agriculture news in Marathi, fourth and fifth award of Jalsamrudhhi scheme, Maharashtra | Agrowon

जलसमृद्धी बक्षीस योजनेतील चौथ्या आणि पाचव्या बक्षिसांचे विजेते

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

पुणे : ॲग्रोवन जलसमृद्धी बक्षीस योजनेची सोडत नुकतीच काढण्यात आली. यात ९ लाख ५१ हजार रुपयांहून अधिक रकमेची ११११ बक्षिसे विजेत्यांनी जिंकली. पहिल्या तीन बक्षिसांच्या विजेत्यांची नावे या आधी प्रसिद्धी केली आहेत. बक्षीस क्रमांक ४ अंतर्गत ३५०० रुपये किमतीच्या ड्रीप टेप विजेत्या २५ जणांची आणि बक्षीस क्रमांक ५ अंतर्गत ३०५० रुपये किमतीच्या स्क्रीन फिल्टर विजेत्या ७० जणांची नावे जाहीर करण्यात येत आहेत. 

पुणे : ॲग्रोवन जलसमृद्धी बक्षीस योजनेची सोडत नुकतीच काढण्यात आली. यात ९ लाख ५१ हजार रुपयांहून अधिक रकमेची ११११ बक्षिसे विजेत्यांनी जिंकली. पहिल्या तीन बक्षिसांच्या विजेत्यांची नावे या आधी प्रसिद्धी केली आहेत. बक्षीस क्रमांक ४ अंतर्गत ३५०० रुपये किमतीच्या ड्रीप टेप विजेत्या २५ जणांची आणि बक्षीस क्रमांक ५ अंतर्गत ३०५० रुपये किमतीच्या स्क्रीन फिल्टर विजेत्या ७० जणांची नावे जाहीर करण्यात येत आहेत. 

चौथे बक्षीस 
(ड्रिप इंडिया इरिगेशन कंपनीतर्फे रुपये ३,५०० किमतीचा ड्रिप टेप)
१. जयकुमार माणिकराव काळे (सोनोरी, मूर्तिजापूर, अकोला)
२. उस्मान फत्तरू शेख (धनगरमोहा, गंगाखेड, परभणी)
३. राहुल सुभाष सुतार (मिरज, सांगली) 
४. पंढरीनाथ शंकर थोरात (मंचर, आंबेगाव, पुणे)
५. धनंजय गुलाबराव भामरे (सोमपूर, सटाणा, नाशिक) 
६. सय्यद युनुस मज्जीद (रेवगाव, जालना)
७. रामराव रावसाहेब झाडे (मुरुबा, परभणी)
८. गायत्री जगदीश भगत (वाकोद, जामनेर,     जळगाव)
९. अजय जगन्नाथ पाटील (चाळीसगाव, जळगाव)
१०. अंबादास पांडुरंग बुधवंत (शिरापूर, पाथर्डी, नगर)
११. सुषमा घनश्याम लांबकानो (साकोली, भंडारा) 
१२. रामकृष्ण नारायण राऊत (हनवतखेडा, माळेगाव, वाशीम)
१३. कुमार आनंदा कणसे (लंगरपेठ, क. महाकाळ, सांगली) 
१४. राहुल साहेबराव गागरे (ताभेरे, राहुरी, नगर) 
१५. बापूसाहेब ज्ञानदेव नंदगावे (भोज, निपाणी, बेळगाव) 
१६. किरण ज्ञानदेव मंडले (कुची, कवठेमहांकाळ, सांगली) 
१७. रवी बळवंतराव नेमनवार (आकोली बु, कोळापूर, यवतमाळ) 
१८. सरस्वती नाथा तांबडे (पक्षीर्धाळ, केज, बीड) 
१९. दत्तात्रय दगडू भुजबळ (शिरूर, पुणे)
२०. कांताबाई तुकाराम आव्हाड (उगाव, निफाड, नाशिक) 
२१. रवींद्र रतिलाल बोरखे (धुपे खु, चोपडा, जळगाव)
२२. प्रवीण गोपाळराव गंधे (शिराळा, अमरावती)
२३. जोरावर आप्पासाहेब जनार्धन (यशवंतनगर, माळशिरस, सोलापूर) 
२४. पाटील चंद्रशेखर आनंदराव (नेर्ले, वाळवा, सांगली) 
२५. माधव ग्यानोजी पावडे (पांगरा, पूर्णा, परभणी)

