Cattle : पशुपालकांच्या फिरस्तीचा मागोवा

Team Agrowon

हवा-पाणी पिऊन पिकं डौलानं डोलू लागत. त्यातलं मुख्य पीक बाजरी. ती पोटऱ्यात आली, चिकारली की धन्याला राखणाचे वेध लागत.

Cattle | A B Mane

मचानावर उभं राहून गोफणगुंडा फिरवला जायचा. पाखरं मोठी हुशार, भुर्रकन अशी गेली की अशी यायची.

Cattle | A B Mane

टपोरे, चंदेरी दाणे लगडलेल्या कणसांकडं धनी केवढ्या कृतार्थ भावनेनं बघत असत.

Cattle | A B Mane

वेटाळणीची कामं सावडी-वावडी उरकली जायची.

Cattle | A B Mane

वाईच उशीर झाला, खालच्या-वरच्या वावरातली वेटाळणी झाली की थव्यानं पाखरं यायची.

Cattle | A B Mane

वात आणायची. म्हणून हे काम वेळत होणं महत्त्वाचं. 

Cattle | A B Mane
Manasi Naik | Agrowon