Agrowon - अॅग्रोवन | Breaking Agriculture News Marathi | Agri News Update for Farming Industry, Businesses & Farmers
बाजार भाव -
अकलुज : वांगी : 1500 - 2000 - 2500अकलुज : कलिंगड : 300 - 350 - 400रत्नागिरी : काकडी : 2000 - 2600 - 3000अकलुज : कारली : 2700 - 3000 - 4000अकलुज : कोथिंबिर : 13 - 15 - 18रत्नागिरी : कोथिंबिर : 8 - 12 - 15अकलुज : कोबी : 1200 - 1500 - 1800रत्नागिरी : कोबी : 1500 - 2000 - 2500रत्नागिरी : गवार : 3000 - 3400 - 4000अकलुज : चिकु : 2500 - 3500 - 4000अकलुज : टोमॅटो : 1800 - 2000 - 2500रत्नागिरी : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2500रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 3000 - 3600 - 4000अकलुज : पालक : 6 - 7 - 8रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2500 - 3000 - 3500अकलुज : बटाटा : 1100 - 1200 - 1300अकलुज : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3000 - 3500 - 4000अकलुज : भेडी : 2500 - 3200 - 3500रत्नागिरी : भेडी : 4000 - 4200 - 4500अकलुज : मेथी (भाजी) : 10 - 13 - 15रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3300 - 4000अकलुज : लसूण : 5000 - 6000 - 7000अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1रत्नागिरी : वांगी : 1500 - 2300 - 3000अकलुज : शेपू : 10 - 11 - 12अकलुज : शेवगा : 2500 - 4000 - 4800कराड : आले : 7000 - 8000 - 8000कराड : काकडी : 1500 - 2000 - 2000कराड : कांदा : 1000 - 1200 - 1600कराड : कारली : 3500 - 4000 - 4000कराड : कोबी : 1000 - 1700 - 1700कराड : गवार : 2500 - 3000 - 3000कराड : घेवडा : 3000 - 4500 - 4500कराड : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2000कराड : ढोवळी मिरची : 2000 - 3000 - 3000कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 1500कराड : दोडका (शिराळी) : 3500 - 4000 - 4000कराड : पडवळ : 1500 - 2000 - 2000कराड : पावटा : 3000 - 3800 - 3800कराड : फ्लॉवर : 1000 - 1400 - 1400कराड : भेडी : 3000 - 3500 - 3500रत्नागिरी : मेथी (भाजी) : 10 - 13 - 15कराड : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3000 - 3000कराड : वांगी : 1500 - 2000 - 2000कराड : शेवगा : 4000 - 5000 - 5000पुणे : आले : 5000 - 8300 - 8600जळगाव : उडीद : 4400 - 4600 - 4900पुणे : कांदा : 700 - 1200 - 1400पुणे : गवार : 2500 - 4500 - 5000पुणे : घेवडा : 4000 - 6500 - 7000जळगाव : ज्वारी : 3000 - 3200 - 3400पुणे : टोमॅटो : 600 - 1400 - 1600पुणे : दुधी भोपळा : 700 - 1600 - 2000पुणे : दोडका (शिराळी) : 1500 - 3000 - 4000पुणे : बटाटा : 700 - 1300 - 1500जळगाव : बाजरी : 2050 - 2225 - 2225पुणे : भेडी : 1500 - 2700 - 3000जळगाव : मका : 2000 - 2200 - 2200पुणे : मटार : 6000 - 8500 - 9000पुणे : मिरची (हिरवी) : 1500 - 3500 - 4000पुणे : लसूण : 4000 - 8500 - 9000जळगाव : हरभरा : 3900 - 3900 - 4000पुणे : काकडी : 800 - 1700 - 2000पुणे : कांदा पात : 7 - 14 - 16पुणे : कारली : 2500 - 3500 - 4000पुणे : कोथिंबिर : 6 - 14 - 16पुणे : कोबी : 1500 - 2200 - 2500पुणे : कोहळा : 1000 - 1300 - 1600पुणे : गाजर : 1000 - 1600 - 2000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2500 - 3000पुणे : ढेमसे : 1500 - 2800 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2700 - 3000पुणे : तोंडली : 2000 - 3500 - 4000पुणे : परवर : 1500 - 2700 - 3000पुणे : पालक : 4 - 6 - 7पुणे : पावटा : 3500 - 4700 - 5000पुणे : फ्लॉवर : 1000 - 1700 - 2000पुणे : बीट : 1000 - 1300 - 1500अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 2250 - 2300 - 