Silk Farming : रेशीम किटक संगोपनगृह कसे असावे?

Team Agrowon

रेशीम उदयोगासाठी पक्कया संगोपनागृहाची आवश्यकता असताना देशातील ८० टक्के शेतकरी मात्र कच्च्या शेड नेट किंवा संगोपनगृहात रेशीम उदयोग करतात. 

Silk Farming | Agrowon

देशात अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे पक्‍के किटकसंगोपन गृह बांधणीसाठी आर्थिक गुंतवणूक करणे त्यांना शक्य होत नाही.

Silk Farming | Agrowon

रेशीम किटक संगोपनागृहात २२ ते २८ अंश सेल्सीअस तापमान व ८० ते ८५ टक्के सापेक्ष आर्द्रता ठेवणे आवश्यक आहे.

Silk Farming | Agrowon

महाराष्ट्रात कच्‍च्‍या शेडनेट मध्ये पावसाळा व हिवाळा या ऋतुतील ८ महिनेच हा उदयोग करणे शक्य आहे. कारण कच्च्या शेडमध्ये रेशीम किटक वाढीसाठी आवश्यक तापमान व सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रीत करणे शक्य होत नाही.

Silk Farming | Agrowon

रेशीम किटक तुती पाने खात नाहीत. त्याचा सरळ परिणाम किटकाच्या वाढीवर होऊन रेशीम कोष उत्पादनात घट होते. तुती लागवड क्षेत्रानुसार किटक संगोपन गृहाचे बांधकाम होणे आवश्यक आहे.

Silk Farming | Agrowon

रेशीम किटक संगोपनागृहात २२ ते २८ अंश सेल्सीअस तापमान व ८० ते ८५ टक्के सापेक्ष आर्द्रता ठेवणे आवश्यक आहे.

Silk Farming | Agrowon
Strawberry | Agrowon