River Story : निसर्गाची भुरळ घालणारी दृश

Team Agrowon

महाराष्ट्रातील इतर नद्यांची अवस्था तर पाहवतच नाही अशी आहे.

River Story | A B Mane

राजगुरुनगरला भीमा नदी पाहण्यास पुलावर उभा राहिलो तर खाली फक्त जलपर्णीच दिसत होती.

River Story | A B Mane

धरणाचे पाणी सोडल्याशिवाय आमच्या नद्या जिवंत होत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.

River Story | A B Mane

पूर्वी गाव तेथे नदी होती, नदीचे असणे गावांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक होते.

River Story | A B Mane

आता घरोघर नळाचे स्वच्छ पाणी येते.

River Story | A B Mane

त्यामुळे नदी असली अथवा नसली तरी आम्हांला त्याचा काहीही फरक पडत नाही.

River Story | A B Mane
Abhijeet katke | Agrowon