agriculture news in marathi, Less than 25 percent rain in eleven circles in Nanded, Parbhani district | Agrowon

नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील अकरा मंडळांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जुलै 2019

नांदेड :  नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील ११ मंडळांत यंदा सोमवारपर्यंत (ता. १५) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के, तर परभणी जिल्ह्यात १५.३ टक्के पाऊस झाला. अल्प पावसामुळे पाणी, चाऱ्याची समस्या गंभीर आहे. पावसाअभावी अजूनही पेरण्या रखडल्या आहेत. याबरोबरच पेरणी झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे.

नांदेड :  नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील ११ मंडळांत यंदा सोमवारपर्यंत (ता. १५) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के, तर परभणी जिल्ह्यात १५.३ टक्के पाऊस झाला. अल्प पावसामुळे पाणी, चाऱ्याची समस्या गंभीर आहे. पावसाअभावी अजूनही पेरण्या रखडल्या आहेत. याबरोबरच पेरणी झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सोमवारपर्यंत अपेक्षित सरासरी २८७.०९ मिलिमीटरपेक्षा १२७.४८ मिलिमीटर (४४.४० टक्के) पाऊस झाला. तो वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के आहे. जिल्ह्यातील ८० मंडळांपैकी ९ मंडळांमध्ये २५ टक्क्यांच्या आत पाऊस झाला. ४७ मंडळांत ५० टक्के, तर २४ मंडळांत २५ ते ७६ टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. 

परभणी जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरी २२८.६२ मिलिमीटरपेक्षा ११८.१६ (५१.७ टक्के) पाऊस झाला. तो वार्षिक सरासरीच्या १५.३ टक्के ठरला. जिल्ह्यातील ३९ मंडळांपैकी बोरी आणि देऊळगाव या २ मंडळांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. १९ मंडळांत २५ ते ५० टक्के पाऊस झाला. १३ मंडळांत ५१ ते ७५ टक्के, तर ५ मंडळांत ७६ ते १०० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला.

हिंगोली जिल्ह्यात सोमवारपर्यंत अपेक्षित ३२१.९८ मिलिमीटरपेक्षा १२८.०७ मिलिमीटर (सरासरी ३९.७८ टक्के), तर वार्षिक सरासरीच्या १४.३५ टक्के पाऊस झाला. वसमत तालुक्यात सर्वांत कमी सरासरी ८१.८६ मिलिमीटर (२२.७१ टक्के) पाऊस झाला.

२५ ते ५० टक्के पावसाची मंडळे  (कंसात एकूण पाऊस मि.मी.)​

नांदेड जिल्हा नांदेड शहर ४०.५५ टक्के (१०८), तुप्पा ४०.१८ (१०७), विष्णुपुरी ४६.९३ (१२५), वजिराबाद ३७.१७ (९९), नांदेड ग्रामीण ४५.१३ (१०२), तरोडा ३५.२४ (९४), मुदखेड ३३.९८ (९९),  मुगट ४१.८७ (१२२), दाभड ४९.०६ (१२९), मालेगाव ४४.११ (११६), भोकर ३२.६(९६), मोघाली ३१.६४ (९३), उमरी ४४.१२ (१२०), सिंधी ३८.२४ (११२), गोलेगाव ३०.९८ (९१), कुरुळा ३५.३० (८७), पेठवडज ३६.११(८९), फुळवळ ४९.५० (१२२), कलंबर ३०.८७ (८२), शेवडी ३९.९७ (१०६), कपाशी ३१.९९ (८५), इस्लामपूर ३२.१२ (१०९), मांडवी ३८.५० (१३१), बोधडी ४०.९६(१३९), जलधारा ३५.६५ (१२१), शिवणी ३४.१८ (११६), हदगाव २७.७४ (८६), पिंपरखेड ३३.५४ (१०४), निवघा ४३.५४ (१२३५), हिमायतनगर ३०.७० (१२०), सरसम ३६.१२(११२), देगलूर ४६.२४(१२५), खानापूर ४१.९५ (११३), मरखेल ३७.७८ (१०२), हनेगाव २७ (०४), (७३), मालेगाव २६.३० (७१), आदमापूर ४५.७७ टक्के (१३४), लोहगाव ४०.९८ (१२), कुंडलवाडी ३७.२३ (१०९), करखेली २८.३६ (८१), नायगाव ४४.१२ (१२६), मांजरम ४९.७२(१४२), बरबडा ४१.३२ (११८), कुंटूर ३९.२२ (११२), जाहूर ४८.३४ (१२७), बाऱ्हाळी ४५.२५ (११९).
परभणी जिल्हा परभणी शहर ३६.१ टक्के (९४ मि.मी.), परभणी ग्रामीण ३२.७ (८५), सिंगणापूर ३६.१ (९४), दैठणा ३३.१ (८६), झरी ४५ (११७), पिंगळी ४० (१०४), पालम ४०.२ (८०), चाटोरी ४९.३ (९८), ताडकळस ४९.५ (१२५), लिमला ३७.६ (९५), कात्नेश्वर ४४.७ (११३), कुपटा २६.४ (६१), वालूर २५.९ (६०), चिकलठाणा ३१.६ (७३), बाभळगाव ३४.९ (८०), हदगाव ३१.४ (७२), जिंतूर ३९.८ (१०२), चारठाणा २८.५ (७३), केकरजवळा ३८.९(९०)

५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाची मंडळे  

नांदेड जिल्हा लिंबगाव ५८.५७ टक्के (१५६), बारड ७६.५४ (२२३), अर्धापूर ५५.३२ (१४६), किनी ६२.२५ (१८३), कंधार ८०.२ (१९७), दहेली ६९.२५ (२३५), माहूर ७८.२० (२६५), वाई ८२.५१ (२८०), सिंदखेड ६३.०६ ( २१४ ), मनाठा ६२.५७ (१९४), तळणी ५६.४४ (१७३), शहापूर ५३.३३ (१४४), बिलोली ५८.४० (१७१), सगरोळी ६३.८७ (१८७), धर्माबाद १५७.७७ (१६५), नरसी ५७.४२ (१६४), मुखेड ५९.७१ (१७०), जांब ७६.४४ (२०१), येवती ५१.७२ (१३६), चांदोळा ६४.६५ (१७०), मुक्रमाबाद ७५.६८ (१९९).
परभणी जिल्हा पेडगाव ५४.१ टक्के (१४०), जांब ५१.१ (१३३), बनवस ५७.८ (११५ ), पूर्णा ६०.६ (१५३), चुडावा ५३.४ (१३५), राणीसावरगाव ६२.८ १२५), माखणी ५८.८ (११७), महातपुरी ५१.१८ (१०३), आवलगाव ५४.८(१०९), सेलू ६३.५ (१४७ ), सावंगी म्हळासा ६८.७ (१७६), आडगाव ५३.८ (१३८), कोल्हा ७३.१ टक्के (१६९), गंगाखेड ९३ टक्के (१८५), सोनपेठ ८५.५ (१७०), पाथरी ७८.९ (१८१), बामणी ९१.७ टक्के (२३५),मानवत ९१.७ (२३५) 

२५ टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची मंडळे 

नांदेड जिल्हा मातुळ २०.४१ टक्के (६०), उस्माननगर २०.२९ (५०), लोहा २२.५८ ((६०), सोनखेड २४.९४ (६६), वानोळा २२.२० (७५), तामसा २४.९ (७५), आष्टी २४.८३.(७७), जवळगाव २२.२५ (६९), जारिकोट २३.११ (६६).
परभणी जिल्हा बोरी १९.०९ (५१), देऊळगाव १२.५ (२४).

 

इतर बातम्या
अकोल्यात कृषी सहायकांचे पदोन्नतीच्या...अकोला  ः अमरावती विभागातील कृषी सहायकांच्या...
पुणे विभागात पाच लाख हेक्टरला पीकविमा...पुणे : नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगांमुळे...
सांगलीच्या पूर्व भागातील अग्रणी कोरडीठाकसांगली  ः  सांगली जिल्ह्याच्या चार...
सातारा जिल्ह्यातील ‘मराठवाडी’च्या...ढेबेवाडी, जि. सातारा : गेल्या काही...
नगर जिल्ह्यात चार महसूल मंडळांत पावसाची...नगर : जिल्ह्यामध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने...
केडीसीसी बँकेकडून पूरग्रस्तांसाठी एक...कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी...
हलक्या सरींना सुकलेल्या पिकांना...उस्मानाबाद/ लातूर  : मराठवाड्यातील औरंगाबाद...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील काही...
सरकारच्या फसव्या आश्वासनांना बळी पडू...जिंतूर, जि. परभणी: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जात...
‘पोकरा’तील शेतकऱ्यांनाही मिळणार सूक्ष्म...अकोला  ः राज्यात दुष्काळाच्या झळा सहन...
राज ठाकरे यांची दिवसभर चौकशीमुंबई ः कोहिनूर मिल कर्ज प्रकरणातील अनियमिततेबाबत...
मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी ३७४...पुणे  : राज्यातील मागास गटातील शेतकऱ्यांना...
बचत गटांची उत्पादने आता ‘ॲमेझॉन’वरमुंबई  : महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ...
वनस्पतीतील विषारी अंशाने दगावली ४२...नगर : पावसाळ्यात शेती बांध, मोकळ्या रानात...
अजित पवार, मुश्रीफांसह ५० जणांवर गुन्हे...मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक...
अतिवृष्टी, पुराचा चार लाख हेक्टरवरील...पुणे  : राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे...
अतिवृष्टीमुळे सुपारी पीक धोक्यातसिंधुदुर्ग ः जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आता...
मराठवाडा, विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या...पुणे ः विदर्भात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती असल्याने...
`चांद्रयान २' चंद्राच्या कक्षेत दाखलनवी दिल्ली ः भारताची महत्त्वाकांक्षी...
अकोल्यातील प्रकल्पात अत्यल्पच साठाअकोला : यंदाच्या पावसाळ्याचे सुमारे अडीच महिने...