Breaking Agriculture Live News Update in Marathi for Farming Industry, Agri Businesses & Farmers | Agrowon - अॅग्रोवन
बाजार भाव -
अकलुज : मका : 1850 - 1900 - 1965अकलुज : भेडी : 1600 - 2000 - 2700अकलुज : वांगी : 1500 - 2000 - 2600अकलुज : काकडी : 1200 - 1700 - 2000अकलुज : कारली : 1800 - 2200 - 3000अकलुज : कोथिंबिर : 3 - 3 - 4अकलुज : कोबी : 400 - 600 - 750अकलुज : गवार : 2500 - 3500 - 4200अकलुज : गाजर : 900 - 1000 - 1500अकलुज : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2500अकलुज : पालक : 4 - 4 - 5अकलुज : बोर : 500 - 1000 - 1300अकलुज : मेथी (भाजी) : 3 - 4 - 5अकलुज : लसूण : 10000 - 12000 - 13000अकलुज : लिंबू : 1 - 1 - 1अकलुज : शेपू : 3 - 4 - 4जळगाव : उडीद : 4000 - 4800 - 5400जळगाव : गुळ : 3100 - 3501 - 3800जळगाव : ज्वारी : 1350 - 1350 - 1350पुणे : आले : 2000 - 3000 - 4250पुणे : काकडी : 500 - 1000 - 1200पुणे : कांदा : 1500 - 3000 - 4200लासलगाव : कांदा : 1251 - 3500 - 3900पुणे : कारली : 1800 - 2200 - 2500पुणे : कोबी : 300 - 500 - 600रत्नागिरी : कोबी : 500 - 700 - 800पुणे : गवार : 4000 - 4800 - 6000पुणे : गाजर : 1000 - 1500 - 2000पुणे : घेवडा : 1200 - 2200 - 3000पुणे : टोमॅटो : 400 - 800 - 1000पंढरपूर : डाळींब : 500 - 3500 - 6500रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 3000 - 3500 - 4000पुणे : दोडका (शिराळी) : 1000 - 1500 - 2500पुणे : फ्लॉवर : 500 - 800 - 1000पुणे : बटाटा : 1800 - 2200 - 2500पुणे : भेडी : 1200 - 2000 - 4000पुणे : भोपळा : 700 - 1200 - 1500पुणे : मटार : 2000 - 2500 - 3000पुणे : मिरची (हिरवी) : 1200 - 2000 - 2200रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3600 - 4000पुणे : लसूण : 9000 - 15000 - 18000पुणे : वांगी : 1000 - 2000 - 2500रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2500 - 3000पुणे : वाल पापडी : 1000 - 1700 - 3000पुणे : अंजीर : 2000 - 4500 - 5000पुणे : अननस : 800 - 2000 - 2500पुणे : अर्वी : 2500 - 2700 - 3000पुणे : आंबट चुका : 3 - 6 - 7मुंबई : आले : 4000 - 4900 - 5800रत्नागिरी : आले : 6500 - 6700 - 7000मुंबई : आवळा : 2500 - 2800 - 3000पुणे : करडई : 4 - 4 - 5पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1500नागपूर : कांदा : 2000 - 3875 - 4500नागपूर : कांदा : 1800 - 3600 - 4200पुणे : कांदा पात : 5 - 8 - 10नागपूर : कारली : 2500 - 2875 - 3000रत्नागिरी : कारली : 2000 - 2400 - 3000पुणे : कोथिंबिर : 2 - 4 - 5पुणे : खरबुज : 1000 - 2500 - 4000रत्नागिरी : गवार : 3000 - 3700 - 4000नागपूर : गहू : 2500 - 2650 - 2700नागपूर : गहू : 2050 - 2110 - 2130पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2000 - 2500पुणे : चवळी (पाला) : 3 - 4 - 5पुणे : चाकवत : 4 - 4 - 5पुणे : चिकु : 1000 - 2000 - 3000नागपूर : टोमॅटो : 500 - 575 - 600नागपूर : टोमॅटो : 600 - 675 - 