agriculture news in marathi, Less than 25 percent rain in eleven circles in Nanded, Parbhani district | Agrowon

नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील अकरा मंडळांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जुलै 2019

नांदेड :  नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील ११ मंडळांत यंदा सोमवारपर्यंत (ता. १५) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के, तर परभणी जिल्ह्यात १५.३ टक्के पाऊस झाला. अल्प पावसामुळे पाणी, चाऱ्याची समस्या गंभीर आहे. पावसाअभावी अजूनही पेरण्या रखडल्या आहेत. याबरोबरच पेरणी झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे.

नांदेड :  नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील ११ मंडळांत यंदा सोमवारपर्यंत (ता. १५) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के, तर परभणी जिल्ह्यात १५.३ टक्के पाऊस झाला. अल्प पावसामुळे पाणी, चाऱ्याची समस्या गंभीर आहे. पावसाअभावी अजूनही पेरण्या रखडल्या आहेत. याबरोबरच पेरणी झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सोमवारपर्यंत अपेक्षित सरासरी २८७.०९ मिलिमीटरपेक्षा १२७.४८ मिलिमीटर (४४.४० टक्के) पाऊस झाला. तो वार्षिक सरासरीच्या १३.३५ टक्के आहे. जिल्ह्यातील ८० मंडळांपैकी ९ मंडळांमध्ये २५ टक्क्यांच्या आत पाऊस झाला. ४७ मंडळांत ५० टक्के, तर २४ मंडळांत २५ ते ७६ टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. 

परभणी जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरी २२८.६२ मिलिमीटरपेक्षा ११८.१६ (५१.७ टक्के) पाऊस झाला. तो वार्षिक सरासरीच्या १५.३ टक्के ठरला. जिल्ह्यातील ३९ मंडळांपैकी बोरी आणि देऊळगाव या २ मंडळांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. १९ मंडळांत २५ ते ५० टक्के पाऊस झाला. १३ मंडळांत ५१ ते ७५ टक्के, तर ५ मंडळांत ७६ ते १०० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला.

हिंगोली जिल्ह्यात सोमवारपर्यंत अपेक्षित ३२१.९८ मिलिमीटरपेक्षा १२८.०७ मिलिमीटर (सरासरी ३९.७८ टक्के), तर वार्षिक सरासरीच्या १४.३५ टक्के पाऊस झाला. वसमत तालुक्यात सर्वांत कमी सरासरी ८१.८६ मिलिमीटर (२२.७१ टक्के) पाऊस झाला.

२५ ते ५० टक्के पावसाची मंडळे  (कंसात एकूण पाऊस मि.मी.)​

नांदेड जिल्हा नांदेड शहर ४०.५५ टक्के (१०८), तुप्पा ४०.१८ (१०७), विष्णुपुरी ४६.९३ (१२५), वजिराबाद ३७.१७ (९९), नांदेड ग्रामीण ४५.१३ (१०२), तरोडा ३५.२४ (९४), मुदखेड ३३.९८ (९९),  मुगट ४१.८७ (१२२), दाभड ४९.०६ (१२९), मालेगाव ४४.११ (११६), भोकर ३२.६(९६), मोघाली ३१.६४ (९३), उमरी ४४.१२ (१२०), सिंधी ३८.२४ (११२), गोलेगाव ३०.९८ (९१), कुरुळा ३५.३० (८७), पेठवडज ३६.११(८९), फुळवळ ४९.५० (१२२), कलंबर ३०.८७ (८२), शेवडी ३९.९७ (१०६), कपाशी ३१.९९ (८५), इस्लामपूर ३२.१२ (१०९), मांडवी ३८.५० (१३१), बोधडी ४०.९६(१३९), जलधारा ३५.६५ (१२१), शिवणी ३४.१८ (११६), हदगाव २७.७४ (८६), पिंपरखेड ३३.५४ (१०४), निवघा ४३.५४ (१२३५), हिमायतनगर ३०.७० (१२०), सरसम ३६.१२(११२), देगलूर ४६.२४(१२५), खानापूर ४१.९५ (११३), मरखेल ३७.७८ (१०२), हनेगाव २७ (०४), (७३), मालेगाव २६.३० (७१), आदमापूर ४५.७७ टक्के (१३४), लोहगाव ४०.९८ (१२), कुंडलवाडी ३७.२३ (१०९), करखेली २८.३६ (८१), नायगाव ४४.१२ (१२६), मांजरम ४९.७२(१४२), बरबडा ४१.३२ (११८), कुंटूर ३९.२२ (११२), जाहूर ४८.३४ (१२७), बाऱ्हाळी ४५.२५ (११९).
परभणी जिल्हा परभणी शहर ३६.१ टक्के (९४ मि.मी.), परभणी ग्रामीण ३२.७ (८५), सिंगणापूर ३६.१ (९४), दैठणा ३३.१ (८६), झरी ४५ (११७), पिंगळी ४० (१०४), पालम ४०.२ (८०), चाटोरी ४९.३ (९८), ताडकळस ४९.५ (१२५), लिमला ३७.६ (९५), कात्नेश्वर ४४.७ (११३), कुपटा २६.४ (६१), वालूर २५.९ (६०), चिकलठाणा ३१.६ (७३), बाभळगाव ३४.९ (८०), हदगाव ३१.४ (७२), जिंतूर ३९.८ (१०२), चारठाणा २८.५ (७३), केकरजवळा ३८.९(९०)

