बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Friday, 20 Sep, 2019 02:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-09-20
वाशीम हरभरा चाफा क्विंटल 400 3800 4206 4000
वाशीम सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1524 3675 3825 3700
वाशीम मूग चमकी क्विंटल 70 5000 5600 5500
आरमोरी भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 65 2250 2425 2360
वाशीम तूर लाल क्विंटल 203 5000 5550 5300
वाशीम ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1800 2000 1900
वाशीम गहू २१८९ क्विंटल 200 1850 2050 1900
वाशीम उडीद काळा क्विंटल 50 4000 4500 4300
अकोला हरभरा चाफा क्विंटल 284 3650 4275 4175
अकोला सोयाबिन पिवळा क्विंटल 913 3200 3760 3740
अकोला मूग हिरवा क्विंटल 278 3700 5400 4650
अर्जुनी मोरगाव भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 360 2375 2400 2400
अकोला तूर लाल क्विंटल 120 4500 5550 5450
अकोला ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2300 2250
अकोला गहू शरबती क्विंटल 25 2450 2750 2650
अकोला गहू लोकल क्विंटल 60 1800 2100 2000
अकोला उडीद काळा क्विंटल 32 4000 5000 4900
अर्जुनी मोरगाव भात - धान आरपीएन क्विंटल 140 1900 1950 1950
पनवेल दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 55 3000 4000 3500
पनवेल घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 50 2500 3000 2750
पनवेल घेवडा नं. १ क्विंटल 25 4000 4200 4100
पनवेल गवार नं. १ क्विंटल 30 3000 3200 3100
पनवेल कारली नं. १ क्विंटल 70 1200 1600 1400
पनवेल काकडी नं. १ क्विंटल 80 1000 1200 1100
पुणे सिताफळ लोकल क्विंटल 171 2000 10000 7000
पुणे संत्री लोकल क्विंटल 78 1600 6000 3700
पुणे शहाळे लोकल क्विंटल 301 400 900 600
पुणे लिंबू लोकल क्विंटल 500 500 5000 2400
पुणे मोसंबी लोकल क्विंटल 216 1200 5600 3000
पुणे मका (कणीस) लोकल क्विंटल 140 500 1500 1000
पुणे पेरु लोकल क्विंटल 60 2000 7000 6000
पुणे पपई लोकल क्विंटल 280 1000 2500 1500
पुणे डाळींब गणेश क्विंटल 651 500 2500 1500
पुणे डाळींब आरक्ता क्विंटल 720 1000 4000 2500
पुणे डाळींब भगवा क्विंटल 1340 2000 9000 5500
पुणे चिकु लोकल क्विंटल 162 1000 3000 2000
पुणे खरबुज लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2200
पुणे कलिंगड लोकल क्विंटल 189 500 1200 1000
पुणे आवळा लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2300
पुणे अननस लोकल क्विंटल 119 1000 3000 2000
पुणे सफरचंद लोकल क्विंटल 901 3500 14000 8000
पुणे शेवगा लोकल क्विंटल 201 3000 5000 4000
अकलुज शेवगा --- क्विंटल 3 2000 5500 5000
पुणे शेपू लोकल नग 4100 3 5 4
पुणे वाल भाजी लोकल क्विंटल 20 2500 4000 3000
पुणे वाल पापडी लोकल क्विंटल 18 1000 3200 2000
पुणे वांगी लोकल क्विंटल 367 1000 2000 1500
अकलुज लिंबू कागदी नग 3200 1 2 1
पुणे लसूण लोकल क्विंटल 848 9000 16000 12000
अकलुज लसूण --- क्विंटल 5 7500 9000 8000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.