Agrowon - अॅग्रोवन | Breaking Agriculture News Marathi | Agri News Update for Farming Industry, Businesses & Farmers
बाजार भाव -
रत्नागिरी : कारली : 4000 - 4600 - 5000रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 11 - 12रत्नागिरी : कोबी : 2000 - 2300 - 2500रत्नागिरी : टोमॅटो : 2000 - 2400 - 3000रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 3500 - 3800 - 4000रत्नागिरी : फ्लॉवर : 3000 - 3300 - 3500रत्नागिरी : भेडी : 2500 - 3000 - 3500रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3300 - 3500रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2600 - 3000नाशिक : कांदा : 500 - 1150 - 1351नाशिक : डाळींब : 550 - 4500 - 7000नाशिक : बटाटा : 500 - 900 - 1200नाशिक : मोसंबी : 3000 - 3800 - 4500नाशिक : लसूण : 8000 - 9000 - 11500नाशिक : शहाळे : 2500 - 2800 - 3000नाशिक : आंबा : 3000 - 3700 - 4000मुंबई : आले (सुंठ) : 28000 - 34000 - 40000नाशिक : केळी : 500 - 800 - 1100जळगाव : काकडी : 500 - 750 - 1000मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000जळगाव : कांदा : 325 - 775 - 1250लासलगाव : कांदा : 600 - 1200 - 1332जळगाव : कोबी : 500 - 750 - 1000मुंबई : गुळ : 3800 - 4500 - 4900जळगाव : गवार : 3500 - 3500 - 3500परतूर : गहू : 2050 - 2240 - 2385मुंबई : चिंच : 8000 - 13500 - 15000परतूर : ज्वारी : 2526 - 3120 - 3120मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000परतूर : तूर : 5130 - 5356 - 5501मुंबई : धने : 9000 - 14000 - 20000मुंबई : नारळ : 700 - 1200 - 3000जळगाव : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : बटाटा : 550 - 800 - 1050मुंबई : बडिशेप : 12000 - 13000 - 15000जळगाव : बीट : 1500 - 1500 - 1500जळगाव : भेडी : 500 - 700 - 1000जळगाव : भोपळा : 1100 - 1100 - 1100परतूर : मूग : 4000 - 4025 - 4025जळगाव : लिंबू : 1000 - 1600 - 2200जळगाव : शेवगा : 4000 - 4000 - 4000नाशिक : सफरचंद : 9000 - 12500 - 15000मुंबई : साखर : 3170 - 3232 - 3326परतूर : सोयाबिन : 3450 - 3500 - 3501मुंबई : हळद/ हळकुंड : 10000 - 13500 - 16000जळगाव : उडीद : 5100 - 5100 - 5100जळगाव : कोथिंबिर : 2000 - 4000 - 6000जळगाव : गुळ : 3125 - 3351 - 3451जळगाव : गहू : 1750 - 1750 - 1750मुंबई : गहू : 2200 - 3100 - 4000मुंबई : गाजर : 1500 - 1800 - 2000मुंबई : चवळी (शेंगा) : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : चवळी बी : 4400 - 6300 - 7200जळगाव : ज्वारी : 2275 - 2275 - 2275मुंबई : ज्वारी : 2800 - 3700 - 4300जळगाव : टोमॅटो : 1500 - 2250 - 3000मुंबई : तांदूळ : 2400 - 4950 - 7500मुंबई : तांदूळ : 9500 - 10500 - 12500मुंबई : दुधी भोपळा : 1600 - 1800 - 2000जळगाव : पालक : 1500 - 1500 - 1500मुंबई : फरस बी : 4000 - 6000 - 8000मुंबई : फ्लॉवर : 1600 - 2000 - 2400मुंबई : बाजरी : 2400 - 2800 - 3200मुंबई : बीट : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : भेडी : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : भेडी : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : भोपळा : 1200 - 1400 - 1600जळगाव : मका (कणीस) : 700 - 950 - 1200मुंबई : मूग डाळ : 7800 - 8500 - 9400जळगाव : मेथी भाजी : 2000 - 2500 - 3000मुंबई : मसूर डाळ : 5100 - 5300 - 5500मुंबई : मिरची (लाल) : 9000 - 17000 - 19000जळगाव : मिरची (हिरवी) : 1800 - 2900 - 4000मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000मुंबई : वेलची : 300000 - 320000 - 340000जळगाव : वांगी : 300 - 450 - 750जळगाव : वाल पापडी : 2000 - 3000 - 4000मुंबई : सुपारी : 30000 - 33000 - 35000जळगाव : हरभरा : 4000 - 4000 - 4100जळगाव : हरभरा : 4400 - 4400 - 4400जळगाव : हरभरा : 3600 - 3850 - 3850मुंबई : हरभरा डाळ : 5400 - 5600 - 5800पुणे : आंबट चुका : 4 - 6 - 7पुणे : आंबा : 1000 - 5000 - 7000पुणे : आले : 5000 - 7700 - 8000अकोला : उडीद : 2800 - 4650 - 4800मुंबई : उडीद डाळ : 5000 - 6000 - 7000मुंबई : केळी (भाजी) : 2000 - 2500 - 3000पुणे : काकडी : 800 - 1800 - 2000मुंबई : काकडी : 1200 - 1400 - 1600मुंबई : काकडी : 1600 - 2000 - 2400पुणे : कांदा : 400 - 1300 - 1400पुणे : कांदा पात : 8 - 10 - 12पुणे : कारली : 1500 - 2700 - 3000मुंबई : कारली : 2000 - 2400 - 2800पुणे : कोथिंबिर : 4 - 10 - 11पुणे : कोबी : 1500 - 2200 - 2500मुंबई : कोबी : 2400 - 2600 - 2800पुणे : कोहळा : 1000 - 2200 - 2500पुणे : गवार : 2000 - 3500 - 4000मुंबई : गवार : 3600 - 3800 - 4000अकोला : गहू : 1900 - 2000 - 2050अकोला : गहू : 2200 - 2275 - 2350पुणे : गाजर : 1000 - 2000 - 2500पुणे : घेवडा : 3000 - 6700 - 7000पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 2700 - 3000पुणे : चवळी (पाला) : 4 - 5 - 6पुणे : चवळी (शेंगा) : 1500 - 3500 - 4000पुणे : चिकु : 1000 - 2300 - 3000अकोला : ज्वारी : 2300 - 2350 - 2400पुणे : टोमॅटो : 2000 - 3500 - 4000मुंबई : टोमॅटो : 2500 - 2800 - 3000मुंबई : टोमॅटो : 3500 - 3800 - 4000पुणे : डाळींब : 500 - 1500 - 2500पुणे : डाळींब : 2000 - 6000 - 12000पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4000पुणे : ढोवळी मिरची : 1500 - 2700 - 3000मुंबई : ढोवळी मिरची : 2800 - 3000 - 3200अकोला : तूर : 4900 - 5400 - 5800मुंबई : तूर डाळ : 7200 - 8100 - 9300पुणे : तोंडली : 2000 - 2700 - 3000मुंबई : तोंडली : 1500 - 2500 - 3500पुणे : दुधी भोपळा : 600 - 1300 - 1600पुणे : दोडका (शिराळी) : 1500 - 2600 - 3000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 1600 - 2000 - 2400पुणे : नासपती : 6000 - 9600 - 10000पुणे : पेअर : 5000 - 12000 - 14000मुंबई : पडवळ : 2500 - 3000 - 3500पुणे : पुदिना : 2 - 5 - 6पुणे : पपई : 700 - 2500 - 3000पुणे : परवर : 1800 - 2500 - 3000पुणे : प्लम : 7000 - 9000 - 10000पुणे : पालक : 4 - 7 - 8पुणे : पावटा : 3000 - 3800 - 4000पुणे : फ्लॉवर : 700 - 1300 - 1600पुणे : बटाटा : 700 - 1200 - 1400पुणे : बीट : 1000 - 1300 - 1500पुणे : भेडी : 1000 - 2300 - 2500पुणे : भोपळा : 800 - 1000 - 1200अकोला : मूग : 4400 - 5000 - 5750पुणे : मटार : 6000 - 9500 - 10000मुंबई : मटार : 8000 - 10000 - 12000पुणे : मेथी (भाजी) : 5 - 9 - 10पुणे : मुळा : 10 - 14 - 15पुणे : मिरची (हिरवी) : 1000 - 3500 - 4000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3200 - 3400मुंबई : मिरची (हिरवी) : 3200 - 3400 - 3600पुणे : मोसंबी : 1200 - 3800 - 6600मुंबई : रताळी : 1200 - 1700 - 2200पुणे : राजगिरा : 4 - 4 - 5पुणे : लसूण : 4000 - 8800 - 9000पुणे : लिंबू : 500 - 1400 - 2600पुणे : वांगी : 800 - 1700 - 2000मुंबई : वांगी : 1200 - 1500 - 1800मुंबई : वाटाणा : 6000 - 6200 - 6500पुणे : वाल पापडी : 2000 - 3500 - 4000पुणे : वाल भाजी : 3000 - 3500 - 4000मुंबई : शेंगदाणे : 8000 - 9000 - 9500पुणे : शेपू : 5 - 7 - 8पुणे : शेवगा : 3500 - 4500 - 5000मुंबई : शेवगा : 3500 - 4000 - 