पाचवे बक्षीस
(ड्रिप इंडिया इरिगेशन कंपनीतर्फे रुपये ३०५० किमतीचा स्क्रीन फिल्टर)
१. विश्वास पाराजी वाघमारे (केडगाव, नगर) 
२. राधा श्रीमंत ईककर (हट्टा, सेलू, परभणी)
३. दिनेशराव पांडूरंगजी पाटील (पाढरी खा, अंजनगाव, अमरावती)
४. रणजीत शिवनाथ सगणे (निभारी, अचलपूर, अमरावती)
५. प्रकाश सादबा नेरकर (विडणी, फलटण, सातारा) 
६. प्रवीण मदनदास देवी (करमाळा, सोलापूर) 
७. लक्ष्मीकांत सुदाम रेंगडे (जुन्नर, पुणे)
८. आण्णासो श्रीपाल सिदनाळे (दत्तवाड, शिरोळ, कोल्हापूर) 
९. हजरतअली अब्दुलरहीम शिकलगार (शेणोली, कराड, सातारा) 
१० ओजेटिवनी गुरुलिंग आढळी (माहगाव, मिरज, सांगली)
११. अरुण विश्वनाथ शिंदे (लहासर, जामनेर, जळगाव)
१२. शकुंतला रामदास घोडके (भोसे ,पाथर्डी, नगर)
१३. श्रीकिशन अप्पाराव काटे (घारडिघोळ, सोनपेठ, परभणी)
१४. बापू गोविंद कुंभार (औंध, खटाव, सातारा) 
१५. सुरेश भगवानजी पानसे (झाडगांव, वर्धा)
१६. करंजकर रवींद्र दत्तात्रय (कोंढवली, वेल्हा, पुणे)
१७. प्रतिभा शिवाजी गुंजाळ (विरेगाव, जालना)
१८. श्रीधर रामभाऊ देवगुडे (राहाळपट्टी तांडा, औरंगाबाद) 
१९. आश्विनी ज्ञानेश्वर सारंग (हयातनगर, वसमत, हिंगोली)
२०. अनिल पांडुरंग सेलोकर (नागभीड, चंद्रपूर) 
२१. मिलिंद जगदेव सदाशिव (देवळी, अकोला)
२२. वैभव पुरुषोत्तम चौधरी (अमळगाव, अमळनेर, जळगाव)
२३. महादेव विठ्ठल पाटील (नदगाव, तुळजापूर, उस्मानाबाद) 
२४. संतोष चंद्रभान उगले (डोंगरगाव, अकोले, नगर)
२५. प्रदीप बजरंग सुरवसे (पाटोदा, बीड)
२६. कासार रावसाहेब पंढरीनाथ (रांजणगाव खु, राहाता, नगर)
२७. श्रीधर नामदेव बेंद्रे (आंबळे, शिरूर, पुणे)
२८. कांबळे सदाशिव गजानन (वसुसायगांव, गंगापूर, औरंगाबाद) 
२९. शिवराज काशिनाथ शेटे (दिंडनेर्ली, करवीर, कोल्हापूर) 
३०. श्रीरंग काशीनाथ पऊळ (आडगाव (पऊळ), बीड)
३१. पाटील तुकाराम चंद्रप्पा (लिंबूर, मदनूर, कामारेड्डी)
३२. प्रदीप देविदास वाघ (करंजखेडा, कन्नड, औरंगाबाद) 
३३. नीलेश नथुजी गाढवे (मुरमाडी, लाखणी, भंडारा) 
३४. शिवाजी गुलाबराव रगसिंग (वडगावर(तांदळा), नगर)
३५. भारत बाबासाहेब पवार (परभणी)
३६. छाया शंकर वाघमोडे (भांबुर्डी,    माळशिरस, सोलापूर) 
३७. सत्यभामा नाथराव मुंढे (किनगांव, अहमदपूर, लातूर) 
३८. इरन्ना कच्छमन्ना चल्लावार (आबुलगा, मुखेड, नांदेड)
३९. मनोज त्र्यंबक कडलग (जवळे कडलग, संगमनेर, नगर)
४०. शरद सीताराम सोनवणे (नेर, धुळे)
४१. सलगर स्वप्नील रामराव (महातपुरी, गंगाखेड, परभणी)
४२. विजयकुमार आनंदराव मोरे (पिंपळा, पूर्णा, परभणी)
४३. धनगर गजानन शेनपडू (वर्डी, चोपडा, जळगाव)
४४. शहाजी दादासाहेब गायकवाड (शेगाव, जत, सांगली)
४५. अविनाश सुभाष मालठाणे (मासोद, अमरावती)
४६. मिर्झा साकिब बेग फारूक बेग (जाफराबाद, जालना)
४७. रामराव किशनराव कदम (धामदरी, अर्धापूर, नांदेड)
४८. विष्णू रामचंद्र पोळ (चिंचवडनगर, हवेली, पुणे)
४९. लतीब जंगूभाई मुलाणी (मलवडी, माण, सातारा) 
५०. जाधव शांताराम विठ्ठल (पारूर, महाबळेश्वर, सातारा) 
५१. हरीभाऊ केशवराव पाटेकर (तुर्काबाद, गंगापूर, औरंगाबाद) 
५२. मारुती सीताराम खिलारी (शेनवडी, माण, सातारा) 
५३. डॉ. मनोज जिनदासराव घंटे (लोहा, नांदेड)
५४. संजय आनंदा वाकरेकर (मुळे, पन्हाळा, कोल्हापूर) 
५५. किशोर साहेबराव देशमुख (पाळे बु. कळवण, नाशिक) 
५६. कविता मनोज तामखडे (गांजीभोयरे, पारनेर, नगर)
५७. आवरे ईशांत सत्यवान (सासुरे, बार्शी, सोलापूर) 
५८. शंकर चक्रपाणी गुंड (अनगर, मोहोळ, सोलापूर) 
५९. रघुनाथ नारायण ताके (माळेवाडी, श्रीरामपूर, नगर)
६०. बालाजी बळीराम खरबे (राहाटी बु, नांदेड)
६१. रामचंद्र हनुमान गवळी (वेल्हाणे,धुळे)
६२. अजय हनुमंतराव वानखडे (बाळापूर, अकोला)
६३. सुरेखा सतीश निपसे (कुंभारगाव , करमाळा , सोलापूर) 
६४. सानप्पा गणपती डोंगळे (घोटवडे, राधानगरी, कोल्हापूर) 
६५. दत्तात्रय गणपतराव गुंडावार (भद्रावती, चंद्रपूर) 
६६. सुहास संभाजी कदम, (रोपळे, पंढरपूर, सोलापूर) 
६७. शेख ईसाक शेख ईमाम (परभणी)
६८. शुद्धिधन दामोधर जगताप (निमणी, कोरपना, चंद्रपूर) 
६९. प्रमिला सर्जेराव शितोळे (भोर, पुणे)
७०. राजामती वैजिनाथ पवार (साखरेवाडी, उ. सोलापूर) 

