Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
अकलुज : कलिंगड : 290 - 300 - 350अकलुज : काकडी : 900 - 1300 - 1500लासलगाव : कांदा : 1100 - 2500 - 3000अकलुज : कारली : 1000 - 1300 - 1500अकलुज : कोथिंबिर : 2 - 3 - 3अकलुज : कोबी : 500 - 700 - 900अकलुज : गवार : 4000 - 5500 - 6000अकलुज : गाजर : 1200 - 1800 - 2000अकलुज : चिकु : 2500 - 3000 - 3500अकलुज : टोमॅटो : 4500 - 5500 - 6000अकलुज : पालक : 2 - 3 - 3अकलुज : फ्लॉवर : 500 - 700 - 800अकलुज : बटाटा : 1300 - 1400 - 1500अकलुज : भेडी : 1500 - 2000 - 2500अकलुज : मेथी (भाजी) : 3 - 4 - 5अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1अकलुज : वांगी : 1200 - 1800 - 2000अकलुज : शेपू : 3 - 4 - 4कराड : आले : 1500 - 2000 - 2000कराड : कारली : 1500 - 2000 - 2000कराड : कोबी : 300 - 400 - 400कराड : गाजर : 1200 - 1500 - 1500कराड : टोमॅटो : 500 - 600 - 600कराड : दुधी भोपळा : 800 - 1000 - 1000कराड : दोडका (शिराळी) : 1000 - 1500 - 1500कराड : फ्लॉवर : 500 - 700 - 700कराड : भेडी : 2500 - 3000 - 3000कराड : वांगी : 1500 - 2000 - 2000कराड : काकडी : 1000 - 1200 - 1200कराड : कांदा : 2500 - 3000 - 3000कराड : गुळ : 2470 - 3500 - 5410कराड : गवार : 3000 - 3500 - 3500कराड : घेवडा : 3000 - 3500 - 3500कराड : ढोवळी मिरची : 1200 - 1500 - 1500कराड : पावटा : 4000 - 4500 - 4500कराड : मटार : 2000 - 3000 - 3000कराड : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 3500कराड : शेवगा : 4000 - 5000 - 5000पुणे : अंजीर : 2500 - 5000 - 7500पुणे : अननस : 600 - 1300 - 2000पुणे : अर्वी : 2500 - 2750 - 3000पुणे : आंबट चुका : 5 - 5 - 6पुणे : आले : 600 - 1300 - 2000पुणे : आवळा : 1500 - 2000 - 2500पुणे : करडई : 4 - 4 - 5पुणे : कैरी : 7000 - 7500 - 8000पुणे : कलिंगड : 500 - 700 - 900पुणे : काकडी : 700 - 1150 - 1600पुणे : कांदा : 1000 - 1800 - 2600पुणे : कांदा पात : 5 - 7 - 10पुणे : कारली : 1500 - 2250 - 3000पुणे : कोथिंबिर : 3 - 5 - 8पुणे : कोबी : 300 - 500 - 700पुणे : कोहळा : 1200 - 1500 - 1800पुणे : खरबुज : 1200 - 1700 - 2200पुणे : गवार : 3500 - 4750 - 6000पुणे : गाजर : 1000 - 1250 - 1500पुणे : घेवडा : 1500 - 2250 - 3000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2000 - 2500पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 6पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2250 - 3000पुणे : चाकवत : 3 - 4 - 5पुणे : चिकु : 1000 - 2300 - 3500पुणे : टोमॅटो : 300 - 500 - 700पुणे : डबल बी : 3000 - 4000 - 5000पुणे : ढेमसे : 1500 - 2250 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2250 - 3000पुणे : तोंडली : 1800 - 2400 - 3000पुणे : दुधी भोपळा : 600 - 900 - 1200पुणे : द्राक्ष : 1500 - 5800 - 10000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2500 - 2500 - 3500पुणे : पडवळ : 1800 - 2150 - 2500पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 500 - 900 - 1200पुणे : पेरु : 3000 - 4000 - 5000पुणे : पालक : 4 - 5 - 7पुणे : पावटा : 2500 - 3250 - 4000पुणे : फ्लॉवर : 400 - 550 - 700पुणे : बटाटा : 800 - 1300 - 1800पुणे : बीट : 400 - 700 - 1000पुणे : बोर : 500 - 1500 - 2500पुणे : भेडी : 1400 - 2500 - 3500पुणे : भोपळा : 600 - 800 - 1000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 800 - 1000पुणे : मटार : 1200 - 1850 - 2500पुणे : मेथी (भाजी) : 5 - 7 - 9पुणे : मुळा : 3 - 5 - 8पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3250 - 4000पुणे : मोसंबी : 1900 - 4300 - 6600पुणे : रताळी : 1200 - 1850 - 2500पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 6पुणे : रामफळ : 4000 - 5800 - 7500पुणे : लसूण : 4000 - 7000 - 10000पुणे : लिंबू : 500 - 1400 - 2200पुणे : वांगी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : वाल पापडी : 1500 - 2500 - 3500पुणे : वाल भाजी : 2000 - 2900 - 4000पुणे : वालवड : 2000 - 3000 - 4000पुणे : शेपू : 3 - 4 - 6पुणे : शेवगा : 3000 - 4000 - 5000पुणे : शहाळे : 300 - 700 - 1000पुणे : स्ट्रॉबेरी : 5000 - 6500 - 8000पुणे : संत्री : 1300 - 3500 - 5600पुणे : सफरचंद : 4600 - 10300 - 16000पुणे : सुरण : 2000 - 2250 - 2500पुणे : सिताफळ : 5000 - 10000 - 15000पुणे : हरभरा (पेंडी) : 5 - 5 - 6नागपूर : अननस : 1000 - 3250 - 4000नागपूर : आले : 1800 - 2250 - 2400रत्नागिरी : आले : 2000 - 2800 - 3500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : कांदा : 1800 - 2100 - 2200नागपूर : कांदा : 2000 - 2600 - 2800रत्नागिरी : कोथिंबिर : 5 - 7 - 10रत्नागिरी : कोबी : 300 - 500 - 600नागपूर : गहू : 1700 - 1836 - 1882नागपूर : गहू : 2500 - 2875 - 3000रत्नागिरी : घेवडा : 2500 - 3000 - 3500नागपूर : चिकु : 2000 - 3500 - 4000नागपूर : ज्वारी : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : डाळींब : 4000 - 8500 - 10000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : तूर : 5500 - 6010 - 6180नागपूर : तांदूळ : 2500 - 2650 - 2700नागपूर : तांदूळ : 4200 - 4425 - 4500नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500रत्नागिरी : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : बटाटा : 800 - 1250 - 1400रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 3200 - 4000रत्नागिरी : मटार : 2000 - 2500 - 2700रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 5000नागपूर : मोसंबी : 1100 - 1250 - 1300नागपूर : मोसंबी : 2800 - 3250 - 3400नागपूर : मोसंबी : 2500 - 2650 - 2700नागपूर : लसूण : 3000 - 6750 - 8000रत्नागिरी : वांगी : 1500 - 2000 - 3000नागपूर : संत्री : 900 - 2625 - 3200नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 4750 - 5000नागपूर : सोयाबिन : 4000 - 4232 - 4350नागपूर : हरभरा : 4000 - 4037 - 4050नागपूर : आवळा : 3800 - 3950 - 4000नागपूर : काकडी : 1200 - 1275 - 1300कोल्हापूर : कांदा : 1000 - 2200 - 2850नागपूर : कारली : 3500 - 3750 - 4000कोल्हापूर : कोथिंबिर : 3500 - 5250 - 7000नागपूर : कोथिंबिर : 1400 - 1475 - 1500कोल्हापूर : कोबी : 200 - 350 - 500नागपूर : कोबी : 200 - 275 - 300नागपूर : कोहळा : 700 - 775 - 800नागपूर : खरबुज : 700 - 775 - 800नागपूर : गवार : 2400 - 2475 - 2500नागपूर : गाजर : 1300 - 1375 - 1400नागपूर : चवळी (शेंगा) : 1400 - 1475 - 1500कोल्हापूर : टोमॅटो : 200 - 350 - 500नागपूर : टोमॅटो : 700 - 775 - 800नागपूर : ढेमसे : 2800 - 2950 - 3000नागपूर : ढोवळी मिरची : 2600 - 2675 - 2700नागपूर : तोंडली : 2400 - 2475 - 2500नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : पालक : 500 - 575 - 600नागपूर : फणस : 1800 - 1950 - 2000कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 500 - 750नागपूर : फ्लॉवर : 600 - 675 - 700नागपूर : बीट : 700 - 775 - 800नागपूर : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4000 - 4150 - 4200नागपूर : भेडी : 2800 - 2950 - 3000कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 3500 - 4550 - 5600नागपूर : मेथी (भाजी) : 1200 - 1275 - 1300नागपूर : मुळा : 700 - 775 - 800कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 2400 - 2475 - 2500कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 2250 - 3500नागपूर : वांगी : 1200 - 1275 - 1300नागपूर : वाटाणा : 1400 - 1475 - 1500नागपूर : वाल भाजी : 2500 - 2575 - 2600सातारा : आले : 1000 - 1400 - 1800सातारा : कांदा : 1000 - 1750 - 2500सातारा : कारली : 2000 - 2250 - 2500सातारा : कोबी : 300 - 350 - 400सांगली : गुळ : 2850 - 3425 - 4000सांगली : गहू : 2000 - 2500 - 3000सांगली : ज्वारी : 2640 - 3320 - 4000सातारा : टोमॅटो : 400 - 500 - 600सांगली : तांदूळ : 2200 - 4100 - 6000सातारा : फ्लॉवर : 500 - 650 - 800सातारा : बटाटा : 1000 - 1400 - 1800मुंबई : भुईमुग शेंग (ओली) : 5000 - 6000 - 7000सांगली : मटकी : 5500 - 7700 - 9900सांगली : मिरची (लाल) : 13000 - 15500 - 18000सातारा : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000कोल्हापूर : मोसंबी : 3000 - 5700 - 8400सातारा : लसूण : 3000 - 5000 - 7000कोल्हापूर : लिंबू : 1500 - 2750 - 4000सातारा : वांगी : 1500 - 2000 - 2500सांगली : वाटाणा : 8000 - 9000 - 10000कोल्हापूर : सफरचंद : 4000 - 5000 - 17500मुंबई : अंजीर (सुके) : 60000 - 80000 - 100000मुंबई : अर्वी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : आले : 1800 - 2200 - 2600मुंबई : आले (सुंठ) : 15000 - 20000 - 35000मुंबई : आवळा : 2500 - 3000 - 3500मुंबई : इतर मसाले : 90000 - 120000 - 130000अकोला : उडीद : 5000 - 5125 - 5250मुंबई : कढिपत्ता : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : कैरी : 4000 - 4500 - 5000मुंबई : केळी (कच्ची) : 2500 - 3000 - 3500मुंबई : काकडी : 1800 - 1900 - 2000सातारा : काकडी : 800 - 1150 - 1500मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000मुंबई : कांदा पात : 1000 - 1600 - 2200मुंबई : कारली : 2400 - 2500 - 2600मुंबई : कोथिंबिर : 1000 - 1750 - 2500मुंबई : कोबी : 600 - 800 - 1000मुंबई : कोहळा : 1500 - 1800 - 2000मुंबई : गुळ : 3500 - 4500 - 5000मुंबई : गवार : 4500 - 4700 - 5000सातारा : गवार : 5000 - 5500 - 6000अकोला : गहू : 2000 - 2050 - 2100अकोला : गहू : 1535 - 1550 - 1600मुंबई : गहू : 2000 - 3250 - 4500मुंबई : गाजर : 1200 - 1500 - 1800सातारा : गाजर : 2000 - 2100 - 2200मुंबई : घेवडा : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2300 - 2500मुंबई : चिंच : 4500 - 7500 - 8500अकोला : ज्वारी : 925 - 937 - 950मुंबई : जिरे : 10500 - 15000 - 16500मुंबई : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1400मुंबई : ढेमसे : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2200 - 2500 - 2800सातारा : ढोवळी मिरची : 1500 - 1750 - 2000मुंबई : तूप : 32000 - 42000 - 48000अकोला : तूर : 4055 - 5800 - 6150मुंबई : तोंडली : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : दुधी भोपळा : 1000 - 1200 - 1400सातारा : दुधी भोपळा : 300 - 400 - 500मुंबई : दोडका (शिराळी) : 2200 - 2300 - 2400मुंबई : नारळ : 900 - 2000 - 3000मुंबई : पडवळ : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : पुदिना : 600 - 700 - 800मुंबई : पालक : 500 - 650 - 800सातारा : पावटा : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : फणस (भाजी) : 2000 - 2400 - 2600मुंबई : फरस बी : 2500 - 3000 - 3200मुंबई : फ्लॉवर : 800 - 900 - 1000मुंबई : बाजरी : 2000 - 2500 - 2800मुंबई : बीट : 800 - 900 - 1000मुंबई : भेडी : 3000 - 3500 - 4000सातारा : भेडी : 2500 - 2850 - 3200मुंबई : भोपळा : 1000 - 1400 - 1600मुंबई : मटार : 1600 - 1700 - 1800सातारा : मटार : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : मेथी (भाजी) : 1000 - 1250 - 1500मुंबई : मिरची (लाल) : 20000 - 30000 - 40000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4400 - 4800मुंबई : रताळी : 1400 - 1600 - 1800मुंबई : लिंबू : 2000 - 2300 - 2500मुंबई : वेलची : 150000 - 350000 - 370000मुंबई : वांगी : 1400 - 1700 - 2000मुंबई : वालवड : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : शेपू : 1000 - 1750 - 2500मुंबई : शेवगा : 6000 - 6500 - 7000सातारा : शेवगा : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : सुरण : 1000 - 1300 - 1600मुंबई : साखर : 3126 - 3212 - 3422अकोला : सोयाबिन : 3700 - 4000 - 4300अकोला : हरभरा : 3750 - 4200 - 4651मुंबई : हळद/ हळकुंड : 8000 - 10000 - 13000परतूर : गहू : 1552 - 1601 - 2450परतूर : ज्वारी : 1270 - 1600 - 2125मुंबई : ज्वारी : 1800 - 3500 - 4500परतूर : तूर : 5600 - 5725 - 5900परतूर : तूर : 5500 - 5600 - 5700मुंबई : मका : 1800 - 2000 - 2300पुणे : उडीद : 8300 - 8800 - 9200मुंबई : उडीद : 7000 - 7500 - 8500मुंबई : उडीद डाळ : 9000 - 9500 - 11000मुंबई : कुलथी : 3500 - 3800 - 4000सोलापूर : कांदा : 100 - 1800 - 3375पुणे : गुळ : 3075 - 3188 - 3301पुणे : गुळ : 2925 - 2988 - 3051अमरावती : गहू : 1800 - 1875 - 1950अमरावती : गहू : 1500 - 1550 - 1600पुणे : गहू : 3550 - 4000 - 4400मुंबई : चवळी बी : 7000 - 8500 - 10000अमरावती : ज्वारी : 1250 - 1350 - 1450पुणे : ज्वारी : 4500 - 4700 - 4800अमरावती : तूर : 6000 - 6135 - 6270अमरावती : तूर : 5600 - 5725 - 5850सोलापूर : तूर : 5475 - 5790 - 5935मुंबई : तूर डाळ : 7500 - 8500 - 9500पुणे : तांदूळ : 7000 - 7950 - 8800पुणे : तांदूळ : 3200 - 4550 - 5800पुणे : तांदूळ : 2550 - 2600 - 2650मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10500 - 12000मुंबई : तांदूळ : 2300 - 4900 - 7500पुणे : धने : 5900 - 9000 - 12000पुणे : नाचणी/ नागली : 3300 - 3400 - 3450सोलापूर : बटाटा : 150 - 1000 - 1800पुणे : बाजरी : 2350 - 2450 - 2500पुणे : मका : 1900 - 1975 - 2000अमरावती : मूग : 6700 - 6850 - 7000पुणे : मूग : 8300 - 8500 - 8600मुंबई : मूग : 9200 - 10700 - 11200मुंबई : मूग डाळ : 9500 - 11000 - 12000पुणे : मसूर : 5800 - 6000 - 6100मुंबई : मसूर : 5800 - 6000 - 6200मुंबई : मसूर डाळ : 6300 - 6400 - 6600सोलापूर : लसूण : 4500 - 7200 - 9000पुणे : वाटाणा : 12100 - 12700 - 13200मुंबई : वाटाणा : 8200 - 9000 - 9200मुंबई : वाटाणा : 10000 - 11000 - 12000पुणे : शेंगदाणे : 9200 - 9500 - 9700मुंबई : शेंगदाणे : 8000 - 9500 - 11000मुंबई : साबुदाणा : 4000 - 4300 - 4500परतूर : सोयाबिन : 4050 - 4150 - 4200पुणे : हरभरा : 5300 - 5500 - 5600मुंबई : हरभरा : 5400 - 5800 - 6000सोलापूर : हरभरा : 4200 - 4280 - 4345मुंबई : हरभरा डाळ : 5800 - 6000 - 6200अमरावती : उडीद : 3500 - 4225 - 4950धुळे : उडीद : 3600 - 5005 - 5600धुळे : कुलथी : 3510 - 3510 - 3510सोलापूर : कलिंगड : 300 - 700 - 1300सोलापूर : काकडी : 500 - 1000 - 2500धुळे : कांदा : 200 - 2300 - 2515सोलापूर : कांदा पात : 400 - 450 - 500अमरावती : कापूस : 5000 - 5400 - 5800सोलापूर : कारली : 1000 - 1500 - 2000सोलापूर : कोथिंबिर : 200 - 400 - 700सोलापूर : कोबी : 200 - 400 - 800सोलापूर : खरबुज : 700 - 1200 - 2500सोलापूर : गवार : 2000 - 3000 - 4500धुळे : गहू : 1400 - 1600 - 1710सोलापूर : गहू : 2310 - 2505 - 2950सोलापूर : गाजर : 500 - 1000 - 1500सोलापूर : घेवडा : 2000 - 2200 - 2500धुळे : चवळी बी : 3500 - 5500 - 7200सोलापूर : चिकु : 800 - 1100 - 2000अमरावती : जवस : 5000 - 5050 - 5100धुळे : ज्वारी : 1011 - 1350 - 1500धुळे : ज्वारी : 2000 - 2000 - 2000सोलापूर : टोमॅटो : 100 - 200 - 300सोलापूर : डाळींब : 800 - 3600 - 21000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 250 - 500 - 1100धुळे : तूर : 4805 - 5005 - 5550सोलापूर : तांदूळ : 2365 - 3460 - 5685अमरावती : तील : 7000 - 7250 - 7500अमरावती : तील : 8000 - 8250 - 8500सोलापूर : द्राक्ष : 80 - 140 - 280सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 2000 - 2500सोलापूर : पेरु : 1100 - 1600 - 3000सोलापूर : पालक : 100 - 150 - 200सोलापूर : फ्लॉवर : 160 - 480 - 640अमरावती : बाजरी : 1800 - 1850 - 1900सोलापूर : बोर : 1000 - 1400 - 3200अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 5600 - 5850 - 6100धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4000 - 4875 - 5875सोलापूर : भेडी : 1200 - 2000 - 3500अमरावती : मका : 1225 - 1266 - 1300धुळे : मका : 1223 - 1350 - 1455अमरावती : मूग : 7200 - 7350 - 7500सोलापूर : मेथी भाजी : 300 - 400 - 500सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1800 - 2000 - 2600सोलापूर : मोसंबी : 200 - 250 - 500सोलापूर : लिंबू : 1000 - 1700 - 4000सोलापूर : वांगी : 400 - 800 - 1500सोलापूर : शेपू : 500 - 600 - 800सोलापूर : सफरचंद : 800 - 900 - 1400अमरावती : सोयाबिन : 3700 - 4038 - 4375अमरावती : हरभरा : 3650 - 3925 - 4200जळगाव : उडीद : 6000 - 6000 - 6000नाशिक : केळी : 400 - 700 - 1000नाशिक : काकडी : 1125 - 1750 - 2250नाशिक : कारली : 2080 - 2505 - 3125नाशिक : कोबी : 165 - 250 - 335नाशिक : गवार : 1000 - 2000 - 3000नाशिक : चिकु : 2000 - 2800 - 3500नाशिक : डाळींब : 2000 - 10000 - 12500नाशिक : ढोवळी मिरची : 1875 - 2190 - 2625नाशिक : दुधी भोपळा : 335 - 500 - 835नाशिक : द्राक्ष : 1800 - 4000 - 5200नाशिक : दोडका (शिराळी) : 2505 - 3540 - 4585नाशिक : पपई : 900 - 1400 - 2000नाशिक : पिकेडोर : 1125 - 1250 - 1500नाशिक : फ्लॉवर : 820 - 1430 - 2142नाशिक : बोर : 900 - 1600 - 2000नाशिक : भेडी : 1660 - 2915 - 3750नाशिक : वांगी : 2000 - 3000 - 4150नाशिक : शहाळे : 2000 - 2500 - 3000नाशिक : संत्री : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : सोयाबिन : 3000 - 5200 - 5800जळगाव : आले : 800 - 1200 - 1500जळगाव : केळी : 300 - 400 - 500औरंगाबाद : काकडी : 800 - 1000 - 1200जळगाव : काकडी : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : कांदा : 600 - 1400 - 2200जळगाव : कांदा : 875 - 1550 - 2375औरंगाबाद : कारली : 700 - 1000 - 1300जळगाव : कारली : 2500 - 2500 - 2500औरंगाबाद : कोथिंबिर : 200 - 300 - 400जळगाव : कोथिंबिर : 800 - 1000 - 1500औरंगाबाद : कोबी : 200 - 240 - 280जळगाव : कोबी : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : खरबुज : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : गवार : 2500 - 2500 - 2500जालना : गहू : 1500 - 1625 - 1720औरंगाबाद : गाजर : 500 - 750 - 1000जळगाव : गाजर : 800 - 1100 - 1300औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1500 - 1750 - 2000जळगाव : ज्वारी : 1700 - 1900 - 2100औरंगाबाद : टोमॅटो : 400 - 500 - 600जळगाव : टोमॅटो : 300 - 400 - 500जळगाव : डाळींब : 8000 - 8000 - 8000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 600 - 800 - 1000औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : द्राक्ष : 3000 - 4250 - 5500जळगाव : द्राक्ष : 2000 - 3500 - 4500औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2250 - 2500औरंगाबाद : पपई : 600 - 650 - 700जळगाव : पपई : 500 - 600 - 800औरंगाबाद : पालक : 200 - 225 - 250जळगाव : पालक : 500 - 500 - 500औरंगाबाद : फ्लॉवर : 250 - 275 - 300जळगाव : फ्लॉवर : 400 - 500 - 600औरंगाबाद : बटाटा : 600 - 800 - 1000जळगाव : बटाटा : 877 - 1452 - 1602धुळे : बाजरी : 1100 - 1261 - 1401औरंगाबाद : बोर : 600 - 750 - 900जळगाव : बोर : 700 - 800 - 1000औरंगाबाद : भेडी : 800 - 1150 - 1500जळगाव : भेडी : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : मका (कणीस) : 300 - 350 - 400जळगाव : मका (कणीस) : 500 - 800 - 1000धुळे : मूग : 5500 - 6000 - 6505धुळे : मटकी : 5500 - 7100 - 8600औरंगाबाद : मटार : 1000 - 1300 - 1600औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 400 - 500 - 600जळगाव : मेथी भाजी : 800 - 1000 - 1200धुळे : मिरची (लाल) : 2000 - 3012 - 3700धुळे : मिरची (लाल) : 2000 - 7500 - 13000औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3050 - 3100औरंगाबाद : मोसंबी : 2500 - 3250 - 4000औरंगाबाद : लिंबू : 3000 - 3600 - 4200जळगाव : लिंबू : 1000 - 1800 - 2500औरंगाबाद : वांगी : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : वाल भाजी : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : शेवगा : 800 - 1600 - 2400औरंगाबाद : शहाळे : 1000 - 1600 - 2200जळगाव : संत्री : 2000 - 2500 - 3000जळगाव : हरभरा : 5001 - 5001 - 5001धुळे : हरभरा : 3000 - 3500 - 3930औरंगाबाद : हरभरा (पेंडी) : 300 - 350 - 400पंढरपूर : केळी : 202 - 251 - 300नाशिक : कांदा : 900 - 2200 - 3400औरंगाबाद : गहू : 1650 - 1775 - 1900जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1500 - 1500 - 1500जालना : ज्वारी : 1400 - 2050 - 2800पंढरपूर : डाळींब : 3000 - 10000 - 16900औरंगाबाद : तूर : 5200 - 5575 - 5951जालना : तूर : 5300 - 5650 - 5900जालना : तूर : 5000 - 5800 - 6150नाशिक : बटाटा : 800 - 1150 - 1400औरंगाबाद : बाजरी : 1150 - 1175 - 1200जालना : बाजरी : 1111 - 1325 - 1391जळगाव : भोपळा : 800 - 1000 - 1200औरंगाबाद : मका : 1010 - 1155 - 1300जालना : मका : 1150 - 1265 - 1375जळगाव : मुळा : 500 - 500 - 500जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 2500नाशिक : लसूण : 3000 - 5200 - 7500जळगाव : वांगी : 800 - 1000 - 1100जळगाव : वाल पापडी : 1000 - 1200 - 1500जालना : सोयाबिन : 3100 - 4225 - 4275जालना : हरभरा : 3100 - 4050 - 4200
.
.
तेरी मिट्टी मे मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा... लासूर (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील निवृत्त सैनिक प्रकाश संतोष माळी भारतमातेची सेवा केल्यानंतर आता...
गे माय भू तुझे मी फेडीन पांग सारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील नाचनवेल-कोपरवेल व आडगाव (पिशोर) या दोन्ही गावांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून...
कृषी कायद्यांना एकसंध विरोध; मुंबईत जोरदार... मुंबई : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा, केंद्र सरकारचे तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोधात...
नगरमध्ये पन्नास हजार क्विंटल मका खरेदी करणार नगर ः शासनाने बंद केलेली मका खरेदी सुरू केली. नगर जिल्ह्यात सुमारे पन्नास हजार क्विंटल वाढीव मका...
साखरेच्या निर्यात योजनेत लवचिकता कोल्हापूर : यंदा साखर जास्तीत जास्त निर्यात व्हावी यासाठी केंद्राने साखर निर्यात योजनेत काही बदल...
छत्तीसगडमध्ये आजवरची सर्वाधिक धान खरेदी रायपूर : : छत्तीसगडमध्ये आजवरची सर्वाधिक धान खरेदी झाली आहे. धान खरेदीच्या नियोजनानुसार अद्याप नऊ...
यकृत आजारावर चिरायता, कटुकी, माका उपयोगी जनावरांमध्ये आजारावर उपचार करताना प्रतिजैविकांचा वापर केला जातो. यामुळे घातक सूक्ष्मजीवांचे नियंत्रण होते. त्याच सोबत पोटातील...
कुक्कुटपालनाचे नियोजन नाव: सतीश पोपट कुळधर गाव: सायगाव, ता.येवला, जि. नाशिक पक्ष्यांची संख्या ः १२ हजार शेडचा आकार ः ५०० बाय ३० फूट गेल्या ६...
गुणकारी अन् औषधी हरभरा साधारणपणे हिवाळ्यात कोवळा हरभरा येतो. हरभऱ्याचे घाटे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. त्यापासून विविध पदार्थदेखील...
वातदोषावर उपाय ः हादग्याची फुले, शेंगा आयुर्वेदानुसार त्रिदोषांपैकी वातदोष कमी होण्याकरिता हादग्याचे सेवन फायदेशीर असते. कफ व पित्तदोष कमी करण्यासाठी हादग्याच्या...
ट्रॅक्टरचलित फवारणी यंत्रे रोग, किडीपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी फवारणी यंत्रांचा वापर केला जातो. रसायनांचा वापर हा फवारणी, धुरळणी किंवा धुक्याच्या...
अर्का किरण’ पेरू वाणाची अति सघन लागवड फायदेशीर आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील इसुका दार्सी या गावातील शेतकरी जी. क्रांती कुमार यांनी पेरूच्या अर्का किरण या नव्या संकरित...