Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
अकलुज : कारली : 2000 - 3000 - 3300अकलुज : बटाटा : 3200 - 3300 - 3400अकलुज : भेडी : 2500 - 3000 - 3500अकलुज : लसूण : 8000 - 9000 - 10000अकलुज : वांगी : 3500 - 4000 - 4500अकलुज : काकडी : 1500 - 2200 - 2400अकलुज : कोथिंबिर : 10 - 11 - 12अकलुज : कोबी : 1200 - 1300 - 1500अकलुज : गवार : 4000 - 5000 - 6000अकलुज : चिकु : 2000 - 2500 - 2800अकलुज : टोमॅटो : 1800 - 2300 - 2600अकलुज : पालक : 6 - 7 - 8अकलुज : फ्लॉवर : 2000 - 2500 - 2700अकलुज : मेथी (भाजी) : 10 - 11 - 12अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1अकलुज : शेपू : 9 - 10 - 10सातारा : कोबी : 2500 - 2750 - 3000सातारा : टोमॅटो : 1500 - 1750 - 2000सातारा : वांगी : 4000 - 5000 - 6000सातारा : आले : 1500 - 2250 - 3000सातारा : काकडी : 800 - 900 - 1000सातारा : कांदा : 2000 - 4000 - 6000रत्नागिरी : कांदा पात : 14 - 15 - 18रत्नागिरी : कारली : 4000 - 4300 - 4500सातारा : कारली : 2500 - 2750 - 3000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 15 - 17रत्नागिरी : कोबी : 3000 - 4000 - 4500रत्नागिरी : गवार : 6000 - 6500 - 7500सातारा : गवार : 5000 - 5500 - 6000रत्नागिरी : घेवडा : 4000 - 6000 - 7000रत्नागिरी : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 2000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 4000 - 5000 - 6000सातारा : ढोवळी मिरची : 4000 - 4500 - 5000सातारा : दुधी भोपळा : 1500 - 1750 - 2000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 4000 - 5000 - 6000सातारा : फ्लॉवर : 2000 - 2250 - 2500सातारा : बटाटा : 1500 - 2500 - 3500रत्नागिरी : भेडी : 6000 - 7000 - 8000सातारा : भेडी : 4000 - 4500 - 5000रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 5000सातारा : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 4000रत्नागिरी : वांगी : 4000 - 5000 - 7000सातारा : शेवगा : 7000 - 7500 - 8000कराड : आले : 2500 - 3000 - 3000कराड : काकडी : 800 - 1200 - 1200कराड : कारली : 2500 - 3500 - 3500कराड : कोबी : 2000 - 2500 - 2500कराड : गवार : 5000 - 6000 - 6000कराड : घेवडा : 4000 - 5000 - 5000कराड : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 1500कराड : ढोवळी मिरची : 3000 - 4000 - 4000कराड : दुधी भोपळा : 1500 - 2000 - 2000कराड : दोडका (शिराळी) : 3500 - 4000 - 4000कराड : पावटा : 4500 - 5000 - 5000कराड : फ्लॉवर : 3000 - 3000 - 3000कराड : भेडी : 3000 - 4000 - 4000कराड : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 3000कराड : वांगी : 4000 - 5000 - 5000कराड : शेवगा : 6000 - 8000 - 8000पनवेल : आले : 3800 - 3900 - 4000जळगाव : उडीद : 5000 - 5071 - 5800पनवेल : काकडी : 1200 - 1300 - 1400कराड : कांदा : 3000 - 6000 - 6000कोल्हापूर : कांदा : 2000 - 4000 - 6000पनवेल : कारली : 3600 - 3800 - 4000पनवेल : कोबी : 3000 - 3200 - 3500पनवेल : गवार : 6000 - 6500 - 7000पनवेल : गाजर : 3800 - 3900 - 4000पनवेल : घेवडा : 6000 - 6200 - 6500पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 2800 - 2900 - 3000जळगाव : ज्वारी : 1100 - 1100 - 