Story of drop of water, Groundwater Surveys and Development Agency | Agrowon

आवर्जून पहा.. पावसाच्या थेंबाची कथा...

गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

आवर्जून पहा.. पावसाच्या थेंबाची कथा...

सादरकर्ते : भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र

<p><strong><span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:18px;">आवर्जून पहा.. पावसाच्या थेंबाची कथा...</span></span></strong></p> <p><strong>सादरकर्ते : भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र</strong></p>