700पुणे : डबल बी : 3000 - 3500 - 4500नागपूर : डाळींब : 1500 - 4500 - 5500पुणे : डाळींब : 500 - 1500 - 2500पुणे : डाळींब : 1000 - 2500 - 4000पुणे : डाळींब : 1000 - 7000 - 9000पुणे : ढेमसे : 1000 - 1700 - 2500पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2500 - 3000पुणे : तोंडली : 2500 - 3200 - 4000पुणे : द्राक्ष : 1500 - 4500 - 6000पुणे : पुदिना : 1 - 2 - 2पुणे : पपई : 700 - 2000 - 2500नागपूर : पपई (भाजी) : 500 - 575 - 600पुणे : पेरु : 2000 - 3900 - 4000पुणे : परवर : 2500 - 4000 - 6000पुणे : प्लम : 4000 - 7000 - 9000नागपूर : पालक : 300 - 375 - 400पुणे : पालक : 3 - 5 - 6पुणे : पावटा : 2500 - 3000 - 4000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2000 - 2500 - 3000नागपूर : बटाटा : 1300 - 1825 - 2000पुणे : बीट : 400 - 1000 - 1200मुंबई : बीट : 800 - 1000 - 1200पुणे : बोर : 500 - 2000 - 4000मुंबई : भुईमुग शेंग (ओली) : 6000 - 6300 - 6500मुंबई : भेडी : 3000 - 3200 - 3400रत्नागिरी : भेडी : 3000 - 3600 - 4000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 1000 - 1500रत्नागिरी : मटार : 4500 - 4800 - 5000पुणे : मेथी (भाजी) : 4 - 6 - 7नागपूर : मुळा : 800 - 950 - 1000नागपूर : मिरची (लाल) : 13000 - 14500 - 15000नागपूर : मोसंबी : 1500 - 1725 - 1800नागपूर : मोसंबी : 1200 - 1350 - 1400नागपूर : मोसंबी : 600 - 750 - 800पुणे : मोसंबी : 1000 - 2800 - 5000पुणे : रताळी : 1200 - 1400 - 1600पुणे : राजगिरा : 3 - 4 - 5पुणे : रामफळ : 2000 - 5900 - 6000नागपूर : लसूण : 12000 - 14250 - 15000पुणे : लिंबू : 500 - 2000 - 4000नागपूर : वांगी : 800 - 950 - 1000पुणे : वाल भाजी : 2000 - 3000 - 3500पुणे : वालवड : 2000 - 2500 - 3500पुणे : शेपू : 3 - 4 - 5पुणे : शेवगा : 5000 - 7000 - 8000पुणे : शहाळे : 300 - 800 - 900पुणे : स्ट्रॉबेरी : 3000 - 4500 - 6000नागपूर : संत्री : 2400 - 2450 - 3000पुणे : संत्री : 1400 - 3900 - 6000नागपूर : सफरचंद : 6000 - 7500 - 8000पुणे : सफरचंद : 3000 - 8000 - 11500पुणे : सुरण : 2000 - 2200 - 2500पुणे : सिताफळ : 2000 - 6000 - 7000मुंबई : चवळी (शेंगा) : 1600 - 2000 - 2400मुंबई : ढेमसे : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : दुधी भोपळा : 800 - 1100 - 1400मुंबई : फरस बी : 1800 - 2000 - 2200मुंबई : फ्लॉवर : 800 - 1000 - 1200अकलुज : बाजरी : 1900 - 1900 - 1900मुंबई : भेडी : 2000 - 2300 - 2600मुंबई : भोपळा : 1200 - 1600 - 2000कराड : आले : 3000 - 3500 - 3500मुंबई : कढिपत्ता : 3000 - 3300 - 3500मुंबई : कैरी : 6000 - 7000 - 8000मुंबई : केळी (भाजी/कच्ची) : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : काकडी : 800 - 1000 - 1200मुंबई : काकडी : 600 - 700 - 800कोल्हापूर : कांदा : 1000 - 3500 - 4200मुंबई : कांदा पात : 600 - 1300 - 2000कराड : कारली : 1500 - 1600 - 1600मुंबई : कारली : 2200 - 2700 - 