Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
लासलगाव : कांदा : 700 - 1100 - 1580लासलगाव : कांदा : 500 - 750 - 922औरंगाबाद : गहू : 1675 - 1787 - 1900मुंबई : गहू : 2300 - 3400 - 4500जळगाव : ज्वारी : 1800 - 1850 - 1850परतूर : ज्वारी : 1441 - 1576 - 1600मुंबई : ज्वारी : 2000 - 3600 - 4500जळगाव : बाजरी : 1350 - 1350 - 1350मुंबई : मका : 1800 - 1900 - 2100जळगाव : हरभरा : 6600 - 6600 - 6600जळगाव : हरभरा : 5000 - 5000 - 5000सोलापूर : आंबा : 1500 - 3500 - 7000पुणे : आले : 600 - 1200 - 1800सोलापूर : कलिंगड : 700 - 1000 - 2000पुणे : काकडी : 500 - 750 - 1000सातारा : काकडी : 800 - 1000 - 1200सोलापूर : काकडी : 300 - 1300 - 2000पुणे : कांदा : 500 - 900 - 1300सोलापूर : कांदा : 100 - 600 - 1400सातारा : कोबी : 400 - 450 - 500सोलापूर : खरबुज : 900 - 1250 - 2500जालना : गुळ : 2700 - 2850 - 2900पुणे : गवार : 1500 - 2750 - 4000सातारा : गवार : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : गवार : 500 - 1200 - 2250परतूर : गहू : 1600 - 1681 - 1845पुणे : घेवडा : 2500 - 3250 - 4000मुंबई : चवळी बी : 7500 - 9000 - 11000सोलापूर : चिकु : 900 - 1000 - 2000औरंगाबाद : ज्वारी : 1750 - 1875 - 2000पुणे : टोमॅटो : 500 - 750 - 1000सातारा : टोमॅटो : 600 - 700 - 800सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 400 - 800सोलापूर : डाळींब : 900 - 3200 - 11000सोलापूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1200 - 1500मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10500 - 12000मुंबई : तांदूळ : 2400 - 4950 - 7500पुणे : दुधी भोपळा : 800 - 1150 - 1500सातारा : दुधी भोपळा : 600 - 700 - 800सोलापूर : द्राक्ष : 70 - 90 - 180पुणे : दोडका (शिराळी) : 1000 - 1750 - 2500सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 500 - 1000 - 2000सोलापूर : पेरु : 600 - 700 - 1500सातारा : फ्लॉवर : 800 - 900 - 1000पुणे : बटाटा : 700 - 1100 - 1500औरंगाबाद : बाजरी : 1225 - 1312 - 1400पुणे : भेडी : 1000 - 2000 - 3000औरंगाबाद : मका : 1250 - 1312 - 1375मुंबई : मूग : 9200 - 10000 - 10500पुणे : मटार : 4000 - 5000 - 6000सातारा : मटार : 8000 - 9000 - 10000मुंबई : मसूर : 6400 - 6700 - 7000मुंबई : मसूर डाळ : 7000 - 7200 - 7400पुणे : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2250 - 3000सातारा : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 800 - 1200 - 1600पुणे : लसूण : 3500 - 6500 - 9500सोलापूर : लिंबू : 1000 - 1600 - 3200सोलापूर : वांगी : 500 - 800 - 1500सोलापूर : सफरचंद : 1000 - 1300 - 2800मुंबई : साबुदाणा : 4000 - 4200 - 4500परतूर : सोयाबिन : 7100 - 7100 - 7200औरंगाबाद : हरभरा : 4750 - 4809 - 4869परतूर : हरभरा : 4875 - 4925 - 4951मुंबई : हरभरा : 5400 - 5600 - 5800मुंबई : हरभरा डाळ : 6100 - 6400 - 6800मुंबई : अंजीर (सुके) : 60000 - 80000 - 100000पुणे : अननस : 1000 - 2000 - 3000सोलापूर : अंबाडी भाजी : 200 - 250 - 300पंढरपूर : आंबट चुका : 8 - 8 - 8पुणे : आंबट चुका : 3 - 4 - 5पंढरपूर : आले (सुंठ) : 1000 - 1000 - 1000मुंबई : आले (सुंठ) : 15000 - 20000 - 35000मुंबई : उडीद : 7000 - 7700 - 8500मुंबई : उडीद डाळ : 8500 - 10500 - 11500पुणे : करडई (भाजी) : 3 - 4 - 5पुणे : कैरी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : कलिंगड : 500 - 800 - 1000पंढरपूर : काकडी : 200 - 1000 - 1500मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000कोल्हापूर : कांदा : 600 - 900 - 1450पुणे : कांदा पात : 5 - 8 - 12पंढरपूर : कारली : 500 - 1500 - 2500पुणे : कारली : 1500 - 2250 - 3000सोलापूर : कारली : 1200 - 1500 - 2000पंढरपूर : कोथिंबिर : 2 - 5 - 10पुणे : कोथिंबिर : 