Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
लासलगाव : कांदा : 851 - 3301 - 4352पुणे : आले : 1500 - 2200 - 2850सातारा : आले : 1000 - 1900 - 2800पुणे : काकडी : 1200 - 2000 - 3000सातारा : काकडी : 1500 - 2000 - 2500पुणे : कांदा : 800 - 2400 - 3400सातारा : कांदा : 3000 - 3250 - 3500पुणे : कारली : 2500 - 3300 - 4000सातारा : कारली : 4000 - 4250 - 4500पुणे : कोबी : 1000 - 2000 - 2500सातारा : कोबी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : कोहळा : 2000 - 2300 - 2500पुणे : गवार : 4000 - 5500 - 7000सातारा : गवार : 5000 - 5500 - 6000पुणे : गाजर : 1000 - 1400 - 1800सातारा : गाजर : 1500 - 1750 - 2000पुणे : घेवडा : 2500 - 5000 - 7000पुणे : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 2000सातारा : टोमॅटो : 2000 - 2250 - 2500पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2300 - 3000सातारा : ढोवळी मिरची : 3000 - 3250 - 3500पुणे : तोंडली : 2000 - 3500 - 5000पुणे : दुधी भोपळा : 1500 - 2500 - 3500सातारा : दुधी भोपळा : 1500 - 1750 - 2000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3500 - 5000पुणे : पडवळ : 2500 - 2800 - 3000पुणे : पावटा : 3500 - 6000 - 8000सातारा : पावटा : 4000 - 5000 - 6000पुणे : फ्लॉवर : 1500 - 2500 - 3500सातारा : फ्लॉवर : 4000 - 5000 - 6000पुणे : बटाटा : 1700 - 2250 - 2800सातारा : बटाटा : 1000 - 2000 - 3000पुणे : बीट : 700 - 1400 - 2000पुणे : भेडी : 2000 - 3000 - 4000सातारा : भेडी : 3000 - 3400 - 3800पुणे : भोपळा : 500 - 1000 - 1200पुणे : मटार : 12000 - 14000 - 16000सातारा : मटार : 1000 - 1150 - 1300पुणे : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4000सातारा : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2250 - 2500पुणे : लसूण : 5000 - 8000 - 11000पुणे : वांगी : 1600 - 3300 - 5000सातारा : वांगी : 3500 - 4000 - 4500पुणे : वाल पापडी : 2500 - 4000 - 5000पुणे : वालवड : 3000 - 4000 - 5000पुणे : शेवगा : 5000 - 6000 - 7000सातारा : शेवगा : 8000 - 8500 - 9000पुणे : सुरण : 1800 - 2400 - 3000सातारा : रताळी : 1800 - 1900 - 2000पुणे : अंजीर : 5000 - 7000 - 8000पुणे : अननस : 1000 - 2000 - 3000पुणे : अंबाडी भाजी : 4 - 4 - 5पुणे : अर्वी : 1200 - 2200 - 3200पुणे : आंबट चुका : 6 - 9 - 12पुणे : आवळा : 2000 - 2400 - 2500पुणे : कलिंगड : 500 - 900 - 1000पुणे : कांदा पात : 6 - 10 - 15पुणे : कोथिंबिर : 10 - 18 - 25पुणे : खरबुज : 1000 - 1800 - 2500पुणे : घोसाळी (भाजी) : 2000 - 3000 - 4000पुणे : चवळी (पाला) : 6 - 8 - 9पुणे : चवळी (शेंगा) : 2000 - 3500 - 5000पुणे : चिकु : 1000 - 1800 - 2500पुणे : नासपती : 5000 - 7000 - 9000पुणे : पेअर : 5000 - 10000 - 15000पुणे : पुदिना : 2 - 4 - 5पुणे : पपई : 500 - 1100 - 1700पुणे : पेरु : 1000 - 2000 - 3000पुणे : प्लम : 7000 - 8000 - 9000पुणे : पालक : 7 - 10 - 12पुणे : बोर : 1000 - 3800 - 6000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 900 - 1200पुणे : मेथी (भाजी) : 8 - 13 - 18पुणे : मुळा : 7 - 12 - 15पुणे : मोसंबी : 2000 - 