बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 17 Dec, 2017 01:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2017-12-16
अहमदनगर कांदा लाल क्विंटल 43152 700 3800 2800
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 600 600 850 800
सोलापूर शेपू लोकल नग 4627 1500 3000 2000
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 67 200 1500 800
सोलापूर दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 3 1000 3500 2000
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 92 2800 4050 3100
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2067 2500 2975 2900
अहमदनगर सोयाबिन --- क्विंटल 152 2300 2915 2607
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 21 100 1250 800
सोलापूर लसूण लोकल क्विंटल 144 1600 3800 3100
सोलापूर मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 176 1300 2000 1500
अहमदनगर मिरची (लाल) --- क्विंटल 51 4000 10100 7050
सोलापूर मुळाशेंगा लोकल नग 3 1500 3000 2500
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 12312 100 300 200
जालना मटकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
जालना मूग चमकी क्विंटल 106 3800 5200 4900
अहमदनगर मूग --- क्विंटल 197 4400 5800 5100
जालना मका लाल क्विंटल 1603 995 1190 1060
सोलापूर भेडी लोकल क्विंटल 16 500 3000 2000
सोलापूर बोर लोकल क्विंटल 179 300 1700 1200
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 100 1020 1129 1060
अहमदनगर बाजरी --- क्विंटल 43 1175 1701 1438
सोलापूर बटाटा लोकल क्विंटल 1066 400 750 700
सोलापूर फ्लॉवर लोकल नग 9132 240 2200 720
सोलापूर पालक लोकल नग 9027 100 200 150
सोलापूर पेरु लोकल क्विंटल 73 1000 3000 2500
सोलापूर पपई लोकल क्विंटल 5 200 750 500
सोलापूर द्राक्ष लोकल नग 808 80 175 130
सोलापूर तांदूळ मसुरा क्विंटल 538 2205 5225 3420
जालना तूर पांढरा क्विंटल 321 3200 4791 4400
अहमदनगर तूर --- क्विंटल 117 2700 4100 3400
सोलापूर ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 11 700 1700 1000
सोलापूर डाळींब लोकल क्विंटल 2442 300 4300 2000
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 848 1300 2250 1800
अहमदनगर ज्वारी --- क्विंटल 123 1650 2000 1825
जालना गहू १४७ क्विंटल 335 1640 1930 1750
अहमदनगर गहू --- क्विंटल 50 1701 1721 1711
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 128 2565 2828 2700
जालना गुळ पिवळा क्विंटल 82 2850 3211 3100
अहमदनगर गुळ --- नग 919 2600 3800 3200
जालना उडीद काळा क्विंटल 68 2100 3700 3200
अहमदनगर उडीद --- क्विंटल 3 5400 5500 5450
परतूर सोयाबिन पिवळा क्विंटल 50 2675 3005 2848
पंढरपूर शेपू लोकल नग 154 1 7 4
पंढरपूर वांगी लोकल क्विंटल 18 500 1350 750
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 233 1000 2000 1500
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 59 250 500 375
पंढरपूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 17 1000 3000 2500
पंढरपूर मेथी (भाजी) लोकल नग 1203 1 3 3
पंढरपूर मटार हायब्रीड क्विंटल 9 3000 4500 4000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.