2300अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 1850 - 1875 - 1875पुणे : भोपळा : 600 - 1300 - 1600पुणे : मेथी (भाजी) : 7 - 10 - 12पुणे : वांगी : 1500 - 2300 - 2500पुणे : वाल पापडी : 3000 - 3500 - 4000पुणे : वाल भाजी : 3000 - 4500 - 5000पुणे : शेपू : 7 - 9 - 10पुणे : शेवगा : 3000 - 4500 - 5000पुणे : अंजीर : 2000 - 7600 - 8000पुणे : अननस : 1000 - 2200 - 3000मुंबई : अर्वी : 2400 - 2600 - 3000पुणे : आंबट चुका : 5 - 7 - 8पुणे : आंबा : 1000 - 6000 - 9000अकोला : उडीद : 3800 - 4400 - 4600पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1200सातारा : काकडी : 1000 - 1250 - 1500मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000सातारा : कारली : 4500 - 4750 - 5000सातारा : कोबी : 1500 - 1650 - 1800पुणे : खरबुज : 1000 - 2500 - 3500मुंबई : गुळ : 3800 - 4500 - 4900अकोला : गहू : 2250 - 2275 - 2300अकोला : गहू : 1750 - 1925 - 2000मुंबई : गहू : 2400 - 3200 - 4000पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 6पुणे : चिकु : 1000 - 3000 - 3500मुंबई : चिंच : 8000 - 13500 - 15000अकोला : ज्वारी : 2200 - 2275 - 2350मुंबई : ज्वारी : 2600 - 3800 - 4500मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000सातारा : टोमॅटो : 1500 - 1750 - 2000पंढरपूर : डाळींब : 500 - 4000 - 7200पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4500पुणे : डाळींब : 2000 - 6000 - 12000पुणे : डाळींब : 500 - 1600 - 2500अकोला : तूर : 4200 - 5600 - 5800मुंबई : तांदूळ : 3000 - 3800 - 4500सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1100 - 1200मुंबई : धने : 9000 - 14000 - 20000पुणे : नासपती : 6000 - 9600 - 10000पुणे : पेअर : 5000 - 11000 - 15000पुणे : पुदिना : 1 - 5 - 6पुणे : पपई : 500 - 2000 - 3000पुणे : पेरु : 2000 - 6500 - 7000पुणे : प्लम : 10000 - 11000 - 12000सातारा : पावटा : 4000 - 4500 - 5000सातारा : फ्लॉवर : 2000 - 2250 - 2500मुंबई : बीट : 2600 - 3000 - 3400मुंबई : भेडी : 2400 - 2600 - 2800सातारा : भेडी : 3000 - 3250 - 3500पुणे : मका (कणीस) : 500 - 800 - 1500अकोला : मूग : 5000 - 5725 - 5800पुणे : मुळा : 8 - 13 - 15मुंबई : मिरची (लाल) : 9000 - 11000 - 19000सातारा : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000पुणे : मोसंबी : 1200 - 3600 - 6600मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000पुणे : राजगिरा : 5 - 6 - 7पुणे : लिंबू : 600 - 2000 - 3000मुंबई : वेलची : 300000 - 320000 - 340000सातारा : वांगी : 2000 - 2100 - 2200सातारा : शेवगा : 4000 - 4250 - 4500पुणे : शहाळे : 300 - 800 - 900पुणे : संत्री : 1600 - 4300 - 7000मुंबई : सुपारी : 30000 - 33000 - 35000पुणे : सफरचंद : 4000 - 10000 - 15000मुंबई : साखर : 3186 - 3232 - 3312पुणे : सिताफळ : 2000 - 9600 - 10000अकोला : सोयाबिन : 3000 - 3610 - 3625अकोला : हरभरा : 3600 - 4250 - 4300मुंबई : हळद/ हळकुंड : 10000 - 13500 - 16000नागपूर : अननस : 1500 - 4875 - 6000नागपूर : आंबा : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : आंबा : 1600 - 2050 - 2200नागपूर : आंबा : 1800 - 2325 - 2500मुंबई : कढिपत्ता : 2000 - 2100 - 2200नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550मुंबई : केळी (भाजी) : 1600 - 2000 - 2200मुंबई : काकडी : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : काकडी : 1200 - 1600 - 1800मुंबई : कांदा : 1200 - 1350 - 1500लासलगाव : कांदा : 600 - 1200 - 1370मुंबई : कारली : 2000 - 2500 - 3000नागपूर : कोथिंबिर : 6000 - 9000 - 10000नागपूर : गवार : 1800 - 2325 - 2500मुंबई : गवार : 3200 - 3600 - 4000मुंबई : गाजर : 1600 - 1800 - 2200मुंबई : चवळी (शेंगा) : 2800 - 3600 - 4000नागपूर : टोमॅटो : 2200 - 2450 - 2500नागपूर : टोमॅटो : 2500 - 2875 - 3000मुंबई : टोमॅटो : 1200 - 1600 - 1800मुंबई : टोमॅटो : 1800 - 2200 - 2400नागपूर : डाळींब : 2000 - 5000 - 6000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2800 - 3600 - 4000मुंबई : तोंडली : 2800 - 3600 - 3800मुंबई : दुधी भोपळा : 2400 - 2800 - 3200मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3800 - 4200मुंबई : पडवळ : 1600 - 2200 - 2400नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000मुंबई : फरस बी : 4000 - 5000 - 5500मुंबई : फ्लॉवर : 1800 - 2200 - 2600मुंबई : बटाटा : 700 - 1100 - 1500नागपूर : भेडी : 2000 - 2375 - 2500मुंबई : भेडी : 1600 - 2000 - 2200आरमोरी : भात - धान : 2130 - 2220 - 2250मुंबई : भोपळा : 1400 - 1800 - 2200मुंबई : मटार : 4000 - 5000 - 5500नागपूर : मिरची (लाल) : 7000 - 9250 - 10000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4375 - 4500मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2800 - 3000 - 3200नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1450 - 1500नागपूर : मोसंबी : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : मोसंबी : 4000 - 4750 - 5000मुंबई : रताळी : 1600 - 2000 - 2200मुंबई : लसूण : 1000 - 3250 - 5500नागपूर : वांगी : 1400 - 1700 - 1800मुंबई : वांगी : 2400 - 2800 - 3000मुंबई : शेवगा : 3600 - 4000 - 4600नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000मुंबई : सुरण : 2000 - 2600 - 2800नागपूर : आले : 4000 - 7000 - 8000नागपूर : कैरी : 4000 - 4750 - 5000नागपूर : काकडी : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : कांदा : 1200 - 1725 - 1900नागपूर : कांदा : 800 - 1100 - 1200नागपूर : कारली : 5500 - 5875 - 6000नागपूर : कोबी : 1000 - 1300 - 1400नागपूर : गाजर : 1300 - 1600 - 1700नागपूर : ढेमसे : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : तोंडली : 2800 - 3100 - 3200नागपूर : परवर : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : पालक : 2500 - 3250 - 3500नागपूर : फणस : 1000 - 1300 - 1400नागपूर : फ्लॉवर : 1200 - 1500 - 1600नागपूर : बीट : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : मेथी (भाजी) : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : मुळा : 2000 - 2375 - 2500नागपूर : लसूण : 3000 - 6750 - 8000नागपूर : लिंबू : 3000 - 3375 - 3500जळगाव : केळी : 320 - 435 - 550जळगाव : काकडी : 700 - 1100 - 1500जळगाव : कांदा : 500 - 887 - 1275जळगाव : कोथिंबिर : 12000 - 15000 - 18000जळगाव : कोबी : 600 - 800 - 1200जळगाव : गवार : 4500 - 4500 - 4500जळगाव : टोमॅटो : 1200 - 2100 - 3000जळगाव : पालक : 2100 - 2100 - 2100जळगाव : फ्लॉवर : 1700 - 2450 - 3200जळगाव : बटाटा : 550 - 800 - 1050जळगाव : बीट : 1800 - 1800 - 1800जळगाव : भेडी : 1000 - 1600 - 2200जळगाव : भोपळा : 1300 - 1300 - 1300जळगाव : मेथी भाजी : 5000 - 5000 - 5000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3800 - 5000जळगाव : लिंबू : 1800 - 2900 - 4000जळगाव : वांगी : 700 - 1000 - 1400कोल्हापूर : कांदा : 500 - 1200 - 1500कोल्हापूर : कोथिंबिर : 4200 - 9100 - 14000कोल्हापूर : कोबी : 1300 - 1950 - 2600कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1500 - 2500कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 1000 - 1750कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 2250 - 3500कोल्हापूर : मोसंबी : 3600 - 5400 - 7200कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 3250 - 5500कोल्हापूर : वांगी : 700 - 2450 - 4200कोल्हापूर : सफरचंद : 10000 - 12500 - 15000वाशीम : उडीद : 3800 - 4000 - 4250धुळे : कांदा : 200 - 1100 - 1350अमरावती : गहू : 2000 - 2100 - 2200धुळे : गहू : 1750 - 2030 - 2321वाशीम : गहू : 1850 - 2000 - 2100अमरावती : ज्वारी : 2200 - 2400 - 2550धुळे : ज्वारी : 2244 - 2244 - 2244धुळे : ज्वारी : 2244 - 2244 - 2244वाशीम : ज्वारी : 1400 - 1500 - 1600अमरावती : तूर : 5750 - 5780 - 5870वाशीम : तूर : 5475 - 5500 - 5875धुळे : बाजरी : 1600 - 1941 - 2291धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3000 - 5850 - 6600गोंदिया : भात - धान : 1768 - 1796 - 1824गोंदिया : भात - धान : 2017 - 2017 - 2017गोंदिया : भात - धान : 2239 - 2304 - 2367गोंदिया : भात - धान : 1425 - 1437 - 1450गोंदिया : भात - धान : 1789 - 1789 - 1789धुळे : मका : 1850 - 2005 - 2110अमरावती : मूग : 5500 - 5600 - 5850वाशीम : मूग : 5000 - 5200 - 5400वाशीम : सोयाबिन : 3400 - 3500 - 3575वाशीम : हरभरा : 3900 - 4000 - 4251मुंबई : अननस : 4000 - 4250 - 4500अमरावती : उडीद : 3000 - 3500 - 4300मुंबई : कलिंगड : 900 - 1150 - 1400मुंबई : चिकु : 2500 - 2750 - 3000मुंबई : डाळींब : 4500 - 5000 - 5500अमरावती : तील : 9000 - 9300 - 9500मुंबई : द्राक्ष : 5500 - 5750 - 6000मुंबई : पपई : 1800 - 2000 - 2200अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 5300 - 5500 - 5800मुंबई : मोसंबी : 4000 - 4250 - 4500मुंबई : सफरचंद : 7000 - 7500 - 8000मुंबई : सिताफळ : 4700 - 5200 - 5700अमरावती : सोयाबिन : 3550 - 3560 - 3573अमरावती : हरभरा : 3900 - 4000 - 4200पंढरपूर : केळी : 1485 - 1485 - 1485पंढरपूर : काकडी : 400 - 1500 - 3000पंढरपूर : गवार : 2500 - 2500 - 2500पंढरपूर : टोमॅटो : 700 - 2000 - 3000पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 2000 - 3000 - 4000पंढरपूर : भेडी : 800 - 2000 - 3000अमरावती : मका : 2050 - 2075 - 2150पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 900 - 2500 - 3500सोलापूर : अंबाडी भाजी : 300 - 300 - 300औरंगाबाद : आंबा : 5500 - 6250 - 7000अकोट : उडीद : 3825 - 4700 - 4740जालना : करडई : 4400 - 4400 - 4400औरंगाबाद : कैरी : 3000 - 3600 - 4200औरंगाबाद : काकडी : 800 - 1200 - 1600सोलापूर : काकडी : 400 - 2200 - 4000औरंगाबाद : कांदा : 650 - 1000 - 1350सोलापूर : कांदा : 100 - 900 - 1725सोलापूर : कांदा पात : 900 - 900 - 900औरंगाबाद : कारली : 2500 - 2850 - 3000सोलापूर : कारली : 2500 - 3300 - 4500औरंगाबाद : कोथिंबिर : 300 - 650 - 1100सोलापूर : कोथिंबिर : 700 - 1100 - 2360औरंगाबाद : कोबी : 2000 - 2400 - 2800सोलापूर : कोबी : 1000 - 1600 - 2200जालना : गुळ : 2980 - 3000 - 3030सोलापूर : गुळ : 3025 - 3025 - 3025औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3250 - 3500सोलापूर : गवार : 1500 - 2500 - 3500जालना : गहू : 1875 - 1900 - 1925सोलापूर : घेवडा : 4000 - 4000 - 4000औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1400 - 1800सोलापूर : चाकवत : 300 - 400 - 600सोलापूर : चिकु : 1500 - 2500 - 3300जालना : ज्वारी : 2650 - 2900 - 4050सोलापूर : ज्वारी : 2780 - 2831 - 3266औरंगाबाद : टोमॅटो : 1000 - 3000 - 5000सोलापूर : टोमॅटो : 500 - 1400 - 3000औरंगाबाद : डाळींब : 500 - 2750 - 5500सोलापूर : डाळींब : 1000 - 2500 - 8800औरंगाबाद : ढेमसे : 1000 - 1250 - 1500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 2500 - 3250 - 4000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 200 - 2600 - 3500अकोट : तूर : 5350 - 5800 - 5850जालना : तूर : 4400 - 5340 - 5800औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2500 - 2750 - 3000सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 500 - 2000 - 3000सोलापूर : पेरु : 2000 - 3500 - 4400औरंगाबाद : पालक : 300 - 550 - 800सोलापूर : पालक : 200 - 400 - 550औरंगाबाद : फ्लॉवर : 3000 - 3500 - 4000सोलापूर : फ्लॉवर : 400 - 1250 - 2080औरंगाबाद : बटाटा : 800 - 900 - 1000सोलापूर : बटाटा : 600 - 1100 - 1850औरंगाबाद : बाजरी : 2120 - 2120 - 2120जालना : बाजरी : 2450 - 2450 - 2450औरंगाबाद : भेडी : 1000 - 1250 - 1500सोलापूर : भेडी : 500 - 2100 - 3500औरंगाबाद : मका (कणीस) : 1200 - 1350 - 1500अकोट : मूग : 5330 - 5600 - 5660जालना : मूग : 3000 - 3800 - 4200औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 900 - 1200 - 1500सोलापूर : मेथी भाजी : 400 - 700 - 1250औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1100 - 1700 - 2500औरंगाबाद : मोसंबी : 2000 - 2750 - 3500सोलापूर : मोसंबी : 100 - 300 - 400सोलापूर : राजगिरा : 200 - 250 - 300सोलापूर : लसूण : 4200 - 6000 - 8200औरंगाबाद : लिंबू : 1200 - 1600 - 2000सोलापूर : लिंबू : 1250 - 2500 - 4250जालना : लिंबोळी : 700 - 700 - 700औरंगाबाद : वांगी : 1000 - 1150 - 1300सोलापूर : वांगी : 500 - 1800 - 3000सोलापूर : शेपू : 300 - 500 - 800औरंगाबाद : शेवगा : 3000 - 4250 - 5500औरंगाबाद : शहाळे : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : सफरचंद : 1000 - 1800 - 2400अकोट : सोयाबिन : 3400 - 3450 - 3550जालना : सोयाबिन : 3530 - 3550 - 3575अकोट : हरभरा : 3750 - 4250 - 4300औरंगाबाद : हरभरा : 4160 - 4160 - 4160जालना : हरभरा : 3200 - 4100 - 4200पंढरपूर : आंबट चुका : 7 - 7 - 7पंढरपूर : कारली : 1860 - 2200 - 3500पंढरपूर : कोथिंबिर : 5 - 10 - 15पंढरपूर : कोबी : 1000 - 2000 - 3000पंढरपूर : घेवडा : 4500 - 4500 - 4500पंढरपूर : पालक : 2 - 3 - 5पंढरपूर : फ्लॉवर : 800 - 1500 - 2500पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 7 - 9 - 16पंढरपूर : वांगी : 500 - 1660 - 4000पंढरपूर : शेपू : 7 - 10 - 10नाशिक : आंबा : 1900 - 2500 - 3000मुंबई : उडीद डाळ : 4800 - 5800 - 6800नाशिक : केळी : 500 - 800 - 1100नाशिक : काकडी : 2425 - 3300 - 4000नाशिक : कांदा : 500 - 1150 - 1400नाशिक : कारली : 2500 - 3000 - 3750नाशिक : कोबी : 1125 - 2166 - 2583नाशिक : गवार : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : चवळी बी : 4200 - 6100 - 7000नाशिक : डाळींब : 500 - 4000 - 6000नाशिक : ढोवळी मिरची : 3250 - 3750 - 5000मुंबई : तूर डाळ : 7000 - 8500 - 9500मुंबई : तांदूळ : 10000 - 11000 - 12500नाशिक : दुधी भोपळा : 1000 - 1566 - 2000नाशिक : पपई : 1400 - 1600 - 2000नाशिक : फ्लॉवर : 782 - 1142 - 1928नाशिक : बटाटा : 500 - 900 - 1200मुंबई : बाजरी : 2600 - 3000 - 3400नाशिक : भेडी : 1665 - 2500 - 3000मुंबई : मूग डाळ : 8000 - 8600 - 9500मुंबई : मसूर डाळ : 5200 - 5300 - 5400नाशिक : लसूण : 3200 - 9000 - 11500नाशिक : लिंबू : 1300 - 1700 - 2250नाशिक : वांगी : 1000 - 2000 - 2500मुंबई : वाटाणा : 5800 - 6000 - 6300नाशिक : शहाळे : 2400 - 2800 - 3100नाशिक : सफरचंद : 8000 - 9000 - 13500मुंबई : हरभरा डाळ : 5600 - 5800 - 6000लासलगाव : कांदा : 701 - 1251 - 1381लासलगाव : गहू : 2011 - 2211 - 2300लासलगाव : बाजरी : 1866 - 2200 - 2353लासलगाव : मका : 2300 - 2325 - 2352लासलगाव : सोयाबिन : 3400 - 3552 - 3630लासलगाव : हरभरा : 3400 - 3975 - 4125
.
.
चित्रकलेसह पूरक व्यवसायात भरले यशाचे रंग  नगर जिल्ह्यात माका (ता. नेवासा) येथील सुरेश गुलगे या तरुण शेतकऱ्याने आपल्यातील चित्रकलेची आवड...
बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची राज्यात वेगळी... बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (जि. पुणे) विविध सोयीसुविधा, उपक्रमांद्वारे राज्यात आपली वेगळी...
सोलापूर जिल्ह्यात `सन्मान`ची पाच लाख शेतकऱ्यांची... सोलापूर : जिल्ह्यात ‘आठ अ’नुसार असलेल्या ११ लाख १४ हजार ९५ खातेदारांपैकी सात लाख ७४ हजार ६९१...
सोलापुरात यंदाही खरीप कोरडाच सोलापूर : खरीप हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला. तरीही, पावसाने दमदार हजेरी न लावल्याने अधूनमधून...
ओढकामाच्या बैलांवर येतेय गदा  ट्रॅक्टरच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ओढकामाच्या बैलांना काम उरलेले नाही, हे खरेच. पण चाऱ्यासाठी गायरान...
शेंगासोबतच शेवग्याची पावडर ठरतेय फायदेशीर  संपूर्ण २० एकर क्षेत्रांमध्ये शेवगा लागवडीचा निर्णय घेत शंतनू चंद्रशेखर महल्ले यांने धाडसी पाऊल...
गोठ्याची स्वच्छता ठेवा, माश्यांवर नियंत्रण मिळवा गोठ्यामध्ये अस्वच्छता असल्यास माश्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो. माश्यांनी रक्त शोषणामुळे जनावरांना रक्तक्षय होतो. जनावरे आजारी पडतात....
गाभण जनावरांकडे द्या लक्ष पावसाळी काळात वातावरणात बदल होत असतात. याचबरोबरीने जनावरांच्या प्रजननात बदल घडून येतो. गाई, म्हशीतील ताण कमी करणे, प्रजनन...
जांभळापासून बनवा जॅम, जेली, टॉफी,पावडर जॅम     परिपक्व जांभळाची फळे निवडून स्वच्छ पाण्याने धुवावीत. फळापासून गर वेगळा करावा.    जॅमकरिता गराच्या वजनाएवढी...
नाचणी प्राक्रियेत संधी नाचणी हे पीक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पीक आहे. नाचणीपासून बिस्कीट, लापशी, लाडू, पापड, भाकरी, डोसा, आंबिल, वडी,...
खवा बनविण्याची सुधारित पद्धत पारंपरिक पद्धतीमध्ये खवा बनविण्यासाठी सातत्याने उष्णतेसमोर बसून, ते हलवत राहावे लागते. या उष्णता ऊर्जा वाया जाण्यासोबत वेळही अधिक...
यंत्राने करा पेरणी, आंतरमशागत सध्या खरीप हंगामातील पेरणी सुरू झाली आहे. काही भागांत लवकर पेरणी झालेल्या ठिकाणी आंतरमशागतीची कामे सुरू होतील. पेरणी आणि...
हवामान
पुणे
title
21.91°C
ढग: 29%
आर्द्रता: 94%
वारा: 1.51 m/s
दबाव: 1007.64hpa