Vietnam Tree : व्हिएतनाममध्ये झाडांची शेती कशी जाते?

महारुद्र मंगनाळे

व्हिएतनाम मध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वृक्षारोपणाची मोहिम नियोजनबद्ध रित्या राबवली जात असावी,असं दिसतंय.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale

जंगलातील, रस्त्यालगतच्या झाडांकडं बघितलं की,ही लागवड टप्प्या टप्याटप्याने केली जातेय,हे लक्षात येतं.झाडांच्या वाढीवरून त्यांच्या वयाचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale

एकाच पध्दतीच्या रोपांची शेकडो एकरवर ही लागवड दिसते.बहुतेक ही सरकारी लागवड असावी.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale

रस्त्याच्या बाजुने तारेचे कुंपण आहेच.आतमध्ये झाडांना पाणी देण्याची व्यवस्था दिसते शिवाय देखभाल करणारे लोकही.झाडं ज्या पध्दतीने सरळ वाढताहेत,याचा अर्थच त्यांची वेळोवेळी कटींग केली जातेय.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale

रस्त्याच्या बाजुने सगळीकडं या झाडांची घनदाट जंगलं निर्माण केली जात आहेत.हे वनीकरण बघितलं आणि भारतातील वनीकरणाचं नाटक बघितलं की, आपल्याला हसू आल्याशिवाय राहात नाही.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale

इथल्या वनीकरणाच्या कामातील गुणवत्ता ठळकपणे डोळ्यात भरते.झाडं जगवायचं,नीट जोपासायचं याचं व्यवस्थित नियोजन दिसतं.

Vietnam Tree | Maharudra Mangnale
Agriculture | Agrowon