Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
कराड : आले : 1500 - 2000 - 2000पंढरपूर : केळी : 786 - 800 - 854कराड : काकडी : 1000 - 2000 - 2000कराड : कांदा : 1500 - 2200 - 2200कराड : कारली : 3000 - 4000 - 4000कराड : कोबी : 500 - 1000 - 1000कराड : गवार : 3000 - 4000 - 4000कराड : घेवडा : 4000 - 5000 - 5000कराड : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1000कराड : ढोवळी मिरची : 3000 - 4000 - 4000कराड : दुधी भोपळा : 1500 - 2000 - 2000कराड : दोडका (शिराळी) : 3500 - 4500 - 4500कराड : पडवळ : 2000 - 3000 - 3000कराड : पावटा (भाजी) : 5000 - 6000 - 6000कराड : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 1500कराड : भेडी : 2000 - 3000 - 3000कराड : मटार : 6000 - 8000 - 8000कराड : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 3000कराड : वांगी : 2000 - 3500 - 3500कराड : शेवगा : 4000 - 5000 - 5000रत्नागिरी : आले : 2000 - 2500 - 3500सातारा : आले : 1000 - 1250 - 1500रत्नागिरी : काकडी : 1500 - 2500 - 3500सातारा : काकडी : 2000 - 2250 - 2500सातारा : कांदा : 1500 - 1750 - 2000रत्नागिरी : कारली : 3500 - 4000 - 4500रत्नागिरी : कोथिंबिर : 7 - 10 - 12रत्नागिरी : कोबी : 600 - 900 - 1200सातारा : कोबी : 600 - 700 - 800रत्नागिरी : गवार : 3500 - 4500 - 5000सातारा : गवार : 4000 - 4500 - 5000सातारा : गाजर : 1500 - 1750 - 2000रत्नागिरी : घेवडा : 4000 - 5000 - 6500रत्नागिरी : टोमॅटो : 500 - 800 - 1000सातारा : टोमॅटो : 600 - 700 - 800रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 2000 - 3000 - 4500सातारा : ढोवळी मिरची : 3000 - 3500 - 4000रत्नागिरी : दुधी भोपळा : 1000 - 2000 - 2500सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500सातारा : पावटा (भाजी) : 4000 - 4500 - 5000रत्नागिरी : फरस बी : 7000 - 9000 - 11000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 1500 - 2500 - 3500सातारा : फ्लॉवर : 2000 - 2500 - 3000सातारा : बटाटा : 1400 - 1500 - 1600सातारा : भुईमुग शेंग (ओली) : 2500 - 2750 - 3000रत्नागिरी : भेडी : 2000 - 3000 - 4000सातारा : भेडी : 2000 - 2500 - 3000रत्नागिरी : मका (कणीस) : 4000 - 5000 - 7000रत्नागिरी : मटार : 5000 - 6000 - 8000सातारा : मटार : 7000 - 7500 - 8000रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 1500 - 3000 - 3500सातारा : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2250 - 2500सातारा : लसूण : 4000 - 6000 - 8000रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 3500 - 4500सातारा : वांगी : 4000 - 4500 - 5000सातारा : शेवगा : 4000 - 4500 - 5000पुणे : आले : 600 - 1200 - 1800पुणे : कांदा : 700 - 1400 - 2100पुणे : गवार : 3000 - 4000 - 5000पुणे : घेवडा : 6000 - 9000 - 12000पुणे : टोमॅटो : 400 - 550 - 700पुणे : बटाटा : 800 - 1200 - 1600पुणे : भेडी : 1000 - 2500 - 4000पुणे : मटार : 5000 - 6000 - 7000पुणे : लसूण : 4000 - 7000 - 10000मुंबई : उडीद : 7500 - 8000 - 8500पुणे : काकडी : 800 - 1400 - 2000अकलुज : कारली : 3000 - 3500 - 4000पुणे : कारली : 3000 - 3500 - 4000परतूर : गहू : 1580 - 1650 - 1761मुंबई : गहू : 2300 - 3500 - 4700मुंबई : चवळी बी : 7500 - 9000 - 11000मुंबई : ज्वारी : 1800 - 3400 - 4800परतूर : तूर : 6100 - 6130 - 6150मुंबई : तूर डाळ : 8500 - 9600 - 10500मुंबई : तांदूळ : 2400 - 5450 - 8500मुंबई : तांदूळ : 9500 - 11500 - 12500पुणे : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 2000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3500 - 5000अकलुज : बटाटा : 1300 - 1400 - 1500मुंबई : बाजरी : 1800 - 2400 - 2600अकलुज : भेडी : 2500 - 3000 - 3500पुणे : भोपळा : 700 - 950 - 1200मुंबई : मका : 2000 - 2100 - 2300मुंबई : मूग : 9000 - 9800 - 10500मुंबई : मूग डाळ : 9500 - 10500 - 11200मुंबई : मसूर : 6800 - 6900 - 7000मुंबई : मसूर डाळ : 7300 - 7400 - 7500पुणे : मिरची (हिरवी) : 1800 - 2900 - 3000अकलुज : वांगी : 2500 - 3800 - 4000मुंबई : साबुदाणा : 4000 - 4200 - 4500परतूर : हरभरा : 4500 - 4570 - 4600मुंबई : हरभरा : 5600 - 5800 - 6000मुंबई : हरभरा डाळ : 580 - 6300 - 6600पुणे : अंजीर : 5000 - 6500 - 8000पुणे : अननस : 1000 - 1700 - 2300पुणे : अर्वी : 1800 - 2000 - 2200पुणे : आंबट चुका : 6 - 6 - 7मुंबई : उडीद डाळ : 8500 - 9600 - 10500पुणे : करवंद : 1000 - 1500 - 2000पुणे : कैरी : 1000 - 1500 - 2000अकलुज : कलिंगड : 200 - 300 - 400पुणे : कलिंगड : 500 - 800 - 1000अकलुज : काकडी : 1500 - 2000 - 2200पुणे : कांदा पात : 10 - 15 - 20अकलुज : कोथिंबिर : 7 - 10 - 12पुणे : कोथिंबिर : 5 - 8 - 12अकलुज : कोबी : 900 - 1000 - 1200पुणे : कोबी : 600 - 800 - 1000पुणे : कोहळा : 1200 - 1350 - 1500पुणे : खरबुज : 1000 - 1300 - 1500अकलुज : गवार : 4000 - 5500 - 6000पुणे : गाजर : 800 - 1400 - 2000पुणे : चवळी (पाला) : 5 - 6 - 7पुणे : चवळी (शेंगा) : 2500 - 3250 - 4000पुणे : चिकु : 1000 - 2500 - 4000परतूर : ज्वारी : 1100 - 1176 - 1265पुणे : जांभूळ : 3000 - 5000 - 7000अकलुज : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1500पुणे : ढेमसे : 2000 - 2250 - 2500पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 3000पुणे : तोंडली : 1000 - 2500 - 4000पुणे : द्राक्ष : 6000 - 6800 - 7500पुणे : पेअर : 4000 - 7500 - 11000पुणे : पुदिना : 1 - 3 - 5पुणे : पपई : 500 - 1000 - 1500पुणे : पेरु : 1200 - 1900 - 2500पुणे : परवर : 1600 - 2800 - 4000पुणे : प्लम : 8000 - 9000 - 10000अकलुज : पालक : 5 - 7 - 8पुणे : पालक : 5 - 6 - 8पुणे : पावटा (भाजी) : 4500 - 5750 - 7000पुणे : फणस : 1000 - 1400 - 1700अकलुज : फ्लॉवर : 1500 - 2000 - 2500पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1150 - 1500परतूर : बाजरी : 1200 - 1235 - 1235पुणे : बीट : 700 - 1350 - 2000आरमोरी : भात - धान : 1890 - 2000 - 2050पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1500पुणे : मेथी भाजी : 8 - 12 - 16पुणे : मुळा : 8 - 10 - 12पुणे : मोसंबी : 10000 - 12500 - 14000पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 6अकलुज : लसूण : 5000 - 5500 - 7000अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1पुणे : लिंबू : 400 - 1200 - 2000पुणे : वांगी : 2000 - 3500 - 5000मुंबई : वाटाणा : 8500 - 10000 - 11500अकलुज : शेपू : 10 - 11 - 12पुणे : शेपू : 5 - 8 - 12अकलुज : शेवगा : 2500 - 4000 - 4500पुणे : शेवगा : 3000 - 3500 - 4000पुणे : शहाळे : 300 - 700 - 1000पुणे : संत्री : 12000 - 13500 - 15000पुणे : सफरचंद : 4000 - 10000 - 16000पुणे : सुरण : 1500 - 2250 - 3000पुणे : सिताफळ : 2000 - 4000 - 6000परतूर : सोयाबिन : 6100 - 6151 - 6200नागपूर : अननस : 1000 - 4750 - 6000नागपूर : आंबा : 2200 - 2725 - 2900नागपूर : आंबा : 3500 - 3850 - 4100नागपूर : आंबा : 1300 - 1600 - 1700औरंगाबाद : आले : 1000 - 1200 - 1400नागपूर : आले : 1500 - 2400 - 2700औरंगाबाद : काकडी : 600 - 1050 - 1500औरंगाबाद : कांदा : 250 - 1050 - 1850नागपूर : कांदा : 1500 - 1950 - 2100नागपूर : कांदा : 1300 - 1525 - 1600औरंगाबाद : कोबी : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : गहू : 1675 - 1700 - 1700पाथरी : गहू : 1500 - 1550 - 1915नागपूर : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2375 - 2500जळगाव : ज्वारी : 1800 - 1900 - 1950पाथरी : ज्वारी : 1625 - 1630 - 1661औरंगाबाद : टोमॅटो : 300 - 600 - 900नागपूर : डाळींब : 800 - 1025 - 1200औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 500 - 650 - 800औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 700 - 1000 - 1300औरंगाबाद : फ्लॉवर : 2000 - 2250 - 2500नागपूर : बटाटा : 1000 - 1225 - 1300जळगाव : बाजरी : 1350 - 1350 - 1350पाथरी : बाजरी : 1300 - 1300 - 1300पाथरी : भुईमुग शेंग (सुकी) : 2000 - 3800 - 3900औरंगाबाद : भेडी : 1500 - 2250 - 3000जळगाव : मका : 1400 - 1400 - 1425औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2600 - 3200नागपूर : मोसंबी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : मोसंबी : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : मोसंबी : 5000 - 5775 - 6000नागपूर : लसूण : 3000 - 7500 - 9000औरंगाबाद : लिंबू : 700 - 1000 - 1300औरंगाबाद : वांगी : 1000 - 1600 - 2200नागपूर : वांगी : 1400 - 1475 - 1500नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000पाथरी : सोयाबिन : 4300 - 5750 - 6126पाथरी : हरभरा : 4052 - 4251 - 4325औरंगाबाद : आंबा : 1500 - 3000 - 4500औरंगाबाद : कैरी : 1200 - 1600 - 2000नागपूर : कैरी : 1200 - 1325 - 1500नागपूर : काकडी : 1500 - 1575 - 1600औरंगाबाद : कारली : 1500 - 2000 - 2500नागपूर : कारली : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : कोथिंबिर : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : कोबी : 700 - 775 - 800नागपूर : गाजर : 1500 - 1575 - 1600औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : जांभूळ : 3000 - 6500 - 10000औरंगाबाद : डाळींब : 1700 - 2350 - 3000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2000 - 2350 - 2700नागपूर : तोंडली : 1500 - 1875 - 2000औरंगाबाद : बटाटा : 1000 - 1100 - 1200गोंदिया : भात - धान : 1520 - 1530 - 1540गोंदिया : भात - धान : 2290 - 2300 - 2310औरंगाबाद : मका (कणीस) : 800 - 1000 - 1200नागपूर : मेथी : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1375 - 1500औरंगाबाद : मोसंबी : 7000 - 7500 - 8000औरंगाबाद : शेवगा : 3000 - 3750 - 4500मुंबई : अर्वी : 2400 - 3600 - 3800जळगाव : आंबा : 4000 - 5000 - 6000जळगाव : आले : 1000 - 1200 - 1500मुंबई : आले : 1800 - 2500 - 3200मुंबई : कढिपत्ता : 3000 - 3300 - 3500जळगाव : कैरी : 1000 - 1700 - 2500मुंबई : कैरी : 2200 - 2400 - 2800मुंबई : केळी (कच्ची) : 1600 - 2000 - 2400जळगाव : काकडी : 600 - 700 - 1000मुंबई : काकडी : 1800 - 1900 - 2000जळगाव : कांदा : 625 - 1225 - 1625जळगाव : कांदा : 400 - 825 - 1135मुंबई : कांदा पात : 1000 - 1600 - 2200जळगाव : कारली : 3500 - 3500 - 3500मुंबई : कारली : 3600 - 3800 - 4000जळगाव : कोथिंबिर : 700 - 1400 - 2000मुंबई : कोथिंबिर : 800 - 1300 - 1800जळगाव : कोबी : 500 - 700 - 1000मुंबई : कोबी : 1000 - 1400 - 1600जळगाव : गवार : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : गवार : 4500 - 5000 - 5500जळगाव : गाजर : 1500 - 1500 - 1500मुंबई : गाजर : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : घेवडा : 5000 - 5500 - 6000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2200 - 2500मुंबई : चवळी (शेंगा) : 3600 - 3800 - 4000जळगाव : जांभूळ : 5000 - 7500 - 10000मुंबई : जिरे : 10500 - 15000 - 16500जळगाव : टोमॅटो : 350 - 600 - 750मुंबई : टोमॅटो : 1200 - 1600 - 2000मुंबई : ढेमसे : 4000 - 4500 - 5000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2400 - 2800 - 3000मुंबई : तोंडली : 1500 - 3000 - 4500मुंबई : दुधी भोपळा : 1800 - 2000 - 2200मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3500 - 3800 - 4000मुंबई : नारळ : 900 - 1900 - 2900मुंबई : पुदिना : 500 - 550 - 600जळगाव : पपई : 1000 - 1200 - 1500मुंबई : परवर : 3500 - 4000 - 4500जळगाव : पालक : 2000 - 2000 - 2000मुंबई : पालक : 500 - 550 - 600मुंबई : फणस (भाजी) : 1800 - 2200 - 2400मुंबई : फरस बी : 8000 - 10000 - 12000जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : फ्लॉवर : 1400 - 1500 - 1600जळगाव : बटाटा : 800 - 1000 - 1250मुंबई : बडिशेप : 8500 - 10000 - 12500मुंबई : बीट : 1200 - 1600 - 2000मुंबई : भुईमुग शेंग (ओली) : 4000 - 6000 - 8000जळगाव : भेडी : 1500 - 2200 - 3000मुंबई : भेडी : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : भोपळा : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : मटार : 6000 - 7000 - 8000जळगाव : मेथी भाजी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : मेथी भाजी : 1200 - 1850 - 2500मुंबई : मुळा : 1600 - 1700 - 1800जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2500 - 2500जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3500 - 3900 - 4200मुंबई : रताळी : 1400 - 1700 - 2000जळगाव : लिंबू : 700 - 1200 - 1500मुंबई : लिंबू : 1400 - 1700 - 2000जळगाव : वांगी : 1000 - 1500 - 2100मुंबई : वांगी : 1500 - 2350 - 3200मुंबई : वालवड : 3500 - 4000 - 4500मुंबई : शेपू : 700 - 1150 - 1600जळगाव : शेवगा : 