Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
कराड : आले : 1800 - 2200 - 2200कराड : कारली : 1500 - 2000 - 2000कराड : कोबी : 300 - 700 - 700रत्नागिरी : कोबी : 2000 - 2100 - 2200कराड : गवार : 2000 - 3000 - 3000कराड : घेवडा : 2500 - 2700 - 2700कराड : टोमॅटो : 1800 - 2700 - 2700रत्नागिरी : टोमॅटो : 4000 - 4500 - 5000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 5500 - 5800 - 6000कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1200 - 1200कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 2500कराड : पावटा (भाजी) : 2500 - 3000 - 3000कराड : फ्लॉवर : 1500 - 1600 - 1600कराड : भेडी : 2500 - 3000 - 3000कराड : मटार : 4500 - 5000 - 5000कराड : मिरची (हिरवी) : 1500 - 3000 - 3000रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2300 - 2500कराड : वांगी : 1200 - 1500 - 1500रत्नागिरी : वांगी : 3000 - 3300 - 3500कराड : शेवगा : 3500 - 4000 - 4000रत्नागिरी : आले : 2500 - 2800 - 3000सातारा : आले : 1000 - 1250 - 1500कराड : काकडी : 800 - 1000 - 1000रत्नागिरी : काकडी : 3000 - 3300 - 3500कराड : कांदा : 1200 - 2700 - 2700सातारा : कांदा : 1000 - 1700 - 2300रत्नागिरी : कारली : 2500 - 2800 - 3000सातारा : कारली : 1500 - 1750 - 2000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 6 - 9 - 12सातारा : कोबी : 800 - 1150 - 1500रत्नागिरी : गवार : 6500 - 6800 - 7000रत्नागिरी : घेवडा : 5000 - 5200 - 5500सातारा : टोमॅटो : 2000 - 2700 - 3500कराड : ढोवळी मिरची : 1500 - 2500 - 2500कराड : पडवळ : 1500 - 2500 - 2500रत्नागिरी : फ्लॉवर : 3000 - 3500 - 4000सातारा : फ्लॉवर : 1500 - 2000 - 2500सातारा : बटाटा : 1500 - 1750 - 2000रत्नागिरी : भेडी : 4000 - 4500 - 5000रत्नागिरी : मटार : 7500 - 7800 - 8000सातारा : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1750 - 2500सातारा : वांगी : 1000 - 1500 - 2000पुणे : आले : 600 - 1400 - 2200नागपूर : आवळा : 3000 - 3750 - 4000पुणे : काकडी : 1200 - 1850 - 2500मुंबई : काजू : 60000 - 75000 - 90000पुणे : कांदा : 500 - 1300 - 2100नागपूर : कारली : 2000 - 2375 - 2500पुणे : कारली : 1500 - 2000 - 2500पुणे : कोबी : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : कोहळा : 1000 - 1150 - 1200पुणे : गवार : 4000 - 5000 - 6000नागपूर : गहू : 1800 - 2113 - 2218पुणे : गाजर : 1000 - 1750 - 2500सातारा : गाजर : 3000 - 3250 - 3500पुणे : घेवडा : 3000 - 4000 - 5000मुंबई : चिंच : 6000 - 10500 - 15000मुंबई : जिरे : 10500 - 13500 - 16500नागपूर : टोमॅटो : 5000 - 5750 - 6000नागपूर : टोमॅटो : 3000 - 3750 - 4000पुणे : टोमॅटो : 1500 - 2500 - 3500पंढरपूर : डाळींब : 1000 - 6200 - 12700सातारा : ढोवळी मिरची : 4000 - 4500 - 5000नागपूर : तांदूळ : 2200 - 2425 - 2500नागपूर : तांदूळ : 4200 - 4425 - 4500नागपूर : तांदूळ : 2500 - 2650 - 2700पुणे : तांदूळ : 7400 - 8400 - 9400पुणे : तांदूळ : 3500 - 4600 - 5700पुणे : तांदूळ : 2600 - 2800 - 3000मुंबई : तील : 10500 - 14750 - 19000पुणे : दुधी भोपळा : 800 - 1400 - 2000सातारा : दुधी भोपळा : 800 - 1150 - 1500पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2750 - 3500मुंबई : नारळ : 1900 - 1975 - 2050पुणे : पडवळ : 2000 - 2250 - 2500नागपूर : पालक : 800 - 950 - 1000पुणे : फ्लॉवर : 800 - 1150 - 1500पुणे : बटाटा : 1000 - 1400 - 1800मुंबई : बडिशेप : 10000 - 12500 - 15000नागपूर : बीट : 1000 - 1375 - 1500नागपूर : भेडी : 1500 - 1875 - 2000पुणे : भेडी : 2000 - 3500 - 5000पुणे : भोपळा : 700 - 1350 - 2000पुणे : मटार : 4000 - 5000 - 6000नागपूर : मेथी : 1000 - 1375 - 1500मुंबई : मेथी : 6000 - 10000 - 14000नागपूर : मिरची (लाल) : 6000 - 9750 - 11000पुणे : मिरची (हिरवी) : 1400 - 2200 - 3000पुणे : लसूण : 1000 - 3750 - 6500नागपूर : लिंबू : 800 - 1150 - 1200मुंबई : वेलची : 80000 - 95000 - 110000पुणे : वाल पापडी : 2000 - 2500 - 3000पुणे : अंजीर : 2000 - 4000 - 6000पुणे : अननस : 600 - 1600 - 2600पुणे : अंबाडी भाजी : 4 - 4 - 5पुणे : आंबट चुका : 4 - 5 - 7पुणे : आवळा : 1500 - 2300 - 3000पुणे : करडई (भाजी) : 3 - 4 - 6पुणे : कलिंगड : 500 - 1100 - 1600नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550पुणे : कांदा पात : 7 - 11 - 15पुणे : कोथिंबिर : 3 - 4 - 6पुणे : कोहळा : 1000 - 1500 - 2000पुणे : खरबुज : 1500 - 2000 - 2500पुणे : गहू : 2500 - 2850 - 3200पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1000 - 1750 - 2500पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 7पुणे : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : चिकु : 1000 - 1800 - 2500पुणे : डबल बी : 3000 - 4500 - 6000पुणे : ढेमसे : 1500 - 2500 - 3500पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 3250 - 4500पुणे : तोंडली : 1500 - 2000 - 2500पुणे : द्राक्ष : 3000 - 7000 - 11000पुणे : पेअर : 5000 - 8500 - 12000पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 3पुणे : पपई : 600 - 1000 - 1400पुणे : परवर : 3000 - 3500 - 4000पुणे : पालक : 5 - 6 - 7पुणे : पावटा (भाजी) : 2000 - 2750 - 3500पुणे : बीट : 1000 - 1500 - 2000पुणे : बोर : 500 - 1800 - 3000नागपूर : भात - धान : 1900 - 2215 - 2320पुणे : मेथी भाजी : 4 - 5 - 7पुणे : मुळा : 8 - 11 - 15नागपूर : मोसंबी : 1800 - 2175 - 2300नागपूर : मोसंबी : 1500 - 1725 - 1800पुणे : मोसंबी : 1500 - 3000 - 4500पुणे : रताळी : 2000 - 2100 - 2200पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 6पुणे : लिंबू : 300 - 800 - 1300पुणे : वांगी : 1000 - 1750 - 2500पुणे : वालवड : 2000 - 2500 - 3000पुणे : शेपू : 4 - 6 - 8पुणे : शेवगा : 12000 - 14000 - 16000पुणे : शहाळे : 500 - 800 - 1100पुणे : स्ट्रॉबेरी : 3000 - 4000 - 5000पुणे : संत्री : 1600 - 3800 - 6000पुणे : सफरचंद : 4000 - 9000 - 14000पुणे : सुरण : 1500 - 2000 - 2500पुणे : सिताफळ : 1000 - 3500 - 6000नागपूर : हरभरा : 2500 - 2650 - 2700पुणे : हरभरा (पेंडी) : 5 - 10 - 15पुणे : केळी : 400 - 700 - 1000कोल्हापूर : कांदा : 500 - 1200 - 2200कोल्हापूर : कोथिंबिर : 1000 - 1750 - 2500कोल्हापूर : कोबी : 1000 - 1500 - 2000कोल्हापूर : टोमॅटो : 1000 - 2500 - 4000पुणे : पेरु : 1000 - 2300 - 3500कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 875 - 1500पुणे : मका (कणीस) : 1000 - 1200 - 1400कोल्हापूर : मेथी भाजी : 2500 - 3750 - 5000कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 600 - 1300 - 2000कोल्हापूर : मोसंबी : 1200 - 3300 - 5400कोल्हापूर : लिंबू : 1000 - 1750 - 2500कोल्हापूर : वांगी : 500 - 2250 - 4000कोल्हापूर : सफरचंद : 3000 - 5000 - 12500बीड : उडीद : 3610 - 5479 - 6891बीड : गहू : 1850 - 2009 - 2365पुणे : ज्वारी : 3800 - 4200 - 4600बीड : ज्वारी : 1150 - 1391 - 1700बीड : तूर : 5135 - 5312 - 5500पुणे : बाजरी : 2500 - 2600 - 2700बीड : बाजरी : 1568 - 1985 - 2300बीड : मूग : 5600 - 5850 - 6101पुणे : मसूर : 8000 - 8250 - 8500पुणे : वाटाणा : 12000 - 12750 - 13500बीड : सोयाबिन : 5101 - 5999 - 6300बीड : हरभरा : 3700 - 3926 - 4380पुणे : उडीद : 8200 - 8700 - 9200धुळे : कांदा : 200 - 1400 - 1800नागपूर : कांदा : 1800 - 2175 - 2300नागपूर : कांदा : 