Clean Milk Production : स्वच्छ दूध निर्मितीवर लक्ष द्या

Team Agrowon

यंत्रामध्ये कोणताही दोष नाही, याची खात्री करावी.

Clean Milk Production | Agrowon

गोठ्यातील जमीन स्वच्छ व सपाट असावी. गोठ्यात जनावरांची गर्दी नसावी. गोठा सदैव स्वच्छ असावा. हवा खेळती असावी.  

Clean Milk Production | Agrowon

दूध काढण्यापूर्वी हात साबणाने स्वच्छ धुवून आणि पुसून घ्यावेत. निर्जंतुक करून नंतरच दूध काढावे.

Clean Milk Production | Agrowon

दूध काढण्यापूर्वी यंत्राचे सर्व भाग निर्जंतुक करून घ्यावेत.

Clean Milk Production | Agrowon

दूध काढतेवेळी दूध पात्राच्या दिशेने खोकू किंवा शिंकू नये.

Clean Milk Production | Agrowon

दूध काढताना चारही सडांमधून सुरवातीच्या धारा जमिनीवर सोडाव्यात.

Clean Milk Production | Agrowon
Onion Transplanter | Agrowon