टीप : ॲग्रोवन व ड्रिप इंडिया इरिगेशन कंपनी यांच्याकडून विजेत्यांना एक महिन्याच्या आत संपर्क साधून बक्षीस वितरण करण्यात येईल. बक्षीस क्रमांक ६ व उत्तेजनार्थ बक्षीस विजेत्यांची नावे उद्यापासून आवृत्तीनिहाय प्रसिद्ध केली जातील.


इतर इव्हेंट्स
बारा ॲग्रोवन मार्टसचे राज्यात आज उद्घाटनपुणे : ॲग्रोवन ॲग्रोटेक इंडस्ट्रिज प्रा. लि. चा...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन : अद्ययावत...औरंगाबाद ः ‘‘‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने आयोजित केलेल्या...
नैसर्गिक शेतीची पंचसूत्री अमलात आणा :...औरंगाबाद ः माती, पाणी, जातिवंत बियाणे, पीक नियोजन...
मधमाशीपालन उद्योगात तरुणांना संधी -संजय...औरंगाबाद ः महाराष्ट्रात मधमाशी पालन उद्योगास...
अॅग्रोवन’ कृषी प्रदर्शनास अलोट गर्दी...औरंगाबाद : २६ लाखांच्या अजस्त्र ‘बॅक हो लोडर’...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन : शेतकऱ्यांचा...औरंगाबाद ः माती आणि पाणी परीक्षणाविषयी...
जादा उत्पन्नासाठी शेतमालाचे मूल्यवर्धन...औरंगाबाद ः शेतीमालाच्या उत्पादनामध्ये जितकी काळजी...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन : पारस, एमव्हीएस...पारस ग्रुपच्या स्टॉलवर शेतकऱ्यांची गर्दी ...
कृषी विद्यापीठाने मांडले एकात्मिक...औरंगाबाद ः प्रदर्शनामध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा...
कृषी विभागाच्या दालनावर योजनांसह कीड-...औरंगाबाद ः कृषी प्रदर्शनामध्ये जिल्हा परिषदेचा...
पायाभूत सुविधा दिल्यास कर्जमाफीची गरज...औरंगाबाद : कर्जमाफी झाली तरी पुढच्या हंगामात...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन : यंत्रे, अवजारे...औरंगाबाद ः मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन :शेतकरी गट, बचत...औरंगाबाद ः सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेली...
अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन : नवे तंत्रज्ञान...सकाळ - ॲग्रोवनच्या वतीने आयोजित भव्य कृषी...
पोपटराव पवार यांच्या हस्ते आज उद्‍घाटन औरंगाबाद: ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या भव्य कृषी...
औरंगाबाद येथे २७ पासून ॲग्रोवन कृषी...पुणे  : शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान व माहितीचा...
एकात्मिक कीडरोग व्यवस्थापनातून...नाशिक : पॉलिहाउस मध्ये वर्षानुवर्ष एकच पीक...
जलसमृद्धी बक्षीस योजनेतील चौथ्या आणि...पुणे : ॲग्रोवन जलसमृद्धी बक्षीस योजनेची सोडत...
शाश्वतता, जागतिक दर्जा, विस्तारीकरण ...पुणे ः कोणताही उद्योग शाश्वत असायला हवा, तुमची...
‘सकाळ रिलीफ फंडा’ची पूरग्रस्तांना एक...पुणे ः कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागांत...