| Agrowon

VSI : शनिवारी ऊस विकास कार्यशाळा

स्थळ: वसंतदादा साखर संस्था, मांजरी, पुणे. पासून: 09/09/2017 पर्यंत : 09/09/2017 वेळ : 10:00am - 10:00am संकेत स्थळ : www.vsisugar.com

ऊस विकास कार्यशाळा

विषय : राज्यातील ऊस उत्पादकता वाढविण्याकरिता कृती कार्यक्रम आणि नियोजन निश्चिती
प्रमुख उपस्थिती : शरद पवार
सहभाग : सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, कृषी अधिकारी, ऊस पुरवठा अधिकारी, ऊस विकास अधिकारी
दिनांक : ९ सप्टेंबर २०१७
वेळ : सकाळी १० वा.
स्थळ : वसंतदादा साखर संस्था, मांजरी, पुणे.

 

 

 

 

 

संपर्क व्यक्ती

वसंतदादा साखर संस्था, मांजरी, पुणे. (Mob. 020 26902100, 26902211),