agriculture stories in Marathi, Planning of Rabbi season crops | Agrowon

नियोजन रब्बी पिकांच्या लागवडीचे...

डॉ. भगवान आसेवार
शनिवार, 28 सप्टेंबर 2019

कोरडवाहू शेतीत प्रति हेक्टरी रोपांची योग्य‍ संख्या उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. त्यासाठी योग्य प्रमाणात व योग्य‍ अंतरावर बियाण्यांची पेरणी करावी. योग्य खोली आणि पुरेशा ओलाव्यामुळे उगवण चांगली होऊन, रोपांची योग्य संख्या राहते. पिकांनुसार बियाणांचे प्रमाण व रोपांच्या दोन ओळींतील अंतर हे शिफारशीनुसार ठेवावे.

रब्बी हंगामात आंतरपीक पद्धती अवलंबल्यास हेक्टरी उत्पादन जास्त‍ मिळून नफा होतो. आंतरपीक पद्धतीमध्ये रब्बी ज्वारी + हरभरा (६:३) आणि रब्बी ज्वारी + करडई (६:३) या पीक पद्धती जास्त आर्थिक फायदा देतात.

आंतरपीक पद्धती ः

कोरडवाहू शेतीत प्रति हेक्टरी रोपांची योग्य‍ संख्या उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. त्यासाठी योग्य प्रमाणात व योग्य‍ अंतरावर बियाण्यांची पेरणी करावी. योग्य खोली आणि पुरेशा ओलाव्यामुळे उगवण चांगली होऊन, रोपांची योग्य संख्या राहते. पिकांनुसार बियाणांचे प्रमाण व रोपांच्या दोन ओळींतील अंतर हे शिफारशीनुसार ठेवावे.

रब्बी हंगामात आंतरपीक पद्धती अवलंबल्यास हेक्टरी उत्पादन जास्त‍ मिळून नफा होतो. आंतरपीक पद्धतीमध्ये रब्बी ज्वारी + हरभरा (६:३) आणि रब्बी ज्वारी + करडई (६:३) या पीक पद्धती जास्त आर्थिक फायदा देतात.

आंतरपीक पद्धती ः

१) रब्बी ज्वारी + करडई ः रब्बी ज्वारी जास्त प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या क्षेत्रासाठी याची शिफारस केली जाते. वातावरणातील उष्णतामानाच्या तफावतीमुळे येणारी घट या पीक पद्धतीमुळे कमी होते. ही आंतरपीक पद्धत ६:३ या ओळी किंवा तासाच्या प्रमाणात घेण्यात यावी.
२) करडई + हरभरा ः मध्यम ते भारी जमिनीसाठी या पद्धतीची शिफारस आहे. ही आंतरपीक पद्धत ४:२ अथवा ६:३ ओळीच्या प्रमाणात घेतल्यास जास्त फायदा होतो.

दुबारपीक पद्धती ः

या पद्धतीसाठी जमिनीची खोली १ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आवश्‍यक असते. अशा जमिनीसाठी खालील दुबार पीक पद्धतीची शिफारस करण्यात येते.
१) मूग किंवा उडीद, सोयाबीन (खरीप)- रब्बी ज्वारी किंवा हरभरा किंवा करडई
२) खरीप संकरित ज्वारी - करडई किंवा हरभरा किंवा जवस

जमिनीच्या प्रकारानुसार पिके व पीक पद्धती

जमिनीचा प्रकार खोली (सें.मी.) उपलब्ध ओलावा (‍मि.मी.) घ्यावयाची पिके आणि पीक पद्धती
मध्यम २२.५-४५ ६०-६५ सूर्यफूल, करडई
मध्यम खोल

१) ५४-६०

२) ६०-९०

१) ८०-९०

२) १४०-१५०

१) रब्बी ज्वारी, करडई,

२) रब्बी ज्वारी + करडई (६:३) आंतरपीक
रब्बी ज्वारी, करडई, हरभरा
रब्बी ज्वारी + करडई (६:३)
करडई + हरभरा : (६:३)

खोल ९० पेक्षा जास्त १६० पेक्षा जास्त रब्बी ज्वारी, करडई, हरभरा ही सलग पिके, तसेच मूग किंवा उडीद किंवा सोयाबीन (खरीप) नंतर रब्बी ज्वारी, करडई, हरभरा या दुबारपीक पद्धती घ्याव्यात.

