agricultural stories in marathi, sugercane plantation | Agrowon

कर्बवायू साठवणीसाठी करा दक्षिण- उत्तर ऊस लागवड
विजय शं. माळी
मंगळवार, 21 नोव्हेंबर 2017

पूर्व-पश्चिम लागवडीमध्ये कर्बवायू वाहून गेल्याने पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण उत्तर लागवडीमध्ये कर्बवायू अधिक काळ साठून पिकांकडून शोषला गेल्याने उसातील अन्ननिर्मिती प्रक्रिया वेगाने होते. त्याचा फायदा उत्पादनवाढीसाठी होतो. थोडक्यात, ऊस लागवडीची दिशा आणि कर्बवायू साठवण यामधील संबंध सरळ उत्पादन वाढीशी जोडला जातो.

पूर्व-पश्चिम लागवडीमध्ये कर्बवायू वाहून गेल्याने पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण उत्तर लागवडीमध्ये कर्बवायू अधिक काळ साठून पिकांकडून शोषला गेल्याने उसातील अन्ननिर्मिती प्रक्रिया वेगाने होते. त्याचा फायदा उत्पादनवाढीसाठी होतो. थोडक्यात, ऊस लागवडीची दिशा आणि कर्बवायू साठवण यामधील संबंध सरळ उत्पादन वाढीशी जोडला जातो.

उसामध्ये ठिबक सिंचन संच बसविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर कृषी अभियंत्यास बोलवून क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून घ्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये जमिनीचा प्रकार, उतार, पाण्याचे साधन व ताशी पाणी देणारा पंप, उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता व भविष्यात होणारे वाढीव क्षेत्र याचा विचार केला जातो. त्यानुसार योग्य आराखडा तयार करून घ्यावा. तयार केलेल्या आराखड्यामध्ये आपण स्वत:हून काहीही बदल करू नयेत.
आराखडा तयार करतेवेळी उसाची लागण दक्षिण-उत्तर होेईल, याचा विचार करावा. पूर्व-पश्चिम लागवडीपेक्षा दक्षिण-उत्तर लागवड केलेल्या उसाचे उत्पादन १२ ते १५ टक्के नेहमी अधिक येते.या पद्धतीने केलेल्या लागवडीतील उसाच्या पानाचा १०० वर्गसेंटिमीटर भाग ताशी २.०८ मिलीग्रॅम ते १०.०१ मिलीग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईडचे शोषण करत असल्याचे प्रयोगात संशोधकांना (१९२०) आढळले आहे.एका उसाला तीन ते चार महिन्यांनंतर कायमस्वरूपी दोन सरीतील अंतरानुसार १२ ते १६ पाने हिरवी असतात. या पानाचे आकारमान ६ ते ८ हजार वर्ग सेंटिमीटर होईल. कर्बशोषणात होणाऱ्या वाढीमुळे उत्पादनातही वाढ होते. (तक्ता पहा.)

ऊस पिकातील कार्बन डाय- ऑक्साईड वायूचे शोषण
(ग्रॅम प्रति दिवस प्रति ऊस )
अ. नं. वेळ कार्बन डाय ऑक्साईड शोषण मिलिग्रॅम प्रति तास, प्रति १०० वर्ग सें. मी. उसाचे पान कालावधी, तास एकूण कार्बन डाय ऑक्साईड मिलिग्रॅम प्रति १०० वर्ग सें.मी. ऊस पान एकूण ऊस पानांचे क्षेत्रफळ, वर्ग सें.मी. (१२ ते १६ पाने हिरवी) कार्बन डाय ऑक्साईड वायूचे शोषण, ग्रॅम प्रति दिवस
(उसाची जात - को-८६०३२, को-७४०, को-७२१९, को-४१९)
६.०० ते ८.०० ३.१० २.०० ६.२० ६००० ३७.२०
८.०० ते १०.०० ६.०० २.०० १२.०० ६००० ७२.००
१०.०० ते १२.०० ३.१० २.०० ६.२० ६००० ३७.२०
१२.०० ते २.०० ३.२०  २.०० ४.१६ ६००० ३८.४०
२.०० ते ४.०० ५.५० २.०० ७.५३ ६००० ६६.००
४.०० ते ६.०० ४.३०  २.०० १३.७५ ६००० ५१.६०
संदर्भ याप, १९२० २५.२० १२.०० ५०.४० ६००० ३०२.४०
(उसाची जात - को सी -६७१, को- २६५, को- ९८०५, को-०३१०२, को- १०,००१, को-८००५)
६.०० ते ८.००   ३.१०  २.०० ६.०२ ८००० ४९.६०
८.०० ते १०.०० ६.००  २.०० १२.०० ८००० ९६.००
१०.०० ते १२.०० ३.१० २.०० ६.२ ८००० ४९.६०
१२.०० ते २.०० ३.२० २.०० ६.४ ८००० ५१.२०
२.०० ते ४.०० ५.५० २.०० ११.०० ८००० ८८.००
४.०० ते ६.०० ४.३० २.०० ८.६० ८००० ६८.८०
संदर्भ - गुडींग, १९४२ २५.२० १२.०० ५०.४० ८००० ४०३.२०

