बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 06 Dec, 2020 12:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-12-05
पंढरपूर शेपू लोकल नग 260 1 5 3
पंढरपूर वांगी लोकल क्विंटल 16 500 4330 2000
पंढरपूर मेथी (भाजी) लोकल नग 1878 1 3 2
पंढरपूर मटार हायब्रीड क्विंटल 17 2000 4000 3500
पंढरपूर मका लाल क्विंटल 41 1311 1425 1390
पंढरपूर फ्लॉवर --- क्विंटल 8 300 1300 500
पंढरपूर पावटा लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पंढरपूर पालक लोकल नग 230 2 3 3
पंढरपूर डाळींब गणेश क्विंटल 3 1000 4100 1800
पंढरपूर डाळींब भगवा क्विंटल 263 1800 13600 7700
पंढरपूर ज्वारी मालदांडी क्विंटल 9 3250 3250 3250
पंढरपूर घेवडा हायब्रीड क्विंटल 10 1000 2750 2000
पंढरपूर कोबी ---- क्विंटल 15 500 1000 900
पंढरपूर कोथिंबिर लोकल नग 1151 1 3 2
पंढरपूर कारली --- क्विंटल 6 1000 2000 1200
पंढरपूर कांदा लाल क्विंटल 365 100 3600 2500
पंढरपूर काकडी लोकल क्विंटल 13 500 1000 600
पंढरपूर केळी हायब्रीड क्विंटल 300 220 375 250
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2805 2700 4150 4125
नाशिक सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 110 6000 9500 8000
नाशिक संत्री --- क्विंटल 150 1200 3000 2200
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 336 1000 2100 1500
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 69 5250 11200 8950
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 30 1000 2500 1670
नाशिक बोर --- क्विंटल 280 500 2000 1200
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 610 2100 3800 2750
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 1174 250 642 465
नाशिक पिकेडोर --- क्विंटल 11 1060 3125 2500
नाशिक पपई --- क्विंटल 60 800 2000 1400
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 82 2500 4585 3540
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1030 465 1000 800
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 138 2500 3125 2810
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 130 1750 10000 6500
नाशिक टरबूज हायब्रीड क्विंटल 80 700 1500 1000
नाशिक गवार हायब्रीड क्विंटल 12 1500 2500 2000
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 1039 415 1250 835
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 308 1250 2250 1875
नाशिक कांदा पोळ क्विंटल 2260 950 2600 1850
नाशिक कांदा उन्हाळी क्विंटल 246 1450 2850 2100
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 1069 750 1500 1175
नाशिक केळी भुसावळी क्विंटल 170 400 1000 750
औरंगाबाद हरभरा (पेंडी) --- नग 4800 230 330 280
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 67 3500 4300 3800
अहमदनगर हरभरा --- क्विंटल 15 3900 4400 4150
अहमदनगर सोयाबिन --- क्विंटल 80 3000 4025 3512
सोलापूर सिताफळ लोकल क्विंटल 30 750 7000 3300
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 1350 800 1250 1000
औरंगाबाद संत्री --- क्विंटल 43 650 1200 925
औरंगाबाद शेवगा --- क्विंटल 7 4000 7000 5500
सोलापूर शेपू लोकल नग 14057 150 300 200
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.