1100जळगाव : ज्वारी : 2300 - 2550 - 2550पनवेल : टोमॅटो : 3000 - 3200 - 3500पनवेल : ढोवळी मिरची : 6000 - 6200 - 6500पनवेल : तोंडली : 3000 - 3200 - 3500पनवेल : दुधी भोपळा : 1800 - 1900 - 2000पनवेल : दोडका (शिराळी) : 4000 - 4300 - 4500कराड : पडवळ : 1500 - 2000 - 2000पनवेल : पडवळ : 3600 - 3800 - 4000पनवेल : फ्लॉवर : 2000 - 2200 - 2400जळगाव : मका : 975 - 975 - 975जळगाव : मूग : 2800 - 6300 - 6500कोल्हापूर : मोसंबी : 1200 - 3600 - 6000कोल्हापूर : सफरचंद : 4000 - 4750 - 5500जळगाव : सोयाबिन : 3000 - 3400 - 3700नागपूर : आले : 2300 - 3200 - 3500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : कांदा : 5000 - 6125 - 6500नागपूर : गहू : 1600 - 1771 - 1828नागपूर : गहू : 2400 - 2850 - 3000पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 3000 - 6500नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 2500 - 2700 - 2700नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : द्राक्ष : 8000 - 11000 - 12000नागपूर : बटाटा : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : मका : 1300 - 1450 - 1500नागपूर : मिरची (लाल) : 5000 - 12500 - 15000नागपूर : मोसंबी : 2400 - 2700 - 2800नागपूर : मोसंबी : 3200 - 3500 - 3600नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400नागपूर : लसूण : 6000 - 9750 - 11000नागपूर : संत्री : 400 - 1600 - 2000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 11750 - 12000नागपूर : सोयाबिन : 3700 - 4255 - 4440नागपूर : हरभरा : 4300 - 4715 - 4854नागपूर : अननस : 1000 - 4000 - 6000नागपूर : कारली : 4500 - 4875 - 5000नागपूर : कोथिंबिर : 3000 - 3750 - 4000नागपूर : कोबी : 1400 - 1475 - 1500नागपूर : कोहळा : 1200 - 1275 - 1300नागपूर : गवार : 4500 - 4875 - 5000नागपूर : गाजर : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : चवळी (पाला) : 1800 - 1950 - 2000नागपूर : चवळी (शेंगा) : 4000 - 4375 - 4500नागपूर : टोमॅटो : 3000 - 3150 - 3200नागपूर : डाळींब : 2000 - 5000 - 6000नागपूर : ढेमसे : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : दुधी भोपळा : 1400 - 1475 - 1500नागपूर : पपई (भाजी) : 800 - 950 - 1000नागपूर : फ्लॉवर : 1800 - 1950 - 2000नागपूर : बीट : 3500 - 3875 - 4000मुंबई : भुईमुग शेंग (ओली) : 4500 - 5500 - 6500नागपूर : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4500 - 4875 - 5000नागपूर : भेडी : 2800 - 2950 - 3000नागपूर : मेथी (भाजी) : 4000 - 4875 - 5000नागपूर : मुळा : 1800 - 1950 - 2000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 4500 - 4875 - 5000नागपूर : लिंबू : 2000 - 2375 - 2500मुंबई : लिंबू : 1500 - 2000 - 2500नागपूर : वांगी : 2800 - 2950 - 3000नागपूर : वाल भाजी : 6000 - 6375 - 6500मुंबई : अंजीर (सुके) : 60000 - 80000 - 100000मुंबई : अर्वी : 3500 - 3800 - 4000मुंबई : आले : 3800 - 4150 - 4500मुंबई : आवळा : 4500 - 4750 - 5000मुंबई : कढिपत्ता : 3000 - 3300 - 3500पंढरपूर : केळी : 550 - 550 - 550मुंबई : केळी (कच्ची) : 3500 - 4000 - 4500मुंबई : काकडी : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000मुंबई : कांदा पात : 1400 - 2200 - 3000मुंबई : कारली : 3000 - 3300 - 3500मुंबई : कोथिंबिर : 1500 - 2500 - 3500मुंबई : कोबी : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : कोहळा : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : गाजर : 4000 - 4200 - 4400अकोला : ज्वारी : 1000 - 1400 - 1450मुंबई : टोमॅटो : 2800 - 3100 - 3400मुंबई : ढोवळी मिरची : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : तोंडली : 5500 - 5800 - 6000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3500 - 3800 - 4000मुंबई : नारळ : 1150 - 1650 - 2800मुंबई : पुदिना : 800 - 900 - 1000मुंबई : पालक : 800 - 1100 - 1400मुंबई : पिस्ता : 120000 - 160000 - 200000मुंबई : फरस बी : 5000 - 5500 - 6000मुंबई : फ्लॉवर : 2500 - 2800 - 3000मुंबई : भेडी : 3500 - 4000 - 4500मुंबई : भोपळा : 1800 - 2100 - 2400मुंबई : मटार : 10000 - 11000 - 12000मुंबई : मेथी (भाजी) : 1000 - 1750 - 2500मुंबई : मुळा : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : मिरची (लाल) : 18000 - 25000 - 32000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 5600 - 5900 - 6200मुंबई : रताळी : 2000 - 2200 - 2400मुंबई : वांगी : 2000 - 2700 - 3400मुंबई : वालवड : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : शेपू : 1500 - 2250 - 3000मुंबई : शेवगा : 6000 - 6500 - 7000मुंबई : सुपारी : 31000 - 32000 - 37000मुंबई : सुरण : 2000 - 2300 - 2500मुंबई : साखर : 3222 - 3292 - 3452अकोला : उडीद : 3500 - 5300 - 6800पुणे : उडीद : 8400 - 9000 - 9500मुंबई : उडीद डाळ : 8000 - 9000 - 10000पुणे : गुळ : 3251 - 3301 - 3351पुणे : गुळ : 3375 - 3413 - 3451अकोला : गहू : 1425 - 1475 - 1500अकोला : गहू : 2000 - 2300 - 2700पुणे : गहू : 3600 - 4050 - 4400मुंबई : गहू : 1900 - 3200 - 4500मुंबई : चिंच : 6800 - 7500 - 8200पुणे : ज्वारी : 4600 - 4850 - 5000मुंबई : ज्वारी : 2200 - 3500 - 4800पंढरपूर : टोमॅटो : 200 - 1000 - 2500अकोला : तूर : 6400 - 6500 - 6600परतूर : तूर : 4500 - 5000 - 5000मुंबई : तूर डाळ : 8000 - 9500 - 10500पुणे : तांदूळ : 7600 - 8600 - 9500पुणे : तांदूळ : 2500 - 2650 - 2700पुणे : तांदूळ : 3100 - 4550 - 5900मुंबई : तांदूळ : 2300 - 4900 - 7500मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10000 - 11000पुणे : धने : 7500 - 10100 - 12500पुणे : नाचणी/ नागली : 3200 - 3400 - 3500अकोला : बटबटी : 3800 - 3800 - 3800पुणे : बाजरी : 2200 - 2350 - 2400मुंबई : बाजरी : 2100 - 2500 - 2800अकोला : मका : 1000 - 1000 - 1000पुणे : मका : 1800 - 1850 - 1900मुंबई : मका : 1900 - 2100 - 2300अकोला : मूग : 4000 - 6800 - 7000पुणे : मूग : 8200 - 8350 - 8400परतूर : मूग : 4900 - 5900 - 5900मुंबई : मूग : 8500 - 9500 - 10500मुंबई : मूग डाळ : 9000 - 10000 - 11000पुणे : मसूर : 6100 - 6250 - 6300मुंबई : मसूर : 5600 - 5800 - 6000मुंबई : मसूर डाळ : 6200 - 6400 - 6600पुणे : वाटाणा : 13000 - 14100 - 15000मुंबई : वाटाणा : 13000 - 15000 - 16000मुंबई : वाटाणा : 8500 - 8700 - 9000पुणे : शेंगदाणे : 7600 - 8200 - 8700मुंबई : शेंगदाणे : 8500 - 8800 - 9500मुंबई : साबुदाणा : 4600 - 4800 - 5000अकोला : सोयाबिन : 3150 - 3800 - 4150अकोला : हरभरा : 3800 - 4500 - 4850पुणे : हरभरा : 5800 - 6100 - 6300मुंबई : हरभरा : 5500 - 6000 - 6500मुंबई : हरभरा डाळ : 6200 - 6500 - 6800पंढरपूर : आले (सुंठ) : 1000 - 1800 - 1800धुळे : उडीद : 3200 - 5000 - 6900पंढरपूर : काकडी : 400 - 1000 - 2500पंढरपूर : कारली : 2500 - 2500 - 2500पंढरपूर : कोथिंबिर : 4 - 7 - 15पंढरपूर : कोबी : 700 - 2000 - 2500पंढरपूर : गवार : 5000 - 5000 - 5000धुळे : चवळी बी : 3000 - 3000 - 3000पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 2500 - 2500 - 2500धुळे : तूर : 5200 - 5200 - 5200धुळे : तील : 3500 - 5000 - 7600पंढरपूर : पालक : 7 - 7 - 7पंढरपूर : फ्लॉवर : 1000 - 2000 - 3300धुळे : बाजरी : 1200 - 1550 - 1710धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 3700 - 5400 - 5825पंढरपूर : भेडी : 2000 - 2000 - 2000धुळे : मका : 1011 - 1130 - 1208धुळे : मूग : 5500 - 6500 - 8000पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 2500 - 4500पंढरपूर : रताळी : 700 - 700 - 1500पंढरपूर : वांगी : 500 - 4000 - 8330पंढरपूर : शेपू : 4 - 4 - 4धुळे : सोयाबिन : 3200 - 3700 - 4135परतूर : सोयाबिन : 3710 - 3926 - 4200जळगाव : आले : 1200 - 2600 - 4000जळगाव : आवळा : 1500 - 2200 - 3000जळगाव : केळी : 300 - 400 - 480जळगाव : काकडी : 800 - 1000 - 1200जळगाव : कांदा : 1000 - 3000 - 5000जळगाव : कोथिंबिर : 1000 - 2000 - 3000जळगाव : कोबी : 2000 - 2500 - 3000जळगाव : गवार : 4500 - 4500 - 4500धुळे : गहू : 1355 - 1685 - 1800जळगाव : चवळी (शेंगा) : 3000 - 3500 - 4000धुळे : ज्वारी : 950 - 1045 - 1683धुळे : ज्वारी : 2150 - 2150 - 2150जळगाव : टोमॅटो : 1000 - 2100 - 3200जळगाव : पपई : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : पेरु : 1200 - 1200 - 1200जळगाव : पालक : 2500 - 2500 - 2500जळगाव : फ्लॉवर : 2000 - 2500 - 3500जळगाव : बटाटा : 2000 - 2600 - 3300जळगाव : भेडी : 1200 - 1500 - 1800जळगाव : भोपळा : 1000 - 1400 - 1800जळगाव : मेथी भाजी : 2000 - 3000 - 4000जळगाव : मुळा : 800 - 900 - 1000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3500 - 5000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4500जळगाव : मोसंबी : 2000 - 3000 - 4000जळगाव : लसूण : 6000 - 7000 - 8000जळगाव : लिंबू : 800 - 1400 - 2000जळगाव : वांगी : 2000 - 3000 - 4500जळगाव : संत्री : 500 - 1000 - 1500जळगाव : सफरचंद : 4000 - 5000 - 6000जळगाव : सिताफळ : 2500 - 3500 - 4500धुळे : हरभरा : 4000 - 4600 - 5180वाशीम : उडीद : 6500 - 7000 - 7200सोलापूर : कांदा : 200 - 2000 - 6900अमरावती : गहू : 1450 - 1600 - 1750अमरावती : गहू : 1800 - 1850 - 1900वाशीम : गहू : 1500 - 1600 - 1755सोलापूर : गहू : 2355 - 2580 - 2950सोलापूर : चिकु : 800 - 1500 - 2500अमरावती : ज्वारी : 1150 - 1300 - 1400सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 1000 - 2300सोलापूर : डाळींब : 400 - 2300 - 9000अमरावती : तूर : 6700 - 6850 - 7000अमरावती : तूर : 7100 - 7250 - 7500वाशीम : तूर : 6000 - 6500 - 6930सोलापूर : तांदूळ : 2465 - 3755 - 5710सोलापूर : पेरु : 1500 - 2000 - 3000सोलापूर : बटाटा : 1350 - 3200 - 3700सोलापूर : बोर : 300 - 900 - 1500वाशीम : मूग : 5500 - 6000 - 6300जालना : मोसंबी : 1700 - 2200 - 3300सोलापूर : मोसंबी : 150 - 200 - 250सोलापूर : लसूण : 4500 - 7700 - 10800सोलापूर : लिंबू : 700 - 1000 - 1500सोलापूर : वांगी : 2500 - 4000 - 6600सोलापूर : सफरचंद : 700 - 1000 - 1350सोलापूर : सिताफळ : 1000 - 2500 - 5000वाशीम : सोयाबिन : 3650 - 4000 - 4480वाशीम : हरभरा : 4500 - 4800 - 5100सोलापूर : अंबाडी भाजी : 300 - 350 - 400अमरावती : उडीद : 4000 - 5100 - 5300जालना : उडीद : 4000 - 6000 - 6700सोलापूर : काकडी : 300 - 2000 - 4000सोलापूर : कांदा पात : 1000 - 1200 - 1500सोलापूर : कारली : 1500 - 2500 - 4000सोलापूर : कोथिंबिर : 400 - 800 - 1100सोलापूर : कोबी : 2100 - 3200 - 3500सोलापूर : गवार : 2250 - 4000 - 6250जालना : गहू : 1400 - 1550 - 1601सोलापूर : घेवडा : 4500 - 5000 - 6000सोलापूर : चाकवत : 600 - 800 - 900जालना : ज्वारी : 1350 - 1900 - 2800सोलापूर : ढोवळी मिरची : 700 - 1500 - 2000अमरावती : तील : 8000 - 8210 - 8500अमरावती : तील : 6500 - 7000 - 7500सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 1000 - 3000 - 5500सोलापूर : पालक : 500 - 600 - 1000सोलापूर : फ्लॉवर : 640 - 1840 - 2400अमरावती : बाजरी : 1800 - 1850 - 1900जालना : बाजरी : 1075 - 1300 - 1400सोलापूर : भेडी : 700 - 3000 - 6000अमरावती : मका : 1000 - 1050 - 1100जालना : मका : 800 - 950 - 1225अमरावती : मूग : 6000 - 6500 - 7000अमरावती : मूग : 7200 - 7400 - 7800जालना : मूग : 3000 - 5500 - 7100सोलापूर : मेथी भाजी : 600 - 900 - 1000सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2500 - 3000सोलापूर : शेपू : 600 - 800 - 1000अमरावती : सोयाबिन : 2800 - 3500 - 4235जालना : सोयाबिन : 2700 - 3700 - 4100सोलापूर : सोयाबिन : 2800 - 4035 - 4120अमरावती : हरभरा : 4700 - 5100 - 5200जालना : हरभरा : 4000 - 4500 - 4800नाशिक : केळी : 400 - 750 - 1000नाशिक : काकडी : 1000 - 1250 - 1600नाशिक : कांदा : 2250 - 4500 - 5400नाशिक : कारली : 2085 - 2505 - 2915नाशिक : कोबी : 835 - 2710 - 3750अहमदनगर : गुळ : 3250 - 4325 - 5400नाशिक : गवार : 3000 - 4000 - 5000अहमदनगर : गहू : 1575 - 1687 - 1800नाशिक : डाळींब : 400 - 6000 - 9250नाशिक : ढोवळी मिरची : 6875 - 7690 - 8750अहमदनगर : तूर : 5500 - 6000 - 6500नाशिक : दुधी भोपळा : 865 - 1135 - 1500नाशिक : दोडका (शिराळी) : 3335 - 4585 - 5415नाशिक : पपई : 800 - 1100 - 1500नाशिक : पिकेडोर : 5000 - 6875 - 7500नाशिक : फ्लॉवर : 1070 - 2142 - 3570नाशिक : बटाटा : 2800 - 3200 - 3500नाशिक : भेडी : 3125 - 3750 - 4375अहमदनगर : मूग : 3000 - 5500 - 8001नाशिक : मोसंबी : 2500 - 3500 - 4500नाशिक : लसूण : 6250 - 8500 - 12100नाशिक : वांगी : 7000 - 8250 - 10000नाशिक : संत्री : 2000 - 3000 - 4000नाशिक : सफरचंद : 5000 - 7000 - 8500अहमदनगर : सोयाबिन : 3105 - 3577 - 4050अहमदनगर : हरभरा : 4851 - 4851 - 4851नाशिक : लिंबू : 900 - 1250 - 1800कळमनूरी : सोयाबिन : 3500 - 3800 - 4000अहमदनगर : कांदा : 400 - 2000 - 3100अहमदनगर : कांदा : 1000 - 4000 - 6200
.
