agricultural stories in marathi, sugercane plantation | Agrowon

कर्बवायू साठवणीसाठी करा दक्षिण- उत्तर ऊस लागवड
विजय शं. माळी
मंगळवार, 21 नोव्हेंबर 2017

पूर्व-पश्चिम लागवडीमध्ये कर्बवायू वाहून गेल्याने पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण उत्तर लागवडीमध्ये कर्बवायू अधिक काळ साठून पिकांकडून शोषला गेल्याने उसातील अन्ननिर्मिती प्रक्रिया वेगाने होते. त्याचा फायदा उत्पादनवाढीसाठी होतो. थोडक्यात, ऊस लागवडीची दिशा आणि कर्बवायू साठवण यामधील संबंध सरळ उत्पादन वाढीशी जोडला जातो.

पूर्व-पश्चिम लागवडीमध्ये कर्बवायू वाहून गेल्याने पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण उत्तर लागवडीमध्ये कर्बवायू अधिक काळ साठून पिकांकडून शोषला गेल्याने उसातील अन्ननिर्मिती प्रक्रिया वेगाने होते. त्याचा फायदा उत्पादनवाढीसाठी होतो. थोडक्यात, ऊस लागवडीची दिशा आणि कर्बवायू साठवण यामधील संबंध सरळ उत्पादन वाढीशी जोडला जातो.

उसामध्ये ठिबक सिंचन संच बसविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर कृषी अभियंत्यास बोलवून क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून घ्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये जमिनीचा प्रकार, उतार, पाण्याचे साधन व ताशी पाणी देणारा पंप, उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता व भविष्यात होणारे वाढीव क्षेत्र याचा विचार केला जातो. त्यानुसार योग्य आराखडा तयार करून घ्यावा. तयार केलेल्या आराखड्यामध्ये आपण स्वत:हून काहीही बदल करू नयेत.
आराखडा तयार करतेवेळी उसाची लागण दक्षिण-उत्तर होेईल, याचा विचार करावा. पूर्व-पश्चिम लागवडीपेक्षा दक्षिण-उत्तर लागवड केलेल्या उसाचे उत्पादन १२ ते १५ टक्के नेहमी अधिक येते.या पद्धतीने केलेल्या लागवडीतील उसाच्या पानाचा १०० वर्गसेंटिमीटर भाग ताशी २.०८ मिलीग्रॅम ते १०.०१ मिलीग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईडचे शोषण करत असल्याचे प्रयोगात संशोधकांना (१९२०) आढळले आहे.एका उसाला तीन ते चार महिन्यांनंतर कायमस्वरूपी दोन सरीतील अंतरानुसार १२ ते १६ पाने हिरवी असतात. या पानाचे आकारमान ६ ते ८ हजार वर्ग सेंटिमीटर होईल. कर्बशोषणात होणाऱ्या वाढीमुळे उत्पादनातही वाढ होते. (तक्ता पहा.)

ऊस पिकातील कार्बन डाय- ऑक्साईड वायूचे शोषण
(ग्रॅम प्रति दिवस प्रति ऊस )
अ. नं. वेळ कार्बन डाय ऑक्साईड शोषण मिलिग्रॅम प्रति तास, प्रति १०० वर्ग सें. मी. उसाचे पान कालावधी, तास एकूण कार्बन डाय ऑक्साईड मिलिग्रॅम प्रति १०० वर्ग सें.मी. ऊस पान एकूण ऊस पानांचे क्षेत्रफळ, वर्ग सें.मी. (१२ ते १६ पाने हिरवी) कार्बन डाय ऑक्साईड वायूचे शोषण, ग्रॅम प्रति दिवस
(उसाची जात - को-८६०३२, को-७४०, को-७२१९, को-४१९)
६.०० ते ८.०० ३.१० २.०० ६.२० ६००० ३७.२०
८.०० ते १०.०० ६.०० २.०० १२.०० ६००० ७२.००
१०.०० ते १२.०० ३.१० २.०० ६.२० ६००० ३७.२०
१२.०० ते २.०० ३.२०  २.०० ४.१६ ६००० ३८.४०
२.०० ते ४.०० ५.५० २.०० ७.५३ ६००० ६६.००
४.०० ते ६.०० ४.३०  २.०० १३.७५ ६००० ५१.६०
संदर्भ याप, १९२० २५.२० १२.०० ५०.४० ६००० ३०२.४०
(उसाची जात - को सी -६७१, को- २६५, को- ९८०५, को-०३१०२, को- १०,००१, को-८००५)
६.०० ते ८.००   ३.१०  २.०० ६.०२ ८००० ४९.६०
८.०० ते १०.०० ६.००  २.०० १२.०० ८००० ९६.००
१०.०० ते १२.०० ३.१० २.०० ६.२ ८००० ४९.६०
१२.०० ते २.०० ३.२० २.०० ६.४ ८००० ५१.२०
२.०० ते ४.०० ५.५० २.०० ११.०० ८००० ८८.००
४.०० ते ६.०० ४.३० २.०० ८.६० ८००० ६८.८०
संदर्भ - गुडींग, १९४२ २५.२० १२.०० ५०.४० ८००० ४०३.२०

