बाजारभाव | Agrowon

बाजारभाव

Updated at : Wednesday, 13 Nov, 2019 03:00 PM
Refresh
बाजारपेठ शेतीमाल जात/प्रत परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्वसाधारण दर
2019-11-08
मुंबई चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 33 2800 3200 3000
मुंबई घेवडा लोकल क्विंटल 44 2800 3600 3200
मुंबई गाजर लोकल क्विंटल 608 2400 3600 3000
मुंबई गवार लोकल क्विंटल 581 4000 6000 5000
मुंबई कोहळा लोकल क्विंटल 30 1600 2000 1800
मुंबई कोबी लोकल क्विंटल 2300 1400 2000 1700
मुंबई कारली लोकल क्विंटल 292 1600 2200 1900
मुंबई काकडी नं. १ क्विंटल 167 1500 1800 1700
मुंबई काकडी नं. २ क्विंटल 669 1000 1400 1200
मुंबई केळी (भाजी) लोकल क्विंटल 39 2000 2600 2300
मुंबई आवळा लोकल क्विंटल 160 2500 3500 3000
मुंबई अर्वी लोकल क्विंटल 115 2400 3200 2800
अकलुज शेवगा --- क्विंटल 4 2500 5000 4500
अकलुज शेपू --- नग 450 10 13 11
अकलुज लिंबू कागदी नग 3500 1 1 1
अकलुज लसूण --- क्विंटल 6 14000 15000 15000
अकलुज मेथी (भाजी) --- नग 315 10 15 13
अकलुज पालक --- नग 450 7 10 8
अकलुज टोमॅटो --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
अकलुज गवार लोकल क्विंटल 3 4000 6000 5000
अकलुज कोबी लोकल क्विंटल 14 500 1000 800
अकलुज कोथिंबिर --- नग 2300 10 13 12
अकलुज कारली लोकल क्विंटल 5 1800 3000 2500
अकलुज काकडी नं. १ क्विंटल 8 1500 2200 2000
अकलुज कलिंगड लोकल क्विंटल 5 400 600 500
अकलुज वांगी --- क्विंटल 7 2800 4000 3500
अकलुज भेडी --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
अकलुज बटाटा तळेगाव क्विंटल 30 1600 1800 1700
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.