3000 - 3375 - 3500पुणे : गुळ : 2801 - 2838 - 2875पुणे : गुळ : 2901 - 2963 - 3025धुळे : गहू : 1855 - 2073 - 2181धुळे : ज्वारी : 1363 - 1550 - 1650नागपूर : डाळींब : 2000 - 7250 - 9000पुणे : धने : 6500 - 9250 - 12000पुणे : नाचणी/ नागली : 3350 - 3450 - 3550नागपूर : बटाटा : 1300 - 1525 - 1600धुळे : बाजरी : 1540 - 1900 - 2168धुळे : भुईमुग शेंग (सुकी) : 4575 - 5100 - 6825धुळे : मका : 1573 - 1678 - 1765पुणे : मका : 2050 - 2150 - 2250पुणे : मूग : 7700 - 7850 - 8000धुळे : मटकी : 4850 - 5100 - 6700नागपूर : मोसंबी : 500 - 650 - 700नागपूर : लसूण : 1200 - 4800 - 6000पुणे : शेंगदाणे : 9400 - 9650 - 9900नागपूर : सफरचंद : 11000 - 12500 - 13000नागपूर : सफरचंद : 4000 - 5500 - 6000नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000धुळे : सोयाबिन : 6100 - 6500 - 7025धुळे : हरभरा : 3960 - 4485 - 4800पुणे : हरभरा : 5500 - 5750 - 6000अकोला : उडीद : 4000 - 4500 - 4750सांगली : उडीद : 6000 - 6500 - 7000नाशिक : केळी : 850 - 1250 - 1500कराड : गुळ : 3000 - 3500 - 4170सांगली : गुळ : 3200 - 3513 - 3825सोलापूर : गुळ : 2866 - 3451 - 3580सांगली : गहू : 2000 - 2600 - 3200सोलापूर : गहू : 2280 - 2565 - 3060नाशिक : चिकु : 2000 - 3500 - 4500अकोला : ज्वारी : 1175 - 1260 - 1900सांगली : ज्वारी : 2640 - 3070 - 3500नाशिक : डाळींब : 450 - 9000 - 12500अकोला : तूर : 4500 - 5300 - 5950सांगली : तांदूळ : 2200 - 4500 - 6800सोलापूर : तांदूळ : 2670 - 3555 - 6055नाशिक : पपई : 900 - 1250 - 1500सोलापूर : बटाटा : 800 - 1600 - 2200सांगली : बाजरी : 2200 - 2300 - 2400नाशिक : बोर : 1000 - 1500 - 2000अकोला : मूग : 4600 - 5300 - 5800सांगली : मूग : 7196 - 7498 - 7800सांगली : मटकी : 7500 - 9750 - 12000सांगली : मिरची (लाल) : 12000 - 12500 - 13000नाशिक : मोसंबी : 1500 - 2500 - 3500नाशिक : शहाळे : 2800 - 3500 - 4000नाशिक : सफरचंद : 7000 - 9000 - 11000अकोला : सोयाबिन : 5800 - 6400 - 6855अकोला : हरभरा : 4000 - 4400 - 4625सांगली : हळद/ हळकुंड : 5000 - 9000 - 13000सोलापूर : अंबाडी भाजी : 300 - 300 - 300पंढरपूर : केळी : 195 - 251 - 300सोलापूर : काकडी : 500 - 1500 - 2500सोलापूर : कांदा पात : 400 - 600 - 800सोलापूर : कारली : 2000 - 2000 - 2000सोलापूर : कोथिंबिर : 100 - 200 - 400सोलापूर : कोबी : 1000 - 1500 - 1900सोलापूर : गवार : 3500 - 4000 - 6000अकोला : गहू : 1750 - 1775 - 1800अकोला : गहू : 2100 - 2750 - 2850सोलापूर : गाजर : 1500 - 2000 - 3000सोलापूर : घेवडा : 1000 - 1500 - 2300सोलापूर : चाकवत : 500 - 600 - 700सोलापूर : चिकु : 1000 - 2000 - 3800पंढरपूर : टोमॅटो : 1000 - 3000 - 4600सोलापूर : टोमॅटो : 500 - 1800 - 3000सोलापूर : डाळींब : 900 - 4000 - 14500सोलापूर : ढोवळी मिरची : 700 - 1000 - 1400सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 2500 - 3000 - 5000सोलापूर : पपई : 500 - 700 - 1200सोलापूर : पेरु : 1000 - 1700 - 3200सोलापूर : पालक : 200 - 300 - 500सोलापूर : फ्लॉवर : 800 - 1200 - 2000सोलापूर : बोर : 1000 - 1300 - 2500गोंदिया : भात - धान : 2000 - 2100 - 2200गोंदिया : भात - धान : 1550 - 1675 - 1800सोलापूर : मेथी भाजी : 300 - 500 - 800सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 800 - 1000 - 1500सोलापूर : मोसंबी : 1000 - 1600 - 3000सोलापूर : राजगिरा : 300 - 350 - 400सोलापूर : लसूण : 800 - 1600 - 2200सोलापूर : लिंबू : 700 - 800 - 1450सोलापूर : वांगी : 700 - 1500 - 2500सोलापूर : शेपू : 200 - 300 - 400सोलापूर : सफरचंद : 700 - 800 - 1200सोलापूर : सिताफळ : 2000 - 4200 - 8000अकोला : हरभरा : 3800 - 4400 - 5000
.
