बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Thursday, 09 Apr, 2020 11:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-04-09
नाशिक संत्री --- क्विंटल 50 1500 3200 2500
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 350 800 2500 2000
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 20 1000 3500 2500
लासलगाव मका ---- क्विंटल 1850 1251 1421 1340
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 5 1000 3000 2000
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 350 464 1000 715
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 16 500 875 750
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 180 1500 3750 2910
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 540 465 1330 930
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 360 375 1250 690
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 504 250 700 500
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 360 1200 2080 1660
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 600 850 1750 1350
नाशिक केळी भुसावळी क्विंटल 60 500 1000 800
नाशिक आंबा नं. १ क्विंटल 50 2500 6000 4700
लासलगाव हरभरा लोकल क्विंटल 33 3840 4001 3880
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 108 2652 3725 3654
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 13 1451 2596 1851
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 887 1700 2096 1760
जळगाव हरभरा चाफा क्विंटल 93 3500 4000 3850
जळगाव हरभरा काबुली क्विंटल 5 5500 5500 5500
जळगाव हरभरा लाल क्विंटल 16 4250 4500 4500
जळगाव शेवगा लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
जळगाव वांगी लोकल क्विंटल 32 500 1000 700
जळगाव लिंबू --- क्विंटल 9 1500 2200 1900
जळगाव लसूण नं. १ क्विंटल 33 5000 8500 6500
जळगाव मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 135 800 1500 1200
जळगाव मेथी भाजी लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
जळगाव मका (कणीस) लोकल क्विंटल 30 500 700 600
जळगाव भेडी लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1200
जळगाव बीट --- क्विंटल 3 1000 1000 1000
जळगाव बटाटा --- क्विंटल 200 1400 2000 1700
जळगाव फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 500 800 600
जळगाव पालक लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
जळगाव द्राक्ष नाशिक क्विंटल 70 1200 2200 1800
जळगाव ढेमसे लोकल क्विंटल 14 500 700 600
जळगाव टोमॅटो वैशाली क्विंटल 94 300 600 400
जळगाव टरबूज लोकल क्विंटल 113 400 800 600
जळगाव ज्वारी दादर क्विंटल 378 2750 3390 3150
जळगाव चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1750
जळगाव गाजर लोकल क्विंटल 17 800 1500 1100
जळगाव गहू १४७ क्विंटल 112 1700 1711 1700
जळगाव गवार लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1700
जळगाव कोबी लोकल क्विंटल 32 200 400 300
जळगाव कोथिंबिर लोकल क्विंटल 11 1200 2500 1800
जळगाव कारली लोकल क्विंटल 7 1000 2500 1700
जळगाव कांदा लाल क्विंटल 606 250 800 600
जळगाव काकडी लोकल क्विंटल 22 400 600 500
जळगाव कैरी लोकल क्विंटल 18 800 2500 1700
जळगाव उडीद हिरवा क्विंटल 36 4000 5500 4750
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.