : गहू : 1900 - 2375 - 2850जळगाव : गहू : 1825 - 1825 - 1825परतूर : गहू : 2200 - 2376 - 2376वाशीम : गहू : 1800 - 2000 - 2100जळगाव : गाजर : 500 - 700 - 1000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 3000जळगाव : चिंच : 7500 - 7500 - 7500अमरावती : जवस : 4500 - 4525 - 4550अकोला : ज्वारी : 2300 - 2300 - 2300अमरावती : ज्वारी : 1600 - 1900 - 2200जळगाव : ज्वारी : 1790 - 1950 - 2100जळगाव : ज्वारी : 2020 - 2020 - 2020जळगाव : ज्वारी : 3000 - 3100 - 3300परतूर : ज्वारी : 2581 - 2871 - 2950बीड : ज्वारी : 2100 - 2881 - 3171वाशीम : ज्वारी : 1450 - 1500 - 1650जळगाव : टरबूज : 500 - 700 - 1200कोल्हापूर : टोमॅटो : 600 - 1900 - 3200जळगाव : टोमॅटो : 2000 - 2500 - 3500जळगाव : डाळींब : 2500 - 3500 - 5500अकोला : तूर : 5025 - 5800 - 6000अमरावती : तूर : 5500 - 5725 - 5954परतूर : तूर : 5500 - 5625 - 5725बीड : तूर : 5200 - 5400 - 5400वाशीम : तूर : 5700 - 5800 - 5950अमरावती : तील : 7000 - 9000 - 11000बीड : धने : 8598 - 8598 - 8598जळगाव : पालक : 1500 - 1500 - 1500कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 875 - 1500जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2500जळगाव : बटाटा : 400 - 700 - 1100अमरावती : बाजरी : 1600 - 1700 - 1800जळगाव : बाजरी : 2100 - 2135 - 2135बीड : बाजरी : 1699 - 2400 - 3011जळगाव : बीट : 1700 - 1700 - 1700अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4500 - 4800 - 5100जळगाव : भेडी : 800 - 1400 - 2000अमरावती : मका : 2000 - 2025 - 2050अकोला : मूग : 5500 - 5900 - 6000अमरावती : मूग : 5400 - 5900 - 6400वाशीम : मूग : 5700 - 5800 - 5900जळगाव : मेथी भाजी : 1800 - 2200 - 4000कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 4600 - 7200जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1500 - 3000 - 4000कोल्हापूर : मोसंबी : 3600 - 5100 - 6600जळगाव : मोसंबी : 1500 - 2000 - 3200कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 4000 - 7500जळगाव : लिंबू : 2000 - 3200 - 5000कोल्हापूर : वांगी : 500 - 1550 - 2600जळगाव : वांगी : 400 - 700 - 1000जळगाव : वाल पापडी : 1000 - 1500 - 2500कोल्हापूर : सफरचंद : 10000 - 11500 - 14000अकोला : सोयाबिन : 3300 - 3550 - 3655अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3421 - 3641परतूर : सोयाबिन : 3560 - 3570 - 3571वाशीम : सोयाबिन : 3550 - 3600 - 3655अकोला : हरभरा : 4300 - 4500 - 4560अमरावती : हरभरा : 4251 - 4371 - 4491जळगाव : हरभरा : 4400 - 4500 - 4500परतूर : हरभरा : 4075 - 4300 - 4331वाशीम : हरभरा : 4250 - 4400 - 4540औरंगाबाद : अंजीर : 5000 - 5750 - 6500औरंगाबाद : अननस : 1800 - 2500 - 3200पंढरपूर : आंबट चुका : 8 - 8 - 8औरंगाबाद : आंबा : 2500 - 5000 - 7500औरंगाबाद : कैरी : 1000 - 1150 - 1300पंढरपूर : केळी : 950 - 1050 - 1125औरंगाबाद : काकडी : 500 - 600 - 700पंढरपूर : काकडी : 200 - 1000 - 1500औरंगाबाद : कांदा : 300 - 650 - 1000सोलापूर : कांदा : 100 - 750 - 1350औरंगाबाद : कारली : 2500 - 3000 - 4500पंढरपूर : कारली : 2500 - 2500 - 2500औरंगाबाद : कोथिंबिर : 500 - 650 - 800पंढरपूर : कोथिंबिर : 2 - 12 - 22औरंगाबाद : कोबी : 600 - 650 - 700पंढरपूर : कोबी : 800 - 1200 - 2000औरंगाबाद : खरबुज : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3250 - 