बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Saturday, 04 Apr, 2020 10:30 AM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-04-01
नागपूर आले लोकल क्विंटल 1200 4000 5000 4750
कोल्हापूर सफरचंद --- क्विंटल 11 2500 11500 3000
कोल्हापूर लिंबू --- क्विंटल 8 500 2500 1500
पनवेल दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 100 700 900 800
पनवेल घेवडा नं. १ क्विंटल 50 1400 1600 1500
पनवेल गवार नं. १ क्विंटल 20 4000 4200 4100
पनवेल कारली नं. १ क्विंटल 50 1400 1600 1500
पुणे सफरचंद लोकल क्विंटल 1379 8000 10000 9000
पुणे संत्री लोकल क्विंटल 508 4000 8000 6000
सोलापूर शेपू लोकल नग 148 400 600 500
कोल्हापूर वांगी --- क्विंटल 70 500 2000 1250
पुणे लिंबू लोकल क्विंटल 217 1500 2000 1750
पुणे लसूण लोकल क्विंटल 92 7000 13000 10000
पुणे मोसंबी लोकल क्विंटल 70 6000 8000 7000
कोल्हापूर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 196 500 2000 1250
सोलापूर मेथी भाजी लोकल नग 927 300 600 400
कोल्हापूर मेथी (भाजी) --- क्विंटल 8 1400 5600 3500
पुणे मका (कणीस) लोकल क्विंटल 7 500 1000 750
पुणे बटाटा लोकल क्विंटल 15262 1800 2200 2000
सोलापूर फ्लॉवर लोकल नग 3700 240 800 400
कोल्हापूर फ्लॉवर --- क्विंटल 75 250 700 475
पुणे प्लम लोकल क्विंटल 3 12000 15000 14000
पुणे पेरु लोकल क्विंटल 90 500 2200 1650
पुणे पपई लोकल क्विंटल 92 1000 2000 1500
पुणे पेअर --- क्विंटल 41 14000 17000 16500
पुणे द्राक्ष लोकल क्विंटल 547 500 850 675
सोलापूर तांदूळ मसुरा क्विंटल 810 2550 5600 3650
कोल्हापूर टोमॅटो --- क्विंटल 320 200 700 450
पुणे चिकु लोकल क्विंटल 42 1000 2500 2250
सोलापूर चाकवत लोकल नग 52 400 500 450
सोलापूर गाजर लोकल क्विंटल 40 500 1200 800
सोलापूर गहू शरबती क्विंटल 749 2550 3100 2650
पुणे खरबुज लोकल क्विंटल 2093 800 1400 1100
सोलापूर कोबी लोकल क्विंटल 4 250 250 250
कोल्हापूर कोबी ---- क्विंटल 103 100 300 200
सोलापूर कोथिंबिर लोकल नग 810 200 500 300
कोल्हापूर कोथिंबिर --- क्विंटल 19 700 2800 1750
सोलापूर कारली लोकल क्विंटल 3 500 1200 700
सोलापूर कांदा पात लोकल नग 239 300 700 400
पुणे कांदा लोकल क्विंटल 11500 800 1700 1250
पुणे कलिंगड लोकल क्विंटल 3607 500 800 650
पुणे आले लोकल क्विंटल 70 5000 6000 5500
सोलापूर अंबाडी भाजी लोकल नग 443 300 400 350
पुणे अंजीर लोकल क्विंटल 4 4000 8000 6000
सोलापूर सफरचंद लोकल नग 400 600 925 650
सोलापूर वांगी लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
सोलापूर लिंबू लोकल क्विंटल 15 500 1000 700
सोलापूर मोसंबी लोकल नग 800 50 100 70
सोलापूर मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 26 500 1800 1000
सोलापूर भेडी लोकल क्विंटल 26 500 2500 1500
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.