3200कोल्हापूर : कोथिंबिर : 700 - 1750 - 2800मुंबई : कोथिंबिर : 400 - 1000 - 1600कराड : कोबी : 400 - 500 - 500कोल्हापूर : कोबी : 300 - 450 - 600मुंबई : कोबी : 300 - 700 - 1000मुंबई : गवार : 4500 - 5000 - 5500मुंबई : गहू : 2600 - 3400 - 4200मुंबई : गाजर : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : घेवडा : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : ज्वारी : 3000 - 4100 - 4600कराड : टोमॅटो : 1000 - 1200 - 1200कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1000 - 1500मुंबई : टोमॅटो : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : टोमॅटो : 800 - 900 - 1000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2200 - 2600 - 3000मुंबई : तांदूळ : 9000 - 10000 - 11000मुंबई : तांदूळ : 2300 - 4500 - 6700मुंबई : तोंडली : 1600 - 2800 - 4000कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1200 - 1200कराड : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2500 - 2500मुंबई : दोडका (शिराळी) : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : पडवळ : 1000 - 1300 - 1500मुंबई : पुदिना : 300 - 350 - 400मुंबई : परवर : 3500 - 4500 - 5500मुंबई : पालक : 300 - 450 - 600मुंबई : फणस (भाजी) : 2600 - 3100 - 3600कराड : फ्लॉवर : 800 - 1200 - 1200कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 750 - 1000कराड : भेडी : 3000 - 3500 - 3500मुंबई : मका : 2500 - 2700 - 2800मुंबई : मटार : 2400 - 2700 - 3000कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 1400 - 2450 - 3500मुंबई : मेथी (भाजी) : 800 - 1650 - 2500मुंबई : मुळा : 1000 - 1400 - 1800कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 2100 - 3200मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : मिरची (हिरवी) : 2600 - 3000 - 3400कोल्हापूर : मोसंबी : 1800 - 3300 - 4800मुंबई : रताळी : 1600 - 2000 - 2400कोल्हापूर : लिंबू : 500 - 1500 - 2500कराड : वांगी : 600 - 1000 - 1000कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 2050 - 3100मुंबई : वांगी : 1000 - 1600 - 2200मुंबई : वालवड : 1400 - 1800 - 2200मुंबई : शेपू : 800 - 1300 - 1800मुंबई : शेवगा : 8000 - 10000 - 12000कोल्हापूर : सफरचंद : 3500 - 4250 - 12750मुंबई : सुरण : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : अंजीर : 100000 - 130000 - 180000जळगाव : आले : 1500 - 2600 - 3700मुंबई : आले (सुंठ) : 28000 - 34000 - 40000अकोला : उडीद : 3600 - 3800 - 4500अमरावती : उडीद : 4000 - 5000 - 6000मुंबई : उडीद डाळ : 8700 - 9800 - 10800जळगाव : केळी : 425 - 630 - 835पंढरपूर : केळी : 699 - 699 - 699मुंबई : केळी (कच्ची) : 2000 - 2400 - 2800जळगाव : काकडी : 500 - 800 - 1200मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000अकोला : कापूस : 5280 - 5360 - 5450जळगाव : कारली : 1500 - 2000 - 