Fish Feeding

मत्स्यव्यवसाय करताना माशांच्या खाद्याचे योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे. यामध्ये विविध प्राणीजन्य आणि वनस्पतीजन्य खाद्याचा समावेश होतो. Artificial feeding of fish is important for proper growth of fish
Agrowon
www.agrowon.com