उसाची लागवड आणि कर्बवायू शोषण यांचा संबंध

  • गुडींग (१९४२) यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्षानुसार, एका उसासाठी दररोज ६००० वर्ग सें.मी. पानाचे आकारमान असणाऱ्या जाती (उदा. को-८६०३२, को- ७२१९ इत्यादी) ३०२.४० ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईड तर ८००० वर्ग सें.मी. साठी ४०३ ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईडची गरज असते. तसेच त्याच्या शोषणाचे प्रमाण सकाळी ८ ते १० व दुपारी २ ते ४ या कालावधीत सर्वात जास्त असते. कार्बनडाय ऑक्साईडची घनता (जडत्व) जास्त असल्याने तो जमिनीपासून २ ते २.५ फुटांपर्यंतच जास्त असतो.
  • आपल्याकडे वर्षभरामध्ये एकूण वाहणाऱ्या वाऱ्यापैकी जवळपास ६५ ते ७० टक्के वारा हा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे किंवा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहात असतो. उरलेला ३० ते ३५ % वारा हा दक्षिण-उत्तर किंवा उत्तर-दक्षिण वाहात असतो. जर आपण उसाची लागवड पूर्व-पश्चिम केल्यास वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे जमिनीलगत असणारा कार्बनडाय ऑक्साईड वायू आपल्या शेतातून जास्त प्रमाणात वाहून जातो. याउलट दक्षिण-उत्तर लागवडीमध्ये वाऱ्याला अडथळा निर्माण झाल्यामुळे जमिनीलगत असणारा कार्बन डाय ऑक्साईड वायू वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होते. कर्बवायू उसाच्या फडामध्ये जास्त प्रमाणात राहिल्याने ऊस पीक शोषून घेते.
  • वारा वाहण्याचे प्रमाण सकाळी ८ ते १० व दुपारी ३ ते ५ या वेळेत जास्त असते. या कालावधीत ऊस पीक कार्बन डाय ऑक्साईड घेण्याचे प्रमाणही जास्त असते. बी.एन. सिंग व के. एन. लाल (१९३५) या शास्त्रज्ञाच्या मते, पानामध्ये अन्न तयार करण्याचे प्रमाण वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी जास्त होण्यावर अवलंबून असते. त्याचबरोबर वातावरणामध्ये उसाच्या फडाच्या बाहेर ३२० पीपीएम व ऊस फडामध्ये ५०० पीपीएम पासून ते ६०० पीपीएम पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण राहते.

बांधावर शेवरीची लागवड फायद्याची...
काही ठिकाणी अनेक कारणांमुळे दक्षिण उत्तर लागवड शक्य होत नाही. यात शेताची लांबी-रुंदी, जमिनीचा उतार, सोईस्कर रस्ता, शेती करण्याची सवय अशा अनेक अनेक अडचणी असतात. पूर्व-पश्चिम लागवड केल्यास उसाच्या सर्व बाजूंनी वारा थोपविण्यासाठी / थांबविण्यासाठी शेवरी अथवा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उंच वाढणाऱ्या गवताचा ताटवा लावावा. कर्बवायू फडामध्ये रोखणे शक्य होते. ऊस उत्पादनात घट येणार नाही. पूर्वी ऊस लागवडीनंतर शेवरीचा ताटवा / ओळ लावली जात असे. मात्र, अलीकडे शेवरी काढण्यासाठी शेतमजूरांची उपलब्धता किंवा आंतर मशागतीसाठी होणारी अडचण या कारणामुळे शेवरी लावत नाहीत. शेवरी लावणे हे ऊस उत्पादनवाढीसाठी शास्त्रीय दृष्ट्या फायद्याचे ठरते.

संपर्क : विजय माळी, ०९४०३७७०६४९
(वरीष्ठ कृषी विद्यावेत्ता, जैन इरिगेशन सिस्टीम्स् लि, जळगाव)

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
साखर उद्योगासाठी तातडीने प्रयत्न करा :...नवी दिल्ली : अडचणीतल्या साखर उद्योगाला तातडीने...
आदेश पोचले, खरेदी ठप्पच !औरंगाबाद : तूर खरेदीसाठीच्या मुदतवाढीचे आदेश अखेर...
कच्च्या जूटला ३७०० रुपये हमीभावनवी दिल्ली ः कच्च्या जूटच्या हमीभाव वाढीला...
सोलापूर दूध संघाला सहा कोटींचा तोटासोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक...
जालन्यातील रेशीम कोष खरेदी थांबलीजालना : येथील प्रायोगिक तत्त्वावरील रेशीम कोष...
वेंगुर्ला तालुक्यातील गावांनी जपलाय...सह्याद्रीच्या कडेकपारीत शेकडो वैशिष्ट्यपूर्ण व...
राज्यात ११ ठिकाणी पारा ४२ अंशांवरपुणे : विदर्भ उन्हात होरपळत असतानाच मध्य...
नागरी सेवा मंडळाच्या ‘क्लोन’मुळे...पुणे : कृषी विभागातील बदल्यांमागे घडणाऱ्या खऱ्या...
महाराष्ट्र सर्वाधिक उष्ण राज्यपुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने देशात महाराष्ट्र...
रब्बीतील आठ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ...मुंबई : राज्य सरकारने रब्बी २०१७ -१८ च्या...
शेतकरी, साखर कारखान्यांनी रस्त्यावर...सातारा : केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा साखर...
दूधप्रश्नावरील आंदोलनाच्या समन्वयासाठी...नगर : दर मिळत नसल्याने मोफत दूध देऊन आंदोलन...
साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच...पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य...
उसाचा तब्बल ११ वा खोडवा !!खेड (ता. कर्जत, जि. नगर) येथील उदयसिंह हिंदूराव...
इंधनाचा भडकाएप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश...
हमीभावाने खरेदीत हवी विश्वासार्हताशासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढविण्याच्या...
उन्हामुळे लाही लाहीपुणे : वाढलेल्या उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होत...
साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी...नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने...
तूर खरेदीत राज्याला एक हजार कोटींचा...मुंबई ः अगदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात...
व्यावसायिक पिकांसह ‘हायटेक’ फुलशेतीचा...डोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील नागेश खांडरे या कृषी...