उसाची लागवड आणि कर्बवायू शोषण यांचा संबंध

  • गुडींग (१९४२) यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्षानुसार, एका उसासाठी दररोज ६००० वर्ग सें.मी. पानाचे आकारमान असणाऱ्या जाती (उदा. को-८६०३२, को- ७२१९ इत्यादी) ३०२.४० ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईड तर ८००० वर्ग सें.मी. साठी ४०३ ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईडची गरज असते. तसेच त्याच्या शोषणाचे प्रमाण सकाळी ८ ते १० व दुपारी २ ते ४ या कालावधीत सर्वात जास्त असते. कार्बनडाय ऑक्साईडची घनता (जडत्व) जास्त असल्याने तो जमिनीपासून २ ते २.५ फुटांपर्यंतच जास्त असतो.
  • आपल्याकडे वर्षभरामध्ये एकूण वाहणाऱ्या वाऱ्यापैकी जवळपास ६५ ते ७० टक्के वारा हा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे किंवा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहात असतो. उरलेला ३० ते ३५ % वारा हा दक्षिण-उत्तर किंवा उत्तर-दक्षिण वाहात असतो. जर आपण उसाची लागवड पूर्व-पश्चिम केल्यास वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे जमिनीलगत असणारा कार्बनडाय ऑक्साईड वायू आपल्या शेतातून जास्त प्रमाणात वाहून जातो. याउलट दक्षिण-उत्तर लागवडीमध्ये वाऱ्याला अडथळा निर्माण झाल्यामुळे जमिनीलगत असणारा कार्बन डाय ऑक्साईड वायू वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होते. कर्बवायू उसाच्या फडामध्ये जास्त प्रमाणात राहिल्याने ऊस पीक शोषून घेते.
  • वारा वाहण्याचे प्रमाण सकाळी ८ ते १० व दुपारी ३ ते ५ या वेळेत जास्त असते. या कालावधीत ऊस पीक कार्बन डाय ऑक्साईड घेण्याचे प्रमाणही जास्त असते. बी.एन. सिंग व के. एन. लाल (१९३५) या शास्त्रज्ञाच्या मते, पानामध्ये अन्न तयार करण्याचे प्रमाण वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी जास्त होण्यावर अवलंबून असते. त्याचबरोबर वातावरणामध्ये उसाच्या फडाच्या बाहेर ३२० पीपीएम व ऊस फडामध्ये ५०० पीपीएम पासून ते ६०० पीपीएम पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण राहते.

बांधावर शेवरीची लागवड फायद्याची...
काही ठिकाणी अनेक कारणांमुळे दक्षिण उत्तर लागवड शक्य होत नाही. यात शेताची लांबी-रुंदी, जमिनीचा उतार, सोईस्कर रस्ता, शेती करण्याची सवय अशा अनेक अनेक अडचणी असतात. पूर्व-पश्चिम लागवड केल्यास उसाच्या सर्व बाजूंनी वारा थोपविण्यासाठी / थांबविण्यासाठी शेवरी अथवा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उंच वाढणाऱ्या गवताचा ताटवा लावावा. कर्बवायू फडामध्ये रोखणे शक्य होते. ऊस उत्पादनात घट येणार नाही. पूर्वी ऊस लागवडीनंतर शेवरीचा ताटवा / ओळ लावली जात असे. मात्र, अलीकडे शेवरी काढण्यासाठी शेतमजूरांची उपलब्धता किंवा आंतर मशागतीसाठी होणारी अडचण या कारणामुळे शेवरी लावत नाहीत. शेवरी लावणे हे ऊस उत्पादनवाढीसाठी शास्त्रीय दृष्ट्या फायद्याचे ठरते.

संपर्क : विजय माळी, ०९४०३७७०६४९
(वरीष्ठ कृषी विद्यावेत्ता, जैन इरिगेशन सिस्टीम्स् लि, जळगाव)

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...