बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Tuesday, 27 Jul, 2021 12:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2021-07-27
सातारा शेवगा --- क्विंटल 12 3000 4000 3500
मुंबई लिंबू लोकल क्विंटल 267 700 1400 1100
सातारा मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 33 3000 3500 3250
पंढरपूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 20 800 3000 2000
सातारा मटार --- क्विंटल 28 3000 4000 3500
मुंबई भोपळा लोकल क्विंटल 650 1000 1600 1300
सातारा भेडी --- क्विंटल 13 2500 3200 2650
मुंबई भेडी नं. १ क्विंटल 1381 3600 4000 3800
पंढरपूर भेडी हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
मुंबई भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 25 5000 9000 7000
मुंबई बीट लोकल क्विंटल 71 1200 1600 1400
सातारा बटाटा --- क्विंटल 30 1200 1400 1300
सातारा फ्लॉवर --- क्विंटल 23 2000 3000 2500
मुंबई फ्लॉवर लोकल क्विंटल 2125 1000 1600 1300
पंढरपूर फ्लॉवर --- क्विंटल 6 500 2000 1500
मुंबई फरस बी लोकल क्विंटल 95 5000 7000 6000
सातारा पावटा (भाजी) --- क्विंटल 16 2500 3000 2750
पनवेल पडवळ नं. १ क्विंटल 36 2800 3200 3000
सातारा दुधी भोपळा --- क्विंटल 11 1000 1500 1250
मुंबई दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 84 1200 2400 1800
पनवेल दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 1800 2000 1900
सातारा ढोवळी मिरची --- क्विंटल 30 1500 2000 1750
पंढरपूर ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 10 800 1500 1000
मुंबई ढेमसे लोकल क्विंटल 12 3500 5500 4500
सातारा टोमॅटो --- क्विंटल 89 1500 1800 1650
पंढरपूर टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 30 500 2200 700
मुंबई चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 32 3000 4500 4000
पनवेल घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
मुंबई घेवडा लोकल क्विंटल 65 4000 5000 4500
पनवेल घेवडा नं. १ क्विंटल 32 3600 4000 3800
पंढरपूर घेवडा हायब्रीड क्विंटल 1 3000 3000 3000
सातारा गाजर --- क्विंटल 4 2500 3000 2750
मुंबई गाजर लोकल क्विंटल 1154 3000 4000 3500
सातारा गवार --- क्विंटल 24 3000 3500 3250
मुंबई गवार लोकल क्विंटल 677 4000 5500 4800
पंढरपूर गवार लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा कोबी ---- क्विंटल 41 800 1000 900
पंढरपूर कोबी ---- क्विंटल 12 500 1200 1000
सातारा कारली --- क्विंटल 14 2000 2500 2250
सातारा कांदा --- क्विंटल 117 1000 2000 1500
सातारा काकडी --- क्विंटल 14 700 1000 850
मुंबई काकडी नं. १ क्विंटल 645 1200 1600 1400
पंढरपूर काकडी लोकल क्विंटल 9 300 1500 1200
मुंबई कैरी लोकल क्विंटल 192 3000 4800 3900
मुंबई आवळा लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
सातारा आले --- क्विंटल 7 500 1800 1150
मुंबई आले लोकल क्विंटल 1817 2000 2800 2400
मुंबई अर्वी लोकल क्विंटल 75 2000 3000 2500
रत्नागिरी मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 60 3000 6000 4500
रत्नागिरी भेडी नं. २ क्विंटल 65 2500 5000 4000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.