2800 - 3000पुणे : रताळी : 2000 - 2800 - 3500पुणे : राजगिरा : 5 - 7 - 8पुणे : लिंबू : 400 - 1700 - 3000पुणे : शेपू : 6 - 9 - 12पुणे : शहाळे : 300 - 700 - 1000पुणे : संत्री : 2500 - 4800 - 7000पुणे : सफरचंद : 4000 - 10000 - 16000पुणे : सिताफळ : 2000 - 6000 - 10000अकोला : उडीद : 3800 - 6000 - 6800अकोला : गहू : 1425 - 1480 - 1600अकोला : ज्वारी : 800 - 850 - 900अकोला : तूर : 5250 - 6500 - 7200अकोला : बटबटी : 3250 - 4525 - 5800अकोला : मका : 950 - 950 - 950अकोला : मूग : 5000 - 6550 - 7000अकोला : सोयाबिन : 3075 - 3550 - 3725अकोला : हरभरा : 4200 - 4600 - 5100परतूर : उडीद : 6150 - 6175 - 6500परतूर : मूग : 4525 - 5300 - 6670परतूर : सोयाबिन : 3261 - 3570 - 3700पुणे : उडीद : 7600 - 8150 - 8600वाशीम : उडीद : 5000 - 6500 - 7351पुणे : गुळ : 3351 - 3401 - 3451पुणे : गुळ : 3275 - 3300 - 3325पुणे : गहू : 3900 - 4100 - 4200वाशीम : गहू : 1400 - 1500 - 1575सांगली : गहू : 1975 - 2413 - 2850पुणे : ज्वारी : 4400 - 4750 - 5000वाशीम : ज्वारी : 1400 - 1500 - 1600सांगली : ज्वारी : 2620 - 2710 - 2800सांगली : ज्वारी : 3000 - 3600 - 4200वाशीम : तूर : 7000 - 7100 - 7340पुणे : तांदूळ : 3000 - 4500 - 5900पुणे : तांदूळ : 2450 - 2500 - 2550पुणे : तांदूळ : 7500 - 8600 - 9500सांगली : तांदूळ : 2000 - 4000 - 6000पुणे : धने : 7000 - 9600 - 12000पुणे : नाचणी/ नागली : 3200 - 3450 - 3600पुणे : बाजरी : 2200 - 2400 - 2500पुणे : मका : 1800 - 1850 - 1900पुणे : मूग : 7300 - 7700 - 8000वाशीम : मूग : 5000 - 5500 - 6000पुणे : मसूर : 6100 - 6350 - 6500पुणे : वाटाणा : 13200 - 14400 - 15500पुणे : शेंगदाणे : 8000 - 8250 - 8400वाशीम : सोयाबिन : 3500 - 3600 - 3880पुणे : हरभरा : 5700 - 6050 - 6300वाशीम : हरभरा : 5000 - 5200 - 5431मुंबई : अर्वी : 2800 - 3100 - 3400औरंगाबाद : आले : 700 - 2500 - 4300जळगाव : आले : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : आले : 4000 - 5000 - 6000मुंबई : आवळा : 4000 - 4500 - 5000जळगाव : उडीद : 4000 - 6310 - 6320मुंबई : कैरी : 4000 - 4500 - 5000जळगाव : केळी : 200 - 300 - 400मुंबई : केळी (कच्ची) : 3500 - 4000 - 4500औरंगाबाद : काकडी : 600 - 2250 - 3000जळगाव : काकडी : 1000 - 1200 - 1500मुंबई : काकडी : 2000 - 2300 - 2500औरंगाबाद : कांदा : 200 - 1800 - 3400कोल्हापूर : कांदा : 1200 - 2400 - 4000जळगाव : कांदा : 875 - 2125 - 3050जळगाव : कारली : 2000 - 3000 - 4000मुंबई : कारली : 4000 - 4200 - 4400कोल्हापूर : कोथिंबिर : 3500 - 10500 - 17500जळगाव : कोथिंबिर : 5000 - 7000 - 10000औरंगाबाद : कोबी : 2000 - 2250 - 2500कोल्हापूर : कोबी : 1500 - 2150 - 2800जळगाव : कोबी : 1500 - 2200 - 3000मुंबई : कोबी : 1600 - 1900 - 2200औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3750 - 4500जळगाव : गवार : 5000 - 5000 - 5000जळगाव : गहू : 1400 - 1500 - 1500जळगाव : गाजर : 1000 - 1000 - 1000मुंबई : गाजर : 2200 - 2500 - 2800औरंगाबाद : टोमॅटो : 300 - 900 - 1500कोल्हापूर : टोमॅटो : 1000 - 2000 - 3000जळगाव : टोमॅटो : 700 - 1200 - 1500जळगाव : डाळींब : 