बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 15 Dec, 2019 11:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-12-14
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 27 2700 3925 3800
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2601 3400 4050 3800
औरंगाबाद सोयाबिन --- क्विंटल 6 3600 4077 3839
सोलापूर शेपू लोकल नग 1086 250 300 275
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 46 7500 18000 13000
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 72 1100 2200 1500
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 14500 150 300 200
जालना मूग चमकी क्विंटल 78 5100 6550 6000
जालना मका लाल क्विंटल 3030 1000 1961 1625
औरंगाबाद मका पिवळी क्विंटल 855 1600 1800 1700
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 265 1500 2426 1760
औरंगाबाद बाजरी --- क्विंटल 72 1460 3081 2270
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 1871 1500 2200 1800
सोलापूर पालक लोकल नग 1373 180 240 200
जालना तूर पांढरा क्विंटल 29 4300 4800 4500
औरंगाबाद तूर पांढरा क्विंटल 9 4700 4751 4725
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 175 2000 4000 3300
सोलापूर चाकवत लोकल नग 477 400 700 600
जालना गहू नं. ३ क्विंटल 90 1950 2500 2050
सोलापूर कोबी लोकल क्विंटल 47 400 1100 800
सोलापूर कोथिंबिर लोकल नग 10254 200 300 240
सोलापूर कारली लोकल क्विंटल 15 800 2700 1500
नाशिक कांदा पोळ क्विंटल 327 1800 7500 4800
पंढरपूर केळी हायब्रीड क्विंटल 300 801 1050 975
जालना उडीद काळा क्विंटल 19 4500 6000 6000
सोलापूर सिताफळ लोकल क्विंटल 17 750 8000 3500
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 800 500 800 600
नाशिक सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 50 5500 9000 7000
कोल्हापूर सफरचंद --- क्विंटल 102 2500 11500 3750
नाशिक संत्री --- क्विंटल 240 1900 4000 3000
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 67 2300 3400 2800
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 43 300 2800 1500
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 163 3000 6000 4500
कोल्हापूर वांगी --- क्विंटल 132 1000 3000 2000
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 48 500 1500 800
कोल्हापूर लिंबू --- क्विंटल 101 250 2000 1125
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 25 2500 6000 4000
कोल्हापूर मोसंबी --- क्विंटल 9 2400 5400 3900
सोलापूर मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 26 600 1700 1200
कोल्हापूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 191 1000 2700 1850
कोल्हापूर मेथी (भाजी) --- क्विंटल 27 2100 4900 3500
सोलापूर भेडी लोकल क्विंटल 11 500 3400 2500
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 40 2500 3500 3210
सोलापूर बोर लोकल क्विंटल 138 500 2000 1000
नाशिक बोर --- क्विंटल 140 1000 2300 1600
सोलापूर फ्लॉवर लोकल नग 7404 400 1440 800
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 281 1070 2320 1785
कोल्हापूर फ्लॉवर --- क्विंटल 115 750 1750 1250
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 67 3750 5000 4375
सोलापूर पेरु लोकल क्विंटल 64 800 6000 3000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.