योग्य जातीची ‍निवड ः

रब्बी हंगामात कोरडवाहू जमिनीमध्ये जास्त‍ उत्पादन देणाऱ्या आणि वातावरणातील तफावतीला कमी बळी पडणाऱ्या जातींची निवड करावी. पावसाचा ताण व कमी ओलाव्यावर उत्पादन देणाऱ्या सुधारीत व संकरित वाणांची निवड करावी.

सुधारित आणि संकरित जाती ः

पीक सुधारित/संकरित जाती
रब्बी ज्वारी मालदांडी ३५-१, एसपीव्ही-६५५, एसपीव्ही-८३९, फुले यशोदा (एसपीव्ही-१३५९), परभणी मोती (एसपीव्ही-१४११), स्वाती (एसपीव्ही-५०४), परभणी ज्योती
सूर्यफूल मॉडर्न, एससीएच-३५, ई.सी. ६८४१४, एलएसएफएच-१७१
करडई भीमा, शारदा, तारा, एन-६२-८, अनेगिरी, नारी -६, पीबीएनएस-१२, पीबीएनएस-४०, पीबीएनएस-८६
हरभरा विजय, बीडीएन-९-३, विशाल जी-४, जी-१२, आयसीसीव्ही-२
जवस एनआय-२०७, एस-३६ एलएसएल-९३

लागवडीचे नियोजन ः

१) योग्य वेळी पेरणी, उपलब्ध ओलावा, अन्नद्रव्यांचा होणारा जास्तीत जास्त उपयोग यामुळे पिकाची जोमदार वाढ होते. योग्य वेळी पेरणी केल्यास पिकांवर रोग व किडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो. उशिरा पेरणी झाल्यामुळे, ओलाव्याचा पूर्णपणे वापर होत नाही आणि उत्पादनात घट येते. रब्बी ज्वारीची पेरणी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू करून, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत संपवावी. करडई पिकाची पेरणी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात करावी.
२) रब्बी पिकांच्या पेरणीनंतर पाऊस पडण्याची खात्री नसते, त्यामुळे बियाण्यांची उगवण जमिनीतील ओलाव्यावर अवलंबून असते. खरीप पिकांच्या कापणीनंतर, रब्बी पिकांसाठी होणाऱ्या पूर्वमशागतीच्या कामांमुळे ओलाव्याचे प्रमाण कमी होते. त्याचा रब्बी पिकांच्या उगवणीस आणि वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पूर्वमशागतीची कामे कमीत कमी प्रमाणात केल्यास पृष्ठभागावरील ओलावा कमी होत नाही.
३) कोरडवाहू शेतीत प्रति हेक्टरी रोपांची योग्य‍ संख्या उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. त्यासाठी योग्य प्रमाणात व योग्य‍ अंतरावर बियाण्यांची पेरणी करावी. योग्य खोली आणि पुरेशा ओलाव्यामुळे रोपांची उगवण चांगली होऊन रोपांची संख्या योग्य राहते. यासाठी पिकांनुसार बियाणांचे प्रमाण व रोपांच्या दोन ओळीतील अंतर हे शिफारशीनुसार ठेवावे. पेरणीपूर्वी रासायनिक खते खोल ओलाव्यात पेरून द्यावीत.
४) कोरडवाहू क्षेत्रातील रासायनिक खतांची उपयुक्तता, ही खते कशा पद्धतीने दिली जातात यावर अवलंबून असते. रब्बी हंगामातील पूर्वमशागत झाल्यावर, रासायनिक खते पेरणीपूर्वी १ किंवा २ दिवस आधी सुधारित तिफणीने १२ ते १५ सें.मी. खोल पेरून द्यावीत. यामुळे खते पुरेशा ओलाव्यात पडतात. पिकाला जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध होतात.
५) पाऊस कमी असल्यास पृष्ठभागावरील जमिनीत ओलाव्याचे प्रमाण कमी असते. परंतु जमिनीतील खालच्या थरात पुरेशा प्रमाणात ओलावा उपलब्ध असतो. त्यामुळे रब्बी पिकांची पेरणी ८ ते १० सें.मी. एवढी खोल करावी. बी चांगल्या ओलाव्यात पडल्यामुळे चांगले उगवते.

पीक ः पेरणीचा योग्य‍ कालावधी
रब्बी ज्वारी ः ३० सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर
सूर्यफूल ः २० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर
करडई ः ३० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर
हरभरा ः ३० सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर
जवस ः २० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर

उत्पादनवाढीची सूत्रे ः

रब्बी ज्वारी ः

१) हेक्टरी १० किलो बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरावे.
२) पेरणी ४५ सें.मी. इतक्या अंतरावर करावी.
३) पहिल्या २० दिवसांत पिकांची विरळणी करून, दोन रोपांतील अंतर १५ ते १७ सें.मी. ठेवावे.
४) पेरणीच्या वेळी हेक्टरी ४० किलो नत्र, आणि २० किलो स्फुरद जमिनीत खोल पेरून द्यावे.
५) पीक २० दिवसांचे झाल्यानंतर, १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने तीन कोळपण्या कराव्यात.

करडई :

१) हेक्टरी १० ते १२ किलो बीज प्रक्रिया केलेल्या प्रमाणित बियाण्यांची पेरणी करावी.
२) पेरणीच्या वेळी हेक्टरी ४० किलो नत्र आणि २० किलो स्फुरद जमिनीत खोल पेरून द्यावे.
३) पिकावर माव्याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यावर योग्य वेळी नियंत्रण करावे.
४) पीक तीन आठवड्यांचे झाल्यानंतर, १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने दोन कोळपण्या कराव्यात.
५) मररोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या जमिनीमध्ये करडईचे पीक घेऊ नये.

हरभरा ः

१) हेक्टरी ६० ते ६५ किलो रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळणाऱ्या जिवाणूची बीज प्रक्रिया करून बियाण्यांची पेरणी करावी.
२) पेरणीच्या वेळी हेक्टरी २५ किलो नत्र आणि ५० किलो स्फुरद जमिनीत खोल पेरून द्यावे.
३) पीक तीन आठवड्यांचे झाल्यानंतर, १० ते १५ दिवसांच्या अंतराने ३ कोळपण्या कराव्यात.

जवस ः

१) मध्यम ते भारी, ओलावा टिकवून ठेवणारी, उत्तम निचऱ्याची, आम्ल- विम्ल निर्देशांक ५ ते ७ या दरम्यान असणारी जमीन लागवडीसाठी योग्य असते.
२) बियाणे प्रमाण- हेक्टरी २५ ते ३० किलो
३) बीजप्रक्रिया- कार्बेन्डाझिम २ ग्रॅम किंवा थायरम ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे
४) पेरणीतील अंतर- दोन ओळींतील अंतर ३० सें.मी. असावे.
५) खत व्यवस्थापन-
अ) कोरडवाहू लागवड- हेक्टरी ४० किलो नत्र व २५ किलो स्फुरद (संपूर्ण मात्रा पेरणीच्या वेळेस द्यावी.)
ब) बागायती लागवड- प्रति हेक्टरी ६० किलो नत्र व ३० किलो स्फुरद (अर्धे नत्र व संपूर्ण स्फुरद पेरणीच्या वेळी) उर्वरित अर्ध्या नत्राची मात्रा पाण्याच्या पाळीच्या वेळी २५ ते ३० दिवसांनी द्यावी.

संपर्क ः डॉ. भगवान आसेवार, (९४२००३७३५९)
(वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी)


फोटो गॅलरी

इतर ताज्या घडामोडी
तोलाई मजुरीसाठी सांगली बाजार समितीच्या...सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तोलाई...
परभणी जिल्ह्यात सिंचनाची ५० कोटींवर...परभणी : जिल्ह्यातील लघू, मध्यम, मोठ्या...
खानदेशात रब्बी ज्वारी, मक्यावर लष्करी...जळगाव : खानदेशात खरिपात शेतकऱ्यांना फटका बसलेला...
परभणीत गाजर ८०० ते १५०० रुपये...परभणी  : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत साडेआठ...औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, बीड या तीन...
अमरावती विभागात सहा लाख ८३ हजार शेतकरी...अमरावती ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
एम्प्रेस गार्डनच्या पुष्पप्रदर्शनाला...पुणे ः एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या वतीने आयोजित...
अकोल्यात भारिप, वाशीममध्ये...अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष...
पुणे जिल्ह्यात उद्या पल्स पोलिओ लसीकरण...पुणे : पोलिओच्या आजाराचे उच्चाटन करण्याच्या...
पत्नीच्या नावे कामकाजासाठी येणाऱ्या...बुलडाणा ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना...
पाणी, शेती विकासासह समाजकारणाला...नगर : निवडणुकीत पराभव मी मानत नाही. लोकांचे...
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...