मागील मतदान निकाल | Agrowon

मागील मतदान निकाल

 1. आपल्या भागात वीज जोडणी प्रलंबित आहे का?
  होय
  66% (123 votes)
  नाही
  24% (44 votes)
  सांगता येत नाही
  10% (19 votes)
  Total votes: 186
 2. बाजार समितीतील शेतमालाचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन व्हावे असे आपणास वाटते का?
  होय
  89% (341 votes)
  नाही
  8% (31 votes)
  सांगता येत नाही
  3% (11 votes)
  Total votes: 383
 3. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी उपयुक्त आहे का ?
  नाही
  55% (201 votes)
  होय
  37% (135 votes)
  सांगता येत नाही
  8% (29 votes)
  Total votes: 365
 4. खासगी प्रवासी बसमधून शेतमाल वाहतूकीवरील बंदी योग्य आहे का?
  नाही
  71% (227 votes)
  होय
  24% (77 votes)
  सांगता येत नाही
  5% (15 votes)
  Total votes: 319