3500पंढरपूर : गवार : 1000 - 2000 - 3000औरंगाबाद : गहू : 2300 - 2300 - 2300जालना : गहू : 1800 - 1950 - 2200सोलापूर : गहू : 2380 - 2490 - 2900औरंगाबाद : ज्वारी : 2600 - 2600 - 2800जालना : ज्वारी : 1600 - 2940 - 3500औरंगाबाद : टरबूज : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : टोमॅटो : 1000 - 2100 - 3200पंढरपूर : टोमॅटो : 800 - 2000 - 3500औरंगाबाद : डाळींब : 400 - 1450 - 2500सोलापूर : डाळींब : 1000 - 2000 - 7000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2000 - 2250 - 2500पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 2500 - 3500औरंगाबाद : तूर : 5500 - 5500 - 5500जालना : तूर : 5000 - 5600 - 6051सोलापूर : तांदूळ : 2365 - 3600 - 6105औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 500 - 600 - 700सोलापूर : द्राक्ष : 40 - 60 - 100औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2500 - 2750 - 3000औरंगाबाद : पपई : 1000 - 1200 - 1400औरंगाबाद : पालक : 400 - 550 - 700पंढरपूर : पालक : 2 - 4 - 6औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1500 - 2000 - 2500पंढरपूर : फ्लॉवर : 1000 - 1100 - 1500औरंगाबाद : बटाटा : 800 - 900 - 1000सोलापूर : बटाटा : 600 - 960 - 1200औरंगाबाद : बाजरी : 2200 - 2350 - 2500जालना : बाजरी : 1775 - 2314 - 2565औरंगाबाद : भेडी : 1500 - 2000 - 2500पंढरपूर : भेडी : 600 - 1500 - 2600औरंगाबाद : मका : 2100 - 2100 - 2100जालना : मका : 2011 - 2100 - 2175औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 800 - 1000 - 1200पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 12 - 12 - 12औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 4500 - 5250 - 6000पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 4000 - 5000औरंगाबाद : मोसंबी : 2000 - 2750 - 3500सोलापूर : लसूण : 3400 - 5600 - 7500औरंगाबाद : लिंबू : 4500 - 4750 - 5000सोलापूर : लिंबू : 2000 - 3500 - 6500औरंगाबाद : वांगी : 1000 - 1300 - 1600पंढरपूर : वांगी : 500 - 2660 - 4660औरंगाबाद : वाल भाजी : 1000 - 1750 - 2500औरंगाबाद : शेवगा : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : शहाळे : 2500 - 2750 - 3000सोलापूर : सफरचंद : 1300 - 1700 - 2600जालना : उडीद : 4600 - 4600 - 4600जालना : एरंडी : 4400 - 4400 - 4400जालना : करडई : 4300 - 4300 - 4300जालना : गुळ : 2850 - 3031 - 3071जालना : सोयाबिन : 3625 - 3650 - 3681जालना : हरभरा : 3300 - 4400 - 4500नाशिक : आंबा : 5000 - 6000 - 7500नाशिक : काकडी : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : कांदा : 300 - 900 - 1300नाशिक : कारली : 2915 - 3625 - 4165नाशिक : कोबी : 540 - 835 - 1250नाशिक : खरबुज : 900 - 2100 - 2400नाशिक : गवार : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : टरबूज : 600 - 1000 - 1200नाशिक : डाळींब : 600 - 3200 - 6150नाशिक : ढोवळी मिरची : 1750 - 2060 - 2500नाशिक : दुधी भोपळा : 230 - 335 - 535नाशिक : पेरु : 1500 - 2500 - 3000नाशिक : फ्लॉवर : 890 - 1210 - 1570नाशिक : बटाटा : 600 - 900 - 1200नाशिक : भेडी : 1500 - 1800 - 2000नाशिक : मोसंबी : 1800 - 3200 - 4500नाशिक : लसूण : 3500 - 8500 - 12100नाशिक : लिंबू : 2500 - 4250 - 4500नाशिक : वांगी : 1400 - 2000 - 3000नाशिक : शहाळे : 2100 - 2600 - 3200नाशिक : सफरचंद : 7500 - 9000 - 12500
.
