Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
पुणे : आले : 3000 - 5000 - 6600पुणे : कांदा : 1800 - 2500 - 3200लासलगाव : कांदा : 1500 - 3200 - 3392पुणे : गवार : 2000 - 3000 - 4000पुणे : बटाटा : 1000 - 1200 - 1500पुणे : भेडी : 1500 - 2000 - 3000पुणे : लसूण : 9000 - 11500 - 15000पुणे : आंबट चुका : 4 - 5 - 6पुणे : काकडी : 600 - 800 - 1000पुणे : कांदा पात : 5 - 10 - 12पुणे : कारली : 1200 - 2000 - 2500पुणे : कोथिंबिर : 4 - 6 - 8पुणे : कोबी : 700 - 1000 - 1500रत्नागिरी : कोबी : 1500 - 1800 - 2200पुणे : कोहळा : 800 - 1100 - 1500पुणे : गाजर : 1400 - 2000 - 3000पुणे : घेवडा : 3000 - 4000 - 5000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2000 - 3000पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 4 - 5पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 2000 - 2500पुणे : चिकु : 1000 - 1700 - 3000पुणे : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1200रत्नागिरी : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2500पुणे : डाळींब : 2000 - 4000 - 10000पुणे : डाळींब : 500 - 1500 - 2500पुणे : डाळींब : 1000 - 2400 - 4000पुणे : ढेमसे : 1000 - 1500 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 800 - 1200 - 1500पुणे : तोंडली : 1000 - 2000 - 4000पुणे : दुधी भोपळा : 900 - 1200 - 2000पुणे : नासपती : 6000 - 10000 - 12000पुणे : पेअर : 5000 - 10000 - 13000पुणे : पडवळ : 800 - 1500 - 2500पुणे : पुदिना : 1 - 3 - 4पुणे : पपई : 700 - 1600 - 3000पुणे : परवर : 2500 - 3500 - 5000पुणे : पालक : 4 - 5 - 6पुणे : पावटा : 2500 - 3000 - 4000पुणे : फ्लॉवर : 1000 - 1300 - 1600पुणे : बीट : 1000 - 1300 - 1600अर्जुनी मोरगाव : भात - धान : 2350 - 2400 - 2400पुणे : भोपळा : 700 - 1000 - 1200पुणे : मटार : 6000 - 6800 - 8000पुणे : मेथी (भाजी) : 3 - 5 - 6पुणे : मुळा : 7 - 10 - 12पुणे : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1200 - 1600रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4000 - 5000पुणे : मोसंबी : 1200 - 2700 - 5000पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 6पुणे : लिंबू : 500 - 2300 - 5000पुणे : वांगी : 1000 - 1500 - 2200रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2600 - 3000पुणे : वाल पापडी : 1000 - 2000 - 3000पुणे : वाल भाजी : 2000 - 2500 - 3500पुणे : वालवड : 2000 - 3000 - 3500पुणे : शेपू : 4 - 5 - 6पुणे : शेवगा : 3000 - 4000 - 6000पुणे : संत्री : 1600 - 3700 - 6000पुणे : सफरचंद : 3500 - 9000 - 13500पुणे : सिताफळ : 2000 - 5400 - 6000पुणे : अननस : 1000 - 1600 - 3000पंढरपूर : आंबट चुका : 5 - 5 - 5रत्नागिरी : आले : 6000 - 6500 - 7000पंढरपूर : आले (सुंठ) : 6300 - 6500 - 7500पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1200पंढरपूर : काकडी : 600 - 1700 - 1800रत्नागिरी : काकडी : 1000 - 1600 - 2000अकलुज : कारली : 1500 - 2500 - 2700पंढरपूर : कारली : 500 - 1000 - 1200रत्नागिरी : कारली : 2000 - 3200 - 4000अकलुज : कोथिंबिर : 3 - 4 - 5पंढरपूर : कोथिंबिर : 3 - 5 - 13रत्नागिरी : कोथिंबिर : 7 - 10 - 12अकलुज : कोबी : 1000 - 1300 - 1400पंढरपूर : कोबी : 300 - 1000 - 1300पुणे : खरबुज : 1000 - 2300 - 3500पंढरपूर : गवार : 2500 - 4500 - 5000रत्नागिरी : गवार : 3000 - 3600 - 4000पंढरपूर : घेवडा : 3000 - 3000 - 3000अकलुज : टोमॅटो : 1600 - 2000 - 2400पंढरपूर : टोमॅटो : 250 - 700 - 1200पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 500 - 1300 - 1500रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 2000 - 2400 - 3000पुणे : पेरु : 2000 - 5000 - 6000अकलुज : पालक : 4 - 5 - 6पंढरपूर : पालक : 4 - 5 - 5पंढरपूर : पावटा : 2500 - 3000 - 3300रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2500 - 2800 - 3000अकलुज : बटाटा : 1000 - 1200 - 1300अकलुज : भेडी : 1500 - 2000 - 2500पंढरपूर : भेडी : 1000 - 2000 - 