3 - 6 - 10सोलापूर : कोथिंबिर : 300 - 500 - 800पंढरपूर : कोबी : 100 - 300 - 400पुणे : कोबी : 300 - 550 - 800सोलापूर : कोबी : 250 - 300 - 350पुणे : कोहळा : 1000 - 1250 - 1500पुणे : खरबुज : 500 - 1000 - 1500मुंबई : गुळ : 3600 - 4500 - 5000पंढरपूर : गवार : 1000 - 2000 - 3000सोलापूर : गहू : 2375 - 2710 - 3110पंढरपूर : गाजर : 400 - 500 - 500पुणे : गाजर : 800 - 1200 - 1600पंढरपूर : घेवडा : 2000 - 2000 - 2000सोलापूर : घेवडा : 1700 - 1700 - 3500पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2000 - 2500पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 3 - 4पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2300 - 3000सोलापूर : चाकवत : 400 - 500 - 600पुणे : चिकु : 1000 - 2000 - 3000मुंबई : चिंच : 4500 - 7500 - 8500पुणे : जांभूळ : 5000 - 7500 - 10000मुंबई : जिरे : 10500 - 15000 - 16500पंढरपूर : टोमॅटो : 200 - 1000 - 1800पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2500पुणे : ढोवळी मिरची : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : तूप : 32000 - 42000 - 48000मुंबई : तूर डाळ : 8500 - 9700 - 11000सोलापूर : तांदूळ : 2430 - 3730 - 6105मुंबई : तील : 10500 - 12500 - 19000पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 3000मुंबई : धने : 6000 - 13000 - 15000मुंबई : नारळ : 700 - 1700 - 2700पुणे : पेअर : 5000 - 7500 - 10000पुणे : पुदिना : 1 - 1 - 2पुणे : पपई : 500 - 1000 - 1500पुणे : पेरु : 1000 - 2000 - 3000पंढरपूर : पालक : 5 - 5 - 6पुणे : पालक : 4 - 5 - 6सोलापूर : पालक : 200 - 300 - 400पंढरपूर : फ्लॉवर : 200 - 1000 - 1500पुणे : फ्लॉवर : 700 - 950 - 1200सोलापूर : फ्लॉवर : 400 - 720 - 1200सोलापूर : बटाटा : 500 - 1300 - 1700मुंबई : बडिशेप : 8500 - 10000 - 12500पुणे : बीट : 500 - 750 - 1000पंढरपूर : भेडी : 1000 - 2000 - 3500सोलापूर : भेडी : 500 - 1200 - 2000पुणे : भोपळा : 500 - 750 - 1000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1500मुंबई : मूग डाळ : 9500 - 11000 - 12000पंढरपूर : मेथी भाजी : 5 - 6 - 12पुणे : मेथी भाजी : 5 - 7 - 10सोलापूर : मेथी भाजी : 300 - 500 - 1000पुणे : मुळा : 4 - 8 - 12मुंबई : मिरची (लाल) : 20000 - 30000 - 40000पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 500 - 1500 - 4700पुणे : मोसंबी : 7000 - 8000 - 9000मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 5सोलापूर : राजगिरा : 300 - 400 - 500सोलापूर : लसूण : 2800 - 7000 - 9000पुणे : लिंबू : 400 - 2300 - 4200पंढरपूर : वांगी : 500 - 1360 - 2330पुणे : वांगी : 800 - 1400 - 2000मुंबई : वाटाणा : 8000 - 8500 - 9000मुंबई : वाटाणा : 9500 - 10000 - 11000पुणे : वाल भाजी : 2500 - 3350 - 4000पुणे : वालवड : 2500 - 3250 - 4000मुंबई : शेंगदाणे : 8500 - 10000 - 10500पुणे : शेपू : 4 - 5 - 7सोलापूर : शेपू : 450 - 600 - 700पुणे : शेवगा : 1000 - 1250 - 1500पुणे : संत्री : 10000 - 12500 - 15000पुणे : सफरचंद : 4000 - 10500 - 17000मुंबई : साखर : 3176 - 3252 - 3350मुंबई : हळद/ हळकुंड : 9000 - 13000 - 15000नागपूर : आंबा : 1200 - 1650 - 1800नागपूर : आंबा : 2400 - 3075 - 3300नागपूर : आंबा : 2600 - 3075 - 3200नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : द्राक्ष : 5000 - 5750 - 6000नागपूर : मोसंबी : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000जळगाव : आंबा : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : आले : 1200 - 1500 - 1800जळगाव : कैरी : 1000 - 1400 - 1600जळगाव : काकडी : 500 - 600 - 700जळगाव : कांदा : 375 - 925 - 1425जळगाव : कांदा : 300 - 600 - 950जळगाव : कोथिंबिर : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : कोबी : 400 - 600 - 800जळगाव : गवार : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : टरबूज : 800 - 800 - 800जळगाव : डाळींब : 7000 - 9000 - 12000जळगाव : पपई : 1000 - 1200 - 1500जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1200 - 1500जळगाव : बटाटा : 700 - 800 - 1200जळगाव : भेडी : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : मेथी भाजी : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : मोसंबी : 3000 - 4500 - 6000जळगाव : लिंबू : 2000 - 2500 - 3500जळगाव : शेवगा : 1000 - 1000 - 1000अकोला : उडीद : 5300 - 5750 - 6200अकोला : गहू : 1600 - 1800 - 1950अकोला : गहू : 2125 - 2300 - 2600जळगाव : चवळी (शेंगा) : 1000 - 1500 - 2000अकोला : ज्वारी : 950 - 962 - 975जळगाव : टोमॅटो : 300 - 500 - 750जळगाव : ढेमसे : 600 - 600 - 600अकोला : तूर : 6400 - 6700 - 7000अकोला : तांदूळ : 2700 - 4000 - 5900जळगाव : पालक : 1500 - 1500 - 1500मुंबई : पिस्ता : 120000 - 160000 - 200000जळगाव : भोपळा : 700 - 700 - 700अकोला : मूग : 6200 - 6600 - 7000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1200 - 1500जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1200 - 1500जळगाव : लसूण : 8000 - 11000 - 15000जळगाव : लसूण : 4000 - 6500 - 8500मुंबई : वेलची : 150000 - 350000 - 370000जळगाव : वांगी : 500 - 700 - 1000मुंबई : सुपारी : 40000 - 45000 - 50000अकोला : सोयाबिन : 6900 - 7100 - 7350अकोला : हरभरा : 4500 - 4900 - 5150
.
.
शेततळ्यांद्वारे मिर्झापूरचे शिवार झाले पाणीदार मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत मिर्झापूर (ता.जि. परभणी) गावाचे शिवार पाणीदार झाले आहे. शेततळ्यांचे...
ऊसपट्ट्यात दहा एकर दर्जेदार पपई कोल्हापूर जिल्ह्यातील खडकेवाडा (ता. कागल) येथील अमोल कदम या कृषी पदाविकाधारक युवा शेतकऱ्याने...
मॉन्सून यंदा वेळेवर  पुणे : सध्या मॉन्सूनच्या प्रगतीसाठी वातावरण पोषक आहे. त्यामुळे यंदा एक जून रोजी मॉन्सूनचे केरळमध्ये...
शेतकऱ्यांकडे २९ लाख क्विंटल घरचे बियाणे  पुणे ः कृषी विभागाने ग्रामबिजोत्पादन मोहिमेतून निवडलेल्या क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी स्वतः बियाणे तयार...
प्रक्रियायुक्‍त खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत झाली... नवी दिल्ली : कोरोनाकाळात सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा अडचणींच्या...
दुसऱ्या लाटेचा बासमती तांदळास फटका  कोल्हापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बासमती तांदळास बसला आहे. नोव्हेंबरमध्ये वाढलेली बासमती...
देशी, जर्सी, एचएफ गाईंचे अर्थशास्त्र शेतीला पूरक म्हणून पशुपालन हा व्यवसाय प्राधान्याने केला जातो. दुग्धोत्पादनासाठी गाईला अनेक ठिकाणी प्रथम स्थान दिले जाते. मात्र...
शिफारशीनुसार जनावरांना लसीकरण आवश्यक... जनावरे आजारी पडल्यामुळे दूध उत्पादनात घट, गर्भपात, औषधोपचार, दोन वेतातील अंतर वाढणे, वासरांची वाढ कमी होणे, इतर आजारांचा...
आहारात समाविष्ट करा पौष्टिक पदार्थ रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात पौष्टिक घटकांचा समावेश करणे अत्यंत गरजेचे असते. योग्य आणि समतोल आहारामुळे शरीर सुदृढ राहते....
ड्रॅगन फ्रूट प्रक्रियेतील संधी शरीरातील कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी ड्रॅगन फ्रूट फळ फायदेशीर आहे.यापासून सरबत, जॅम,जेली...
अन्न प्रक्रियेसाठी ‘थ्री डी प्रिंटिंग’ तंत्रज्ञान सर्वसामान्यपणे आपल्याला विविध आकारातील कुकीज, बिस्किटे, पफ, क्रिम रोल, बिस्किटे आणि केक यांच्या निर्मितीविषयी माहिती असते. मात्र...
अधिक शाश्वत उत्पादकतेसाठी वनस्पतीतील अंतर्गत... प्रत्येक सजीवामध्ये, अगदी वनस्पतीमध्येही दडलेले एक घड्याळ असते. त्यासाठी वेळेची ही जाणीव सातत्याने जागृत ठेवण्यासाठी कारणीभूत...