बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Tuesday, 20 Mar, 2018 07:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2018-03-19
जालना गुळ पिवळा क्विंटल 112 2446 2700 2525
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 254 2300 2440 2410
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 2509 3325 3475 3380
जालना हरभरा काबुली क्विंटल 54 3719 5715 3800
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 269 2750 3611 3575
जालना मोहरी लोकल क्विंटल 5 4150 4150 4150
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 325 1500 3200 2300
लासलगाव मका ---- क्विंटल 4679 911 1211 1140
जालना मका लाल क्विंटल 1200 911 1120 1010
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 27 1038 1400 1058
जालना तूर काळी क्विंटल 17 3650 4000 3700
जालना तूर पांढरा क्विंटल 1077 3500 4275 3900
जालना तूर लाल क्विंटल 24 3800 3950 3950
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 2025 1200 2695 1900
जालना गहू नं. २ क्विंटल 3 3211 3211 3211
जालना गहू १४७ क्विंटल 1004 1600 1751 1661
जालना करडई लोकल क्विंटल 18 3000 3300 3300
लासलगाव हरभरा --- क्विंटल 55 2000 3475 3440
लासलगाव हरभरा काबुली क्विंटल 25 3399 3752 3460
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 265 2000 3772 3670
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 33 1000 1575 1050
लासलगाव तूर --- क्विंटल 13 3500 3726 3677
लासलगाव ज्वारी लोकल क्विंटल 34 1681 1875 1875
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 863 1600 1821 1725
धुळे सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 3 3310 3310 3310
धुळे मका पिवळी क्विंटल 16 1071 1185 1142
धुळे हरभरा हायब्रीड क्विंटल 227 2500 3400 3225
धुळे मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1100
धुळे मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 3 3600 5700 4500
धुळे मटकी लाल क्विंटल 5 3000 4050 3605
धुळे मूग हिरवा क्विंटल 7 4700 4700 4700
धुळे भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 3 2825 3825 3325
धुळे बाजरी हायब्रीड क्विंटल 7 1035 1210 1055
धुळे तूर लाल क्विंटल 61 2500 4050 3850
धुळे ज्वारी दादर क्विंटल 6 1660 1660 1660
धुळे गहू लोकल क्विंटल 1520 1501 1850 1710
धुळे कांदा लाल क्विंटल 710 300 700 600
बीड हरभरा लाल क्विंटल 40 3050 3301 3200
बीड मका हायब्रीड क्विंटल 20 1181 1181 1181
बीड बाजरी हायब्रीड क्विंटल 20 1000 1491 1200
बीड तूर पांढरा क्विंटल 60 3400 4040 3800
बीड ज्वारी मालदांडी क्विंटल 270 1050 2191 1700
कोल्हापूर सफरचंद --- क्विंटल 49 4000 12500 10000
अहमदनगर वाटाणा --- क्विंटल 60 1500 3000 2250
अहमदनगर वांगी --- क्विंटल 11 200 800 500
अहमदनगर लिंबू --- क्विंटल 17 2000 5000 3500
अहमदनगर लसूण --- क्विंटल 25 1500 2500 2000
अहमदनगर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 40 2000 4000 3000
अहमदनगर मेथी (भाजी) --- नग 1524 3 5 4
अहमदनगर भेडी --- क्विंटल 12 1000 2200 1600
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.