बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Thursday, 20 Jan, 2022 05:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2022-01-20
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 54 3700 4600 3900
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2249 5500 6500 6100
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 10 2000 5000 3000
जालना मूग चमकी क्विंटल 30 4150 4150 4150
जालना मका लाल क्विंटल 786 1455 1820 1700
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 49 1700 2391 2250
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 3140 450 1250 750
जालना तूर लाल क्विंटल 229 5775 6300 5900
जालना तूर पांढरा क्विंटल 3879 5500 6591 6300
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 186 1675 2360 1800
नाशिक कांदा पोळ क्विंटल 2367 750 2900 1900
औरंगाबाद काकडी --- क्विंटल 34 600 1400 1000
जालना उडीद काळा क्विंटल 33 4000 4600 4000
जालना रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 3 60500 60500 60500
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 248 1000 2200 1700
अकोला मका पिवळी क्विंटल 8 1925 1925 1925
अकोला तील लोकल क्विंटल 1 8651 8651 8651
जालना गहू नं. २ क्विंटल 179 1900 2050 1925
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 351 2500 2649 2610
जालना गुळ पिवळा क्विंटल 40 2691 3170 2780
धुळे हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 3900 4500 4200
अकोला हरभरा लोकल क्विंटल 162 4000 4580 4300
अकोला सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2570 5100 6700 5900
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 136 3500 7000 5000
औरंगाबाद वांगी --- क्विंटल 24 1200 2000 1600
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 42 950 2050 1650
जळगाव लिंबू --- क्विंटल 12 1000 2000 1500
जळगाव मोसंबी --- क्विंटल 6 3000 5000 4000
औरंगाबाद मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 108 3500 5500 4500
अकोला मूग हिरवा क्विंटल 13 5000 5500 5251
धुळे मका पिवळी क्विंटल 518 1700 1861 1800
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 68 3540 6250 5500
जळगाव भेडी लोकल क्विंटल 13 2500 4000 3500
धुळे भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 23 3000 6875 6000
जळगाव बोर लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
मुंबई बदाम --- क्विंटल 312 40000 70000 55000
जळगाव बटाटा --- क्विंटल 200 1000 1600 1200
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 377 570 2500 1250
जळगाव फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 800 1500 1100
औरंगाबाद फ्लॉवर --- क्विंटल 57 1600 1800 1700
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 5 2500 3750 3125
सोलापूर पालक लोकल नग 2316 200 200 200
नाशिक पेरु लोकल क्विंटल 5 1000 2500 2250
जळगाव पेरु लोकल क्विंटल 2 800 800 800
जळगाव पपई --- क्विंटल 9 500 1000 700
पनवेल दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 32 4000 4500 4250
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 68 4160 7085 5835
पनवेल दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 24 2800 3000 2900
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 437 665 2000 1335
अकोला तूर लाल क्विंटल 1608 5000 6500 6000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.