2500रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 3400 - 4500पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1500जळगाव : मूग : 4600 - 4600 - 5000अकलुज : मेथी (भाजी) : 6 - 7 - 8पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 7 - 10 - 12पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 500 - 1300 - 1500अकलुज : लसूण : 5000 - 7000 - 7500अकलुज : वांगी : 2000 - 2500 - 3000पंढरपूर : वांगी : 500 - 1660 - 4330पंढरपूर : शेपू : 2 - 4 - 4अकलुज : शेवगा : 2500 - 4500 - 5500पुणे : शहाळे : 300 - 500 - 900जळगाव : हरभरा : 3100 - 3100 - 3200अकलुज : कलिंगड : 400 - 600 - 750अकलुज : काकडी : 1400 - 2000 - 2300सातारा : काकडी : 600 - 700 - 800सातारा : कारली : 1500 - 1750 - 2000सातारा : कोबी : 1000 - 1250 - 1500सातारा : गवार : 2500 - 2750 - 3000मुंबई : गहू : 2300 - 2500 - 2700अकलुज : घेवडा : 1500 - 2500 - 3000मुंबई : चवळी बी : 5200 - 6200 - 7000अकलुज : चिकु : 1500 - 2200 - 2600मुंबई : ज्वारी : 2800 - 3800 - 4500सातारा : टोमॅटो : 1000 - 1300 - 1600अकलुज : ढोवळी मिरची : 1200 - 1500 - 2200सातारा : ढोवळी मिरची : 2000 - 2250 - 2500मुंबई : तांदूळ : 3100 - 4200 - 4800मुंबई : तांदूळ : 9500 - 10200 - 11500सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500सातारा : पावटा : 3000 - 3250 - 3500सातारा : फ्लॉवर : 2500 - 2750 - 3000मुंबई : बाजरी : 2300 - 2700 - 3000सातारा : भेडी : 3500 - 3750 - 4000मुंबई : मका : 2600 - 2800 - 3000सातारा : मटार : 8000 - 8500 - 9000सातारा : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2250 - 2500अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 2सातारा : वांगी : 1500 - 1750 - 2000मुंबई : साबुदाणा : 6200 - 6400 - 6800अकोला : उडीद : 3700 - 4700 - 4900मुंबई : उडीद डाळ : 5200 - 6200 - 7200मुंबई : कुलथी : 4500 - 4700 - 4800मुंबई : गुळ : 4400 - 4700 - 5200अकोला : गहू : 1950 - 2100 - 2125अकोला : गहू : 2350 - 2650 - 2750अकोला : ज्वारी : 2050 - 2250 - 2500अकोला : तूर : 4000 - 5400 - 5500मुंबई : तूर डाळ : 7500 - 8000 - 9000मुंबई : तील : 16500 - 18000 - 26000मुंबई : धने : 9000 - 14000 - 20000मुंबई : नारळ : 700 - 1300 - 3000अकोला : मूग : 3900 - 4800 - 5000मुंबई : मूग : 7500 - 8500 - 9500मुंबई : मूग डाळ : 8000 - 8700 - 9500मुंबई : मसूर : 4700 - 4900 - 5200मुंबई : मसूर डाळ : 5200 - 5300 - 5400मुंबई : वाटाणा : 6000 - 6100 - 6300मुंबई : शेंगदाणे : 7500 - 9000 - 10000मुंबई : साखर : 3262 - 3402 - 3562अकोला : सोयाबिन : 3150 - 3700 - 3711अकोला : हरभरा : 4075 - 4200 - 4300मुंबई : हरभरा : 5000 - 5200 - 5500मुंबई : हरभरा डाळ : 5500 - 5700 - 5900आरमोरी : भात - धान : 2320 - 2400 - 2420मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000कोल्हापूर : कांदा : 1500 - 2800 - 3600कोल्हापूर : कोथिंबिर : 3500 - 6650 - 9800कोल्हापूर : कोबी : 400 - 800 - 1200कोल्हापूर : टोमॅटो : 400 - 1100 - 1800कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 1000 - 1500कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 2100 - 3850 - 5600कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 2000 - 3000कोल्हापूर : मोसंबी : 3000 - 4500 - 6000कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 5000 - 9000कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 2300 - 3600कोल्हापूर : सफरचंद : 4000 - 6500 - 9000बीड : उडीद : 4946 - 4946 - 5480वाशीम : उडीद : 4000 - 4200 - 4300अमरावती : गहू : 2000 - 2375 - 2750बीड : गहू : 2000 - 2020 - 2050वाशीम : गहू : 1850 - 2000 - 2100अमरावती : ज्वारी : 1700 - 2025 - 2350बीड : ज्वारी : 2000 - 2400 - 2602वाशीम : ज्वारी : 1850 - 2000 - 2200पंढरपूर : डाळींब : 2500 - 6000 - 9000अमरावती : तूर : 5000 - 5255 - 5510बीड : तूर : 5030 - 5030 - 5030वाशीम : तूर : 5250 - 5300 - 5550बीड : बाजरी : 2000 - 2170 - 2230अमरावती : मूग : 4500 - 5175 - 5850बीड : मूग : 4851 - 5400 - 5640वाशीम : मूग : 5000 - 5300 - 5500वाशीम : सोयाबिन : 3600 - 3650 - 3760बीड : हरभरा : 3600 - 3600 - 3600वाशीम : हरभरा : 4000 - 4100 - 4300अमरावती : उडीद : 3000 - 3600 - 4200औरंगाबाद : उडीद : 3500 - 3750 - 4000पंढरपूर : केळी : 1050 - 1100 - 1250औरंगाबाद : काकडी : 600 - 950 - 1300औरंगाबाद : कांदा : 1400 - 2000 - 2600औरंगाबाद : कारली : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 300 - 500 - 700औरंगाबाद : कोबी : 1000 - 1100 - 1200सोलापूर : गुळ : 3061 - 3150 - 3251औरंगाबाद : गवार : 1000 - 1200 - 1400औरंगाबाद : गहू : 1900 - 1950 - 2000सोलापूर : गहू : 2450 - 2510 - 2905औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1600 - 1800 - 2000अमरावती : जवस : 4800 - 4825 - 4850औरंगाबाद : ज्वारी : 2500 - 2750 - 3000सोलापूर : ज्वारी : 2888 - 2888 - 3091औरंगाबाद : टोमॅटो : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : डाळींब : 400 - 3450 - 6500सोलापूर : डाळींब : 1500 - 4400 - 12500औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 1200 - 1350 - 1500औरंगाबाद : तूर : 5000 - 5000 - 5000सोलापूर : तांदूळ : 2505 - 3610 - 6110अमरावती : तील : 6700 - 8100 - 9500औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 600 - 700 - 800औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 3000सोलापूर : पेरु : 2000 - 3000 - 4500औरंगाबाद : पालक : 400 - 550 - 700औरंगाबाद : फ्लॉवर : 1000 - 1750 - 2500औरंगाबाद : बटाटा : 600 - 850 - 1100सोलापूर : बटाटा : 600 - 950 - 1200अमरावती : बाजरी : 2200 - 2300 - 2400औरंगाबाद : बाजरी : 1850 - 1990 - 2130अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 5000 - 5250 - 5500औरंगाबाद : भेडी : 1500 - 1750 - 2000अमरावती : मका : 2050 - 2088 - 2125पंढरपूर : मका : 2470 - 2475 - 2475औरंगाबाद : मका (कणीस) : 600 - 700 - 800औरंगाबाद : मूग : 4852 - 5071 - 5291औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 700 - 800 - 900औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1400 - 1600औरंगाबाद : मोसंबी : 1500 - 3000 - 4500सोलापूर : लसूण : 7000 - 10250 - 15000औरंगाबाद : लिंबू : 4000 - 5250 - 6500सोलापूर : लिंबू : 2000 - 7000 - 10000औरंगाबाद : वांगी : 1500 - 2000 - 2500औरंगाबाद : वाल भाजी : 1500 - 1900 - 2300औरंगाबाद : शेवगा : 4000 - 4250 - 4500औरंगाबाद : शहाळे : 2400 - 2700 - 3000औरंगाबाद : सफरचंद : 3000 - 5250 - 7500सोलापूर : सफरचंद : 600 - 1100 - 1800सोलापूर : सिताफळ : 750 - 3500 - 7500अमरावती : हरभरा : 3900 - 4050 - 4200पंढरपूर : हरभरा : 3700 - 3800 - 3800सोलापूर : काकडी : 400 - 2200 - 3500सोलापूर : कारली : 500 - 1000 - 1500सोलापूर : कोथिंबिर : 300 - 500 - 900सोलापूर : कोबी : 900 - 950 - 1000पुणे : गुळ : 3315 - 3345 - 3375पुणे : गुळ : 3251 - 3276 - 3301सोलापूर : गवार : 800 - 2400 - 4000पुणे : गहू : 3500 - 3900 - 4300सोलापूर : गाजर : 1000 - 1300 - 1500सोलापूर : घेवडा : 2500 - 2600 - 3000सोलापूर : चाकवत : 200 - 250 - 300सोलापूर : चिकु : 1000 - 2500 - 5000पुणे : ज्वारी : 4600 - 4800 - 5000सोलापूर : टोमॅटो : 250 - 400 - 1200सोलापूर : ढोवळी मिरची : 500 - 700 - 1000पुणे : तांदूळ : 2700 - 2850 - 3000पुणे : तांदूळ : 9500 - 10500 - 11500पुणे : तांदूळ : 3500 - 4600 - 5700सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 700 - 1100 - 2000सोलापूर : पालक : 300 - 400 - 600सोलापूर : फ्लॉवर : 340 - 720 - 1600सोलापूर : भेडी : 1500 - 1700 - 2000पुणे : मका : 2500 - 2600 - 2700सोलापूर : मेथी भाजी : 400 - 600 - 1000सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 700 - 1200 - 2000सोलापूर : मोसंबी : 130 - 370 - 600सोलापूर : वांगी : 500 - 1700 - 2800पुणे : वाटाणा : 6800 - 7600 - 8300पुणे : शेंगदाणे : 9500 - 10000 - 10500सोलापूर : शेपू : 200 - 400 - 600पुणे : हरभरा : 5000 - 5200 - 5400
.