.
नियोजन खरिपाचे : ठिबक, खत व्यवस्थापन ठरले उत्तम... शेतकरी ः विजय इंगळे चित्तलवाडी, ता. तेल्हारा, जि. अकोला संपर्क ः ९६०४०५६९४४, ७९७२९३५९२७ पिकाला...
शेतीपूरक, प्रक्रिया व्यवसायातून साधली प्रगती लातूर जिल्ह्यातील (ता. उदगीर) भागवत केंद्रे या युवकाला अभियांत्रिकीचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले...
सरकारबी मदत करंना अन्‌ बॅंका कर्ज देईनात नांदेड ः गेल्या वर्षीबी अन्‌ औंदाबी पावसानं मारलं. त्यात यंदा एवढा दुष्काळ असून सरकारबी मदत करंना...
पाण्याअभावी संत्राबागा होताहेत सरपण परभणी ः जिल्ह्यातील प्रमुख संत्रा उत्पादक गाव म्हणून ओळख पिंपळा लोखंडे (ता. पूर्णा) येथील फळबागा...
मका, हळद, गव्हाच्या किमतीत तेजीचा कल रब्बी मक्याच्या बाजारातील स्पॉट किमती सध्याच्या हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. मागणी चांगली आहे. हळदीच्या...
मका, हळद, हरभऱ्याच्या किमतीत वाढ अमेरिकेने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर वाढविलेल्या करांमुळे बहुतेक शेतीमालाचे भाव वाढले आहेत. कापसाची...
खाऱ्या पाण्याचा जनावरांच्या आरोग्यावर होतो परिणाम खारे पाणी जनावरांची कार्यक्षमता, उत्पादनक्षमता आणि प्रजननक्षमतेवर परिणाम करते. मुत्रपिंडाच्या कार्यावर ताण येऊन मूत्रपिंडाचे...
भारतातील आधुनिक मधमाश्‍या पालनाचा इतिहास जागतिक मधमाश्‍या दिन विशेष भारतीय उपखंड हे मधमाश्‍यांचे उगमस्थान असून, आजही चार प्रकारच्या मधमाशा नैसर्गिकरित्या आढळतात....
उभारणी दूधप्रक्रिया उद्योगाची प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये दूध संकलन, गुणवत्ता तपासणी, दूध पाश्चरायझेशन व पॅकेजिंग या गोष्टी आवश्यक असतात. प्रकल्पामध्ये विविध...
प्रक्रियेसाठी भाताचा कोंडा भात कोंड्यामधील पोषक घटकांचे सक्रिय स्वरूप नैसर्गिकरीत्या आपल्या चांगल्या आरोग्यासाठी कार्य करते. यामध्ये उच्च प्रमाणात तंतुमय...
शेती नियोजनामध्ये हवामान सल्‍ला उपयुक्‍त कृषी हवामान सल्‍ल्‍याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्याबरोबरीने पर्यटन, पाणी व्‍यवस्‍थापन, जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्‍प, दळणवळण, संरक्षण आणि...
यंत्रावर तयार करा हातसडीचा तांदूळ हातसडी तांदळाविषयी वाढणारी जागरूकता आणि मागणीचा विचार करून विज्ञान आश्रम या स्वयंसेवी संस्थेने हातसडीचा तांदूळ बनवणारे...
हवामान
पुणे
title
31.93°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 44%
वारा: 4.64 m/s
दबाव: 1006.15hpa