बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Wednesday, 26 Sep, 2018 01:00 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2018-09-25
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 420 2800 3800 3600
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 892 2000 3350 3150
जालना मोहरी लोकल क्विंटल 1 3850 3850 3850
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 1311 900 1600 1300
जालना मूग हिरवा क्विंटल 423 3000 4900 4400
जालना मूग चमकी क्विंटल 1689 3350 5700 4950
जालना मका लाल क्विंटल 122 811 1425 1300
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 184 1200 1861 1311
जालना तूर पांढरा क्विंटल 409 2500 3775 3500
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 1564 1500 2325 1950
जालना गहू नं. ३ क्विंटल 494 1700 2200 1955
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 64 3011 3100 3011
जालना केळी लोकल क्विंटल 40 300 800 500
जालना उडीद काळा क्विंटल 700 3300 4400 3800
गोंदिया भात - धान १००१ क्विंटल 19 1435 1596 1515
गोंदिया भात - धान सोना पारस क्विंटल 26 1571 1596 1583
धुळे बाजरी हायब्रीड क्विंटल 104 1050 1561 1450
धुळे ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 70 1276 1555 1495
धुळे ज्वारी दादर क्विंटल 11 1865 1975 1975
धुळे गहू लोकल क्विंटल 185 1630 2300 2050
गोंदिया भात - धान रुपाली क्विंटल 3 1681 1681 1681
गोंदिया भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 16 1871 1871 1871
गोंदिया भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 198 2350 2550 2450
गोंदिया भात - धान आरपीएन क्विंटल 39 1600 1600 1600
गोंदिया भात - धान लोकल क्विंटल 10 1800 1810 1805
पुणे हरभरा --- क्विंटल 210 4650 4950 4850
पुणे शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 180 6800 8400 7650
जालना रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 7 18000 35000 25000
पुणे मसूर --- क्विंटल 152 4450 4800 4750
पुणे मका लोकल क्विंटल 20 1750 1850 1835
पुणे धने --- क्विंटल 30 5000 12000 8550
पुणे तांदूळ मसुरा क्विंटल 220 2500 2750 2700
पुणे तांदूळ कोलम क्विंटल 890 3100 5700 4450
पुणे तांदूळ बसमती क्विंटल 98 5000 8500 6800
पुणे ज्वारी मालदांडी क्विंटल 677 3300 3500 3450
पुणे गहू शरबती क्विंटल 66 3800 4400 4350
पुणे गुळ नं. २ क्विंटल 27 3001 3050 3035
पुणे गुळ नं. १ क्विंटल 320 3051 3150 3125
पुणे उडीद --- क्विंटल 5 5750 6000 5950
धुळे हरभरा हायब्रीड क्विंटल 45 2805 3600 3485
सोलापूर सिताफळ लोकल क्विंटल 11 1000 3000 2500
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 3720 1000 2100 1500
नाशिक सफरचंद सिमला क्विंटल 360 5000 10000 7000
नाशिक संत्री --- क्विंटल 14 1500 2800 2100
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 201 1800 3000 2500
सोलापूर शेपू लोकल नग 6078 125 400 250
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 100 400 2000 1300
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 149 500 2200 1700
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 28 1500 4000 2300
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 22 3500 4500 4000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.