बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Tuesday, 15 Oct, 2019 03:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-10-15
वाशीम हरभरा चाफा क्विंटल 1014 3850 4401 4200
वाशीम सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6000 3000 3500 3300
कराड शेवगा हायब्रीड क्विंटल 15 2000 3000 3000
कराड वांगी लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
कराड मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 24 2000 2300 2300
कराड मटार लोकल क्विंटल 9 7000 9000 9000
वाशीम मूग चमकी क्विंटल 31 5600 6000 5800
कराड भेडी लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2500
कराड फ्लॉवर लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
कराड पावटा लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
कराड पडवळ लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1500
कराड दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
कराड दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 800 1000 1000
वाशीम तूर लाल क्विंटल 82 5000 5400 5200
कराड ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1500 1500
कराड टोमॅटो वैशाली क्विंटल 60 2000 2500 2500
वाशीम ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 25 2400 2700 2500
कराड घेवडा लोकल क्विंटल 6 2000 2800 2800
वाशीम गहू २१८९ क्विंटल 200 1850 2150 2000
कराड गवार लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
कराड कोबी लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
कराड कारली लोकल क्विंटल 18 1600 1800 1800
कराड कांदा हालवा क्विंटल 102 3000 3700 3700
कराड काकडी लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
वाशीम उडीद काळा क्विंटल 418 5500 6150 5800
कराड आले लोकल क्विंटल 27 4000 5000 5000
पुणे हरभरा --- क्विंटल 7 5300 5500 5400
पुणे शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 15 11500 12200 11900
पुणे वाटाणा --- क्विंटल 4 7300 8400 7900
पुणे मसूर --- क्विंटल 2 4500 5100 4800
औरंगाबाद मूग --- क्विंटल 2 6000 6000 6000
पुणे मका लाल क्विंटल 2 2450 2600 2550
औरंगाबाद मका पिवळी क्विंटल 79 1400 1400 1400
गोंदिया भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 88 2300 2400 2350
औरंगाबाद बाजरी --- क्विंटल 413 1610 2236 1823
पुणे धने --- क्विंटल 1 7000 12500 9800
पुणे तांदूळ कोलम क्विंटल 100 3500 6200 4900
पुणे तांदूळ बसमती क्विंटल 25 9300 11300 10300
पुणे तांदूळ मसुरा क्विंटल 35 2600 2850 2750
पुणे तांदूळ चिनोर क्विंटल 8 5200 6100 5700
पुणे ज्वारी मालदांडी क्विंटल 19 4300 4800 4600
औरंगाबाद ज्वारी शाळू क्विंटल 3 2700 2700 2700
पुणे गहू शरबती क्विंटल 34 3600 4500 4050
पुणे गुळ नं. २ क्विंटल 35 3301 3475 3388
पुणे गुळ नं. १ क्विंटल 251 3501 3700 3600
अहमदनगर वांगी --- क्विंटल 30 1000 4500 2750
अहमदनगर लिंबू --- क्विंटल 60 2000 5000 3500
अहमदनगर लसूण --- क्विंटल 28 10000 20000 14000
अहमदनगर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 42 1000 2500 1750
अहमदनगर मेथी (भाजी) --- नग 9880 5 15 10
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.