.
शेतीला मिळाली प्रक्रिया उद्योगाची जोड खोपी (ता.भोर,जि.पुणे) येथील अंजना नारायण जगताप यांनी शेतीला प्रक्रिया उद्योगाची जोड दिली आहे....
बिस्कीट निर्मितीतून महिलांनी घेतली भरारी सांगली जिल्ह्यातील नवेखेड (ता.वाळवा) येथील उपक्रमशील महिला सौ.अंजली विश्‍वजीत दळवी यांनी सद्गुरू...
इगतपुरी, सिन्नर तालुक्यात पावसामुळे झेंडूच्या... नाशिक : दसरा व दिवाळी सणाची बाजारपेठ समोर ठेऊन इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी झेंडूची लागवड...
सांगली जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा १७ हजार हेक्टर... सांगली : जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३९ हजार १२० शेतकऱ्यांचे १७...
तांदळाची विक्रमी निर्यात होणार  पुणे: देशात यंदा सर्वत्र समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे तांदळाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ...
देशातून ३५ लाख कापूस गाठींची निर्यात वाढणार जळगाव ः जगभरात कापूस पिकाला नैसर्गिक फटका बसतच आहे. देशात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक व...
मुधोळ हाऊंड श्वानास राष्ट्रीय मान्यता मुधोळ हाऊंड ही श्वान जात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमाभागात मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळते. हे श्वान शेतातील राखणीसाठी अत्यंत योग्य...
मिथेन उत्सर्जनावर नियंत्रणाची गरज जनावरे रवंथ करताना मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू वातावरणात सोडला जातो. त्याचा परिणाम हा तापमान वाढीवर होतो. हे लक्षात घेऊन जागतिक...
सोयाबीनचे मूल्यवर्धित पदार्थ सोयाबीनपासून सोया-दूध, सोया पनीर, पीठ आणि टोफूसारखे सोया आधारित पदार्थ तयार केले जातात. मांस आणि दुग्धजन्य पदार्थाला पर्याय...
उद्योजकतेमध्ये कुटुंब, समाजाचा हिस्सा उद्योग म्हणजे जोखीम. त्याच्याच यश व अपयश या दोन बाजू. एखाद्या माणसांची उद्योग करण्याची, त्यात यश मिळवण्याची मानसिकता निर्माण...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर यांत्रिकीकरणातून... दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या गावंडे बंधूंनी डवरणी, वखरणी, फवारणी आदी कामांसाठी सुधारित यंत्रांची निर्मिती...
पिकातील सूर्यप्रकाशाची प्रत मोजणारी उपकरणे आपल्याकडेही हरितगृह, शेडनेटगृहातील लागवड वेगाने वाढत आहे. मात्र, या शेतीमध्ये आतील हवामान योग्य प्रकारे नियंत्रित ठेवणे, स्थिर...