बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Friday, 07 May, 2021 04:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2021-05-07
नाशिक संत्री --- क्विंटल 400 5500 8000 7000
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 67 2500 3500 3000
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 248 400 9000 6000
नाशिक टरबूज हायब्रीड क्विंटल 750 500 1000 700
नाशिक चिकु लोकल क्विंटल 24 2000 4000 3000
नाशिक खरबुज नं. १ क्विंटल 300 1000 2000 1600
पंढरपूर केळी हायब्रीड क्विंटल 150 425 590 560
नाशिक केळी भुसावळी क्विंटल 100 1000 1500 1250
नाशिक आंबा हापूस क्विंटल 290 10000 15000 13000
धुळे मटकी लाल क्विंटल 3 4600 7200 6850
धुळे मका पिवळी क्विंटल 666 1390 1544 1500
धुळे भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 288 4000 5250 4875
धुळे तील लोकल क्विंटल 4 6200 6200 6200
धुळे तूर लाल क्विंटल 5 5700 6000 5800
धुळे ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 696 1250 1600 1550
धुळे चवळी बी पांढरी क्विंटल 3 3800 3800 3800
मुंबई शेपू लोकल क्विंटल 56 1700 1800 1750
पनवेल भेडी नं. १ क्विंटल 36 2200 2400 2300
धुळे बाजरी हायब्रीड क्विंटल 230 1191 1505 1450
मुंबई पालक लोकल क्विंटल 650 500 600 550
मुंबई पुदिना लोकल क्विंटल 145 400 600 500
पनवेल पडवळ नं. १ क्विंटल 40 3000 3500 3250
पनवेल दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 23 1300 1500 1400
पुणे तांदूळ कोलम क्विंटल 427 3300 6400 4900
पनवेल घेवडा नं. १ क्विंटल 25 3200 3400 3300
पनवेल गवार नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
पनवेल कारली नं. १ क्विंटल 37 3200 3400 3300
पनवेल काकडी नं. १ क्विंटल 35 1700 1900 1800
पुणे हरभरा --- क्विंटल 32 6000 6200 6100
मुंबई सुरण लोकल क्विंटल 420 1000 1600 1300
मुंबई शेवगा लोकल क्विंटल 456 1200 2000 1600
पुणे शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 127 8600 9000 8850
मुंबई वालवड लोकल क्विंटल 4 3000 3600 3300
पुणे वाटाणा --- क्विंटल 34 12500 15000 13800
मुंबई वांगी लोकल क्विंटल 334 1200 1800 1600
मुंबई लिंबू लोकल क्विंटल 361 2000 4500 3500
मुंबई रताळी लोकल क्विंटल 33 1400 1800 1600
मुंबई मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 2050 2400 2800 2600
पुणे मसूर --- क्विंटल 35 6900 7400 7200
मुंबई मेथी भाजी लोकल क्विंटल 250 1500 1600 1550
मुंबई मटार लोकल क्विंटल 866 6000 7000 6500
पुणे मूग हिरवा क्विंटल 35 8100 8500 8350
पुणे मका लाल क्विंटल 7 1950 2050 2000
मुंबई भोपळा लोकल क्विंटल 530 1000 1400 1200
मुंबई भेडी नं. १ क्विंटल 1373 2500 3500 3000
मुंबई भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 100 4000 8000 6000
मुंबई बीट लोकल क्विंटल 41 1200 1600 1400
पुणे बाजरी महिको क्विंटल 133 2350 2600 2500
मुंबई फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1677 1000 1600 1300
मुंबई फरस बी लोकल क्विंटल 121 3000 4500 3800
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.