Rajgad : भटकंतीचा निखळ आनंद

मनोज कापडे

भटकंतीत या झोपडीत थांबलो आणि महालातील सुख अनुभवलं..!

Nature | Manoj Kapde

एक असा गाव भटकंतीत पाहिला की जेथे दूध आणि पाणी मिळवण्यासाठी सारखीच झुंज द्यावी लागत होती. दूध किंवा पाणी वाहून नेण्यासाठी समसमान कष्ट घ्यावे लागत होते..!

Nature | Manoj Kapde

भटकंतीचा आनंद हा असा असतो. भटकंतीत समस्या असतात. जोखीम असते. पण, निसर्गात आमच्या आसपास नजरा या फुलांसारखा मनोहारी, आनंददायी असतो..!

Nature | Manoj Kapde

या रम्य तळ्याकाठी काल विसावलो होतो. निसर्ग, सूर्य, जलाशय, वारा आम्ही सारेच ध्यानस्थ होतो. केवळ रानपाखरे मंद शीळ घालत होती..!

Nature | Manoj Kapde

या भेटीत फुल मला म्हणाले : जीवन हे असं पवित्र, शीतल असावं. आपणच आपलं एकांतात हसावं. माझ्यामुळे जग का रुसावं..?

Nature | Manoj Kapde

नववर्षाच्या स्वागताची ही अशी तयारी सुरू आहे. भाजी-भाकरीची जबाबदारी सौभाग्यवतींची; तर चूल पेटती ठेवायची जबाबदारी माझ्याकडे.

Nature | Manoj Kapde
Polyhouse | Agrowon