Kolhapur Story : कोल्हापूरातील नदीच्या घाटावर काय दिसतं?

Team Agrowon

माझ्या लहानपणी दुपारच्या वेळी घाटावर नदी वेगळाचं दिसायची. इथं माणसांची रेलचेल असायची. लोकं कपडे धुवायला यायची.

Kolhapur Story | A B Mane

परीट गल्ली इथून तीन चार फर्लांग अंतरावर. त्यामुळे तेंव्हा सगळीच माणसं इथं येत असावीत. जरा पुढं उजवीकड मंदिरं ओलांडली की एखादा गडी म्हशी धुवायला इथच घालायचा.

Kolhapur Story | A B Mane

घाटाजवळ म्हशी घातल्या की उगा वादाचा विषय होऊन बसतो. उत्तरेश्वर, तेली गल्ली, डांगे गल्ली, बुरुड गल्ली, कासार गल्ली सगळं इथं यायचं दुपारच्याला.

Kolhapur Story | A B Mane

त्यावेळी रोज नळाला पाणी कुठं? आणि असलं तरी कितीसं. सकाळी पिण्यापूरतं आणि न्हाण्यापूरतं झालं की झालं. मग धुणं इकडचं.

Kolhapur Story | A B Mane

मला एकदाच कधीतरी दसऱ्याचं बायकांनी घाटावर केलेलं धुणं बघायला मिळालं. घाटाच्या मागं डावीकडे हिरवागार एक जमिनीचा तुकडाय.

Kolhapur Story | A B Mane

आणि त्या तुकड्यावर लालभडक, गुलाबी, हिरव्याकंचं, निळ्याशार तुकड्यांचा बनलेला गोधड्यांचा कोलाज एखाद्या इम्प्रेशनीझम किंवा मॉडर्न ऍब्स्ट्रॅक्ट वगैरे कलेचा नमुना वाटावा इतका सुंदर रंगांनी भरलेला.

Kolhapur Story | A B Mane

खरतरं डोळ्याने प्रत्यक्ष दिसतात त्यापेक्षा चित्रातलेचं रंग मला आवडतात. काही अपवादांपैकी हा एक.

Kolhapur Story | A B Mane
Crop Damage | Agrowon