Mango Orchard Management : चांगल्या फळधारणेसाठी आंबा बागेत काय उपाय योजावेत?

Team Agrowon

आंबा फळे टिकवण्यासाठी, वाढविण्यासाठी व दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.

Mango Orchard Management | Agrowon

आंबा बागेत कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुका मासा पाण्यात भिजवून लटकवावा. यासाठी निकृष्ट दर्जाच्या बांगडा माशाची निवड करावी. 

Mango Orchard Management | Agrowon

आंबा मोहोराच्या दांडीवर फळे पिवळी होऊन पडताना किंवा देठाजवळ पिवळी रिंग तयार होताना दिसते.

Mango Orchard Management | Agrowon

आंबा मोहरातील परागीभवन वाढविण्यासाठी मोहरावरून हात फिरविणे, उंच फांदीवरील मोहोरासाठी बांबूच्या काठीला केरसुणी बांधून फिरवावी.

Mango Crop Management | Agrowon

डागविरहित फळे मिळण्यासाठी २० × २५ सेंटिमीटर आकाराच्या वर्तमानपत्राच्या पिशव्या तयार करून गोटीच्या आकाराची फळे गळून गेल्यानंतर उरलेल्या फळांना त्यांचे वेष्टण घालावे.

Mango Crop Management | Agrowon

फळधारणेनंतर एकाच दांडीवर भरपूर फळे धरली असल्यास उत्तम वाढ होणारी एक ते दोन फळे ठेवून उरलेली फळे काढून टाकावी.

Mango Orchard Management | Agrowon
Wedding | Agrowon