बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 24 Oct, 2021 12:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2021-10-23
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 112 4000 4800 4700
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 14871 3300 5100 4800
जालना सुर्यफुल लोकल क्विंटल 26 4000 4600 4300
जालना मूग चमकी क्विंटल 156 3500 6750 5300
जालना मका लाल क्विंटल 684 1100 1780 1281
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 198 1510 2000 1725
जालना तूर पांढरा क्विंटल 72 5825 6122 6000
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 674 1300 1821 1600
जालना गहू नं. २ क्विंटल 1163 1800 2150 1875
जालना उडीद काळा क्विंटल 156 3000 6000 5100
औरंगाबाद सोयाबिन --- क्विंटल 84 4500 4900 4700
औरंगाबाद सिताफळ --- क्विंटल 55 1000 3400 2200
औरंगाबाद सफरचंद --- क्विंटल 499 3000 8000 5500
औरंगाबाद संत्री --- क्विंटल 43 1000 2500 1750
औरंगाबाद शेवगा --- क्विंटल 8 4000 6000 5000
औरंगाबाद वाल भाजी --- क्विंटल 5 4000 6000 5000
जळगाव वाल पापडी लोकल क्विंटल 8 3000 3000 3000
जळगाव वांगी लोकल क्विंटल 35 2000 3000 2500
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 1410 1100 2200 1600
औरंगाबाद मोसंबी --- क्विंटल 8 600 1000 800
जळगाव मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 15 2500 3500 3000
जळगाव मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 24 2500 3500 3000
जळगाव मुळा लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
जळगाव मेथी भाजी लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
औरंगाबाद मेथी भाजी --- नग 6300 1000 1400 1200
औरंगाबाद मका पिवळी क्विंटल 219 1451 1460 1455
जळगाव भेडी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
जळगाव बीट --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
औरंगाबाद बाजरी --- क्विंटल 101 1500 1525 1512
सांगली बेदाणा लोकल क्विंटल 1784 4000 20700 12350
औरंगाबाद बटाटा --- क्विंटल 499 1000 1400 1200
जळगाव फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 2000 3500 2500
जळगाव पालक लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
औरंगाबाद पालक --- नग 5700 800 1000 900
औरंगाबाद पेरु --- क्विंटल 20 1000 1500 1250
औरंगाबाद ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 3000 5000 4000
औरंगाबाद डाळींब --- क्विंटल 33 1000 7000 4000
जळगाव टोमॅटो वैशाली क्विंटल 55 2500 5000 3500
औरंगाबाद टरबूज --- क्विंटल 22 400 700 550
औरंगाबाद ज्वारी शाळू क्विंटल 48 1475 1528 1501
जळगाव चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
औरंगाबाद गहू लोकल क्विंटल 228 1900 2200 2050
जळगाव गवार लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
जळगाव कोबी लोकल क्विंटल 40 400 600 500
जळगाव कोथिंबिर लोकल क्विंटल 15 8000 12000 10000
औरंगाबाद कोथिंबिर --- नग 10900 1500 2000 1750
जळगाव कारली लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
औरंगाबाद कारली --- क्विंटल 20 1500 2000 1750
जळगाव कांदा लाल क्विंटल 707 900 2627 1800
जळगाव काकडी लोकल क्विंटल 23 800 1200 1000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.