बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Saturday, 11 Jul, 2020 05:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2020-07-06
अहमदनगर वांगी --- क्विंटल 20 500 1500 1000
नाशिक लिंबू हायब्रीड क्विंटल 40 375 700 625
अहमदनगर लिंबू --- क्विंटल 12 500 1000 750
नाशिक लसूण हायब्रीड क्विंटल 23 4500 11000 7500
अहमदनगर लसूण --- क्विंटल 8 4000 9000 6500
नाशिक मोसंबी --- क्विंटल 25 1000 4000 2500
अहमदनगर मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 33 1500 2500 2000
अहमदनगर मेथी (भाजी) --- नग 3480 20 30 25
औरंगाबाद मका पिवळी क्विंटल 28 1100 1200 1150
नाशिक भेडी हायब्रीड क्विंटल 21 835 1250 1040
अहमदनगर भेडी --- क्विंटल 38 1000 1500 1250
अहमदनगर भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 90 3000 4000 3500
औरंगाबाद बाजरी --- क्विंटल 34 1150 1625 1387
नाशिक बटाटा --- क्विंटल 1140 1650 2250 1950
अहमदनगर बटाटा --- क्विंटल 335 2000 2100 2050
नाशिक फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 340 785 1890 1250
अहमदनगर फ्लॉवर --- क्विंटल 51 1000 3000 2800
अहमदनगर पालक --- नग 2106 10 20 15
नाशिक दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 42 5835 9165 7500
नाशिक दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 420 1325 2665 2000
अहमदनगर दुधी भोपळा --- क्विंटल 21 500 1500 1000
नाशिक ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 115 4375 6250 5310
अहमदनगर ढोवळी मिरची --- क्विंटल 49 2500 3500 3000
नाशिक डाळींब मृदुला क्विंटल 1390 500 7000 4750
अहमदनगर टोमॅटो --- क्विंटल 109 500 1500 1000
औरंगाबाद ज्वारी शाळू क्विंटल 12 1900 2300 2100
पंढरपूर चिकु लोकल क्विंटल 20 800 2400 1700
औरंगाबाद गहू लोकल क्विंटल 81 1700 1800 1750
अहमदनगर गवार --- क्विंटल 14 2000 4000 3000
नाशिक कोबी हायब्रीड क्विंटल 737 500 1085 835
अहमदनगर कोबी नं. १ क्विंटल 24 500 1200 850
अहमदनगर कोथिंबिर --- नग 3536 15 25 20
नाशिक कारली हायब्रीड क्विंटल 486 1670 2585 2125
अहमदनगर कारली --- क्विंटल 25 1500 2500 2000
नाशिक कांदा उन्हाळी क्विंटल 1750 200 725 525
नाशिक काकडी हायब्रीड क्विंटल 700 1750 2900 2250
अहमदनगर काकडी --- क्विंटल 21 700 1200 950
अहमदनगर आले --- क्विंटल 15 3000 5000 4000
नाशिक आंबा नं. १ क्विंटल 210 2500 5000 4000
धुळे हरभरा हायब्रीड क्विंटल 76 3075 4150 3920
धुळे मूग हिरवा क्विंटल 25 3900 6500 5500
आरमोरी भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 53 1950 2030 2020
धुळे बाजरी हायब्रीड क्विंटल 758 1100 1425 1280
धुळे ज्वारी दादर क्विंटल 48 1900 1905 1905
धुळे ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 382 1000 1800 1650
धुळे चवळी बी पांढरी क्विंटल 11 4405 5411 5300
धुळे गहू लोकल क्विंटल 1122 1776 1950 1850
पंढरपूर केळी हायब्रीड क्विंटल 250 500 691 550
धुळे मटकी लाल क्विंटल 2 3900 8100 7800
धुळे मका पिवळी क्विंटल 2968 800 1275 1200
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.