2000 - 4000 - 6000पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 5000 - 10000मुंबई : ढोवळी मिरची : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : दुधी भोपळा : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : पालक : 2500 - 2500 - 2500मुंबई : फरस बी : 5000 - 5500 - 6000औरंगाबाद : फ्लॉवर : 2500 - 3500 - 4500कोल्हापूर : फ्लॉवर : 750 - 1625 - 2500जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : फ्लॉवर : 3000 - 3300 - 3600जळगाव : बटाटा : 1900 - 2400 - 2700जळगाव : बाजरी : 1150 - 1250 - 1250मुंबई : भुईमुग शेंग (ओली) : 4500 - 4800 - 5000औरंगाबाद : भेडी : 1500 - 2250 - 3000जळगाव : भेडी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : भेडी : 3500 - 3800 - 4000मुंबई : भोपळा : 1200 - 1500 - 1800जळगाव : मका (कणीस) : 800 - 1000 - 1200जळगाव : मूग : 4000 - 4000 - 4000जळगाव : मेथी भाजी : 2500 - 3500 - 5000औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3750 - 4500कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3250 - 4000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 4000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4000 - 6000जळगाव : मोसंबी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : रताळी : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : लिंबू : 1200 - 1600 - 2000कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 1750 - 2500जळगाव : लिंबू : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : लिंबू : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : वांगी : 700 - 1500 - 2300कोल्हापूर : वांगी : 2000 - 4500 - 7000जळगाव : वांगी : 1000 - 1500 - 2500कोल्हापूर : सफरचंद : 4000 - 8750 - 12500जळगाव : सिताफळ : 3000 - 4000 - 5000जळगाव : सोयाबिन : 3350 - 3350 - 3350सोलापूर : अंबाडी भाजी : 200 - 300 - 400औरंगाबाद : आवळा : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : उडीद : 6000 - 6500 - 7000सोलापूर : उडीद : 5600 - 5600 - 6500मुंबई : कढिपत्ता : 2500 - 2800 - 3000सोलापूर : काकडी : 1500 - 2000 - 2800सोलापूर : कांदा : 100 - 1800 - 5200मुंबई : कांदा पात : 1000 - 1750 - 2500औरंगाबाद : कारली : 2500 - 3000 - 3500सोलापूर : कारली : 2500 - 3200 - 4500औरंगाबाद : कोथिंबिर : 1000 - 1250 - 1500मुंबई : कोथिंबिर : 1500 - 3000 - 4500सोलापूर : कोथिंबिर : 500 - 1000 - 2000सोलापूर : कोबी : 1300 - 1300 - 1300सोलापूर : गवार : 4000 - 5000 - 7000औरंगाबाद : गहू : 1300 - 1450 - 1600सोलापूर : गहू : 2425 - 2655 - 2865औरंगाबाद : गाजर : 600 - 900 - 1200सोलापूर : गाजर : 1100 - 1400 - 3000जळगाव : चवळी (शेंगा) : 4500 - 4500 - 4500सोलापूर : चाकवत : 700 - 750 - 800सोलापूर : चिकु : 1000 - 1800 - 3000औरंगाबाद : ज्वारी : 1200 - 1638 - 2076मुंबई : टोमॅटो : 3400 - 3700 - 4000सोलापूर : टोमॅटो : 250 - 1100 - 2200औरंगाबाद : डाळींब : 1000 - 4000 - 7000सोलापूर : डाळींब : 600 - 2900 - 11500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2500 - 2750 - 