बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Friday, 16 Nov, 2018 07:00 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2018-11-15
लासलगाव मका ---- क्विंटल 4995 1211 1412 1395
लासलगाव उडीद --- क्विंटल 5 4201 4852 4500
लासलगाव हरभरा लोकल क्विंटल 66 3000 4591 4471
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 328 2900 3331 3315
लासलगाव मूग --- क्विंटल 18 4000 5901 5252
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 23 1300 2223 2040
लासलगाव ज्वारी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 36 1960 2552 2251
परतूर हरभरा लोकल क्विंटल 3 3501 4351 4351
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 359 3100 4750 4500
परतूर सोयाबिन पिवळा क्विंटल 55 3270 3334 3325
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 253 2310 2535 2405
सोलापूर सिताफळ लोकल क्विंटल 3 500 2000 1000
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 1500 800 1100 900
नाशिक संत्री --- क्विंटल 120 1600 2800 2000
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 201 1800 3000 2000
कराड शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 4000 5000 5000
सोलापूर शेपू लोकल नग 9245 300 800 600
पंढरपूर शेपू लोकल नग 73 8 8 8
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 44 600 3000 1500
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 133 3000 5000 4000
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 20 1500 4000 2500
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 16 3500 4500 4000
सोलापूर लसूण लोकल क्विंटल 80 900 2400 1500
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 45 700 3500 1550
कराड लसूण नं. १ क्विंटल 24 2000 2500 2500
सोलापूर राजगिरा लोकल नग 179 100 300 200
सोलापूर मोसंबी लोकल नग 250 150 360 250
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 80 1400 3000 2000
सोलापूर मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 103 800 1200 1000
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 10088 300 700 500
पंढरपूर मेथी (भाजी) लोकल नग 1165 3 8 5
कराड मटार लोकल क्विंटल 6 8000 11000 11000
परतूर मूग हिरवा क्विंटल 5 4050 4300 4251
जालना मूग चमकी क्विंटल 301 4000 5800 5000
जालना मका लाल क्विंटल 3472 1125 1425 1250
सोलापूर भेडी लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 56 2080 3750 2910
सोलापूर बोर लोकल क्विंटल 129 1000 3000 2000
नाशिक बोर --- क्विंटल 104 900 1400 1000
सोलापूर बाजरी हायब्रीड क्विंटल 4 2018 2018 2018
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 50 1450 2175 1730
सोलापूर बटाटा लोकल क्विंटल 420 1000 1800 1550
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 1597 1150 1600 1200
कराड बटाटा तळेगाव क्विंटल 201 1500 2000 2000
सोलापूर फ्लॉवर लोकल नग 4930 240 1200 1050
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 196 430 1070 710
कराड पावटा लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
सोलापूर पालक लोकल नग 549 200 300 250
पंढरपूर पालक लोकल नग 255 3 7 4
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.