Home | Agrowon
बाजार भाव -
अकलुज : कारली : 2500 - 3500 - 4000अकलुज : बटाटा : 1000 - 1200 - 1400अकलुज : भेडी : 2000 - 3000 - 3400अकलुज : मिरची (लाल) : 3000 - 4000 - 4500अकलुज : लसूण : 2000 - 3000 - 3500अकलुज : वांगी : 1000 - 1500 - 2000अकलुज : कलिंगड : 300 - 500 - 700अकलुज : कोथिंबिर : 3 - 4 - 5अकलुज : कोबी : 300 - 400 - 550अकलुज : गाजर : 1300 - 1500 - 2000कराड : चिकु : 2000 - 2500 - 2500अकलुज : टोमॅटो : 2000 - 2200 - 2500कराड : द्राक्ष : 2300 - 3000 - 3000अकलुज : पालक : 3 - 4 - 5अकलुज : मेथी (भाजी) : 3 - 5 - 7अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 2अकलुज : शेपू : 4 - 5 - 6अकलुज : शेवगा : 1000 - 1500 - 2000कराड : आले : 6000 - 6500 - 6500कराड : कलिंगड : 600 - 800 - 800कराड : केळी : 700 - 1000 - 1000कराड : काकडी : 1000 - 1500 - 1500कराड : कांदा : 500 - 800 - 800कराड : कांदा पात : 4 - 5 - 5कराड : कारली : 3500 - 4000 - 4000कराड : कोथिंबिर : 5 - 7 - 7कराड : कोबी : 800 - 1200 - 1200कराड : गुळ : 2900 - 3200 - 4590कराड : गवार : 3500 - 4000 - 4000कराड : गाजर : 700 - 1000 - 1000कराड : घेवडा : 3000 - 3500 - 3500कराड : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 1500कराड : डाळींब : 2000 - 2500 - 2500कराड : ढोवळी मिरची : 4000 - 4500 - 4500कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 1500कराड : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3500 - 3500कराड : पालक : 2 - 3 - 3कराड : पावटा : 3000 - 4000 - 4000कराड : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1000कराड : बटाटा : 1000 - 1500 - 1500कराड : भेडी : 3000 - 4000 - 4000कराड : मटार : 3500 - 4000 - 4000कराड : मेथी (भाजी) : 7 - 8 - 8कराड : मिरची (हिरवी) : 5000 - 6000 - 6000कराड : मोसंबी : 3500 - 4000 - 4000कराड : लसूण : 3000 - 3500 - 3500कराड : वांगी : 1000 - 1500 - 1500कराड : शेवगा : 1000 - 1500 - 1500कराड : सफरचंद : 6600 - 8000 - 8000नागपूर : काकडी : 800 - 950 - 1000पंढरपूर : कांदा : 100 - 520 - 810नागपूर : कोथिंबिर : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : कोबी : 400 - 550 - 600नागपूर : टोमॅटो : 1300 - 1525 - 1600नागपूर : टोमॅटो : 800 - 950 - 1000नागपूर : तोंडली : 1800 - 2100 - 2200नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : फ्लॉवर : 500 - 750 - 800नागपूर : भेडी : 2200 - 2800 - 3000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : रताळी : 400 - 550 - 600नागपूर : वांगी : 500 - 725 - 800जळगाव : आले : 2000 - 3000 - 6500वाशीम : उडीद : 3500 - 3800 - 3900जळगाव : कैरी : 2000 - 3000 - 4000जळगाव : केळी : 225 - 325 - 530जळगाव : काकडी : 700 - 900 - 1500जळगाव : कांदा : 250 - 400 - 750जळगाव : कोथिंबिर : 2200 - 3100 - 4000जळगाव : कोबी : 800 - 1000 - 1500जळगाव : गवार : 7500 - 7500 - 7500वाशीम : गहू : 1850 - 2000 - 2250जळगाव : गाजर : 700 - 800 - 1100जळगाव : चिकु : 1500 - 2100 - 3500वाशीम : ज्वारी : 1350 - 1500 - 1600जळगाव : टरबूज : 400 - 600 - 900जळगाव : डाळींब : 2500 - 3800 - 5000वाशीम : तूर : 4500 - 4800 - 4950जळगाव : धने : 2000 - 4000 - 5500जळगाव : पपई : 700 - 800 - 1200जळगाव : फ्लॉवर : 1200 - 1800 - 2500जळगाव : बटाटा : 500 - 800 - 1250जळगाव : बीट : 1700 - 1700 - 1700जळगाव : भेडी : 2000 - 2500 - 4500वाशीम : मूग : 3500 - 3800 - 4000जळगाव : मुळा : 500 - 700 - 1000जळगाव : मोसंबी : 1800 - 3000 - 4000जळगाव : रामफळ : 1000 - 1600 - 3200जळगाव : लिंबू : 2200 - 3200 - 4800जळगाव : शेवगा : 2000 - 2500 - 3500जळगाव : संत्री : 800 - 1500 - 2000वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3550 - 3626वाशीम : हरभरा : 3950 - 4000 - 4100पंढरपूर : आंबट चुका : 8 - 8 - 8पंढरपूर : केळी : 500 - 500 - 500पंढरपूर : काकडी : 400 - 1300 - 1700धुळे : कांदा : 100 - 540 - 700पंढरपूर : कारली : 2600 - 2600 - 2600पंढरपूर : कोथिंबिर : 3 - 7 - 10पंढरपूर : कोबी : 700 - 1000 - 1200जळगाव : गुळ : 2825 - 2951 - 3071पंढरपूर : गवार : 6000 - 6000 - 6000जळगाव : गहू : 1820 - 1820 - 1941धुळे : गहू : 1793 - 1840 - 2012पंढरपूर : गाजर : 1300 - 1500 - 1500पंढरपूर : घेवडा : 2700 - 3000 - 3000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2500 - 3500धुळे : चवळी बी : 2000 - 3770 - 3770जळगाव : ज्वारी : 2600 - 2700 - 2800धुळे : ज्वारी : 1900 - 1900 - 1900जळगाव : टोमॅटो : 1100 - 1700 - 2100पंढरपूर : टोमॅटो : 200 - 1200 - 1700पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 4000 - 4000 - 4000धुळे : तूर : 4500 - 4500 - 4500जळगाव : पालक : 1400 - 1400 - 1400पंढरपूर : पालक : 3 - 5 - 7पंढरपूर : फ्लॉवर : 500 - 1000 - 1300धुळे : बाजरी : 1350 - 1350 - 1350धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4400 - 4400 - 4400पंढरपूर : भेडी : 2500 - 3500 - 4000धुळे : मका : 1971 - 1971 - 1971धुळे : मटकी : 3900 - 3900 - 3900पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 3 - 7 - 8जळगाव : मेथी भाजी : 1500 - 2000 - 3500धुळे : मिरची (लाल) : 3000 - 3500 - 5000धुळे : मिरची (लाल) : 1400 - 3900 - 4100जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4200पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3500 - 5500जळगाव : वांगी : 500 - 800 - 1200पंढरपूर : वांगी : 500 - 1000 - 3660जळगाव : वाल पापडी : 1200 - 1500 - 2800पंढरपूर : शेपू : 6 - 8 - 8जळगाव : हरभरा : 3950 - 4000 - 4000जळगाव : हरभरा : 4100 - 4100 - 4100धुळे : हरभरा : 3100 - 3740 - 3880कोल्हापूर : आंबा : 1000 - 4000 - 17500कोल्हापूर : कलिंगड : 150 - 1200 - 6000कोल्हापूर : कांदा : 200 - 650 - 900कोल्हापूर : कोथिंबिर : 3500 - 5950 - 8400कोल्हापूर : कोबी : 800 - 1150 - 1500बीड : गहू : 1843 - 1970 - 2010बीड : ज्वारी : 1700 - 2980 - 3126कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1150 - 1800कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 1000 - 1500बीड : बाजरी : 1536 - 2000 - 2376कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 5600 - 7350 - 9100कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 2700 - 4850 - 7000कोल्हापूर : मोसंबी : 900 - 3150 - 5400कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 3500 - 7500कोल्हापूर : वांगी : 500 - 1600 - 2700कोल्हापूर : सफरचंद : 5000 - 5750 - 15000अकोला : उडीद : 3500 - 4200 - 4400अमरावती : उडीद : 3800 - 4125 - 4450अकोला : गहू : 1500 - 1820 - 1950अकोला : गहू : 2100 - 2170 - 2270अमरावती : गहू : 1950 - 2100 - 2250अकोला : ज्वारी : 1650 - 1735 - 1825अमरावती : ज्वारी : 1950 - 2100 - 2250अकोला : तूर : 4300 - 4650 - 5050अमरावती : तूर : 4300 - 4680 - 5060अमरावती : बाजरी : 1600 - 1700 - 1800अकोला : मूग : 4900 - 4950 - 5400अमरावती : मूग : 4300 - 4800 - 5300अकोला : सोयाबिन : 3400 - 3590 - 3655अकोला : हरभरा : 3750 - 3900 - 4075अमरावती : हरभरा : 3800 - 3878 - 3956औरंगाबाद : अननस : 1500 - 2250 - 3000औरंगाबाद : आंबा : 5000 - 6000 - 7000औरंगाबाद : कैरी : 2500 - 3000 - 3500औरंगाबाद : काकडी : 1500 - 1850 - 2000औरंगाबाद : कांदा : 200 - 450 - 700अमरावती : कापूस : 5975 - 5988 - 6000औरंगाबाद : कोबी : 1500 - 1750 - 2000जालना : गुळ : 2300 - 2687 - 2825सांगली : गुळ : 2750 - 2996 - 3241औरंगाबाद : गवार : 5000 - 6000 - 7000औरंगाबाद : गहू : 2050 - 2050 - 2050जालना : गहू : 1600 - 2100 - 2190औरंगाबाद : गाजर : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : चिकु : 1200 - 1600 - 2000औरंगाबाद : चिंच : 2500 - 5500 - 8500अमरावती : जवस : 4500 - 4525 - 4550औरंगाबाद : ज्वारी : 2500 - 2650 - 2800औरंगाबाद : टरबूज : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : टोमॅटो : 600 - 1300 - 2000औरंगाबाद : डाळींब : 1000 - 2750 - 4500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 3000 - 3500 - 4000अमरावती : तील : 7500 - 9500 - 11500औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : द्राक्ष : 3000 - 4250 - 5500औरंगाबाद : पपई : 500 - 550 - 600औरंगाबाद : पपई (भाजी) : 2000 - 2250 - 2500औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1000 - 1900 - 2200औरंगाबाद : बटाटा : 700 - 800 - 900औरंगाबाद : बाजरी : 2100 - 2100 - 2100अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3800 - 4325 - 4850औरंगाबाद : भेडी : 2000 - 2750 - 3500अमरावती : मका : 1700 - 1750 - 1800औरंगाबाद : मटार : 1500 - 1900 - 2300औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000औरंगाबाद : मोसंबी : 500 - 2000 - 3500औरंगाबाद : वांगी : 1300 - 1400 - 1500औरंगाबाद : वाल भाजी : 2000 - 2600 - 3200औरंगाबाद : शेवगा : 1500 - 1750 - 2000औरंगाबाद : शहाळे : 1400 - 1700 - 2000अमरावती : सोयाबिन : 3200 - 3400 - 3601औरंगाबाद : हरभरा : 3850 - 3850 - 3850सांगली : हळद/ हळकुंड : 6000 - 7955 - 9910जालना : उडीद : 4800 - 4800 - 4800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 600 - 750 - 900नाशिक : कोबी : 1040 - 1415 - 1875औरंगाबाद : खरबुज : 1500 - 1850 - 2200जालना : ज्वारी : 1600 - 2850 - 3300नाशिक : ढोवळी मिरची : 4375 - 5310 - 6250जालना : तूर : 4500 - 5199 - 5371औरंगाबाद : पालक : 500 - 600 - 700नाशिक : फ्लॉवर : 890 - 1140 - 1465जालना : बाजरी : 1500 - 1750 - 2150जालना : मका : 1950 - 1965 - 2025जालना : मूग : 4500 - 4651 - 4975औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 800 - 900 - 1000जालना : मोहरी : 3500 - 3825 - 3850नाशिक : वांगी : 1250 - 1700 - 2500औरंगाबाद : संत्री : 2200 - 2850 - 3500जालना : सोयाबिन : 3000 - 3625 - 3630जालना : हरभरा : 2700 - 3950 - 4150जालना : हरभरा : 4100 - 4700 - 5469सोलापूर : अंबाडी भाजी : 400 - 400 - 400नाशिक : आंबा : 10000 - 13500 - 15000नाशिक : केळी : 500 - 900 - 1150नाशिक : काकडी : 1125 - 1750 - 2500सोलापूर : काकडी : 400 - 1500 - 2500सोलापूर : कांदा : 100 - 500 - 900सोलापूर : कांदा पात : 500 - 550 - 600नाशिक : कारली : 3750 - 4375 - 5205सोलापूर : कारली : 1500 - 2500 - 3800सोलापूर : कोथिंबिर : 200 - 450 - 750सोलापूर : कोबी : 700 - 1000 - 1500सोलापूर : गुळ : 2651 - 2920 - 3107नाशिक : गवार : 6000 - 7500 - 8000सोलापूर : गवार : 2000 - 5000 - 7000सोलापूर : गहू : 2310 - 2445 - 2710सोलापूर : गाजर : 300 - 1000 - 2000सोलापूर : चाकवत : 300 - 450 - 700सोलापूर : चिकु : 1000 - 1200 - 1500सोलापूर : ज्वारी : 2468 - 2600 - 2740नाशिक : टरबूज : 400 - 750 - 1100नाशिक : डाळींब : 500 - 3325 - 5000सोलापूर : डाळींब : 1000 - 2000 - 6000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 600 - 1500 - 3000सोलापूर : तांदूळ : 2405 - 3575 - 5800नाशिक : दुधी भोपळा : 665 - 1135 - 2000सोलापूर : द्राक्ष : 70 - 100 - 140नाशिक : पेरु : 1750 - 2500 - 2750नाशिक : भेडी : 3000 - 3840 - 4000जालना : मोसंबी : 1000 - 1300 - 2100नाशिक : मोसंबी : 1500 - 2400 - 3000नाशिक : लिंबू : 2500 - 4300 - 5200नाशिक : शहाळे : 2000 - 2500 - 3100नाशिक : संत्री : 1500 - 2100 - 3300नाशिक : कांदा : 251 - 651 - 921सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 3000 - 5500सोलापूर : पपई : 200 - 300 - 500सोलापूर : पेरु : 1000 - 1500 - 4000सोलापूर : पालक : 300 - 500 - 600नाशिक : बटाटा : 700 - 900 - 1400सोलापूर : बटाटा : 600 - 1000 - 1600सोलापूर : भेडी : 2000 - 3000 - 4500सोलापूर : मेथी भाजी : 700 - 900 - 1200सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 3500 - 4000 - 5000सोलापूर : मोसंबी : 150 - 200 - 300सोलापूर : राजगिरा : 400 - 400 - 400नाशिक : लसूण : 1700 - 3500 - 5000सोलापूर : लसूण : 1700 - 2600 - 4000सोलापूर : लिंबू : 1800 - 4000 - 6550सोलापूर : शेपू : 200 - 400 - 700सोलापूर : सफरचंद : 1000 - 1600 - 2000
.