.
शास्त्रीय पशुपालनातून मिळवले आर्थिक स्थैर्य कोल्हापूर जिल्ह्यातील सावर्डे (ता. हातकणंगले) येथील प्रफुल्ल परीट या युवा शेतकऱ्याने प्रशिक्षण घेत...
भाजीपाला,पूरक उद्योगातून महिलांची आघाडी मिरजोळी(ता.चिपळूण,जि.रत्नागिरी) गावातील उपक्रमशील महिलांनी उमेद अभियानांतर्गत आस्था महिला बचत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाला पोषक... पुणे : राज्याच्या किमान तापमानाचा पारा १५ अंशांच्या खाली आल्याने गारठा वाढला आहे. यातच राज्यात...
धुळीमुळे शेतकऱ्यांचे ‘पांढरे सोने’ काळवंडले  गुमगाव, जि. नागपूर : कोतेवाडा, सोंडेपार शिवारातील अमरावती-जबलपूर मार्गाचे संथ गतीने सुरू असलेले...
बाजारातील असंतुलनामुळे सोयाबीनची दरवाढ पुणे ः जागतिक बाजारात सध्या सोयाबीन दरात झालेली वाढ ही गुंतणूकदारांच्या टेक्याने नाही तर बाजारातील...
कापूस आवक वाढूनही दर स्थिरावले  जळगाव ः  कापड उद्योगातील वाढती महागाई व दाक्षिणात्य कापड लॉबीचा दबाव लक्षात घेता सरकार कापूस...
कुक्कुटपालनासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीचे अर्धबंदिस्त... आहाराच्या दृष्टीने विचार केला तर कोंबड्याच्या अंड्यातील प्रथिनांना संदर्भ प्रथिने मानली जातात. इतर प्रथिनांच्या तुलनेत अंड्यातून...
शोभिवंत मत्स्यपालन व्यवसायामध्ये संधी... शोभिवंत मत्स्यपालन व्यवसाय जागतिक स्तरावर वेगाने वृद्धिंगत होत आहे. यामध्ये विविध संवर्धन पद्धती आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध आहेत...
दर्जेदार पनीरनिर्मितीचे तंत्र उत्तम दर्जाचे पनीर बनविण्याकरिता म्हशीचे दूध उपयुक्त मानले जाते. म्हशीच्या दुधात असलेल्या जादा प्रथिने व कॅल्शिअममुळे पनीर घट्ट...
पास्ता, शेवया, कुरडयासाठी गव्हाचे नवे वाण विकसित  नाशिक : राज्यात रब्बी हंगामात गहू हे प्रमुख पीक आहे. मात्र बदलते हवामान,सिंचनसुविधा व तांबेरा प्रादुर्भावामुळे कमी उत्पादन या...
पारदर्शक फोन : नव्या आभासी क्रांतीच्या दिशेने... दर काही दिवसाने मोबाईल फोनमध्ये बदल होत असल्याचे आपल्याला दिसून येते. दोन व्यक्तींतील समन्वयासाठी शोधण्यात आलेल्या या संपर्क...
‘कल्चर्ड’ मांसामध्येच मिळेल मेदाचा स्वाद प्रयोगशाळेत पेशींपासून वाढवलेल्या मांसाला नेहमीच्या मांसाप्रमाणे चव, पोत आणि स्वाद येण्यासाठी शास्त्रज्ञ प्रयत्नशील आहेत. चव,...