बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Monday, 21 Sep, 2020 06:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-09-21
लासलगाव हरभरा लोकल क्विंटल 30 4300 5151 5001
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 444 3000 3951 3851
लासलगाव मूग --- क्विंटल 474 1000 9331 7100
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 104 1090 1500 1111
लासलगाव ज्वारी लोकल क्विंटल 37 1000 1800 1140
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 245 1351 2000 1540
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 58 4000 4800 4500
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 337 3200 3775 3700
जालना मूग हिरवा क्विंटल 123 3100 5500 5100
जालना मूग चमकी क्विंटल 283 3000 7500 5800
जालना मका लाल क्विंटल 177 1150 1350 1275
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 429 950 1411 1275
जालना तूर पांढरा क्विंटल 27 5000 6200 5500
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 669 1300 2500 1800
जालना गहू १४७ क्विंटल 408 1450 1625 1475
जालना उडीद काळा क्विंटल 516 4500 6600 5900
नाशिक सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 380 5500 11500 8500
जळगाव संत्री लोकल क्विंटल 7 500 1000 700
नाशिक शहाळे --- क्विंटल 67 2500 3200 2800
जळगाव वाल पापडी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 450 2000 4000 3000
जळगाव वांगी लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 30 1500 3000 2500
जळगाव लिंबू --- क्विंटल 14 1000 2000 1500
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 21 516 11000 8800
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 178 1600 3400 2800
जळगाव मोसंबी --- क्विंटल 12 1500 2500 2000
जळगाव मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 15 2500 5000 4000
जळगाव मुळा लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1200
जळगाव मेथी भाजी लोकल क्विंटल 7 2000 5000 3500
जळगाव मका (कणीस) लोकल क्विंटल 17 600 1200 900
जळगाव भोपळा लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1200
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 24 1665 3330 2500
जळगाव भेडी लोकल क्विंटल 33 1000 2000 1500
जळगाव बीट --- क्विंटल 3 1000 1000 1000
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 883 2150 2850 2350
जळगाव बटाटा --- क्विंटल 240 1775 2750 2375
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 392 429 2393 1785
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 344 2500 5625 3750
जळगाव पालक लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
नाशिक पपई --- क्विंटल 60 800 1800 1200
जळगाव पपई --- क्विंटल 7 1000 2000 1500
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 360 3330 5830 5000
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1050 1330 2665 2000
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 376 3750 6250 5000
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 1644 300 10500 6250
जळगाव डाळींब गणेश क्विंटल 79 2000 6000 4000
जळगाव टोमॅटो वैशाली क्विंटल 54 1000 3500 2200
जळगाव चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 5 3500 5000 4500
जळगाव गाजर लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.