बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Wednesday, 23 Oct, 2019 10:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-10-18
सोलापूर डाळींब लोकल क्विंटल 1409 800 12500 4250
सोलापूर ज्वारी मालदांडी क्विंटल 5 2601 2601 2601
सोलापूर गहू शरबती क्विंटल 658 2450 2955 2520
सोलापूर गुळ पिवळा क्विंटल 32 2951 3001 2991
वाशीम हरभरा चाफा क्विंटल 692 4000 4434 4200
धुळे हरभरा लाल क्विंटल 13 3185 3860 3400
अकोला हरभरा चाफा क्विंटल 834 3500 4550 4250
वाशीम सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5176 3100 3600 3500
नागपूर सोयाबिन लोकल क्विंटल 3691 2800 3425 3268
अकोला सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5274 2900 3585 3400
जळगाव सिताफळ लोकल क्विंटल 8 1500 4000 2000
नागपूर सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 389 5000 8000 7250
नागपूर सफरचंद हायब्रीड क्विंटल 600 11000 13000 12500
नागपूर संत्री लोकल क्विंटल 1800 2300 3000 2825
जळगाव वाल पापडी लोकल क्विंटल 4 2000 4500 2500
जळगाव वांगी लोकल क्विंटल 22 900 3000 1800
जळगाव लिंबू --- क्विंटल 9 1000 3000 2000
जळगाव लसूण नं. १ क्विंटल 400 9000 17500 13000
नागपूर मोसंबी नं. २ क्विंटल 210 1600 3500 3025
नागपूर मोसंबी नं. १ क्विंटल 800 4200 4600 4500
नागपूर मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 225 7000 10000 9250
जळगाव मेथी भाजी लोकल क्विंटल 5 2500 4500 3500
धुळे मटकी लाल क्विंटल 1 5230 5230 5230
वाशीम मूग चमकी क्विंटल 15 5000 5700 5500
धुळे मूग हिरवा क्विंटल 8 3200 6200 5620
अकोला मूग हिरवा क्विंटल 442 4300 6300 5700
जळगाव मका (कणीस) लोकल क्विंटल 10 800 1400 1000
धुळे मका पिवळी क्विंटल 714 1181 1920 1591
अकोला मका पिवळी क्विंटल 5 2350 2350 2350
जळगाव भोपळा लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
जळगाव भेडी लोकल क्विंटल 7 1000 2800 2000
धुळे भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 7 2900 5525 4300
जळगाव बीट --- क्विंटल 2 3100 3100 3100
धुळे बाजरी हायब्रीड क्विंटल 736 1551 2100 1860
जळगाव बटाटा --- क्विंटल 7 1000 2800 2000
जळगाव फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 1100 2500 1800
जळगाव पालक लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
अकोला तील लोकल क्विंटल 2 8100 10500 9300
वाशीम तूर लाल क्विंटल 56 5000 5400 5200
धुळे तूर लाल क्विंटल 7 4390 4390 4390
अकोला तूर लाल क्विंटल 90 4800 5500 5200
जळगाव टोमॅटो वैशाली क्विंटल 25 1000 3500 1800
वाशीम ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2200 2600 2500
धुळे ज्वारी दादर क्विंटल 13 3295 3860 3400
धुळे ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 56 1900 1900 1900
अकोला ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 54 1200 2300 1660
वाशीम गहू २१८९ क्विंटल 247 1850 2175 2000
नागपूर गहू शरबती क्विंटल 90 2500 2700 2650
नागपूर गहू लोकल क्विंटल 248 1964 2088 2052
धुळे गहू लोकल क्विंटल 153 2050 2200 2080
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.