Backyard Poultry : परसातील कुक्कुटपालनासाठी ग्रामप्रिया कोंबड्या उपयुक्त

Team Agrowon

ग्रामप्रिया ही जात कुक्कुट परियोजना निदेशालय, राजेंद्र नगर, हैदराबाद येथील संशोधन केंद्राने गावठी कोंबडी पासून तयार केलेली जात आहे. 

Grampriya Chickens | Agrowon

या कोंबड्या रंगीत आणि पांढऱ्या अशा दोन्ही रंगामध्ये असतात. 

Grampriya Chickens | Agrowon

 पांढऱ्या रंगाच्या ग्रामप्रिया कोंबड्या या प्रामुख्याने अंड्याच्या उत्पादनाकरिता प्रसिद्ध आहेत. 

Grampriya Chickens | Agrowon

 या कोंबड्या वयाच्या १६० ते १६५ दिवसानंतर अंडी द्यायला सुरुवात करतात. 

Grampriya Chickens | Agrowon

विविध रंगी पंखामुळे ही जात दिसायला देखणी व आकर्षक वाटते. 

Grampriya Chickens | Agrowon

विविध रंगी पंखामुळे ही जात दिसायला देखणी व आकर्षक वाटते. 

Grampriya Chickens | Agrowon

शत्रूपासून संरक्षण करण्याची क्षमता जास्त असल्यामुळे ही जात परसातील कुक्कुटपालनासाठी अतिशय योग्य आहे. 

Grampriya Chickens | Agrowon
cta image | Agrowon