Flower Photography : परिजातकाची फुले

Team Agrowon

ए बी माने यांनी पारिजातकाच्या फुलांची टिपलेली फोटो

Flower | A B Mane

परिजातकाच्या फुलांचे सडे पडलेले असताना टिपेलेली फोटो

Flower | A B Mane
Flower | A B Mane

फुलांची वेगवेगळ्या ठिकाणी फोटो काढलेली आहेत

Flower | A B Mane

पावसाळ्याच्या मध्यात झाडांच्या खाली अशी फुलं पडलेली असतात

Flower | A B Mane

अशा झाडांच्या खालची फोटो खास टिपले आहेत ए बी माने यांनी

Flower | A B Mane
cta image | Agrowon