agriculturai stories in marathi, crop advice, water management in rabbi crops | Agrowon

रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचे
शरद नायक, डॉ. वा. नि. नारखेडे, विशाल सुतार
बुधवार, 18 ऑक्टोबर 2017

रब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी जमिनीच्या ओलाव्याचे महत्त्व मोठे आहे. पिकांच्या संवेदनशील अवस्थांमध्ये पाणी दिल्यास उत्पादनामध्ये चांगली वाढ मिळते.

रब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी जमिनीच्या ओलाव्याचे महत्त्व मोठे आहे. योग्य पाणी नियोजनामुळे उत्पादनातील वाढीसबोतच पिकाखालील क्षेत्रही वाढवणे शक्य आहे. त्यासाठी हवामान व जमिनीनुसार पिकांची निवड, संकरित व अधिक उत्पादन देणारे वाण, योग्य वेळी पेरणी, प्रति हेक्टरी ठराविक रोपांची संख्या, खतांची योग्य मात्रा आणि पीक संरक्षण या बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागते.

रब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी जमिनीच्या ओलाव्याचे महत्त्व मोठे आहे. पिकांच्या संवेदनशील अवस्थांमध्ये पाणी दिल्यास उत्पादनामध्ये चांगली वाढ मिळते.

रब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी जमिनीच्या ओलाव्याचे महत्त्व मोठे आहे. योग्य पाणी नियोजनामुळे उत्पादनातील वाढीसबोतच पिकाखालील क्षेत्रही वाढवणे शक्य आहे. त्यासाठी हवामान व जमिनीनुसार पिकांची निवड, संकरित व अधिक उत्पादन देणारे वाण, योग्य वेळी पेरणी, प्रति हेक्टरी ठराविक रोपांची संख्या, खतांची योग्य मात्रा आणि पीक संरक्षण या बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागते.

बाष्पीभवन आणि पाणी मात्रा ः
वर्षभरात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचे तीन हंगामांतील पाणी नियोजन हे वेगळे असते.

 • उन्हाळी हंगामात अधिक तापमान असल्यामुळे सरासरी १० ते ११ मि.मी. बाष्पीभवन होते. त्यामुळे जमिनीतील शिल्लक राहणारा ओलावा गृहीत धरून, बाष्पीभवन होणाऱ्या पाण्याच्या सुमारे ४५ ते ५० टक्के पाणी या हंगामात लागते.
 • पावसाळी हंगामात सरासरी दररोज ६ ते ७ मि.मी. बाष्पीभवन होते.
 • रब्बी हंगामात ३ ते ५ मि.मी. बाष्पीभवन होते, त्यामुळे या पावसाळी व रब्बी या हंगामांमध्ये सुमारे २० टक्के पाणी लागते.
 • आपल्याकडील उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार पिकांची निवड करावी. विशेषतः रब्बी हंगामात प्रामुख्याने गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, सूर्यफूल आणि मोहरी ही पिके घेतली जातात. त्यांच्या पाण्याचे शास्त्रीय नियोजन पाहू.

गहू

 • मध्यम खोल (६० सें.मी.) ते खोल जमिनीत (९० सें.मी.) गव्हाचे पीक घ्यावे. अशा जमिनीत गव्हाचे शिफारस केलेले वाण ५ पाण्यावर हेक्टरी ३५ ते ४० क्विंटल उत्पादन घेऊ शकतात.
 • ओलवणीचे पाणी सोडून नंतरचे चारही पाणी गहू पिकाच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या अवस्थेत द्यावे. प्रत्येक पाण्याच्या पाळीस ७ ते ८ सें. मी. पाणी पिकास द्यावे.
 • वारा बंदीमध्ये एक क्युसेक प्रवाह (एक घनफूट पाणी प्रति सेकंदास) एका एकरास चार तास दिल्यास वरीलप्रमाणे पिकास आवश्यक पाणी मिळते. यात शेतचारीतून वाया गेलेल्या पाण्याचासुद्धा अंतर्भाव केलेला आहे.
 • पेरणीच्या वेळेस जमिनीस ओल कमी असेल, तर पेरणी ओलावून करणे फायद्याचे ठरते.

सूर्यफूल
सूर्यफूल हे पीक रब्बी हंगामात मध्यम, खोल ते भारी जमिनीत घेतल्यास फायदेशीर ठरते.
बाष्पीभवन गुणांकावर आधारित पाणी देण्याच्या पद्धतीनुसार, ०.७५ बाष्पीभवन गुणांक मानून ६ सें.मी. खोलीचे पाणी दिल्यास सूर्यफुलास एकूण चार पाळ्यांमध्ये ४५ ते ४८ सें.मी. पाणी लागते.

मोहरी

 • मोहरीच्या पिकास मध्यम खोल ते भारी जमीन निवडावी. सीता, पुसा बोल्ड या जाती लागवडीसाठी निवडाव्यात. या पिकास एकूण ३ पाण्याच्या पाळ्या व २०-२५ सें.मी. पाणी लागते.
 • रब्बी हंगामात तक्त्यात दिल्याप्रमाणे संवेदनशील अवस्थात पाणी दिल्यास पिकांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होते. पाणी वापरक्षमता वाढल्यास क्षेत्रामध्ये देखील वाढ शक्य होते. पाण्याच्या जादा वापराने होणारी जमिनीची हानी टळू शकते.

रब्बी ज्वारी
पाण्याची उपलब्धता ३ ते ४ पाळ्या देण्याइतकी असल्यास रब्बी ज्वारीचे पीक हे मध्यम खोल ते खोल जमिनीत घेणे फायदेशीर ठरते.
भारी जमिनीस कमी, तर हलक्या जमिनीस जादा पाणी लागते.

करडई

 • करडई हे पीक मध्यम प्रतीच्या जमिनीत जिराईत व बागाईत क्षेत्रात येते.
 • जिराईत करडईचे पीक हे जमिनीत साठविलेल्या ओलाव्यावर येते.
 • करडईसाठी एकूण २५ ते ३० सें.मी. पाणी लागते व हे पाणी दोन पाळ्यांत देता येते.

हरभरा

 • शेतकऱ्यांना केवळ दोनच पाण्याच्या पाळ्या देणे शक्य असल्यास गहू, सूर्यफूल अथवा ज्वारी पीक घेण्याऐवजी हरभ­ऱ्याचे पीक घ्यावे.
 • मध्यम खोल, परंतु पाण्याचा निचरा होणा­ऱ्या जमिनीत हरभरा पिकाची पेरणी करावी.
 • हरभरा पिकास जास्त पाणी सहन होत नाही. त्यामुळे पिकाच्या उत्पादनात घट येते. कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या विकास, आकाश, दिग्विजय या हरभ­ऱ्याच्या पारंपरिक जातींना तर पाण्याच्या जास्त पाळ्या अजिबात सहन होत नाहीत.
 • हरभ­रा पिकाला सर्वसाधारणपणे एकूण २५ ते ३० सें.मी. पाणी लागते.

अतिरिक्त पाणी टाळावे...

 • जमिनीत प्रमाणापेक्षा जास्त ओलावा किंवा कमी ओलावा असल्यास, त्याचा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो.
 • पिकांना जरुरीपेक्षा जास्त पाणी दिले गेल्यास कालांतराने ती जमीन नापीक बनते. दिलेल्या खतांचा पाण्यासोबत निचरा होऊन अपव्यय होतो. कालांतराने अशा जमिनी पाणथळ व चिबड होतात. या जमिनींना ग्रामीण भागामध्ये क्षारयुक्त किंवा मीठ फुटलेल्या जमिनी म्हणतात. हे टाळण्यासाठी पाण्याचा योग्य वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पीक  पाण्याच्या   एकूण
पाळ्या
पाण्याची    एकूण गरज
(सें.मी.) 
पाण्याच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या अवस्था  पेरणीनंतरचा कालावधी (दिवस)
रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन
गहु   ४-५   ४० 

१) मुकुटमुळे फुटण्याची अवस्था 

२) फुटवे फुटण्याची अवस्था

३) पीक फुलो­ऱ्यात असताना

४)दाणे पिकात असताना 

२०-२१

 

४०-४२

   

 

६०-६५

 

८०-८५

रब्बी ज्वारी ३   ३९-४१  

१)गर्भावस्था

२) पीक फुलो­ऱ्यात असताना

३) दाणे भरण्याची अवस्था 

२८-३०

७०-७५

९०-९५

हरभरा  २   २५-३० 

 १) पिकास फांद्या फुटताना

२) घाटे भरताना

३०-३५

 

 ६०-६५

करडई २   २५-३० 

१) पिकाची लुसलुशीत वाढीची अवस्था

२) पीक फुलावर असताना

२५-३०

 

५०-६०

सुर्यफुल ४५-४८

 १) रोपवस्था

२) फूुलकळ्या लागण्याची अवस्था

    ३) फुलो­ऱ्यात असताना

 ४) दाणे भरण्याची अवस्था

 १५-२०

 

३०-३५

 

 

४०-४५

 

 

६०-६५

मोहरी  २०-२५

 १) पेरणीच्या वेळेस

 २) फांद्या फुटण्याच्या वेळेस

३) फुलावर येण्याच्या वेळी 

 

३०-३५

 

४५-५०

 

संपर्क ः डॉ. वा. नि. नारखेडे, ०९८२२९९२८६४

(मुख्य कृषिविद्यावेत्ता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी)

 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रश्न जादा साखरेचादेशात पुढच्या वर्षी साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित...
दक्षिण ब्राझीलमधील साखर उत्पादनात घट नवी दिल्ली ः ब्राझील देश साखर उत्पादनात जगात...
दुष्काळग्रस्त लातूर जिल्हा ५० टक्के `... लातूर ः जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत जलयुक्त...
नांदेड जिल्ह्यात २५० गावांत शेतकऱ्यांचा...नांदेड : पुणे जिल्ह्यातील कानगाव (ता. दौंड)...
बैलांच्या सजावटीला बचत गटाचा साजनशिराबाद (जि. जळगाव) येथील दुर्गाबाई शांताराम नाथ...
खाद्यतेल अायात शुल्कात दुप्पट वाढमुंबई : देशांतर्गत तेलबियांच्या दरात होणारी...
पीकेव्ही हायब्रीड-२ कापूस वाणास...जिरायती शेतीसाठी वाण; २०१९ च्या हंगामात होईल...
‘आनंद निकेतन`ने घेतला शिक्षण,...स्वावलंबनातून शिक्षण तसेच सहिष्णुता, समता,...
अंदमानलगत कमी दाबाचे क्षेत्र; पावसाची...पुणे : अंदमान निकाेबारलगत नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र...
विलीनीकरण नको, पुनर्रचना कराएकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरच्या अघोऱ्या ...
प्रकल्प पूर्णत्वाचा मार्ग खडतरविदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर व पश्चिम...
पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जामुंबई : राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा...
ज्वारी, करडई, सूर्यफूल, कापूस पीक सल्लारब्बी ज्वारी : खोडकिडा : (पोंगेमर) लक्षणे...
चारा घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई कधी?मुंबई : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात चारा...
यंदाचा हंगाम गेलाच, पुढच्याची चिंताऔरंगाबाद : मुख्य नगदी पीक कपाशीवर यंदा शेंदरी...
बारा हजार ट्रॅक्टर्सला मिळणार अनुदान !मुंबई : उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानांतर्गत...
कीटकनाशक विभागात मुख्य गुणवत्ता...गुणनियंत्रण विभागाची दैना : भाग ४ पुणे :...
मृद्संधारणात १०० कोटींच्या कामांत घोटाळापुणे : कृषी खात्यातील अलिबाबाची गुहा म्हणून ओळख...
पाचट आच्छादन करा, सुपीकता वाढवाएक हेक्‍टर ऊस क्षेत्रातून सुमारे ८ ते १२ टन पाचट...
दुष्काळात द्राक्ष पट्ट्यात फुलवले सीताफळमांजर्डे (जि. सांगली) येथील भानुदास मोहिते अनेक...