बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Thursday, 17 Jan, 2019 03:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-01-17
पुणे हरभरा (पेंडी) लोकल नग 5200 4 6 5
कोल्हापूर सफरचंद --- क्विंटल 61 3500 4500 4000
कराड सफरचंद सिमला क्विंटल 12 4650 6600 6600
कराड संत्री हायब्रीड क्विंटल 9 750 1000 1000
कराड शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 3500 4000 4000
कोल्हापूर वांगी --- क्विंटल 210 500 2700 1600
कराड वांगी लोकल क्विंटल 12 2000 2300 2300
कराड लिंबू कागदी क्विंटल 150 700 2350 2350
कराड मोसंबी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3500
कोल्हापूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 165 2000 3600 2800
कराड मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 15 1300 1500 1500
कोल्हापूर मेथी (भाजी) --- क्विंटल 38 1400 3500 2450
कराड मेथी (भाजी) लोकल नग 12000 1 2 2
कराड मटार लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
कराड भेडी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
कराड बोर लोकल क्विंटल 6 800 1000 1000
कराड बटाटा तळेगाव क्विंटल 150 800 1200 1200
कोल्हापूर फ्लॉवर --- क्विंटल 171 400 1250 825
कराड फ्लॉवर लोकल क्विंटल 15 500 700 700
कराड पावटा लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
कराड पालक लोकल नग 399 3 4 4
कराड दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1500
कराड दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 800 1000 1000
कराड ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1500 1500
कराड डाळींब गणेश क्विंटल 12 2000 2500 2500
कोल्हापूर टोमॅटो --- क्विंटल 657 500 2500 1500
कराड टोमॅटो वैशाली क्विंटल 9 2000 2500 2500
कराड चिकु हायब्रीड क्विंटल 15 2000 2500 2500
कराड घेवडा लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
कराड गाजर लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
कोल्हापूर कोबी ---- क्विंटल 219 800 1500 1150
कराड कोबी लोकल क्विंटल 15 300 500 500
कोल्हापूर कोथिंबिर --- क्विंटल 23 2100 4900 3500
कराड कोथिंबिर लोकल नग 6999 5 7 7
कराड कारली लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
कराड कांदा पात लोकल नग 300 4 5 5
कोल्हापूर कांदा --- क्विंटल 4980 150 950 550
कराड कांदा हालवा क्विंटल 798 500 1000 1000
कराड काकडी लोकल क्विंटल 6 700 1000 1000
कराड केळी लोकल क्विंटल 51 700 1000 1000
पुणे करडई लोकल नग 1200 3 5 4
कराड आले लोकल क्विंटल 6 4000 5000 5000
पुणे सिताफळ लोकल क्विंटल 4 2000 7000 4500
पुणे शहाळे लोकल क्विंटल 758 500 1400 1000
नागपूर लिंबू लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3875
नागपूर मुळा लोकल क्विंटल 160 500 700 650
नागपूर मेथी (भाजी) लोकल क्विंटल 150 1000 1500 1375
पुणे मका (कणीस) लोकल क्विंटल 79 500 1500 600
नागपूर बोर --- क्विंटल 230 1000 1500 1375
नागपूर बीट लोकल क्विंटल 130 1000 1200 1150
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.