Crop Damage : पिकातील अतिरीक्त पाण्याचा निचरा कसा कराल ?

Team Agrowon

पिक व्यवस्थापनामध्ये रुंद - वरंबा सरी पद्धत आणि आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करुन जलसंधारण करता येते.

BBF Technology | Agrowon

पीक व्यवस्थापन आणि जमीन व्यवस्थापनाद्वारे पिकामध्ये मुलस्थानी जलसंधारण करता येते.

Cotton BBF Sowing | Agrowon

जमीन व्यवस्थापनात जैविक बांध, जलसंवर्धन चर, मृत सरी आणि उभ्या पिकात ठराविक ओळीनंतर सरी काढून जलसंधारण करता येते.

Water Conservation | Agrowon

शेताच्या बांधावर झुडूपवर्गीय वनस्पतीची लागवड करुन जैविक बांध तयार करता येतात.

Water Conservation | Agrowon

काळ्या, खोल व भारी जमिनीत पाण्याच्या कमतरतेमुळे भेगा पडतात. अशा जमिनीवर जलसंधारणाकरिता पर्यायी उपाय म्हणून जलसंवर्धन चर फायदेशीर ठरतात.

Water Conservation | Agrowon

जमिनीची मशागतीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पेरणीपूर्वी उताराला आडवी काढण्यात आलेली खोल सरी मूलस्थानी जलसंधारणाची एक साधी व उपयुक्त पद्धत आहे.

Water Conservation | Agrowon

जमिनीची मशागतीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पेरणीपूर्वी उताराला आडवी काढण्यात आलेली खोल सरी मूलस्थानी जलसंधारणाची एक साधी व उपयुक्त पद्धत आहे.

Water Conservation | Agrowon