.
शेतमाल प्रक्रिया उद्योगातून मिळाला कुटुंबाला आधार नांदेड जिल्ह्यातील बहाद्दरपुरा (ता. कंधार) येथील रेवती शिवाजी कानगुले यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत हार...
कुक्कुटपालनातून मिळाली स्वयंपूर्णता परिसरातील बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन वळके (जि. रत्नागिरी) गावातील मानाई स्वयंसहाय्यता...
महाराष्ट्राप्रमाणे आम्हालाही विकसित व्हायचेय :... पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकरी पीक उत्पादन करताना नवतंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान,...
नाशिकमध्ये उद्या द्राक्ष ऑक्टोबर छाटणी चर्चासत्र नाशिक : महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, नाशिक विभाग यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. १७)...
शेतमालाच्या किमतीत स्थिरतेचा कल चीनकडून शेतमालाची आयात अजून वाढलेली नाही. त्यामुळे एकूण आंतरराष्ट्रीय भाव नरमच आहेत. आपल्या देशातून...
कृषी अर्थव्यवस्थेसाठीही मार्गदर्शक वर्गीस कुरियन ज्यांचे मोठेपण त्यांच्या हयातीतच समाजाला प्रतीत होते, अशा थोड्या भाग्यवान महापुरुषांपैकी वर्गीस...
शेळ्यांसाठी गोठ्याची रचना गोठ्याचा आकार, शेळ्यांच्या संख्येनुसार ठरवावा. ऊन, वारा, पाऊस यांच्या तीव्रतेनुसार दिशा ठरवावी. खूप मोठा गोठा बांधू नये. गोठा...
संगोपन रेशीम कीटकांचे एक एकर तुती लागवड क्षेत्रासाठी बाल्य अवस्थेसाठी स्वतंत्र १४ x १० फूट क्षेत्रफळ आणि ९ ते १० फूट उंची असलेले बाल कीटकसंगोपनगृह...
उसापासून साखर निर्मितीची प्रक्रिया  जागतिक पातळीवर साखर उद्योग उत्तम विकसित झाला असून, साखर उत्पादनात भारताचा ब्राझीलनंतर दुसरा क्रमांक आहे. भारतात उसाचे पीक...
करटोलीपासून प्रक्रिया पदार्थ  करटोली ही रानभाजी असून, त्याच्या विशिष्ट चवीसाठी आवडीने खाल्ली जाते. डोंगरदऱ्यांमध्ये येणारी ही रानभाजी लागवडीचे काही प्रयोग झाले...
यंत्रांच्या साह्याने सकस गोळीपेंड पशुखाद्यनिर्मिती नंदूरबार येथील कृषी विज्ञान केंद्राने (केव्हीके) गोळीपेंड स्वरूपात पशुखाद्य निर्मितीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध केले आहे. येथील विजय...
जलरोधक ई कपड्याची निर्मिती लेसर प्रिंटिंगद्वारे... भविष्यामध्ये अंगावर वापरता येणाऱ्या उपकरणे, सेन्सर यांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. अशा उपकरणांना ऊर्जा पुरवण्याचे काम आपले कपडेच करू...
हवामान
पुणे
title
24.56°C
ढग: 89%
आर्द्रता: 87%
वारा: 4.52 m/s
दबाव: 1006.52hpa