2500जळगाव : कोथिंबिर : 500 - 700 - 1000जळगाव : कोबी : 400 - 600 - 800पुणे : गुळ : 3375 - 3412 - 3450मुंबई : गुळ : 4400 - 4900 - 5400अकोला : गहू : 2050 - 2075 - 2350अमरावती : गहू : 2125 - 2513 - 2900पुणे : गहू : 3800 - 4100 - 4400जळगाव : गाजर : 800 - 1100 - 1500जळगाव : चवळी (शेंगा) : 2800 - 2800 - 2800मुंबई : चवळी बी : 5300 - 6000 - 7200मुंबई : चिंच : 8000 - 13500 - 15000अकोला : ज्वारी : 1400 - 1415 - 1420अमरावती : ज्वारी : 1500 - 1900 - 2300पुणे : ज्वारी : 4400 - 4600 - 4800मुंबई : जिरे : 17000 - 21000 - 28000जळगाव : टोमॅटो : 550 - 900 - 1250अकोला : तूर : 3950 - 4900 - 5211अमरावती : तूर : 4500 - 4775 - 5050मुंबई : तूर डाळ : 6800 - 8200 - 8600पुणे : तांदूळ : 3400 - 4600 - 5800पुणे : तांदूळ : 2550 - 2700 - 2850पुणे : तांदूळ : 7800 - 8500 - 9200अमरावती : तील : 8000 - 9500 - 11000मुंबई : तील : 16500 - 18000 - 26000मुंबई : धने : 9000 - 14000 - 20000पुणे : नाचणी/ नागली : 3600 - 3800 - 4000मुंबई : नारळ : 850 - 1550 - 3200जळगाव : पपई : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : पेरु : 1000 - 1400 - 1800जळगाव : पालक : 1900 - 1900 - 1900जळगाव : फ्लॉवर : 500 - 700 - 1000अकोला : बटबटी : 3400 - 3400 - 3400जळगाव : बटाटा : 510 - 1130 - 1750अकोला : बाजरी : 2000 - 2000 - 2000अमरावती : बाजरी : 2500 - 2600 - 2700जळगाव : बोर : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : भेडी : 1500 - 2000 - 2500आरमोरी : भात - धान : 2000 - 2060 - 2100जळगाव : भोपळा : 1000 - 1100 - 1200पुणे : मका : 2000 - 2100 - 2200अकोला : मूग : 6000 - 6800 - 7400अमरावती : मूग : 5200 - 6025 - 6850मुंबई : मूग : 8300 - 9600 - 10000मुंबई : मूग डाळ : 8700 - 9800 - 10200जळगाव : मेथी भाजी : 500 - 700 - 1000जळगाव : मुळा : 400 - 600 - 900पुणे : मसूर : 5400 - 5600 - 5750मुंबई : मसूर : 5000 - 5200 - 5400मुंबई : मसूर डाळ : 5500 - 5600 - 5800मुंबई : मिरची (लाल) : 9000 - 17000 - 19000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1500 - 2000मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000जळगाव : लिंबू : 1500 - 2000 - 2500मुंबई : वेलची : 390000 - 440000 - 490000जळगाव : वांगी : 700 - 1000 - 1300पुणे : वाटाणा : 10400 - 10900 - 11400मुंबई : वाटाणा : 6400 - 6600 - 6800जळगाव : वाल पापडी : 1000 - 1500 - 2100पुणे : शेंगदाणे : 7500 - 7650 - 7750मुंबई : शेंगदाणे : 6800 - 8000 - 9200मुंबई : सुपारी : 31000 - 32000 - 37000मुंबई : साखर : 3280 - 3402 - 3585अकोला : सोयाबिन : 3200 - 3950 - 4175अमरावती : सोयाबिन : 3650 - 3848 - 4045अकोला : हरभरा : 4500 - 4500 - 4500अकोला : हरभरा : 3000 - 3700 - 4000अमरावती : हरभरा : 3700 - 3800 - 3900पुणे : हरभरा : 4900 - 5000 - 5100मुंबई : हरभरा : 4800 - 5100 - 5300मुंबई : हरभरा डाळ : 5300 - 5700 - 6000मुंबई : हळद/ हळकुंड : 8000 - 10000 - 13000औरंगाबाद : अंजीर : 3000 - 3750 - 4500औरंगाबाद : अननस : 700 - 1850 - 3000वाशीम : उडीद : 5400 - 5500 - 5865औरंगाबाद : काकडी : 400 - 600 - 800कराड : काकडी : 700 - 1200 - 1200औरंगाबाद : कांदा : 1200 - 2100 - 4200कराड : कांदा : 3000 - 4500 - 4500अमरावती : कापूस : 5100 - 5225 - 5350औरंगाबाद : कोथिंबिर : 90 - 100 - 110औरंगाबाद : कोबी : 500 - 550 - 600कराड : गुळ : 3150 - 3500 - 4020औरंगाबाद : गवार : 4000 - 4600 - 5200कराड : गवार : 3000 - 4000 - 4000वाशीम : गहू : 1850 - 2000 - 2325औरंगाबाद : गाजर : 600 - 1200 - 1800कराड : घेवडा : 2000 - 2500 - 2500औरंगाबाद : टोमॅटो : 600 - 750 - 900औरंगाबाद : डाळींब : 300 - 2650 - 5300कराड : ढोवळी मिरची : 2500 - 3000 - 3000वाशीम : तूर : 4700 - 4800 - 5140औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 500 - 600 - 700औरंगाबाद : द्राक्ष : 4000 - 5000 - 6000औरंगाबाद : पेरु : 900 - 1150 - 1400औरंगाबाद : पालक : 250 - 275 - 300कराड : पावटा : 2500 - 3500 - 3500औरंगाबाद : फ्लॉवर : 800 - 900 - 1000औरंगाबाद : बोर : 500 - 1000 - 1500अमरावती : भुईमुग शेंग (सुकी) : 6200 - 6700 - 7200औरंगाबाद : भेडी : 3000 - 3250 - 3500अमरावती : मका : 1800 - 1825 - 1850औरंगाबाद : मका (कणीस) : 600 - 1050 - 1500वाशीम : मूग : 5000 - 5500 - 6000कराड : मटार : 2500 - 3500 - 3500औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 300 - 350 - 400औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 1800 - 1900 - 2000औरंगाबाद : मोसंबी : 700 - 1600 - 2500औरंगाबाद : लिंबू : 1400 - 1800 - 2200औरंगाबाद : वांगी : 500 - 700 - 900औरंगाबाद : वाल भाजी : 800 - 900 - 1000कराड : शेवगा : 8000 - 9000 - 9000औरंगाबाद : शहाळे : 1400 - 1850 - 2300औरंगाबाद : सफरचंद : 5500 - 7000 - 8500वाशीम : सोयाबिन : 3700 - 4000 - 4291वाशीम : हरभरा : 3500 - 3600 - 3800औरंगाबाद : हरभरा (पेंडी) : 200 - 220 - 280सोलापूर : गुळ : 3151 - 3460 - 3476परतूर : गहू : 1800 - 1950 - 2000बीड : गहू : 2691 - 2691 - 2691सोलापूर : गहू : 2600 - 2715 - 3200परतूर : ज्वारी : 2900 - 3101 - 3150बीड : ज्वारी : 3661 - 3661 - 3661वाशीम : ज्वारी : 1375 - 1400 - 1500सोलापूर : ज्वारी : 3001 - 3600 - 4086सोलापूर : डाळींब : 400 - 2400 - 6000परतूर : तूर : 4188 - 4235 - 4350परतूर : तूर : 4535 - 4650 - 4740बीड : तूर : 4300 - 4450 - 4758सोलापूर : तूर : 3750 - 4270 - 4475सोलापूर : तांदूळ : 2530 - 3610 - 5690सोलापूर : द्राक्ष : 100 - 110 - 120सोलापूर : पेरु : 1000 - 2000 - 4000सोलापूर : बटाटा : 1500 - 2200 - 2500बीड : बाजरी : 1602 - 1935 - 2025सोलापूर : बोर : 500 - 1200 - 3000बीड : मका : 1901 - 1901 - 1901सोलापूर : लसूण : 7800 - 14000 - 18000सोलापूर : लिंबू : 500 - 900 - 1800सोलापूर : वांगी : 400 - 2000 - 3750सोलापूर : सफरचंद : 500 - 600 - 800परतूर : सोयाबिन : 3900 - 4061 - 4070सोलापूर : सोयाबिन : 3821 - 4000 - 4056सोलापूर : काकडी : 400 - 1000 - 2000सोलापूर : कांदा : 200 - 2400 - 4800सांगली : गुळ : 3200 - 3553 - 3905सोलापूर : गवार : 4000 - 4250 - 4500सांगली : ज्वारी : 2550 - 2875 - 3200सोलापूर : टोमॅटो : 200 - 500 - 800सांगली : बाजरी : 2000 - 2250 - 2500सोलापूर : भेडी : 1000 - 2000 - 3000सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1200 - 1500 - 2250नाशिक : केळी : 500 - 800 - 1000नाशिक : काकडी : 500 - 900 - 1350पंढरपूर : काकडी : 200 - 400 - 1000सोलापूर : कांदा पात : 400 - 500 - 600नाशिक : कारली : 1670 - 2250 - 2830पंढरपूर : कारली : 500 - 1000 - 1660सोलापूर : कारली : 1500 - 1500 - 1500पंढरपूर : कोथिंबिर : 1 - 1 - 3सोलापूर : कोथिंबिर : 250 - 300 - 400नाशिक : कोबी : 330 - 500 - 750पंढरपूर : कोबी : 200 - 400 - 700सोलापूर : कोबी : 250 - 300 - 400नाशिक : खरबुज : 1100 - 1800 - 2500नाशिक : गवार : 4500 - 6000 - 7000करमाळा : गहू : 2000 - 2000 - 2000सांगली : गहू : 2700 - 2950 - 3200सोलापूर : चाकवत : 350 - 400 - 500करमाळा : ज्वारी : 1600 - 3501 - 4100पंढरपूर : टोमॅटो : 200 - 600 - 800नाशिक : डाळींब : 500 - 4750 - 6500नाशिक : ढोवळी मिरची : 2810 - 3190 - 4125पंढरपूर : ढोवळी मिरची : 1500 - 1500 - 1500सोलापूर : ढोवळी मिरची : 800 - 1200 - 1800करमाळा : तूर : 3800 - 4900 - 4975करमाळा : तूर : 4200 - 4351 - 4400सांगली : तांदूळ : 2500 - 4500 - 6500नाशिक : दुधी भोपळा : 265 - 465 - 730नाशिक : दोडका (शिराळी) : 1670 - 3335 - 3750सोलापूर : पालक : 200 - 250 - 300नाशिक : पिकेडोर : 3750 - 4375 - 4750नाशिक : फ्लॉवर : 720 - 1000 - 1285पंढरपूर : फ्लॉवर : 200 - 400 - 800सोलापूर : फ्लॉवर : 480 - 800 - 1200औरंगाबाद : बाजरी : 0 - 0 - 0करमाळा : बाजरी : 1600 - 1800 - 2100नाशिक : बोर : 800 - 1400 - 1900नाशिक : भेडी : 2500 - 3750 - 4000पंढरपूर : भेडी : 2500 - 2500 - 2500करमाळा : मका : 1751 - 1760 - 1881पंढरपूर : मेथी (भाजी) : 4 - 5 - 5सोलापूर : मेथी भाजी : 100 - 300 - 650पंढरपूर : मिरची (हिरवी) : 1300 - 2000 - 3500नाशिक : मोसंबी : 2000 - 3000 - 4000सोलापूर : राजगिरा : 300 - 300 - 300नाशिक : लिंबू : 800 - 1300 - 1500नाशिक : वांगी : 1500 - 2300 - 3250पंढरपूर : वांगी : 500 - 1860 - 4000सांगली : वाटाणा : 8000 - 8500 - 9000पंढरपूर : शेपू : 4 - 6 - 6सोलापूर : शेपू : 250 - 300 - 400नाशिक : शहाळे : 2200 - 2700 - 3000नाशिक : संत्री : 1700 - 2300 - 3300नाशिक : सफरचंद : 5000 - 7000 - 9000करमाळा : हरभरा : 3501 - 4000 - 4000पंढरपूर : आंबट चुका : 5 - 5 - 5पंढरपूर : आले (सुंठ) : 5000 - 5000 - 5000जालना : उडीद : 2150 - 3500 - 5300नाशिक : कांदा : 1600 - 3600 - 4300जालना : कापूस : 5232 - 5323 - 5450जालना : गुळ : 2900 - 2971 - 2976जालना : गहू : 1900 - 2000 - 2675पंढरपूर : गाजर : 600 - 1000 - 1200जालना : ज्वारी : 3000 - 3400 - 