५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाची मंडळे  

नांदेड जिल्हा लिंबगाव ५८.५७ टक्के (१५६), बारड ७६.५४ (२२३), अर्धापूर ५५.३२ (१४६), किनी ६२.२५ (१८३), कंधार ८०.२ (१९७), दहेली ६९.२५ (२३५), माहूर ७८.२० (२६५), वाई ८२.५१ (२८०), सिंदखेड ६३.०६ ( २१४ ), मनाठा ६२.५७ (१९४), तळणी ५६.४४ (१७३), शहापूर ५३.३३ (१४४), बिलोली ५८.४० (१७१), सगरोळी ६३.८७ (१८७), धर्माबाद १५७.७७ (१६५), नरसी ५७.४२ (१६४), मुखेड ५९.७१ (१७०), जांब ७६.४४ (२०१), येवती ५१.७२ (१३६), चांदोळा ६४.६५ (१७०), मुक्रमाबाद ७५.६८ (१९९).
परभणी जिल्हा पेडगाव ५४.१ टक्के (१४०), जांब ५१.१ (१३३), बनवस ५७.८ (११५ ), पूर्णा ६०.६ (१५३), चुडावा ५३.४ (१३५), राणीसावरगाव ६२.८ १२५), माखणी ५८.८ (११७), महातपुरी ५१.१८ (१०३), आवलगाव ५४.८(१०९), सेलू ६३.५ (१४७ ), सावंगी म्हळासा ६८.७ (१७६), आडगाव ५३.८ (१३८), कोल्हा ७३.१ टक्के (१६९), गंगाखेड ९३ टक्के (१८५), सोनपेठ ८५.५ (१७०), पाथरी ७८.९ (१८१), बामणी ९१.७ टक्के (२३५),मानवत ९१.७ (२३५) 

२५ टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची मंडळे 

नांदेड जिल्हा मातुळ २०.४१ टक्के (६०), उस्माननगर २०.२९ (५०), लोहा २२.५८ ((६०), सोनखेड २४.९४ (६६), वानोळा २२.२० (७५), तामसा २४.९ (७५), आष्टी २४.८३.(७७), जवळगाव २२.२५ (६९), जारिकोट २३.११ (६६).
परभणी जिल्हा बोरी १९.०९ (५१), देऊळगाव १२.५ (२४).

 


इतर बातम्या
वऱ्हाडात पूर्वमोसमी पावसाचा पुन्हा तडाखाअकोला  ः  वऱ्हाडातील काही भागांत...
‘कोरोना’ मुकाबल्यासाठी अकोल्यात टास्क...अकोला ः कोरोना विषाणूमुळे लागू असलेल्या...
‘कोरोना’विरुद्धचा लढा मानवजातीच्या...मुंबई: ‘कोरोना’विरुद्धचा लढा राज्य, देशांच्या...
फुलंब्री, भोकरदन तालुक्यात गारपीट;...औरंगाबाद/जालना : औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील...
बुलडाण्यात ‘कोरोना’बाधिताचा मृत्यू;...बुलडाणा : जिल्ह्यात ‘कोरोना’ बाधिताचा मृत्यू...
नाशिकमध्ये आढळला कोरोनाबाधित रुग्ण नाशिक : जिल्ह्यात ‘कोरोना’चा रुग्ण आढळून...
जळगाव बाजारसमितीत सोशल डिस्टन्सिंगकडे...जळगाव  ः येथील बाजार समितीत भाजीपाल्याची आवक...
देशात कोरोनाबाधीत १०७१ रुग्ण  नवी दिल्ली: देशात कोरोनाबाधीत रुग्णांची...
नाशिक : ‘सह्याद्री’ उपलब्ध करुन देणार...नाशिक : शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सुरू केलेली...
सातारा जिल्ह्यात सात लाख मेट्रीक टन ऊस...सातारा ः जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम अंतिम...
कोकण रेल्वेकडून अत्यावश्यक वस्तूंची जलद...रत्नागिरीः देशभरातील जनतेला आवश्यक वस्तूंचा...
खामसवाडीतील फुल उत्पादकांना दररोज...खामसवाडी, जि. उस्मानाबाद : ऐन लग्नसराईत जरबेरा...
कोरोनाच्या माहिती संकलनासाठी ऑनलाईन...सोलापूर : ‘कोरोना’ विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी...
सोलापुरात वैद्यकीय सामग्री खरेदीसाठी...सोलापूर  : कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी...
सोलापुरातील केंद्र, राज्य शासनाची ...सोलापूर : ‘कोरोना’ विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी...
पुणे जिल्हा बॅंकेकडून पीक कर्ज...पुणे ः शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी...
जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी विरोधात...नाशिक : जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करतांना...
अकोला जिल्ह्यात फूलशेतीचे झाले मातेरेअकोला ः जिल्ह्यात फूलशेतीचे माहेरघर म्हणून...
सोनाई प्रकल्पात दहा लाख लिटर दूध नासले...पुणे: कोरोनामुळे राज्यात दुधाचा महापूर सुरू झाला...
बार्शी तालुक्यातील द्राक्षपट्टा...सोलापूर  ः कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर...