Onion Crop: कांदा पिकाची घ्या काळजी

Team Agrowon

रोपवाटिका तयार करण्यापुर्वी चांगले कुजलेले अर्धा टन शेणखत जमिनीत मिसळावे. त्याबरोबर ४० किलो निंबोळी खत मिसळावे. 

Onion Crop

रोपवाटिका तयार करण्यासाठी गादीवाफ्याचा वापर करावा. वाफे १० ते १५ सेंमी उंचीचे, १ मीटर लांब व रुंद वाफे तयार करावेत. 

Onion Crop

कांदा बियाणे पेरण्यापूर्वी पेंडीमिथॅलीन या तणनाशकाची २ ते ३ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

Onion Crop

बीज प्रक्रियेसाठी थायरम किंवा कार्बेंन्डाझिम या बुरशीनाशकाचा २ ते ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात वापर करावा. 

Onion Crop

ट्रायकोडर्मा हे जैविक बुरशीनाशक २ लिटर प्रति एकर याप्रमाणे जमिनीत ओल असताना द्यावे. 

Onion Crop

बियाणे पेरण्यापूर्वी ४ किलो नत्र, १ किलो स्फुरद व १ किलो पोटॅश बियाणे पेरण्याअगोदर जमिनीत टाकावे. 

Onion Crop
Onion Crop