4500पुणे : संत्री : 1600 - 4100 - 6200पुणे : सफरचंद : 4000 - 10000 - 15000मुंबई : सुरण : 2000 - 2300 - 2500अकोला : सुर्यफुल : 3375 - 3515 - 3540पुणे : सिताफळ : 2000 - 9600 - 10000अकोला : हरभरा : 3600 - 4200 - 4275पुणे : अननस : 1000 - 2000 - 2600नागपूर : कैरी : 3500 - 3875 - 4000पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1500नागपूर : केळी : 450 - 525 - 550नागपूर : काकडी : 1300 - 1600 - 1700कोल्हापूर : कांदा : 600 - 1300 - 1600नागपूर : कांदा : 700 - 1000 - 1100नागपूर : कांदा : 1200 - 1650 - 1800नागपूर : कारली : 2500 - 2875 - 3000कोल्हापूर : कोथिंबिर : 2100 - 3850 - 5600नागपूर : कोथिंबिर : 3500 - 3875 - 4000कोल्हापूर : कोबी : 1000 - 1750 - 2500नागपूर : कोबी : 1200 - 1425 - 1500पुणे : खरबुज : 1500 - 2400 - 3000नागपूर : गहू : 2500 - 2725 - 2800नागपूर : गहू : 1950 - 2068 - 2108नागपूर : चिकु : 1500 - 2625 - 3000नागपूर : जवस : 4300 - 4450 - 4500कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 2000 - 3500नागपूर : टोमॅटो : 3200 - 3500 - 3600नागपूर : टोमॅटो : 3000 - 3375 - 3500नागपूर : डाळींब : 2000 - 5750 - 7000नागपूर : तूर : 4900 - 5519 - 5726नागपूर : तोंडली : 1800 - 2100 - 2200पुणे : पेरु : 2000 - 6600 - 7000कोल्हापूर : फ्लॉवर : 250 - 875 - 1500नागपूर : बटाटा : 800 - 950 - 1000पुणे : मका (कणीस) : 500 - 700 - 1500कोल्हापूर : मेथी (भाजी) : 2100 - 3850 - 5600नागपूर : मिरची (लाल) : 7000 - 9250 - 10000कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1000 - 1750 - 2500नागपूर : मिरची (हिरवी) : 3500 - 3875 - 4000नागपूर : मोसंबी : 4000 - 4750 - 5000नागपूर : लसूण : 4000 - 7000 - 8000कोल्हापूर : वांगी : 500 - 2100 - 3700पुणे : शहाळे : 300 - 700 - 800नागपूर : हरभरा : 3900 - 4077 - 4136सातारा : काकडी : 1500 - 1750 - 2000सातारा : कारली : 3000 - 3500 - 4000सातारा : कोबी : 1500 - 1750 - 2000सातारा : टोमॅटो : 2000 - 2500 - 3000नागपूर : ढेमसे : 2400 - 2700 - 2800सातारा : ढोवळी मिरची : 2000 - 2500 - 3000सातारा : दुधी भोपळा : 1000 - 1250 - 1500नागपूर : पालक : 1000 - 1150 - 1200सातारा : फ्लॉवर : 2000 - 2250 - 2500सातारा : भेडी : 1500 - 2000 - 2500नागपूर : मुळा : 2200 - 2500 - 3600सातारा : मिरची (हिरवी) : 2500 - 2750 - 3000नागपूर : लिंबू : 3500 - 3875 - 4000सातारा : वांगी : 1500 - 1800 - 2200पंढरपूर : कांदा : 400 - 1400 - 1850सातारा : गवार : 3000 - 3500 - 4000बीड : गहू : 1841 - 1851 - 1851सातारा : गाजर : 2000 - 2250 - 2500बीड : ज्वारी : 2700 - 2700 - 2700सातारा : पावटा : 3000 - 3250 - 3500बीड : बाजरी : 2190 - 2499 - 2499सातारा : शेवगा : 4000 - 4500 - 5000बीड : सोयाबिन : 3350 - 3350 - 3350बीड : हरभरा : 3931 - 3931 - 3931कराड : आले : 7000 - 8000 - 8000कराड : काकडी : 1500 - 2000 - 2000कराड : कांदा : 1000 - 1200 - 1600कराड : कारली : 3000 - 3500 - 3500कराड : कोबी : 1500 - 2000 - 2000कराड : गवार : 2500 - 3000 - 3000कराड : घेवडा : 3000 - 3500 - 3500कराड : टोमॅटो : 1500 - 2000 - 2000कराड : दुधी भोपळा : 1500 - 2000 - 2000कराड : दोडका (शिराळी) : 2500 - 3500 - 3500कराड : पडवळ : 2000 - 2500 - 2500कराड : पावटा : 3000 - 3500 - 3500कराड : फ्लॉवर : 2000 - 3000 - 3000कराड : भेडी : 2500 - 3000 - 3000कराड : मिरची (हिरवी) : 1500 - 2000 - 2000कराड : वांगी : 2000 - 2250 - 2250कराड : शेवगा : 3000 - 4500 - 4500
.
.
केळीत दोन हंगामात कारले पिकाचा प्रयोग जळगाव जिल्ह्यातील करंज येथील रामदास परभत पाटील यांनी आपल्या वीस एकरांत केळी व कापूस अशी मुख्य...
जमीन सुपीकता जपत दर्जेदार संत्रा उत्पादनावर भर दर्जेदार संत्रा फळांच्या उत्पादनात सातत्य राखत तिवसा घाट (ता. वरुड, जि. अमरावती) येथील उध्दव फुटाणे...
देशात सोयाबीन लागवडीत ११ टक्के घट नवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असल्याने...
भारताची चंद्राला पुन्हा गवसणी; चांद्रयान-२ची... श्रीहरिकोटा : चंद्राच्या अप्रकाशित भागावर प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशाने भारताच्या चांद्रयान-२...
ओढकामाच्या बैलांवर येतेय गदा  ट्रॅक्टरच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ओढकामाच्या बैलांना काम उरलेले नाही, हे खरेच. पण चाऱ्यासाठी गायरान...
बांधावरचा शेवगा देतो भरघोस उत्पन्न  पुणे जिल्ह्यातील केळवडे (ता. भोर) येथील श्यामसुंदर जायगुडे यांच्याकडे सेंद्रिय पद्धतीने फळबाग, ४०...
गोठ्याची स्वच्छता ठेवा, माश्यांवर नियंत्रण मिळवा गोठ्यामध्ये अस्वच्छता असल्यास माश्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो. माश्यांनी रक्त शोषणामुळे जनावरांना रक्तक्षय होतो. जनावरे आजारी पडतात....
गाभण जनावरांकडे द्या लक्ष पावसाळी काळात वातावरणात बदल होत असतात. याचबरोबरीने जनावरांच्या प्रजननात बदल घडून येतो. गाई, म्हशीतील ताण कमी करणे, प्रजनन...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रिया मिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी त्यातील भौतिक व रासायनिक गुणधर्मामुळे वेगळा आहे. हा दाणेदार खवा किंवा म्हशीच्या...
जांभळापासून बनवा जॅम, जेली, टॉफी,पावडर जॅम     परिपक्व जांभळाची फळे निवडून स्वच्छ पाण्याने धुवावीत. फळापासून गर वेगळा करावा.    जॅमकरिता गराच्या वजनाएवढी...
खवा बनविण्याची सुधारित पद्धत पारंपरिक पद्धतीमध्ये खवा बनविण्यासाठी सातत्याने उष्णतेसमोर बसून, ते हलवत राहावे लागते. या उष्णता ऊर्जा वाया जाण्यासोबत वेळही अधिक...
यंत्राने करा पेरणी, आंतरमशागत सध्या खरीप हंगामातील पेरणी सुरू झाली आहे. काही भागांत लवकर पेरणी झालेल्या ठिकाणी आंतरमशागतीची कामे सुरू होतील. पेरणी आणि...
हवामान
पुणे
title
27.16°C
ढग: 50%
आर्द्रता: 78%
वारा: 4.46 m/s
दबाव: 1000.99hpa