Agricultural Agriculture News Marathi article regarding village budget planing. | Agrowon

समजाऊन घ्या ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प

डॉ. कैलास बवले
शुक्रवार, 29 मे 2020

‘आमचं गाव-आमचा विकास' या लेखमालेमध्ये आपण शाश्वत ग्रामविकासाचे टप्पे समजाऊन घेतले. या लेखमालेच्या निमित्ताने अनेक ग्रामस्थांनी गावाचा विकास आराखडा कसा तयार करावा याची विचारणा केली. म्हणूनच आजच्या भागांमध्ये आपण पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्पातील घटकांची माहिती घेत आहोत.

‘आमचं गाव-आमचा विकास' या लेखमालेमध्ये आपण शाश्वत ग्रामविकासाचे टप्पे समजाऊन घेतले. या लेखमालेच्या निमित्ताने अनेक ग्रामस्थांनी गावाचा विकास आराखडा कसा तयार करावा याची विचारणा केली. म्हणूनच आजच्या भागांमध्ये आपण पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्पातील घटकांची माहिती घेत आहोत.

गावाच्या आर्थिक स्थितीबाबत आणि प्रत्यक्ष त्यातून विकास घडवून आणण्यासाठी दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात, त्या म्हणजे गावाचा अर्थसंकल्प आणि गावाचा विकास आराखडा.
गावाच्या शाश्‍वत विकासासाठी केवळ आर्थिक संसाधने पुरेशी नसतात, तर शाश्‍वत विकासासाठी त्या गावातच उपलब्ध असलेली नैसर्गिक व मानव संसाधनेही महत्त्वाची असतात. गावाच्या जल, जंगल व जमीन
या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व संवर्धन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गावाच्या शाश्‍वत विकासासाठी जमिनीचे आरोग्य व उत्पादकता, पाण्याचे आरोग्य व कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वनांचे संरक्षण, संवर्धन याचा योग्य आराखडा तयार करणे ही प्रथम प्राधान्याची बाब आहे. त्यासाठी गावाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून ग्रामविकास आराखड्यात त्याचा अंतर्भाव करावा लागतो.

अनुदान  ः  या प्रकारात जमीन महसूल, अनुदान, उपकर अनुदान, गौण खनिजे अनुदान, मुद्रांक शुल्क अनुदान, आदिवासी/मागासवर्गीय ग्रामपंचायत अनुदान, वित्त आयोग अनुदान ग्रामपंचायतीला मिळत असते.
कर ः अनुदानाशिवाय दुसरा मार्ग म्हणजे कर. घरपट्टी, ठोक अंश दान, दिवाबत्ती कर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी, बाजारकर, करमणूक कर, सार्वजनिक जागेचा भोगवटा कर, विहीर-तलाव पाणीपट्टी, सुधार कर इत्यादी तर आकारणी ग्रामपंचायत करू शकते.
इतर उत्पन्न ः उत्पन्नाचा तिसरा मार्ग म्हणजे इतर उत्पन्न. यामध्ये इमारत भाडे, जागा भाडे, कोंडवाडा फी व दंड, विक्रीचे उत्पन्न, दान, देणग्या, कर्ज, लोकवर्गणी, विशिष्ट योजनेसाठी अनुदान, दाखले, नक्कल फी. अशा प्रकारे गावाचे व खर्च याचे वार्षिक विवरण पत्रक म्हणजे अंदाजपत्रक हे गावाचे कामकाज आणि विकास दिशेचा आरसा असते.

 

ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प

ग्रामपंचायतीकडे सोपविलेल्या कामामध्ये प्रामुख्याने कृषिविकास, पशुसंवर्धन, वने आणि गायरान विकास, समाज कल्याण, शिक्षण व प्रौढ शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, स्वच्छता, आरोग्य इमारती, दळणवळण, लघू पाटबंधारे, जलव्यवस्थापन, ग्रामीण उद्योगधंदे, कुटीरोद्योग, स्वसंरक्षण, सहकाराची कामे, सामान्य प्रशासन, पिण्यासाठी पाणीपुरवठा यांचा समावेश होतो. या सर्व कामासाठी पैशाची गरज असते. त्यासाठी विविध मार्गांनी ग्रामपंचायतीस हा पैसा मिळत असतो. त्यालाच ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न असे म्हणतात. या सर्व कामावर खर्च होतो त्यास ग्रामपंचायतीचा वार्षिक खर्च म्हणतात. असे उत्पन्न व खर्चाचे वार्षिक विवरणपत्रक तयार केले जाते. त्यास ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. ग्रामपंचायतीस कामे करण्यासाठी जे उत्पन्न हवे असते तो पैसा ग्रामपंचायतीस प्रमुख तीन मार्गांनी मिळतो. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीस सरकारकडून अनुदान मिळते., ग्रामपंचायत लोकांकडून कर वसूल करते आणि  ग्रामपंचायतीस इतर साधनांपासून उत्पन्न मिळते.

पुढील भागात आपण एका उदाहरणामध्ये गावाची अर्थव्यवस्था कशी आहे आणि गेल्या दहा वर्षात ग्रामअर्थव्यवस्था कशाप्रकारे सुधारली. हे त्या गावाच्या मागील दहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून पहाणार आहोत.

-   डॉ. कैलास बवले, ८८८८८९२७५७
(समन्वयक, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्रामविकास केंद्र, गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे)


इतर ग्रामविकास
कांदा बीजोत्पादनातून मिळवली शिवापूर...अकोला जिल्ह्यातील शिवापूर गावाने कांदा...
जलसंधारणातून शिवार फुलले, समाधानाचे...मामलदे (जि.जळगाव) गावाने शिवारातील पाण्याची टंचाई...
चला, झाडांच्या गावाला जाऊया...गावातील सर्व घरावरील छताच्या पाण्याचे रेन वॅाटर...
प्राथमिक निवड झाल्यानंतर गाव, संस्थेने...आदर्शगाव योजनेमध्ये गावाची प्राथमिक निवड...
ग्रामविकासातील अडथळे आणि उपाययोजनाग्रामविकास करताना स्थानिक पातळीवर नियोजन तसेच...
कृषी, पर्यावरण, आरोग्य प्रकल्पांतून...वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणातही कृषी, पर्यावरण,...
ग्राम परिवर्तनासाठी तरुणाईने घडविली...लोकसहभागातून काम केल्यास ग्रामीण भागाचा जलद गतीने...
मांडा ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रकआपल्या गावाचा ग्रामविकास आराखडा आपण सर्वांनी...
रेशीम शेतीतून टाकळीने बांधले प्रगतीचे...यवतमाळ जिल्हयात रेशीम शेतीच्या माध्यमातून आर्थिक...
समजाऊन घ्या ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प ‘आमचं गाव-आमचा विकास' या लेखमालेमध्ये आपण शाश्वत...
शेती. शिक्षण, विकासकामांतून पुढारलेले...भाटपुरा (जि.धुळे) गावाने सिंचनाचे शाश्‍वत स्त्रोत...
ज्ञानग्राम-शाश्‍वतग्राम निवडीचे निकषज्ञानग्रामासाठी निवड करण्याची मागणी गावाकडूनच आली...
नॉलेज-कॉलेज-व्हिलेज' योजनेचा आराखडा‘नॉलेज- कॉलेज- व्हिलेज' सहयोगी योजना ही मागणी...
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात झाला बदलटाटा ट्रस्ट `सेंट्रल इंडिया`च्या माध्यमातून...
स्नेहग्राम बनलंय उपेक्षित मुलांचा आधारसमाजातील वंचित, उपेक्षित घटकासह, एकल पालकांच्या...
सर्वसमावेशक ग्रामविकास आराखडा महत्वाचाविविध प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भागात...
लोकसहभागातून परिवर्तन शक्य‘आमचं गाव- आमचा विकास' या लेखमालेच्या निमित्ताने...
ग्रामविकास आराखड्यातील जबाबदाऱ्यांचे...प्रत्यक्ष गाव पातळीवर ग्रामपंचायतींना...
शेलगाव बाजारने मिळवला ‘स्मार्ट ग्राम’...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेलगाव बाजार गावाने अलीकडील...
शाश्‍वत विकासाचा आराखडागावांच्या भौतिक विकासाच्या सार्वजनिक योजना आणि...