बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 05 Jul, 2020 08:30 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-07-05
कळमनूरी हरभरा लाल क्विंटल 90 4000 4000 4000
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 21 500 750 675
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 59 835 1250 1040
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 46 5835 10000 8335
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 735 1000 2400 1835
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 96 5000 6562 5940
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 525 1250 1790 1540
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 875 1000 1900 1375
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 238 1000 2500 1750
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 290 860 2142 1430
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 935 585 1210 1040
पुणे शेपू लोकल नग 10908 4 8 6
पुणे राजगिरा लोकल नग 100 4 5 4
पुणे मुळा लोकल नग 300 10 20 15
पुणे मेथी (भाजी) लोकल नग 17800 8 12 10
पुणे पालक लोकल नग 13250 4 7 5
पुणे परवर लोकल क्विंटल 52 1200 3500 2350
पुणे पुदिना लोकल नग 9650 2 3 2
पुणे चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 45 1000 2500 1750
पुणे चवळी (पाला) लोकल नग 2800 3 5 4
पुणे घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 27 1000 2500 1750
पुणे कोथिंबिर लोकल नग 89250 5 10 7
पुणे कांदा पात लोकल नग 6000 7 10 8
पुणे आंबट चुका लोकल नग 950 4 7 5
पुणे अर्वी लोकल क्विंटल 130 2500 3000 2750
पुणे सुरण लोकल क्विंटल 50 1800 2500 2150
पुणे शेवगा लोकल क्विंटल 183 3000 4500 3750
पुणे वालवड लोकल क्विंटल 42 2000 4000 3000
पुणे वांगी लोकल क्विंटल 413 500 2000 1250
पुणे बीट लोकल क्विंटल 88 500 1000 750
पुणे पावटा लोकल क्विंटल 62 2000 3500 2750
पुणे तोंडली लोकल क्विंटल 214 500 2500 1500
पुणे ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 183 2500 4000 3250
पुणे ढेमसे लोकल क्विंटल 15 1600 2500 2050
पुणे कोहळा लोकल क्विंटल 68 1000 1200 1100
पुणे कोबी लोकल क्विंटल 395 500 1000 750
पुणे कैरी लोकल क्विंटल 129 2000 4000 3000
कोल्हापूर सफरचंद --- क्विंटल 4 9000 13000 11000
पुणे वाल पापडी लोकल क्विंटल 41 2000 3000 2500
कोल्हापूर लिंबू --- क्विंटल 5 500 1250 875
पुणे लसूण लोकल क्विंटल 656 4500 8500 6500
पुणे मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 521 1500 3000 2250
पुणे मटार लोकल क्विंटल 218 4000 7000 5500
पुणे भोपळा लोकल क्विंटल 44 300 700 500
पुणे भेडी लोकल क्विंटल 390 500 2000 1250
पुणे बटाटा लोकल क्विंटल 7596 1900 2300 2150
पुणे फ्लॉवर लोकल क्विंटल 851 500 1200 850
पुणे पडवळ लोकल क्विंटल 47 1500 2000 1750
पुणे दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 276 1000 3000 2000
कराड ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 6 1000 1500 1500
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.