3000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1800 - 3500सोलापूर : तांदूळ : 2530 - 3720 - 5650औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 800 - 900 - 1000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3500 - 4000सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3000 - 5000मुंबई : पुदिना : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : पपई : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : पेरु : 1000 - 1300 - 1600सोलापूर : पेरु : 1000 - 2000 - 3000औरंगाबाद : पालक : 700 - 850 - 1000मुंबई : पालक : 600 - 800 - 1000सोलापूर : पालक : 600 - 700 - 800सोलापूर : फ्लॉवर : 252 - 1520 - 2400औरंगाबाद : बटाटा : 2000 - 2300 - 2600सोलापूर : बटाटा : 1050 - 2000 - 2900औरंगाबाद : बाजरी : 1000 - 1150 - 1300जळगाव : बीट : 1000 - 1000 - 1000औरंगाबाद : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3000 - 3750 - 4500सोलापूर : भेडी : 2000 - 3000 - 5000जळगाव : भोपळा : 1000 - 1500 - 2000औरंगाबाद : मका (कणीस) : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : मूग : 4000 - 4750 - 5500सोलापूर : मूग : 5500 - 5505 - 6810मुंबई : मटार : 12000 - 14000 - 16000औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 800 - 1000 - 1200मुंबई : मेथी (भाजी) : 2000 - 2750 - 3500सोलापूर : मेथी भाजी : 500 - 1000 - 1800जळगाव : मुळा : 1000 - 1000 - 1000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3600 - 3800 - 4000सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2500 - 3500औरंगाबाद : मोसंबी : 1000 - 2250 - 3500सोलापूर : मोसंबी : 100 - 250 - 400औरंगाबाद : लसूण : 6500 - 9500 - 12500सोलापूर : लसूण : 4500 - 8000 - 11200सोलापूर : लिंबू : 800 - 1500 - 2900मुंबई : वांगी : 2000 - 2600 - 3200सोलापूर : वांगी : 1000 - 2200 - 5000मुंबई : वालवड : 4000 - 4500 - 5000मुंबई : शेपू : 1000 - 1500 - 2000सोलापूर : शेपू : 500 - 800 - 1200औरंगाबाद : शेवगा : 3500 - 4500 - 5500मुंबई : शेवगा : 4500 - 5300 - 6000औरंगाबाद : संत्री : 600 - 900 - 1200औरंगाबाद : सफरचंद : 2800 - 4000 - 5200सोलापूर : सफरचंद : 600 - 700 - 1000मुंबई : सुरण : 2000 - 2500 - 3000औरंगाबाद : सिताफळ : 1500 - 3000 - 4500सोलापूर : सिताफळ : 1000 - 1200 - 2000सोलापूर : सोयाबिन : 2800 - 3490 - 3600मुंबई : अंजीर (सुके) : 60000 - 80000 - 100000पंढरपूर : आंबट चुका : 7 - 7 - 7पंढरपूर : आले (सुंठ) : 1500 - 2500 - 2750मुंबई : आले (सुंठ) : 28000 - 34000 - 40000पंढरपूर : केळी : 275 - 275 - 275पंढरपूर : काकडी : 300 - 800 - 2000मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000पंढरपूर : कांदा : 100 - 2011 - 3900पंढरपूर : कोथिंबिर : 5 - 9 - 22पंढरपूर : कोबी : 1000 - 1800 - 2500मुंबई : गुळ : 4000 - 4800 - 5200पंढरपूर : गवार : 3000 - 3000 - 3000मुंबई : गहू : 2000 - 3100 - 4200मुंबई : चिंच : 4500 - 7500 - 8500मुंबई : ज्वारी : 1900 - 3200 - 4500मुंबई : जिरे : 10500 - 15000 - 16500पंढरपूर : टोमॅटो : 400 - 1400 - 2000पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : तूप : 32000 - 42000 - 48000मुंबई : तील : 10500 - 12500 - 19000मुंबई : धने : 6000 - 13000 - 15000मुंबई : नारळ : 900 - 1550 - 3000पंढरपूर : पालक : 5 - 5 - 5मुंबई : पिस्ता : 120000 - 160000 - 200000पंढरपूर : फ्लॉवर : 2500 - 2500 - 2500मुंबई : बडिशेप : 8500 - 10000 - 12500मुंबई : बाजरी : 2000 - 2600 - 3000पंढरपूर : भेडी : 1000 - 1700 - 3000मुंबई : मका : 1800 - 2000 - 2200मुंबई : मेथी : 5000 - 7500 - 8000पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 10 - 10 - 10मुंबई : मिरची (लाल) : 18000 - 25000 - 32000पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2500 - 3000मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000मुंबई : वेलची : 150000 - 350000 - 370000पंढरपूर : वांगी : 500 - 4660 - 7730पंढरपूर : शेपू : 6 - 6 - 6मुंबई : सुपारी : 31000 - 32000 - 37000मुंबई : साखर : 3272 - 3342 - 4392मुंबई : हळद/ हळकुंड : 8000 - 10000 - 13000मुंबई : उडीद डाळ : 7500 - 8500 - 9500मुंबई : चवळी बी : 6500 - 7300 - 8000मुंबई : तूर डाळ : 8000 - 8800 - 9500मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10300 - 11500मुंबई : तांदूळ : 2300 - 4650 - 7000मुंबई : मूग : 8000 - 9200 - 10000मुंबई : मूग डाळ : 9500 - 10000 - 10500मुंबई : मसूर : 5800 - 6000 - 6200मुंबई : मसूर डाळ : 6300 - 6500 - 6800मुंबई : वाटाणा : 14000 - 14500 - 15000मुंबई : शेंगदाणे : 8000 - 9000 - 10000मुंबई : हरभरा : 5200 - 5600 - 6000मुंबई : हरभरा डाळ : 5800 - 6200 - 6500नाशिक : काकडी : 1500 - 2000 - 2500नाशिक : कांदा : 900 - 3400 - 4000नाशिक : कारली : 3330 - 3750 - 4590नाशिक : कोबी : 710 - 2210 - 2750नाशिक : गवार : 3000 - 5000 - 7000नाशिक : ढोवळी मिरची : 5000 - 6875 - 10000नाशिक : दुधी भोपळा : 1340 - 2670 - 3340नाशिक : दोडका (शिराळी) : 3340 - 5000 - 5840नाशिक : पिकेडोर : 3750 - 5000 - 6875नाशिक : फ्लॉवर : 645 - 3930 - 5000नाशिक : भेडी : 1670 - 2500 - 3750जालना : मोसंबी : 1400 - 2100 - 2600जालना : रेशीम कोष : 19000 - 21500 - 23500नाशिक : लिंबू : 1500 - 1750 - 2000नाशिक : वांगी : 3000 - 5000 - 7000जालना : उडीद : 3500 - 6300 - 7000नाशिक : केळी : 400 - 750 - 1000जालना : गहू : 1400 - 1475 - 1750जालना : ज्वारी : 1450 - 2100 - 2900नाशिक : टरबूज : 500 - 700 - 1000नाशिक : डाळींब : 300 - 6500 - 10000जालना : तूर : 5000 - 6100 - 6600नाशिक : पपई : 800 - 1300 - 1800नाशिक : बटाटा : 1800 - 2300 - 2800जालना : बाजरी : 1050 - 1325 - 1500जालना : मका : 725 - 1130 - 1250जालना : मूग : 3000 - 5000 - 5700जालना : मूग : 3300 - 5700 - 7200नाशिक : मोसंबी : 1500 - 2600 - 3500नाशिक : शहाळे : 2500 - 3000 - 3500नाशिक : संत्री : 170 - 3000 - 4000नाशिक : सिताफळ : 1500 - 2800 - 3500जालना : हरभरा : 3700 - 4600 - 5150जालना : सोयाबिन : 2700 - 3500 - 3625पनवेल : आले : 3000 - 3100 - 3200पनवेल : गवार : 5800 - 6200 - 6400पनवेल : गाजर : 2600 - 2800 - 3000पनवेल : घेवडा : 5200 - 5400 - 5600पनवेल : दुधी भोपळा : 3000 - 3400 - 3600पनवेल : फ्लॉवर : 3000 - 3100 - 3200पनवेल : भेडी : 3600 - 3800 - 4000
.
