बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Friday, 24 May, 2019 07:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-05-24
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 270 3000 4525 4400
जालना हरभरा काबुली क्विंटल 1 4650 4650 4650
अमरावती हरभरा लोकल क्विंटल 1818 4250 4476 4363
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 507 3600 3660 3650
अमरावती सोयाबिन लोकल क्विंटल 2366 3250 3671 3461
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 26 1000 1800 1300
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 270 2100 3200 2600
अकलुज शेवगा --- क्विंटल 7 2000 3300 3000
सोलापूर शेपू लोकल नग 1603 900 1100 1000
पंढरपूर शेपू लोकल नग 233 8 8 8
अकलुज शेपू --- नग 625 5 6 6
मुंबई वाटाणा पांढरा क्विंटल 72 5300 5600 5400
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 167 600 2500 1500
पंढरपूर वांगी लोकल क्विंटल 13 500 5000 2660
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 307 2250 4000 3000
अकलुज वांगी --- क्विंटल 10 1700 2500 2200
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 15 200 700 400
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 24 2000 4500 4100
अकलुज लिंबू कागदी नग 4000 1 2 1
सोलापूर लसूण लोकल क्विंटल 39 3500 7500 6400
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 98 3000 10000 7500
अकलुज लसूण --- क्विंटल 8 3000 6000 5000
पंढरपूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 13 1600 5000 3500
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 4592 800 1300 1000
पंढरपूर मेथी (भाजी) लोकल नग 315 5 10 8
अकलुज मेथी (भाजी) --- नग 500 6 7 6
जालना मूग चमकी क्विंटल 3 4650 4650 4650
अमरावती मूग चमकी क्विंटल 3 5400 6400 5900
जालना मका लाल क्विंटल 10 2160 2160 2160
अमरावती मका लोकल क्विंटल 3 2000 2050 2025
सोलापूर भेडी लोकल क्विंटल 33 300 3000 1500
पंढरपूर भेडी हायब्रीड क्विंटल 6 1000 2200 1500
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 45 1000 2000 1600
अकलुज भेडी --- क्विंटल 9 2100 3200 2700
अमरावती भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 58 4300 5150 4725
अकलुज भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 13 3000 3500 3200
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 19 1800 2555 2300
औरंगाबाद बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2500 2500 2500
अमरावती बाजरी --- क्विंटल 3 1600 1750 1675
सोलापूर बटाटा लोकल क्विंटल 804 600 1200 1020
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 1532 650 1200 900
अकलुज बटाटा तळेगाव क्विंटल 40 1100 1400 1300
सोलापूर फ्लॉवर लोकल नग 9340 480 1120 900
पंढरपूर फ्लॉवर --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 252 607 1321 1107
सोलापूर पालक लोकल नग 1561 300 600 400
पंढरपूर पालक लोकल नग 537 3 6 4
अकलुज पालक --- नग 550 3 5 4
सोलापूर पेरु लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
नाशिक पेरु लोकल क्विंटल 7 1750 3500 2750
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.