बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Sunday, 22 Sep, 2019 02:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-09-18
नागपूर कांदा लाल क्विंटल 1000 1900 2900 2650
कोल्हापूर कांदा --- क्विंटल 2165 1500 3800 2800
मुंबई काजू लोकल क्विंटल 40 70000 110000 100000
पंढरपूर केळी हायब्रीड क्विंटल 200 1150 1325 1275
नागपूर केळी भुसावळी क्विंटल 3 450 550 525
नागपूर आले लोकल क्विंटल 733 6000 8000 7500
बीड हरभरा लाल क्विंटल 2 3011 3011 3011
पुणे हरभरा --- क्विंटल 2 4800 5200 5000
नागपूर हरभरा लोकल क्विंटल 1010 3500 4201 4026
बीड सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2 3700 3700 3700
नागपूर सोयाबिन लोकल क्विंटल 236 3500 3862 3771
पुणे सिताफळ लोकल क्विंटल 103 2000 10000 7000
मुंबई सुरण लोकल क्विंटल 300 2000 2500 2300
औरंगाबाद सफरचंद --- क्विंटल 100 3000 7000 5000
पुणे संत्री लोकल क्विंटल 82 1600 6000 3900
पुणे शहाळे लोकल क्विंटल 248 300 900 600
औरंगाबाद शहाळे --- नग 9000 2600 3000 2800
मुंबई शेवगा लोकल क्विंटल 1401 3000 4000 3500
औरंगाबाद शेवगा --- क्विंटल 6 2500 6000 4250
पुणे शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 40 9500 10500 10000
मुंबई वालवड लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
औरंगाबाद वाल भाजी --- क्विंटल 4 2500 3000 2750
मुंबई वांगी लोकल क्विंटल 738 2000 3500 2800
औरंगाबाद वांगी --- क्विंटल 32 1200 2000 1600
मुंबई लिंबू लोकल क्विंटल 423 200 300 250
पुणे लिंबू लोकल क्विंटल 242 500 5400 2500
औरंगाबाद लिंबू --- क्विंटल 21 3500 5500 4500
मुंबई रताळी लोकल क्विंटल 225 2000 2800 2400
पुणे मोसंबी लोकल क्विंटल 252 1200 5800 3000
औरंगाबाद मोसंबी --- क्विंटल 7 1000 4500 2750
मुंबई मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 1690 1500 2000 1800
मुंबई मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 1690 1400 1800 1600
औरंगाबाद मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 274 700 1500 1100
नागपूर मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 633 8000 11000 10250
औरंगाबाद मेथी (भाजी) --- नग 10900 500 800 650
मुंबई मटार लोकल क्विंटल 486 8000 9000 8500
बीड मूग हिरवा क्विंटल 28 4998 5601 5300
पुणे मका (कणीस) लोकल क्विंटल 17 500 1500 1000
औरंगाबाद मका (कणीस) --- क्विंटल 118 500 600 550
मुंबई भोपळा लोकल क्विंटल 2020 1500 2000 1800
मुंबई भेडी नं. १ क्विंटल 317 3000 4000 3500
मुंबई भेडी नं. २ क्विंटल 1270 2000 2600 2300
औरंगाबाद भेडी --- क्विंटल 42 1000 2800 1900
मुंबई भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 205 5500 6500 6000
मुंबई बीट लोकल क्विंटल 41 2000 2600 2300
बीड बाजरी हायब्रीड क्विंटल 23 1950 2224 2201
औरंगाबाद बटाटा --- क्विंटल 600 700 900 800
मुंबई फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1038 2000 3000 2500
औरंगाबाद फ्लॉवर --- क्विंटल 11 3000 4000 3500
मुंबई फरस बी लोकल क्विंटल 218 3000 5000 4000
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.