मागील मतदान निकाल | Agrowon

मागील मतदान निकाल

 1. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदी पुरशा आहेत का?
  नाही
  76% (167 votes)
  होय
  20% (43 votes)
  सांगता येत नाही
  4% (9 votes)
  Total votes: 219
 2. तेलंगण सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत आणि २४ तास वीज देण्याचा घेतलेला निर्णय आपणास योग्य वाटतो का?
  होय
  84% (312 votes)
  नाही
  14% (52 votes)
  सांगता येत नाही
  2% (6 votes)
  Total votes: 370
 3. राज्य आणि केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या विविध अॉनलाईन सेवांचा लाभ आपणास मिळू लागला आहे का ?
  नाही
  31% (49 votes)
  होय
  28% (44 votes)
  अजून अडचणी आहेत
  26% (41 votes)
  सेवांमध्ये सुधारणा अपेक्षित
  15% (23 votes)
  Total votes: 157
 4. शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा अंतर्भाव करणे आवश्यक आहे, असे आपणास वाटते का ?
  होय
  99% (7178 votes)
  नाही
  1% (73 votes)
  सांगता येत नाही
  0% (19 votes)
  Total votes: 7270