बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Wednesday, 27 May, 2020 03:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-05-27
पंढरपूर मका लाल क्विंटल 21 1330 1335 1335
सांगली सोयाबिन लोकल क्विंटल 80 3720 3740 3730
मुंबई सुरण लोकल क्विंटल 350 2000 2500 2300
मुंबई शेवगा लोकल क्विंटल 161 2500 3000 2700
रत्नागिरी वांगी नं. ३ क्विंटल 56 2000 2500 2200
मुंबई रताळी लोकल क्विंटल 233 1600 2000 1800
रत्नागिरी मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 92 2000 2500 2200
मुंबई मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 126 2200 2600 2400
मुंबई मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 126 2000 2500 2300
रत्नागिरी मेथी (भाजी) नं. २ नग 1200 10 12 11
मुंबई मेथी (भाजी) लोकल क्विंटल 32 1000 2500 1750
मुंबई मटार लोकल क्विंटल 847 5000 6000 5500
सांगली मका लोकल क्विंटल 160 1780 1800 1790
रत्नागिरी भेडी नं. २ क्विंटल 38 1000 2000 1500
रत्नागिरी फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 87 1500 2000 1900
रत्नागिरी पालक नं. ३ नग 600 15 20 18
मुंबई पालक लोकल क्विंटल 8 400 800 600
मुंबई पुदिना लोकल क्विंटल 16 400 600 500
मुंबई तोंडली लोकल क्विंटल 36 2500 3000 2800
सांगली तांदूळ लोकल क्विंटल 200 2500 6000 4250
रत्नागिरी ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 44 2000 3000 2500
रत्नागिरी टोमॅटो नं. १ क्विंटल 289 800 1000 900
मुंबई टोमॅटो नं. १ क्विंटल 72 1200 1600 1400
मुंबई टोमॅटो नं. २ क्विंटल 287 800 1000 900
रत्नागिरी गाजर नं. २ क्विंटल 10 3000 4000 3500
सांगली गहू लोकल क्विंटल 2500 2200 3200 2700
रत्नागिरी गवार नं. २ क्विंटल 18 4000 5000 4500
रत्नागिरी कोबी नं. २ क्विंटल 44 800 1000 900
रत्नागिरी कोथिंबिर नं. २ नग 3900 15 20 18
मुंबई कोथिंबिर लोकल क्विंटल 368 1500 3000 2250
रत्नागिरी कांदा पात नं. १ नग 700 20 30 25
मुंबई कांदा पात लोकल क्विंटल 10600 800 1800 1300
रत्नागिरी कांदा नं. ३ क्विंटल 200 1300 1500 1400
रत्नागिरी काकडी --- क्विंटल 30 2000 3500 2800
मुंबई कढिपत्ता लोकल क्विंटल 136 3500 4500 4000
रत्नागिरी आले नं. २ क्विंटल 98 5000 5500 5300
परतूर हरभरा लोकल क्विंटल 3 3800 3850 3850
पुणे हरभरा --- क्विंटल 7 5000 5200 5100
परतूर सोयाबिन पिवळा क्विंटल 21 3450 3500 3500
पुणे शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 7 8500 8900 8700
पुणे वाटाणा --- क्विंटल 1 12700 14700 13700
पुणे मसूर --- क्विंटल 2 6300 6900 6600
पुणे मूग हिरवा क्विंटल 3 8600 9700 9150
मुंबई भोपळा लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1300
मुंबई भेडी नं. २ क्विंटल 112 1500 2000 1800
मुंबई भेडी नं. १ क्विंटल 28 2500 3000 2800
परतूर बाजरी हिरवी क्विंटल 32 1500 1600 1600
मुंबई फ्लॉवर लोकल क्विंटल 265 1000 1500 1300
पुणे धने --- क्विंटल 5 7000 12000 9500
पुणे तांदूळ मसुरा क्विंटल 54 2700 3000 2850
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.