Khanderao : खंडेराव, बदलत्या गावागाड्यात तुझं अस्तित्व कसं शोधणार?

Team Agrowon

- विकास गोडगे

नवीन देश, नवीन संस्कृत्या पादाक्रांत करत.

Rural Life | Sanjay Zinjad

संस्कृती खेड्यांची असते, आदिवासी पाड्यांची, रानांची असते, जंगलांची असते.

Rural Life | Sanjay Zinjad

ह्या कोणत्याही संस्कृत्यांचा भाग न बनता आपलं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून फक्त चालत राहवं.

Rural Life | Sanjay Zinjad

तुला सावकाश कळेल की आपले पाय स्वतःचा भार सोसू शकतात आणि जमिनीशी स्पर्शाचे नाते निर्माण करू शकतात.

Rural Life | Sanjay Zinjad

शरीराला लागणारी हवा, पाणी आणि अन्न हे खूप उपलब्ध आहे, त्यासाठी आयुष्य वाया घालवण्याची गरज नाही.

Rural Life | Sanjay Zinjad

अथक चालल्यानंतर तुझ्या शरीरावर गरज नसताना चढलेली चरबी गायब झालेली असेल, मनावर चढलेले भीतीचे मळभ नष्ट झालेले असतील.

Rural Life | Sanjay Zinjad
Sachin Tendulkar | Agrowon