2500 - 2500 - 2500मुंबई : शेवगा : 4000 - 4500 - 5000मुंबई : सुरण : 2200 - 2400 - 2600मुंबई : साखर : 3182 - 3236 - 3322पुणे : उडीद : 8200 - 8700 - 9100कोल्हापूर : कांदा : 500 - 1400 - 2100कोल्हापूर : कोथिंबिर : 7000 - 8750 - 10500कोल्हापूर : कोबी : 600 - 800 - 1000पुणे : गुळ : 2925 - 2950 - 2975पुणे : गुळ : 3001 - 3026 - 3050सांगली : गुळ : 3000 - 3308 - 3615पुणे : गहू : 3800 - 4450 - 5000पुणे : ज्वारी : 4400 - 4650 - 4800कोल्हापूर : टोमॅटो : 400 - 700 - 1000पुणे : तांदूळ : 7300 - 8000 - 8600कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 875 - 1250कोल्हापूर : मेथी भाजी : 7000 - 9800 - 12600कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1750 - 2500कोल्हापूर : लिंबू : 500 - 1250 - 2000कोल्हापूर : वांगी : 2000 - 4000 - 6000कोल्हापूर : सफरचंद : 3500 - 4000 - 17500सोलापूर : काकडी : 1000 - 3000 - 5500सोलापूर : कांदा : 100 - 1000 - 2400सोलापूर : कारली : 4000 - 4000 - 4000सोलापूर : कोथिंबिर : 400 - 600 - 900सोलापूर : कोबी : 400 - 800 - 1000सोलापूर : गुळ : 3300 - 3421 - 3421सोलापूर : गवार : 2000 - 3000 - 4000सांगली : गहू : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : गाजर : 1500 - 1600 - 1700सांगली : ज्वारी : 2640 - 3320 - 4000सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 600 - 1200सोलापूर : ढोवळी मिरची : 600 - 2000 - 3000पुणे : तांदूळ : 3200 - 4850 - 6500पुणे : तांदूळ : 2700 - 2850 - 2900सांगली : तांदूळ : 2200 - 4100 - 6000सोलापूर : तांदूळ : 2485 - 3620 - 6150सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3000 - 5000पुणे : धने : 5500 - 8800 - 12000पुणे : नाचणी/ नागली : 3300 - 3450 - 3500सोलापूर : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1200सोलापूर : बटाटा : 700 - 1100 - 1700पुणे : बाजरी : 2400 - 2550 - 2650सोलापूर : भेडी : 800 - 2000 - 3000पुणे : मका : 2150 - 2250 - 2300पुणे : मूग : 7400 - 7850 - 8200पुणे : मसूर : 7200 - 7500 - 7700सोलापूर : लसूण : 4000 - 5400 - 9600सोलापूर : वांगी : 800 - 3000 - 6000पुणे : वाटाणा : 12100 - 13400 - 14500सांगली : वाटाणा : 6300 - 8050 - 9800पुणे : शेंगदाणे : 8500 - 8800 - 9000पुणे : हरभरा : 5600 - 5800 - 5900सांगली : हळद/ हळकुंड : 5700 - 7850 - 10000औरंगाबाद : अननस : 800 - 2000 - 3200सोलापूर : अंबाडी भाजी : 400 - 400 - 400सोलापूर : आंबा : 800 - 900 - 1100सोलापूर : कलिंगड : 300 - 400 - 500सोलापूर : कांदा पात : 800 - 800 - 800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : गहू : 1675 - 1687 - 1700सोलापूर : गहू : 2300 - 2605 - 2980सोलापूर : चाकवत : 600 - 700 - 800औरंगाबाद : ज्वारी : 1650 - 1725 - 1800सोलापूर : डाळींब : 800 - 2200 - 10000सोलापूर : पपई : 300 - 400 - 500सोलापूर : पेरु : 500 - 700 - 1500औरंगाबाद : पालक : 600 - 700 - 800सोलापूर : पालक : 400 - 500 - 700औरंगाबाद : बाजरी : 1275 - 1352 - 1430औरंगाबाद : मका : 1100 - 1265 - 1430औरंगाबाद : मेथी भाजी : 700 - 850 - 1000सोलापूर : मेथी भाजी : 900 - 1200 - 1400सोलापूर : मिरची (लाल) : 3800 - 8500 - 11200सोलापूर : लिंबू : 600 - 900 - 1850सोलापूर : शेपू : 600 - 800 - 1070औरंगाबाद : शहाळे : 1500 - 2000 - 2500सोलापूर : सफरचंद : 1000 - 1400 - 3500औरंगाबाद : हरभरा : 4400 - 4450 - 4500अहमदनगर : कांदा : 600 - 1550 - 2100बीड : गहू : 1630 - 1965 - 2300बीड : ज्वारी : 1000 - 1380 - 1760बीड : बाजरी : 1260 - 1420 - 1580पंढरपूर : आले (सुंठ) : 1500 - 1500 - 1500अकोला : उडीद : 4000 - 5500 - 6200जालना : उडीद : 6500 - 6800 - 6800बीड : उडीद : 6210 - 6210 - 624061पंढरपूर : काकडी : 500 - 1500 - 2300पंढरपूर : कारली : 3800 - 4000 - 4000पंढरपूर : कोथिंबिर : 5 - 10 - 10पंढरपूर : कोबी : 500 - 700 - 1300जालना : गुळ : 3100 - 3200 - 3350पंढरपूर : गवार : 5000 - 5000 - 5000अकोला : गहू : 1600 - 1750 - 1900जालना : गहू : 1550 - 1675 - 1950अकोला : ज्वारी : 1000 - 1075 - 1100जालना : ज्वारी : 1340 - 1800 - 3000पंढरपूर : टोमॅटो : 100 - 500 - 1300पंढरपूर : डाळींब : 1400 - 4300 - 8500पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1500 - 4000 - 4000अकोला : तूर : 5800 - 6200 - 6450जालना : तूर : 4500 - 6100 - 6400बीड : तूर : 5500 - 5850 - 6200पंढरपूर : फ्लॉवर : 500 - 1200 - 1500जालना : बाजरी : 1300 - 1375 - 1533पंढरपूर : भेडी : 1000 - 2500 - 3000अकोला : मका : 1150 - 1205 - 1325जालना : मका : 1316 - 1500 - 1780अकोला : मूग : 5500 - 5800 - 6000जालना : मूग : 4900 - 5900 - 6000बीड : मूग : 5395 - 5500 - 5790पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1200 - 2500 - 3000अकोला : मोहरी : 4600 - 4925 - 5250नाशिक : वांगी : 300 - 5000 - 7000पंढरपूर : वांगी : 750 - 4600 - 9330जालना : सुर्यफुल : 5200 - 5200 - 5475अकोला : सोयाबिन : 6500 - 6800 - 7200जालना : सोयाबिन : 5000 - 6400 - 6500बीड : सोयाबिन : 6381 - 6456 - 6531अकोला : हरभरा : 4100 - 4550 - 4670जालना : हरभरा : 4100 - 4611 - 4712बीड : हरभरा : 4201 - 4331 - 4461नाशिक : कांदा : 950 - 1700 - 2100पनवेल : कारली : 3200 - 3300 - 3400पनवेल : गवार : 3200 - 3400 - 3600पनवेल : घेवडा : 4800 - 5000 - 5200पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 2500 - 2750 - 3000पनवेल : दुधी भोपळा : 1500 - 1750 - 2000पनवेल : पडवळ : 3000 - 3250 - 3500नाशिक : फ्लॉवर : 715 - 1140 - 1610नाशिक : बटाटा : 500 - 850 - 1400पनवेल : भेडी : 2800 - 3000 - 3200जालना : मोहरी : 5500 - 5700 - 6000पनवेल : वांगी : 3500 - 3750 - 4000नाशिक : आंबा : 6000 - 8000 - 10000नाशिक : केळी : 800 - 1000 - 1200नाशिक : काकडी : 1000 - 1500 - 2000नाशिक : कारली : 4165 - 4500 - 4710नाशिक : कोबी : 1040 - 1500 - 2165नाशिक : गवार : 2250 - 4500 - 5500नाशिक : डाळींब : 400 - 7500 - 10500नाशिक : ढोवळी मिरची : 2500 - 3190 - 4185नाशिक : दुधी भोपळा : 1335 - 1665 - 2335नाशिक : दोडका (शिराळी) : 5835 - 6420 - 7085नाशिक : पपई : 800 - 1200 - 1600नाशिक : भेडी : 1250 - 3165 - 3750नाशिक : लसूण : 4500 - 6500 - 10000नाशिक : लिंबू : 500 - 1125 - 1750नाशिक : संत्री : 5000 - 6500 - 8500नाशिक : सफरचंद : 10000 - 17000 - 19000
.
