बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Monday, 18 Mar, 2019 07:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-03-18
लासलगाव हरभरा लोकल क्विंटल 148 3400 4201 3941
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 191 3400 3588 3551
लासलगाव मका ---- क्विंटल 370 1951 2029 1975
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 5 1851 2188 2061
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 759 1800 2021 1875
लासलगाव कांदा उन्हाळी क्विंटल 2900 400 768 650
पनवेल वांगी नं. १ क्विंटल 35 1800 2000 1900
पनवेल भेडी नं. १ क्विंटल 25 4000 4200 4100
पनवेल फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 250 800 1000 900
पनवेल पडवळ नं. १ क्विंटल 210 3400 3600 3500
पनवेल दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 60 3000 3200 3100
पनवेल दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 60 1800 2000 1900
पनवेल टोमॅटो नं. १ क्विंटल 50 2200 2400 2300
पनवेल घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 90 2800 3000 2900
पनवेल घेवडा नं. १ क्विंटल 35 3400 3600 3500
पनवेल गाजर नं. १ क्विंटल 40 1200 1400 1300
पनवेल गवार नं. १ क्विंटल 80 5800 6200 6000
पनवेल कोबी नं. १ क्विंटल 200 1000 1200 1100
पनवेल कारली नं. १ क्विंटल 65 3800 4000 3900
पनवेल काकडी नं. १ क्विंटल 80 2400 2600 2500
नाशिक सफरचंद सिमला क्विंटल 105 8500 12500 9500
नाशिक संत्री --- क्विंटल 105 1500 3000 2000
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 335 2000 3100 2500
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 298 1500 3000 2550
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 14 2000 5000 4200
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 150 8500 12500 9500
अर्जुनी मोरगाव भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 250 1800 1830 1830
अर्जुनी मोरगाव भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 760 2100 2130 2130
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 56 2500 5000 4500
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 292 1640 2930 1900
नाशिक पेरु लोकल क्विंटल 9 2250 4000 3650
नाशिक पपई --- क्विंटल 40 700 1200 900
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 425 1000 2000 1500
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 106 3438 5315 4060
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 826 500 5000 3250
नाशिक टरबूज हायब्रीड क्विंटल 870 400 1000 700
नाशिक गवार हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8500 8000
नाशिक खरबुज नं. १ क्विंटल 310 1000 2000 1450
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 343 920 1585 1285
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 31 3750 5415 4165
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 94 1500 2500 2250
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 759 3000 4149 4000
जालना हरभरा काबुली क्विंटल 6 4200 4350 4350
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 361 3200 3625 3600
जालना मोहरी लोकल क्विंटल 18 3850 3940 3900
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 142 1000 2100 1300
जालना मका लाल क्विंटल 380 1700 2000 1950
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 46 1600 2255 1860
जालना तूर पांढरा क्विंटल 778 3500 5415 5210
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 976 1650 3244 2800
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.