3745औरंगाबाद : तूर : 4300 - 4525 - 4750जालना : तूर : 4000 - 4750 - 5051जालना : तूर : 4150 - 4200 - 4200जालना : तूर : 4100 - 4524 - 4600पंढरपूर : पालक : 3 - 4 - 5नाशिक : बटाटा : 1550 - 1900 - 2300जालना : बाजरी : 1400 - 1700 - 2400औरंगाबाद : मका : 1500 - 1562 - 1625जालना : मका : 1200 - 1611 - 1800जालना : मूग : 6500 - 6500 - 6500पंढरपूर : मटार : 2700 - 3000 - 4000जालना : रेशीम कोष : 15500 - 42000 - 46000नाशिक : लसूण : 8000 - 12500 - 16500जालना : सोयाबिन : 3400 - 4050 - 4100जालना : हरभरा : 3150 - 3800 - 3800
.
.
यांत्रिकीरणातून शेती केली सुलभ, रोजगारही मिळवला नगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील बाळासाहेब मारुतराव राशीनकर या तरुण शेतकऱ्याने मजूरटंचाईवर मात...
हिंगणघाट झाले कापूस व्यवहाराचे ‘हब’ कापूस प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे विस्तारले गेल्याने वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट बाजार समिती कापूस...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा... मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार...
उद्योगमंत्र्यांनी जाणली रेशीम धागानिर्मितीची गरज औरंगाबाद : जिल्ह्यात रेशीम कोषाचे उत्पादन, विक्रीची अडचण व रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने रेशीम धागा...
नव्या बेदाण्यास १७५ रुपये दर तासगाव, जि. सांगली ः तासगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत यावर्षीच्या नव्या बेदाण्याचे आगमन झाले....
कापड गिरण्या बाजारातून कापूस खरेदीस मोकळ्या: अली... मुंबई ः साउथ इंडियन मिल्स असोसिएशनने केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहून ‘‘...
संगोपनगृहातील रेशीम कीटकांची काळजी सध्या थंडीमध्ये वाढ होत असून, विविध अवस्थेतील रेशीम कीटकांच्या वाढीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वाढीच्या विविध अवस्थेत योग्य...
मत्स्यपालन : तंत्र बायोफ्लॉक उत्पादनाचे... फ्लॉकची इष्टतम पातळी ही संवर्धनयोग्य माश्यांच्या जातीनुसार भिन्न असते. सूक्ष्मजैविक फ्लॅाक प्राणिप्लवंग सजीवांसाठी अन्न म्हणून...
पोल्ट्री सुरू करायचीय, नक्की वाचा... त्रिपक्षीय... विमलताई या गावातील समाजकार्यास वाहून घेतलेल्या निवृत्त प्राध्यापिका. त्यांनी गावातील महिलांचे बचत गट तयार केले आहेत. त्यांच्या...
आवळ्याचे गुणकारी पदार्थ आवळा हे फळ इतर फळांसारखे वर्षभर टिकत नाही, म्हणूनच त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया करून त्यापासून मुरंबा, लोणचे, जॅम...
सौर ऊर्जा उपकरणाचे उपयोग, फायदे भविष्यात ऊर्जेचे पर्याय शोधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जा हा अतिशय चांगला पर्याय आहे. शेतीसोबतच दैनंदिन जीवनात जर...
फळप्रक्रिया उद्योगासाठी उपयुक्त यंत्रे कोणत्याही अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये येणाऱ्या शेतीमालाची प्रतवारी, स्वच्छता, विविध आकारांमध्ये तुकडे करण्यासाठी यंत्रांचा वापर...