.
पिंप्री गावाने कमावले लसूणघास शेतीत नाव  पिंप्री (वळण) (ता. राहुरी, जि. नगर) हे गाव मुळा नदीच्या काठावरील गाव आहे. पाण्याची उपलब्धता चांगली...
दुष्काळातही सुरती हुरड्याची  चवच काही न्यारी...  औरंगाबाद जिल्ह्यातील सारंगपूर येथील अरुण कडूबाळ पारधे यांनी २० वर्षांपासून सुरती हुरडा या ज्वारी...
आज शिवजयंती : शिवनेरीवर पारंपारिक जन्मसोहळा पुणे : फाल्गुन वद्य तृतीया या तिथीनुसार आज (ता. २३) छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी होणार...
हरभरा चुकाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांचा पोलिस कारवाईचा... बुलडाणा : गेल्या वर्षात हमीभावाने विक्री केलेल्या हरभऱ्याचे पैसे अद्याप न मिळाल्याने जिल्ह्यातील...
कापसाच्या किमतीत आणखी सुधारणा निवडणुकीमुळे पुढील दोन महिने बहुतेक पिकांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या सप्ताहात गेल्या...
जळगाव जिल्ह्यात हरभरा खरेदीसंबंधी तयारी... जळगाव ः जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसंबंधीची तयारी पूर्णत्वाकडे असून, नोंदणीला बऱ्यापैकी प्रतिसाद...
जनावराच्या आहारात पाणी महत्त्वाचे जनावरांचे योग्य पोषण होण्यासाठी तसेच दुग्धोत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी चारा छावण्यात तसेच स्वतःच्या गोठ्यावरसुद्धा जनावरांना स्वच्छ...
तेजस्विनीच्या साथीने बचतीतून स्वयंनिर्भरतेकडे तेजस्विनी लोकसंचालित साधन केंद्राच्या पुढाकारामुळे गंगापूर (जि. औरंगाबाद) तालुक्‍यातील २६ गावांमधील अनेक कुटुंबांना विकासाचा...
फळे, भाज्यांचा वापर करून दुग्धजन्य पदार्थांचे... विभागनिहाय उपलब्ध असणाऱ्या फळांना व भाज्यांना जेव्हा कमी भाव असतो व ज्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते अशा फळे, भाज्यांचा वापर...
अंकुरित धान्यांपासून बेकरी उत्पादने अंकुरलेल्या धान्यामध्ये अधिक पोषक तत्त्वे असतात. त्याचा लाभ घेण्यासाठी अंकुरित धान्यांचा भरडा किंवा पिठापासून विविध बेकरी...
ट्रॅक्टरचलित न्युमॅटिक प्लॅंन्टर उच्च गुणवत्तेच्या बियाण्यांचा वापर केल्याने पिकाची चांगली उगवण आणि जोमदार वाढ होऊन उत्पादन सुमारे १५ ते २० टक्के वाढू शकते....
दर्जेदार शेती अवजारे निर्मितीत उंद्री गावाने... बुलडाणा जिल्ह्यातील उंद्री गावाने शेती उपयोगी अवजारांच्या निर्मिती क्षेत्रात मोठी झेप घेत मध्य महाराष्ट्रात आपली विशेष ओळख तयार...
हवामान
पुणे
title
20.59°C
ढग: 0%
आर्द्रता: 52%
वारा: 2.12 m/s
दबाव: 1012.05hpa
आपलं मत
कृषी विभागाच्या सर्व सेवा, सुविधा अॉनलाईन करण्याचा आयुक्त सुहास दिवसे यांचा निर्णय योग्य आहे ?