.
एकत्रित शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोड अल्पभूधारकांप्रमाणे मोठ्या क्षेत्रावरील शेतीच्याही वेगळ्याच समस्या आहेत. त्याला मराठवाड्यातील...
देशी गोपालनातून शेती केली शाश्वत किणी (ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर) येथील सुमित अशोक दणाणे या अभियंता युवकाने नोकरी सोडून सेंद्रिय...
पुणे विभागात खरीप कांद्याची ४० हजार हेक्टरवर लागवड पुणे ः खरिपात अति पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले. यामुळे कांद्याचे दर जवळपास चार हजार रूपये...
सोलापूर जिल्ह्यात पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी... सोलापूर : जिल्ह्यात मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले...
गरज कांदा उत्पादक कंपन्यांची... मध्यमवर्गीय  ग्राहक आणि  उत्पादक शेतकरी या दोघांच्याही अर्थकारणावर प्रभाव टाकणारे आणि...
मैत्रीची अन्नधान्य व्यापारातील भागीदारी विस्तारली... आडगाव (जि. नाशिक) येथील गोरक्ष लभडे आणि संदीप धारबळे या युवा शेतकरी मित्रांनी केवळ तीन लाखाच्या...
जनावरांतील फऱ्या आजाराचे नियंत्रण फऱ्या हा गायी आणि म्हशींचा तीव्र, ज्वर सूचक जीवाणूजन्य आजार आहे. बहुतेक बाधित प्राणी लंगडत असल्याने त्यास एक टांग्या म्हणतात. सहा...
शेळ्या-मेंढ्यामधील मावा आजार मावा हा विषाणूपासून होणारा संसर्गजन्य आजार आहे. एका शेळी,मेंढीपासून दुसऱ्यांना संसर्ग होतो. यामध्ये मरतुकीचे प्रमाण कमी असले तरी...
छोट्या उपायांद्वारे टाळता येईल अन्न नासाडी मागील भागामध्ये कृषी उत्पादनाच्या व वाहतुकीच्या पातळीवर होणाऱ्या अन्नाच्या नासाडीविषयी माहिती घेतली. या भागामध्ये...
लघुउद्योग चालू करण्यापूर्वीची तयारी मागील दोन लेखांमध्ये आपण छोट्या उद्योगात नफ्याचे महत्त्व, त्यावर परिणाम करणारे घटक व तो वाढवण्यासाठीचे धोरण या गोष्टींची माहिती...
न रडवणारा गोड कांदा! कांदा हा नेहमीच कोणाला न कोणाला रडवतोच... एकतर कांदा चिरणाऱ्या व्यक्ती किंवा शेतकऱ्यांना. ही झाली सामान्य स्थिती. पण न रडवणारा...
संपूर्ण स्वयंचलित सिंचनासाठी केला कृत्रिम... वॅगेनिंगन विद्यापीठातील संशोधकांच्या गटाने संपूर्ण स्वयंचलित हरितगृहासाठी अत्याधुनिक स्वयंचलित सिंचन यंत्रणा विकसित केली आहे....