.
दूध उत्पादकांचे उत्पन्न पोचेल २५ लाखांपर्यंत गायी म्हशींमधील लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रांच्‍या कृत्रिम रेतन मोहिमेद्वारे पाच वर्षात महाराष्ट्र...
महिला गटाने रुजविले शेती, पूरक उद्योगाचे तंत्र... कुशिवडे (ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी) आणि म्हाप्रळ (ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी) येथील महिला गटांनी...
सांगलीत वीस लाखांचा खतसाठा जप्त सांगली : विना परवाना खत विक्री प्रकल्पावर कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने छापा टाकून २० लाख ६० हजार...
बेंडारा प्रकल्पाच्या कामाची गती वाढवा  चंद्रपूर : राजुरा तालुक्यात सिंचन क्षमता वाढीसाठी पूरक ठरणाऱ्या बेंडारा प्रकल्पाचे काम वेगाने...
मोहरीतील तेजीची कारणे  वेगळीच ः विजय जावंधिया नागपूर : बाजारात हमीभावापेक्षा मोहरीला जास्त दर मिळत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन...
प्रक्रियायुक्‍त खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत झाली... नवी दिल्ली : कोरोनाकाळात सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा अडचणींच्या...
ओळखा जनावरांतील जंताचा प्रादुर्भाव... जंताची प्रादुर्भाव झालेल्या जनावरांची रोगप्रतिकारक शक्ती घटते. ते इतर आजारांना बळी पडू शकतात. जंतनाशकाची मात्रा देण्यासाठी...
गोचीडनाशकांबाबत प्रतिकारक्षमता वाढण्याची कारणे गोचिड नियंत्रणासाठी जनावरे आणि गोठ्याची स्वच्छता ठेवावी. एकाच वर्गातील गोचीडनाशके सतत वापरू नयेत. तीव्रता कमी-जास्त होताना आलटून-...
ऊसरसापासून इम्युनिटी शॉट, गन्ना पन्ना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कीर्ती आणि मिलिंद दातार यांनी बाजारपेठेचा अभ्यास आणि आरोग्यदायी उत्पादनातील संधी...
केळीपासून व्हिनेगार, टॉफी, पावडर केळी फळाचा साठवण कालावधी कमी असतो. त्यामुळे केळीवर योग्य प्रक्रिया करून बनविलेल्या पदार्थांचा साठवण कालावधी वाढवता येतो....
ट्रॅक्टरचलित पाच ओळींचे बीबीएफ, रासणी, फवारणी... वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांनी पाच फणी रुंद वरंबा सरी (बीबीएफ) यंत्र विकसित केले आहे. या यंत्रामध्ये बियाणे...
जमिनीतील ओलावादर्शक उपकरण शेतीच्या सिंचनासाठी पाण्याचे स्रोत कमी होत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. शेतीमध्येही ऊस, केळी, कापूस यांसारखी नगदी पिके उपलब्ध...