Paddy Harvest : भात कापणीला वेग

मनोज कापडे

सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये सध्या भाताच्या पिवळ्याधमक शेतांमध्ये भात कापणीची कामे वेगाने सुरू आहेत.

Paddy Harvest | Manoj Kapde

भात कापणी अतिकष्टाची असते. मानपाठ एक करणारं, कधीकधी साप-विंचू-काट्याशी सामना घडवून आणणारं, गाळात थांबून बोटांना जखमा आणणारं ते सारं दुःख त्या मजूर माय माउलींनाच ठाऊक.

Paddy Harvest | Manoj Kapde

दिवसभर गाळात पाय घुसवून सपासप विळा चालवावा लागतो. दिवसभर राबल्यावर ३०० रुपये मजुरी मिळते.

Paddy Harvest | Manoj Kapde

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बायकादेखील स्वतःचे शेतकाम सांभाळून इतरत्र भात कापणीची मजुरी करतात.

Paddy Harvest | Manoj Kapde

हाच भात इकडे इकडे महानगरात येतो. आपण दोन प्लेट 'चायनीज राईस' ३०० रुपये मोजून खातो आणि तोही काहीजण अर्धवट फेकून देतात.

Paddy Harvest | Manoj Kapde

मी भटकंतीत भाताचे एक शीत वाया जाऊ देत नाही. मातीत पडले तरी ते झटकून फुकून खातो. कारण, त्या भाताच्या शिताला जसा सह्याद्रीच्या मातीचा वास असतो; तसाच या शेतमजूर माय माउलींच्या घामाचाही गंध असतो..!

Paddy Harvest | Manoj Kapde
cta image | Agrowon