बाजारभाव

Updated at : Saturday, 21 Oct, 2017 04:31 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2017-10-20
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 162 3100 4771 4200
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7891 1800 2725 2550
जालना मूग चमकी क्विंटल 302 3611 5126 4200
जालना मका लाल क्विंटल 308 875 1011 951
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 49 1051 1100 1088
जालना तूर पांढरा क्विंटल 194 3400 3950 3800
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 607 1125 1861 1550
जालना गहू १४७ क्विंटल 324 1550 1641 1600
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 31 3475 3507 3500
जालना उडीद काळा क्विंटल 34 2800 3500 3250
अकलुज ज्वारी मालदांडी क्विंटल 6 2011 2011 2011
कोल्हापूर वांगी --- क्विंटल 40 5000 5500 5250
कोल्हापूर लसूण --- क्विंटल 120 2000 5000 3500
कोल्हापूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 29 1300 2700 2000
कोल्हापूर बटाटा --- क्विंटल 3159 500 1000 750
कोल्हापूर ढोवळी मिरची --- क्विंटल 31 900 3500 2200
कोल्हापूर टोमॅटो --- क्विंटल 165 500 2200 1350
कोल्हापूर गुळ कोल्हापुरी क्विंटल 2686 3800 5770 4300
कोल्हापूर कोबी ---- क्विंटल 43 1500 3500 2500
कोल्हापूर कारली --- क्विंटल 48 1000 2800 1900
कोल्हापूर कांदा --- क्विंटल 2185 1000 3250 2500
कोल्हापूर आले --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
पंढरपूर डाळींब भगवा क्विंटल 800 1000 11100 5000
2017-10-19
कराड सिताफळ लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कराड सफरचंद सिमला क्विंटल 30 8000 10000 10000
कराड शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 6000
कराड वांगी लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
कराड लिंबू कागदी क्विंटल 75 3000 5000 5000
कराड लसूण नं. १ क्विंटल 24 3000 4000 4000
कराड मोसंबी हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 6000
कराड मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 15 1600 1800 1800
कराड मेथी (भाजी) लोकल नग 2499 8 12 12
कराड मटार लोकल क्विंटल 3 5000 6500 6500
कराड भेडी लोकल क्विंटल 3 1800 2200 2200
कराड बटाटा तळेगाव क्विंटल 75 700 1000 1000
कराड फ्लॉवर लोकल क्विंटल 6 1300 1700 1700
कराड पावटा लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
कराड पालक लोकल नग 399 3 5 5
कराड पडवळ लोकल क्विंटल 6 1400 1700 1700
कराड दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 3 3000 4000 4000
कराड दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 3 1200 1800 1800
कराड ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 6 2500 3000 3000
कराड डाळींब गणेश क्विंटल 3 4000 5000 5000
कराड टोमॅटो वैशाली क्विंटल 18 1500 2000 2000
कराड चिकु हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2500 2500
कराड घेवडा लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3800
कराड गवार लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
कराड कोबी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
कराड कोथिंबिर लोकल नग 1998 7 11 11
कराड कारली लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.