बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Friday, 05 Mar, 2021 01:00 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2021-03-04
अहमदनगर कांदा लाल क्विंटल 28313 700 2400 1900
लासलगाव हरभरा लोकल क्विंटल 45 3780 4760 4700
लासलगाव सोयाबिन --- क्विंटल 496 3300 5080 4990
लासलगाव मका ---- क्विंटल 1130 1251 1520 1480
लासलगाव बाजरी लोकल क्विंटल 71 1240 1302 1250
लासलगाव गहू २१८९ क्विंटल 821 1600 1800 1740
जालना रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 4 20500 32500 27500
जालना मोसंबी नं. २ क्विंटल 49 2000 3500 3000
जालना गुळ तांबुस क्विंटल 421 2540 2711 2645
जालना गुळ पिवळा क्विंटल 53 2875 3101 2915
औरंगाबाद लिंबू --- क्विंटल 14 3000 4500 3750
औरंगाबाद भेडी --- क्विंटल 25 2000 2400 2200
औरंगाबाद दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 8 2500 3000 2750
औरंगाबाद ज्वारी शाळू क्विंटल 118 1600 4050 2825
औरंगाबाद गाजर --- क्विंटल 73 600 1000 800
औरंगाबाद कोबी ---- क्विंटल 54 200 300 250
औरंगाबाद काकडी --- क्विंटल 33 1000 1800 1400
जालना हरभरा काबुली क्विंटल 19 5125 7778 7778
जालना सोयाबिन पिवळा क्विंटल 377 4800 5025 5000
औरंगाबाद वांगी --- क्विंटल 55 500 600 550
औरंगाबाद मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 52 2800 3200 3000
जालना मूग चमकी क्विंटल 46 2900 4000 2900
औरंगाबाद फ्लॉवर --- क्विंटल 66 400 500 450
औरंगाबाद टोमॅटो --- क्विंटल 174 300 600 450
औरंगाबाद गवार --- क्विंटल 5 2500 4500 3500
औरंगाबाद कांदा --- क्विंटल 537 1000 2600 1800
जालना उडीद काळा क्विंटल 3 5300 5300 5300
औरंगाबाद आले --- क्विंटल 397 500 1400 950
जालना हरभरा लोकल क्विंटल 2929 3300 4851 4675
जालना मका लाल क्विंटल 537 1200 1477 1340
जालना बाजरी हिरवी क्विंटल 81 1200 1361 1250
सोलापूर पालक लोकल नग 752 100 200 150
जालना तूर पांढरा क्विंटल 484 5800 6878 6500
जालना तूर लाल क्विंटल 64 6400 6575 6450
जालना ज्वारी शाळू क्विंटल 1243 1450 3268 1900
जालना गहू १४७ क्विंटल 1149 1600 1910 1675
सोलापूर अंबाडी भाजी लोकल नग 227 300 500 400
सांगली हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 46179 8000 17200 12600
सोलापूर हरभरा गरडा क्विंटल 361 4500 4900 4825
अकोला हरभरा काबुली क्विंटल 83 5100 7000 6050
अकोला हरभरा लोकल क्विंटल 2636 4200 4900 4650
अकोला सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2052 4650 5150 5000
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 1096 800 1000 900
सोलापूर शेपू लोकल नग 394 100 500 200
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 46 500 1200 800
नाशिक वांगी हायब्रीड क्विंटल 151 200 1250 700
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 39 1900 3900 2000
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 78 1000 2500 2000
सोलापूर लसूण लोकल क्विंटल 71 4200 9300 5000
सोलापूर मोसंबी लोकल नग 800 100 480 220
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.