बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Tuesday, 28 Jan, 2020 04:00 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-01-27
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 305 2701 4140 4040
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 90 2000 4000 3000
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 7 2800 3500 3000
जालना हरभरा काबुली क्विंटल 2 5000 5000 5000
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 569 3300 3900 3850
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 270 2200 3000 2700
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 337 650 2000 1500
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 29 500 1500 1000
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 65 10000 16500 14000
सोलापूर राजगिरा लोकल नग 519 200 300 250
जालना मटकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
जालना मूग चमकी क्विंटल 2 6500 6500 6500
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 60 2500 3500 3125
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 979 1200 1700 1500
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 382 535 1821 1464
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 60 937 2500 1687
सोलापूर पालक लोकल नग 2026 100 500 300
नाशिक पेरु लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 59 1291 2916 2250
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1055 266 1333 966
जालना तूर लाल क्विंटल 241 4300 4611 4500
जालना तूर काळी क्विंटल 21 4000 4225 4225
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 141 1937 3750 3250
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 473 500 5000 3250
नाशिक गवार हायब्रीड क्विंटल 20 4000 6000 5000
सोलापूर खपली लोकल क्विंटल 1 1 1 1
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 975 416 750 583
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 412 1250 3333 2500
सोलापूर कांदा पात लोकल नग 1439 300 500 400
नाशिक कांदा पोळ क्विंटल 1913 1500 3300 2600
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 1245 250 750 500
अमरावती सोयाबिन लोकल क्विंटल 3983 3400 3850 3625
सोलापूर शेपू लोकल नग 2297 200 350 250
जालना मका लाल क्विंटल 1692 1200 1665 1550
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 140 1300 1675 1520
अमरावती तील --- क्विंटल 3 7500 10100 8800
जालना तूर पांढरा क्विंटल 6604 4000 5061 4775
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 132 2950 3651 3350
जालना गहू १४७ क्विंटल 25 1900 2700 2100
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 32 2885 2951 2900
सोलापूर कारली लोकल क्विंटल 1 1 1 1
मुंबई शेपू लोकल क्विंटल 12 600 2000 1300
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 5043 300 700 400
मुंबई मेथी --- क्विंटल 118 800 2600 1700
जळगाव मूग चमकी क्विंटल 4 5800 5800 5800
अमरावती मूग चमकी क्विंटल 3 5500 5850 5700
मुंबई पालक लोकल क्विंटल 636 400 700 550
मुंबई पुदिना लोकल क्विंटल 234 300 400 350
अमरावती तूर लाल क्विंटल 865 4800 5000 4900
अमरावती ज्वारी लोकल क्विंटल 20 2100 2300 2200
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.